Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
Dzisiaj
LINKI:
Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710

Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną
13 1240 6074 1111 0010 7162 7880
KRS 0000137138
stat4u
"Twoja solidarność z drugim człowiekiem jest jak ciepły promień słońca, gdziekolwiek się zatrzyma, pozostawia ciepło, które promienieje dalej, dając świadectwo wskazujące, jak wielką wartością jest dla Ciebie Ojczyzna."
                                                                                                                                                  (ks. Józef Tischner)

WSTĄP DO NAS !!!

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach". Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego.
Głównymi celami Związku są:
Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej. Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.


Członkami Związku mogą być:
- żołnierze, którzy pełnili zawodową służbę wojskową;
- oficerowie i podchorążowie, chorążowie, podoficerowie oraz szeregowi, którzy 
  nie pełnili zawodowej służby wojskowej;
- żołnierze, którzy pełnili służbę w WOP, Straży Granicznej oraz w innych
   jednostkach lub instytucjach podległych MSW
- żołnierze zawodowi w służbie czynnej (na zasadach określonych w ustawie);
- małżonki i małżonkowie żołnierzy, w także wdowy (wdowcy) po zmarłych 
  żołnierzach.

 Terenem naszej działalności jest obszar Rzeczypospolitej.
   Związek zrzesza ponad 14 tys. członków, w tym ok. 2 400 żołnierzy rezerwy, 9 800 żołnierzy w stanie spoczynku, ok. 40 żołnierzy zawodowych, ponad 430 kobiet i ok. 2 000 weteranów działań poza granicami kraju. 
   Do Związku należy ponad 8 660 oficerów, w tym 67 generałów, 4 390 podoficerów i 170 szregowych.
Związek jest Organizacją Pożytku Publicznego 
KRS 0000141267
Oddaj 1% podatku na ZŻWP
Nr konta bankowego ZR ZŻWP w Przemyślu: 50 1240 2568 1111 0010 7733 8375

Dyżury ZR ZŻWP: każdy czwartek, godz. 11:00 - 13:00                                                                    (w trzeci czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 18:00)

Adres ZR ZŻWP w Przemyślu

Hotel Accademia
Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskieg 4 , 37-700 Przemyśl

Kreator strony - przetestuj