"Twoja solidarność z drugim człowiekiem jest jak ciepły promień słońca, gdziekolwiek się zatrzyma, pozostawia ciepło, które promienieje dalej, dając świadectwo wskazujące, jak wielką wartością jest dla Ciebie Ojczyzna."
                                                                                                                                                  (ks. Józef Tischner)

WSTĄP DO NAS !!!

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach". Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego.
Głównymi celami Związku są:
Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej. Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.


Członkami Związku mogą być:
- żołnierze, którzy pełnili zawodową służbę wojskową;
- oficerowie i podchorążowie, chorążowie, podoficerowie oraz szeregowi, którzy 
  nie pełnili zawodowej służby wojskowej;
- żołnierze, którzy pełnili służbę w WOP, Straży Granicznej oraz w innych
   jednostkach lub instytucjach podległych MSW
- żołnierze zawodowi w służbie czynnej (na zasadach określonych w ustawie);
- małżonki i małżonkowie żołnierzy, w także wdowy (wdowcy) po zmarłych 
  żołnierzach.

 Terenem naszej działalności jest obszar Rzeczypospolitej.
   Związek zrzesza ponad 14 tys. członków, w tym ok. 2 400 żołnierzy rezerwy, 9 800 żołnierzy w stanie spoczynku, ok. 40 żołnierzy zawodowych, ponad 430 kobiet i ok. 2 000 weteranów działań poza granicami kraju. 
   Do Związku należy ponad 8 660 oficerów, w tym 67 generałów, 4 390 podoficerów i 170 szregowych.

 
Związek jest Organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000141267
Oddaj 1% podatku na ZŻWP

Dyżury ZR ZŻWP: każdy czwartek, godz. 11:00 - 13:00                                                                    (w trzeci czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 18:00)

TU NAS ZNAJDZIESZ (Hotel Accademia)
Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskieg 4 , 37-700 Przemyśl

Kreator strony - przetestuj