Koło Nr 1

    W dniu 21.09.2012r odbyło się zebranie Członków Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu pod przewodnictwem Prezesa Koła ppłk Henryka BOSACKIEGO, który omówił sprawy bieżące Koła oraz zadania na IV kwartał 2012r..

    Sprawy finansowe szczegółowo przedstawił skarbnik Koła Kol. chor.Tadeusz PICH.

    Na zaproszenie prezesa koła w zebraniu udział wziął Wiceprezes ds. orgaznizacyjnych ZR ZŻWP kol. ppłk Józef GUŚCIORA, który przedstawił zadania do realizacji w najbliższym okresie w ZŻWP w Przemyślu.

    Ważnym punktem zebrania było odznaczenie medalami i odznakami oraz  wręczenie dyplomów trzem członkom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.


1. Srebrną Odznakę Za Zasługi dla ZŻWP zostali wyróżnieni:

    - chor. rez. Tadeusz PICH

- sierż. rez. Adam ŚWIEC


2. Odznaką Honorową Za Zasługi dla  ZŻWP zostali wyróżnieni:

- ppłk rez. Eugeniusz MIGDALCZYK

- ppłk rez. Tomasz SAŁO

- kpt. rez. Ludwik PIORUŃ

- mjr rez. Mieczysław KRAWECKI

- ppłk rez. Witold BŁAŁUT

- kpt. rez. Edmund PTAK

- st. chor. rez. Wiesław PROKOP

- asp. Eugeniusz TAMAKA

-st. sierż. Edward BALAKOWSKI


3. Brązową Odznakę Za Zasługi dla  ZŻWP zostali wyróżnieni:

- ppłk rez. Franciszek BAJORSKI

- plut. Robert ŚWIEC.


4. Medalem Pamiątkowym XXX – Lecia ZŻWP został odznaczony;

- ppłk rez. Franciszek BAJORSKI


Odznaczenia wręczył Wiceprezes ZR ZŻWP w Przemyślu  Kol. ppłk rez. Józef GUŚCIORA oraz Prezes Koła nr 1 Kol. ppłk Henryk BOSACKI


    Najbardziej podniosłą chwilą było wręczenie dyplomów od Zarządu Rejonowego ZŻWP  w Przemyślu oraz Członków koła Nr 1 Jubilatom obchodzącym ZŁOTE GODY

1. Zofia i Tomasz SAŁO

2. Aleksandra i Tadeusz PILCH

3. Helena i Kazimierz TUROWSKI


      Dyplomy wręczył prezes Kol. Henryk BOSACKI oraz w imieniu ZR ZŻWP w Przemyślu gratulacje i życzenia złożył W-ce Prezes Kol. ppłk rez. Józef GUŚCIORA,  Szanownym Jubilatom przy lampce szampana odśpiewano Sto Lat oraz złożono życzenia zdrowia i kolejnych wspaniałych Jubileuszy.

Zebranie Koła Nr 1

Zebranie Koła Nr1 ZŻWP w Przemyślu   

    15 kwietnia 2011 roku w godzinach popołudniowych w siedzibie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu przy ul. 3 Maja odbyło się zebranie Koła Nr 1. Prezes koła płk Henryk Bosacki serdecznie przywitał przybyłych członków koła oraz prezesa Zarządu Rejonowego st.chor.sztab. Zbigniewa Łąkę. Prezes w pierwszej części zebrania dokonał podsumowania ubiegłego roku, mówił m.in. o zorganizowanym Pikniku Strzeleckim, Spotkaniu Opłatkowym, a także o finansach koła. Płk Bosacki omówił także sytuację członków koła, na dzień dzisiejszy po skreśleniu z listy członków dwóch osób i wstąpieniu dwóch osób do koła (płk Kosiorowski, sierż. Świec) na dzień dzisiejszy jest 29 członków. Mówił także o zaangażowaniu członków koła na rzecz ZŻWP.
    W dalszej części zebrania głos zabrał prezes ZR ZŻWP Zbigniew Łąka, który omówił sytuację w wojsku polskim, sytuację członkostwa ZŻWP w Przemyślu (na dzień dzisiejszy jest 174 członków) oraz obchody XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W dalszej części swojego wystąpienia prezes ZR stwierdził, iż należy podpisać list intencyjny z 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich w celu objęcia patronatu nad naszym związkiem.

Tekst izdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski


Kreator strony - przetestuj