"Twoja solidarność z drugim człowiekiem jest jak ciepły promień słońca, gdziekolwiek się zatrzyma, pozostawia ciepło, które promienieje dalej, dając świadectwo wskazujące, jak wielką wartością jest dla Ciebie Ojczyzna."
                                                                                                                                                  (ks. Józef Tischner)
W związku z prewencją dotyczącą epidemii wirusa COVID-19
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu informuje, że biuro będzie nie czynne aż do odwołania.
Wszelki kontakt tylko telefoniczny: 512 135 123,
609 688 099, 733 531 908

WSTĄP DO NAS !!!

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach". Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego.
Głównymi celami Związku są:
Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej. Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.


Członkami Związku mogą być:
- żołnierze, którzy pełnili zawodową służbę wojskową;
- oficerowie i podchorążowie, chorążowie, podoficerowie oraz szeregowi, którzy 
  nie pełnili zawodowej służby wojskowej;
- żołnierze, którzy pełnili służbę w WOP, Straży Granicznej oraz w innych
   jednostkach lub instytucjach podległych MSW
- żołnierze zawodowi w służbie czynnej (na zasadach określonych w ustawie);
- małżonki i małżonkowie żołnierzy, w także wdowy (wdowcy) po zmarłych 
  żołnierzach.

 Terenem naszej działalności jest obszar Rzeczypospolitej.
   Związek zrzesza ponad 14 tys. członków, w tym ok. 2 400 żołnierzy rezerwy, 9 800 żołnierzy w stanie spoczynku, ok. 40 żołnierzy zawodowych, ponad 430 kobiet i ok. 2 000 weteranów działań poza granicami kraju. 
   Do Związku należy ponad 8 660 oficerów, w tym 67 generałów, 4 390 podoficerów i 170 szregowych.
Związek jest Organizacją Pożytku Publicznego 
KRS 0000141267
Oddaj 1% podatku na ZŻWP
Nr konta bankowego ZR ZŻWP w Przemyślu: 50 1240 2568 1111 0010 7733 8375
Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział Przemyśl

Dyżury ZR ZŻWP: każdy czwartek, godz. 11:00 - 13:00                                                                    (w trzeci czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 18:00)

Adres ZR ZŻWP w Przemyślu

Hotel Accademia
Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskieg 4 , 37-700 Przemyśl

Kreator strony - przetestuj