Bieżące informacje dotyczące działalności poszczególnych kół jak i zdjęcia zostały umieszczone
w zakładce Z życia kół.
Natomiast w zakładce
Aktualności
będą zamieszczane informacje dotyczące działalności, spotkań, zebrań Zarządu Rejonowego oraz ogólne informacje.

Pismo Prezydium Zarządu Głównego


SZANOWNI
CZŁONKOWIE I SYMPATYCY
ZWIĄZKU
ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO


Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Będzie to czas wyciszenia, zadumy oraz refleksji nad rokiem, który dobiega końca oraz nad niepewną, niespokojną przyszłością.

Mijający rok nie był dla nas łatwy. Nasza działalność w cieniu pandemii koronawirusa COVID-19 była z konieczności ograniczona. Niemniej jednak większość struktur związkowych nie poddała się. Prowadziły one różnorodną działalność promując siebie i nasz Związek. Optymizmem napawają fakty odnalezienia się w nowej sytuacji, zwłaszcza niewielkich jednostek organizacyjnych, które różne formy działań i swoje
osiągnięcia prezentowały na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty oraz w Internecie. Cieszy optymizm i dobry nastrój przebijający z niektórych sprawozdań za miniony rok. Serdecznie Wam za to dziękujemy Koleżanki i Koledzy. To Wasza wielka zasługa. Szczere słowa podziękowania i uznania kierujemy także pod adresem wszystkich sympatyków Związku, którzy wspierają naszą działalność.

Redakcja i wydawca Głosu Weterana i Rezerwisty dotrzymali danego przed rokiem słowa. Głos stał się pismem ciekawszym. Potwierdzają to opinie i zainteresowanie jego publikacjami, także ze strony osób niebędących członkami Związku. Udało się pozyskać interesujących autorów spoza Związku i środowiska wojskowego. Mamy nadzieję, że poczytność naszego pisma będzie rosła. Nadal będziemy zajmowali
się sprawami ważnymi dla członków Związku. Głos Weterana i Rezerwisty ma i będzie miał pluralistyczny charakter. Na jego  łamach nadal będą publikowane także kontrowersyjne poglądy, pod warunkiem przestrzegania przez ich autorów porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed nami niełatwa i trudna do przewidzenia przyszłość. Mamy świadomość, że pandemia COVID-19 zakłóci przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XII Krajowym Zjazdem Delegatów, a także nasze codzienne funkcjonowanie. Niemniej jednak będzie ona okazją do wyłonienia nowych przywódców, którzy pomyślnie przeprowadzą koła, zarządy wojewódzkie i rejonowe oraz władze naczelne przez ten trudny okres.

Większość członków Związku jest nadal żołnierzami i jako żołnierze wiele razy potrafiliśmy sprostać trudnym wyzwaniom. Pandemia koronawirusa nie zwalnia nas z obowiązku walki o godność i honor żołnierza oraz nasze prawa. Wyrażamy nadzieję, że nowe władze różnych szczebli organizacyjnych
naszego Związku dostrzegą ręce innych organizacji pozarządowych wyciągnięte w naszym kierunku podejmą z nimi współpracę.

W tych trudnych chwilach życzymy wszystkim członkom i sympatykom Związku, a także ich rodzinom spokojnej przyszłości, dużo zdrowia, pogody ducha, optymizmu oraz wielu sukcesów w działalności związkowej.

Nie poddawajmy się! Będzie jeszcze normalnie.
Przyjdzie dzień, gdy nad naszym związkowym podwórkiem zaświeci
znów słońce.


PREZYDIUM
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Prenumerata Głosu Weterana i Rezerwisty na 2021 rok


SZANOWNI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Zapraszamy do prenumeraty miesięcznika
Głos Weterana i Rezerwisty na 2021 r. .

Dzięki niej:
- zyskacie aktualne wiadomości z życia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
- otrzymacie informacje ważne dla emerytów i rencistów mundurowych.,
- przeczytacie, nie publikowane na innych łamach, oceny i analizy wojskowo-polityczne,
- poznacie interesujące, nie zawsze znane wydarzenia historyczne,.
- poznacie zasłużonych członków naszego Związku,

Cena prenumeraty
- indywidualna: 1 egz. 10 zł – 120 zł rocznie
- zbiorowa: 2 – 3 egz. - 8 zł – 96 zł rocznie
  4 i więcej egzemplarzy – 7 zł – 84 zł rocznie


Cena prenumeraty obejmuje: druk, obsługę, koszty wysyłki miesięcznika oraz podatek VAT.

Gazeta dotrze na wskazany adres, prosto do Państwa domu lub firmy. Tylko prenumerata gwarantuje otrzymanie każdego numeru czasopisma.
Wpłaty na prenumeratę należy kierować na rachunek bankowy GWiR Sp. z o.o,
30 1240 6074 1111 0010 9401 4980
z adnotacją: prenumerata GWiR - … egz. na okres………


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres wydawcy: gwir@op.pl lub 727 008 000
Informacje o działalności naszego Związku są dostępne również na FB :
https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-%C5%BBo%C5%82nierzy-Wojska-Polskiego-w-Przemy%C5%9Blu-288986431126565 

39-rocznica powstania ZŻWP, 77-rocznica bitwy pod Lenino


Obchody rocznicowe w  ZŻWP w Przemyślu


Z okazji 39-rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz 77-rocznicy historycznej bitwy 1
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino, w Zarządzie Rejonowym ZŻWP w Przemyślu – Hotel Accademia – odbyły się w dniach 12 – 15.10.2020 roku spotkania członków w kołach (z zachowaniem reżimu sanitarnego).
Po wysłuchaniu okolicznościowych referatów Prezes ZR ZŻWP oraz Prezesi Kół dokonali uroczystego
wręczenia odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny ZŻWP.

Odznaczenia otrzymali:

KOŁO NR 1 (prezes Andrzej Szpak):

Krzyż Komandorski ZŻWP
ppłk SEBZDA Zbigniew

Srebrny Krzyż Za zasługi dla ZŻWP
st.chor.sztab. SZPAK Andrzej

Brązowy Krzyż Za zasługi dla ZŻWP
st.chor.sztab. GNOJEK Bogdan
mjr KAWECKI Mieczysła
mł.chor.szt. LESZCZYSZYN Bogusław
chor.szt. TAMAKA Eugeniusz

Odznaka Honorowa ZŻWP
mjr MUSZ Janusz
chor. OŚLIZŁO Zbigniew

KOŁO NR 2 (prezes Marian Baran)

Krzyż Komandorski ZŻWP
kpt ZEMBRZUSKI Zbigniew
st.chor. STARZAK Jan
płk FRONC Stanisław
płk KIEŁCZYŃSKI Adam

Złoty Krzyż z Gwiazdą Za zasługi dla ZŻWP
ppłk GRZYB Leszek

Złoty Krzyż Za zasługi dla ZŻWP
mjr KANIA Mirosław
st.chor.szt. CURYŁO Wiesław
szer. SITARZ Jerzy

Srebrny Krzyż Za zasługi dla ZŻWP
st.szer. KORPAL Piotr
st.szer. KĘDZIERSKI Bartłomiej
kpr LITWIN Tomasz
st,chor.szt. MAHUNIK Bogusław
st.szer. WIELGUS Adam
ppłk SZABAGA Marek
st.chor.szt. MATERNAK Maciej

Brązowy Krzyż Za zasługi dla ZŻWP
mjr BIENIASZ Stanisław
kpr KARPIŃSKI Jacek

Odznaka Honorowa ZŻWP
st.chor.szt. MAGNES Józef


KOŁO NR 4 (prezes Józef Koza)

Złoty Krzyż z Gwiazdą Za zasługi dla ZŻWP
sierż. ŁUKACZYK Jan
st.sierż. WIĘCH Wiesław

Złoty Krzyż Za zasługi dla ZŻWP
ppłk KOZA Józef
płk MARUT Piotr
kpt. OBUCH Władysław
mł.chor.szt. PRAGA Bogusław

Srebrny Krzyż Za zasługi dla ZŻWP
mjr CIERZYŃSKI Mieczysław
szer. DRABICKI Zdzisław
szer. MAŚLANKA Antoni
szer. KOWALIK Mariusz
st.sierż.szt. STADNIK Władysław

Brązowy Krzyż Za zasługi dla ZŻWP
szer. ZAPRZAŁA Tadeusz

Odznaka Honorowa ZŻWP
szer. KĘDZIOR Mirosław
st.sierż. ŁUKACZYK Ireneusz

KOŁO NR 5 (prezes Józef Bednarczyk)

Złoty Krzyż z Gwiazdą Za zasługi dla ZŻWP
ppłk PŁACHTA Tadeusz

Złoty Krzyż Za zasługi dla ZŻWP
mjr BEDNARCZYK Józef
mjr CZECH Stanisław
kpt. CHLEBOWSKI Henryk
płk DĄBROWSKI Emil
płk PACUŁA Jan
ppłk POWĘSKA Bogdan
kpt. MATYSIAK Henryk


Wszystkim odznaczonym kolegom Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu składa serdeczne gratulacje i życzenia dobrego zdrowia i samopoczucia w oczekiwaniuna okrągły jubileusz 40-lecia Związku, który przypada na 2021 roku.

Tekst Zbigniew Łąka

Zbigniew Łąka wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻWP

1 % podatku dochodowego dla ZŻWP


Zarząd Główny Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego uprzejmie informuje,
że w ramach przekazywania przez
podatników 1 % podatku dochodowego
od osób fizycznych na rachunek

                                        bankowy Zarządu Głównego (konto OPP)
                                          wpłynęła kwota 104.154,54 zł.


WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


Środki finansowe pozyskane
w
ramach darowizny 1 % podatku zostaną przekazane, zgodnie z wytycznymi
Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
z dnia 15 września
2015 r., do dyspozycji poszczególnych struktur Związku.

Z wyrazami szacunku Zarząd Główny ZŻWP

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE 2020 R.

W tym rok także dotrzymujemy wieloletnią tradycję – Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Spotkanie jest okazją do złożenia życzeń i bycia z sobą. W dniu 10. stycznia 2020 roku w Hotelu Accademia jak co roku odbyło się takie spotkanie.


Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA na wstępie przywitał i przedstawił zaproszonych gości, wśród których byli: Poseł na Sejm RP Marek RZĄSA, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr PILCH, radny Rady Miejskiej Janusz ZAPOTOCKI, Dyrektor WBE w Rzeszowie Jan MOTYKA, prezes 39 Oddziału Związku Spadochroniarzy Polski Eugeniusz TAMAKA, Prezes Zarządu Spółdzielczej Grupy Producentów Owoców Marian SZELIGA, Dyrektor Hotelu Accademia Norbert KOWALSKI i wielu innych dostojnych gości, a wśród nich byli żołnierze i kombatanci.

Prezes w swoim wystąpieniu po przywitaniu zaproszonych gości i członków związku poprosił o uczczenie minutą ciszy Naszych kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. A w dalszej części swojego wystąpienia powiedział : te nasze spotkania opłatkowe, choć co roku się powtarzają, to jednak nie są takie same, bo zawsze życie się przetwarza i zachodzi w nim wiele zmian, o kolejny rok jesteśmy starsi. Nie zawsze jesteśmy w komplecie, Nasze pragnienia zawsze los gasi i ciągle żyjemy jak na widecie, ale kiedy w ten koleżeński wieczór opłatkowy zasiądziemy przy stole dzielimy się opłatkiem, składamy sobie zawsze najlepsze życzenia. Nie zajmujemy się zazwyczaj smutkiem, a także zapominamy o zmartwieniach. Te spotkania Nas umacniają i zawsze jednoczą. Na zakończenie Zbigniew Łąka złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Do tych życzeń przyłączyli się także w swoich wystąpieniach poseł na Sejm RP Marek Rząsa i wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.

Słowo boże wygłosił proboszcz parafii wojskowej ks. ppłk Rafał KAPROŃ oraz ks. prot. płk Jerzy MOKRAUZ kapelan wyznania prawosławnego, którzy przekazali wigilijne przesłanie i złożyli zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

Zdjęcia z tego spotkania są dostępne w zakładce Galeria Fotografii


Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

2019 rok

Pięć par z Przemyśla świętowało Złote Gody


Pięć par małżeńskich z Przemyśla świętowało 19 grudnia 2019 roku jedno z
najpiękniejszych w swoim życiu wydarzeń, jakim bezdyskusyjnie jest
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
W sali reprezentacyjnej Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Przemyślu Urszulą Golec wręczyli Szacownym Jubilatom medale nadane przez Prezydenta RPAndrzeja Dudę.

Prezydent Miasta Wojciech Bakun, składając Jubilatom najserdeczniejsze życzenia, wyraził ogromny podziw dla świętujących.
- Jesteście Państwo pięknym wzorem dla młodych pokoleń. Jesteście żywym przykładem na to, że jednak
się da… Że nawet, jeśli czasem przychodzą trudniejsze chwile, to przez życie można przejść razem. I na pewno, kiedy wracacie Państwo do swoich wspomnień, za każdym razem ich puentą jest to: że było warto
– powiedział Prezydent Miasta.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:
Czesława i Stanisław Pietruszyńscy
Halina i Władysław Gradowscy
Krystyna i Adam Majgierowie
Bronisława i Wincenty Podlachowie
Justyna i Zbigniew Łąka

Tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

W ubiegłą sobotę w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbył się uroczysty koncert z okazji 100. rocznicy przybycia 1 Pułku Czołgów Armii gen. Hallera do Polski, w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Organizatorem koncertu był 1 batalion czołgów w Żurawicy. Sala koncertowa została wypełniona po brzegi, wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, władze samorządowe i lokalne, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, żołnierze i pracownicy oraz przyjaciele 1 batalionu czołgów. Główną ideą przedsięwzięcia było uczczenie pamięci o zasłużonych dla Ojczyzny jednostkach pancernych, a w szczególności 1 Pułku Czołgów, który od 1920 roku stacjonował w Żurawicy i którego tradycje od wielu lat dziedziczy 1 batalion czołgów. Koncert miał być także formą podziękowania dla żołnierzy i pracowników za codzienną służbę i pracę oraz dla lokalnychwładz i przyjaciół za wspieranie podejmowanych działań na rzecz batalionu. Wyrazem podziękowania za dotychczasowy wkład pracy oraz osiągnięcia w działalności służbowej było uhonorowanieprzez dowódcę – ppłk Rafała Kluza najlepszego oficera, podoficera i szeregowego. Wyróżnieni żołnierze przyjęli gratulacje od dowódcy 1bcz oraz mężów zaufania poszczególnych korpusów osobowych. Podczas koncertu artyści pod batutą mjr Marcina Ślązaka zapewnili licznie zgromadzonej publiczności moc niezapomnianych wrażeń, prezentując utwory zarówno patriotyczne, popularyzujące tradycje narodowe, wzbogacone historycznymi kostiumami i rekwizytami, jak również utwory o charakterze bardziej rozrywkowym. Muzycy i wokaliści zostali nagrodzeni długimi owacjami na stojąco. Nie zabrakło szczególnego akcentu dla czołgistów z Żurawicy, którym było wykonanie utworu z kultowego serialu „Czterej pancerni i pies”. Żegnając się z artystami z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dowódca batalionu powiedział: „Do zobaczenia”, wyrażając nadzieję, że jeszcze nie raz uświetnią uroczystości ważne dla pancerniaków z 1 batalionu czołgów.


        W tym wspaniałym koncercie udział wzięli Zbigniew Łąka, Józef Guściora, Mirosław Kania i Zbigniew Zembrzuski.


Źródło: http://1bcz.wp.mil.pl/pl/1_198.html

Święto 5. batalionu strzelców podhalańskih.
Przemyscy Podhalańczycy świętowali w Krasiczynie

Tegoroczne obchody święta batalionu rozpoczęły się w dniu 17.10.2019 roku w Kościele Garnizonowym, gdzie o godz. 18.00 w żołnierze, pracownicy batalionu oraz zaproszeni goście wzięli udział  we Mszy św., której przewodniczył ks. mjr Rafał Kaproń. 
W dniu 18.10.2019 roku o 14.00 rozpoczęła się uroczysta zbiórka całego stanu osobowego  batalionu na dziedzińcu Zamku w Krasiczynie. Wojskową Asystę Honorową wystawiła 3 kompania zmechanizowana. Początek uroczystości to przybycie gen. bryg. Dariusza Lewandowskiego – Dowódcy 21 BSP oraz Jego przywitanie ze sztandarem 5.bsp, a następnie mjr Bogdan Antonik złożył meldunek ppłk Marcinowi Zalewskiemu. Po wciągnięciu na maszt Flagi RP, odśpiewaniu Hymnu dowódca 5.bsp powitał gości oraz wygłosił przemówienie. Ksiądz kapelan mjr Rafał Kaproń odmówił modlitwę za pomyślność batalionu w dzień jego święta oraz za poległego w Afganistanie śp. kpr. Michała Kołka, a także polecono modlitwie pamięć o saperach, którzy zginęli w ostatnim czasie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pamięć o zmarłych została uczczona minutą ciszy. Kolejna część to wręczenie wyróżnień od Dowódcy 21 BSP oraz dowódcy 5.bsp. Odznaki pamiątkowe 5.bsp wręczono zarówno żołnierzom jak i osobom zasłużonym dla batalionu, w tym Dowódcy 21 BSP gen. bryg. Dariuszowi Lewandowskiemu. Po wręczeniu odznak wokaliści z Klubu odśpiewali piosenkę 5 pułku strzelców podhalańskich do słów Kazimierza Przerwy Tetmajera. Uhonorowano także trzech wybranych żołnierzy: Oficera, Podoficera oraz Szeregowego 2019 roku. Żołnierze batalionu zostali także docenieni za swoją pracę przez Prezydenta Miasta Przemyśla. Na zakończenie dowódca batalionu podziękował osobom zasłużonym dla batalionu i sympatykom, a żołnierze odśpiewali Pieśń Batalionu – Galicę. Po skierowaniu okolicznościowego przemówienia do zebranych przez gen. bryg. Dariusza Lewandowskiego, odegrana została Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Defilada przez zamkowy dziedziniec zakończyła uroczystość. Zaproszeni goście udali się do Zamku na żołnierski poczęstunek.
        W dniu 18.10.2019 roku od godziny 10.00 dzieci i młodzież mogły zapoznać się ze sprzętem i uzbrojeniem batalionu podczas zorganizowanego statycznego pokazu sprzętu.  

          

Źródło: http://5bsp.wp.mil.pl/pl/1_1034.html

Swięto Straży Miejskiej w Przemyślu

Przemyscy strażnicy miejscy spotkali się w historycznych murach Zamku Kazimierzowskiego na uroczystym apelu z okazji ogólnopolskiego święta Straży Miejskiej. 

Prezydent Miasta Przemyśla podziękował strażnikom miejskim za codzienną ciężką pracę. Podkreślił, że nawet jeśli zdarzają się głosy o bezzasadności istnienia Straży Miejskiej w nadsańskim grodzie, on jest zawsze tym, który staje w obronie tej jednostki służb mundurowych. 

Jak mało kto mam wiele argumentów na niepodważalną zasadność funkcjonowania w naszym mieście właśnie waszej formacji. Wiem, ile zadań w ciągu każdego dnia, tygodnia czy miesiąca wykonujecie na rzecz przemyślan. I wiem, że robicie to z sercem i pełnym oddaniem. Bo strażnik miejski to nie jest tylko ten, który przyjdzie i wystawi mandat… To ktoś, kto dba o porządek, ale przede wszystkim troszczy się o rzecz bezcenną – o nasze bezpieczeństwo – powiedział Bakun.

Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym strażnikom nagród i awansów. Tradycją przemyskiej formacji stało się także odznaczanie przyjaciół tytułem Honorowego Strażnika Miejskiego. W tym roku zaszczyt ten przypadł dr. Andrzejowi Kaweckiemu. W latach ubiegłych honorowymi strażnikami zostali: Anna Ekiert i Robert Choma.Komendant Jan Geneja w imieniu swoim i swoich podwładnych szczególne podziękowania skierował do czterech pań, które regularnie angażują się w działania przemyskich funkcjonariuszy. Są nimi: Siostra Gabriela ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, która wspólnie z patrolującymi miasto strażnikami odwiedza miejsca, gdzie przebywają bezdomni i zanosi im paczki z żywnością, a także wspomniane wyżej Anna Ekiert - Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Ewa Sawicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Renata Nowakowska – Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek.

Źródło: https://przemysl.naszemiasto.pl


W uroczystości tej wzięli udział także przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu , Prezes Zbigniew ŁĄKA I wiceprezes Józef GUŚCIORA.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO GARNIZONU PRZEMYŚL

O godzinie 08.00 dnia 14 sierpnia 2019 roku podhalańczycy i pancerniacy oraz goście wzięli udział we Mszy św. sprawowanej w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej z okazji święta Wojska Polskiego. Mszę św. odprawił Proboszcz Parafii Wojskowej – Kapelan Garnizonu Przemyśl ks. mjr Rafał Kaproń w Kościele Garnizonowym.W strugach deszczu, ale odświętnie 14 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00 na placu apelowym 1. batalionu czołgów Dowódca Garnizonu Przemyśl ppłk Marcin Zalewski przyjął od dowódcy uroczystości meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości. Po powitaniu z żołnierzami oraz zaproszonymi gośćmi na maszt wciągnięta została Flaga RP oraz odegrany i odśpiewany został Hymn Państwowy. Ppłk Rafał Kluz przywitał gości. Następnie odczytano decyzje i rozkazy personalne o mianowaniu żołnierzy na wyższy stopień wojskowy. Żołnierze 5. bsp oraz 1.bcz z rąk swoich dowódców ppłk. Marcina Zalewskiego oraz ppłk. Rafała Kluza odebrali Akty Mianowań. Odczytane zostały rozkazy okolicznościowe z okazji Święta Wojska Polskiego, a wyróżnieni żołnierze odebrali nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne. Żołnierze Garnizonu Przemyśl zostali także wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Wójta Gminy Żurawica. Wygłoszone zostały okolicznościowe przemowy oraz odczytano także listy skierowane z okazji Święta Wojska Polskiego między innymi od Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.

Źródło: http://5bsp.wp.mil.pl

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu reprezentował Prezs Zbigniew ŁĄKA.

OBCHODY 38-ROCZNICY POWSTANIA ZŻWP

Z okazji 38-Rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w hotelu Accademia w siedzibie Zarządu Rejonowego odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego prezes ZR Zbigniew ŁĄKA przedstawił rys historyczny związku. Powiedział między innymi, że na początku lat osiemdziesiątych poszczególne grupy społeczne dążyły do upodmiotowienia się i integrowały w celu artykułowania i obrony swoich interesów, w tym czasie w środowisku wojskowym zaznaczył się wzrost liczby osób, którzy po zakończeniu służby wojskowej przechodzili na emerytury – renty. Zaistniała, zatem potrzeba stworzenia warunków do organizowania i integrowania się. 
Tworzenie związku powstało „oddolnie”, w dniu od 12 lutego 1981 roku w Stołecznym Klubie Garnizonowym „Za żelazną bramą” odbyło się spotkanie działaczy Klubów Oficerów Rezerwy, przedstawicieli środowisko kombatanckich całego kraju. I to własnie ci uczestnicy zdecydowanie opowiedzieli się za utworzeniem organizacji o charakterze stowarzyszenia wyższej użyteczności.
Prace organizacyjne zakończyły się w czerwcu 1981 roku, a w dniach 13-14 czerwca 1981 roku odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. W Zjeździe udział wzięło 174 delegatów.
Przyjęto program działania i uchwałę, która po dzień dzisiejszy obowiązuje, że Związek (ZBŻZ, ZBŻZiORWP, ZŻWP) jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządowym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach i ma osobowość prawną, a także status organizacji pożytku publicznego. Pierwszym prezesem Związku był płk dr Roman LEŚ, a obecnie jest płk Marek BIELEC.

W Garnizonie Przemyśl powstało 10 kół:
Nr 1 – JW 1035 prezes – ppłk Longin ARTMAN
Nr 2 – JW 1019 prezes – ppłk Stanisław GŁĄB
Nr 3 – JW 2596 Żurawica prezes – płk Andrzej LENARTOWICZ
Nr 4 – Brygada WOP prezes – mjr Edward ZIELAK
Nr 5 – WSzW prezes - płk Olgierd Kasprowicz
Nr 6 – 114 WSzpital prezes – ppłk Henryk BURDON
Nr 7 – JW 2376 Jarosław prezes – ppłk Władysław GRONOWSKI
Nr 8 – JW 4121 Jarosław prezes – ppłk Stanisław SCHAB
Nr 9 – JW 2299 Jarosław prezes – ppłk Paweł Kostusia
Nr 10 – WKU Jarosław prezes – ppłk Kazimierz CZUBAK.

W dniu dzisiejszym istniją tylko cztery koła. 

Prezesem Zarządu Wojewódzkiego był ppłk Stanisław GŁĄB, a obecnie st.chor.sztab. Zbigniew ŁĄKA.


W drugiej części spotkania prezes Zarządu Rejonowego z tej okazji wręczył odznaczenia i odznaki dla wyróżniających się kolegów. I tak:

1. Krzyż Komandorski ZŻWP:  Marian BARAN,  Józef GUŚCIORA

2. Krzyż Złoty z Gwiazdą:  Zdzisław KILON

3. Krzyż Złoty II Klasa:  Piotr KOSIOROWSKI,  Andrzej MACHUNIK

4. Krzyż Srebrny III Klasa:  Wiesław CURYŁO,  Mirosław KANIA,  Tomasz ROGAL,  Tadeusz ŚWIECZEK

5. Krzyż Brązowy IV Klasa :  Bartłomiej KĘDZIERSKI,  Piotr KORPAL,  Tadeusz LITWIN,  Bogusław MAHUNIK,  Antoni MAŚLANKA,  Maciej MATERLAK,  Władysław STADNIK,  Adam WIELGOS

6. Odznaka Honorowa ZŻWP:  Bogusław BARAN,  Sławomir BIENIASZ,  Wiesław KIELECKI,  Marian KOBIELNIK,  Jerzy PYRCIOCH,  Władysław STAFIJ,  Marek SZABAGA,  Jerzy WÓJTOWICZ,  Edward WRONA

Tekst Zbigniew Łąka
Zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Wiceprezes ZR ZŻWP Jan Starzak z małżonką świętuje

Od wielu lat udowadniają, że prawdziwa miłość, cierpliwość i zaufanie, to najdoskonalsza recepta na to, by w zgodzie i szczęściu przeżyć we dwoje 50, 60, a nawet 65 lat… Najlepiej wiedzą o tym m.in. Państwo: Irena i Jan Starzakowie. W urokliwych wnętrzach reprezentacyjnej sali Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczystość, podczas której aż 11 par z Przemyśla w obecności swoich bliskich, przyjęło z rąk Prezydenta Miasta Wojciecha Bakuna oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urszuli Golec medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Czwartkowe spotkanie pełne było wzruszeń. Tak zacne jubileusze zawsze są powodem do radości i niezmierzonej dumy...
- Jesteście cudownym wzorem dla młodych pokoleń. 50, 60 czy 65 lat spędzonych w miłości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu, ramię w ramię, na dobre i na złe, zasługuje na najwyższe wyrazy podziwu i uznania. Państwa jubileusze są absolutnie wyjątkowe, niewielu parom udaje się doczekać wspólnie takiego pięknego święta. Życzę Wam, Szacowni Jubilaci, kolejnych szczęśliwych i spokojnych lat życia oraz wielu pięknych rocznic – powiedział podczas uroczystości Prezydent Miasta Wojciech Bakun.

Życzymy Państwu, aby kolejne wspólne lata były pozbawione wszelkich trosk.

By wypełniała je wyłącznie szczera radość, zdrowie i szczęście.
Sto lat!


Źródło: www.przemysl.pl

Przekazanie obowiązków na stanowisku Dowódcy 5 bsp

W dniu 27 maja 2019 roku na przemyskim Rynku odbył się Uroczysty Apel z okazji przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy 
5. batalionu strzelców podhalańskich.

Dowódca 5. batalionu strzelców podhalańskich ppłk Marcin Dusza w dniu 27 maja 2019 o godz. 12.00 na przemyskim Rynku przekazał dowodzenie batalionem ppłk Marcinowi Zalewskiemu. Po wprowadzeniu na miejsce uroczystości przez kompanię honorową sztandaru 5. batalionu strzelców podhalańskich dowódca uroczystości kpt. Bogdan Antonik złożył meldunek przybyłemu na uroczystość Sekretarzowi Stanu w MON p. Markowi Łapińskiemu, który po oddaniu honorów sztandarom przywitał się z żołnierzami. Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek Dowódcy 21 BSP o gotowości pododdziałów do uroczystego Apelu Dowódcy 21 BSP płk. dypl. Dariuszowi Lewandowskiemu towarzyszyli dowódcy zdający i obejmujący obowiązki. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów oraz powitaniu z żołnierzami wszystkich przybyłych gości powitał ppłk Marcin Dusza. Odczytana została Decyzja Ministra Obrony Narodowej o nadaniu żołnierzom medali resortowych. Medale wyróżnionym wręczyli Sekretarz Stanu w MON p. Marek Łapiński oraz płk dypl. Dariusz Lewandowski. Następnie kpt. Piotr Gawłowski odczytał Rozkaz w sprawie wyróżnienia ppłk Marcina Duszy oraz Rozkaz w sprawie zmiany na stanowisku dowódcy 5.bsp. W swoim wystąpieniu Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich serdecznie podziękował za rzetelną i pełną serca służbę zdającemu obowiązki dowódcy 5. bsp ppłk. Marcinowi Duszy. Życzył, także zadowolenia oraz żołnierskiego szczęścia. Dowódca 21 BSP przedstawił następnie drogę służbową nowego dowódcy batalionu ppłk. Marcina Zalewskiego, życząc samych sukcesów i wytrwałości.
Głównym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 5. bsp i podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego oraz złożenie meldunku o przekazaniu dowodzenia. Ppłk Marcin Dusza przekazał ppłk. Marcinowi Zalewskiemu proporzec rozpoznawczy batalionu, pelerynę i kapelusz podhalański oraz dokonał opierzenia. Następnie przekazana została ciupaga podhalańska będącą symbolem władzy oraz odznaka batalionu. Dowódca 21BSP wręczył ppłk. Marcinowi Duszy Kryształową Ciupagę .Odśpiewano pieśń 5.bsp Galicę. Kolejno głos zabrali dowódca zdający i obejmujący obowiązki oraz Posłowie na Sejm RP p. Andrzej Matusiewicz oraz p. Marek Rząsa, a także Prezydent Miasta Przemyśla p. Wojciech Bakun. Żołnierze i pracownicy RON 5.bsp przekazali na pożegnanie ppłk. Marcinowi Duszy symboliczne upominki. Odegrana została Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i uroczystość zakończyła defilada.W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe służb mundurowych Garnizonu Przemyśl, strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2092 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy, harcerze. Oprawę muzyczną zapewniła Wojskowa Orkiestra z Rzeszowa.

źródło: http://5bsp.wp.mil.pl/pl/1_949.html  
           tekst: Barbara Brem-Kowalik, zdjęcia: 5bsp

Przekazanie obowiązków na stanowisku Dowódcy 1 bcz

Święto 1 batalionu czołgów i przekazanie obowiązków na stanowisku Dowódcy batalionu


W dniu dzisiejszym odbyły się uroczyste obchody Święta 1 batalionu czołgów w Żurawicy i rocznicy wręczenia sztandaru, połączone z uroczystością przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy 1 batalionu czołgów. W uroczystościach wziął udział Zastępca Dowódcy 21BSP płk Rafał Kowalik wraz z dowódcami podległych jednostek, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych powiatu przemyskiego, duchowieństwa, przyjaciele i sympatycy 1bcz, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy Żurawicy oraz żołnierze i pracownicy naszego batalionu. 
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy w intencji żołnierzy i pracowników 1 batalionu czołgów. 
Uroczysty apel, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym rozpoczął się złożeniem meldunku przez d-cę uroczystości Zastępcy Dowódcy 21BSP - o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po podniesieniu flagi na maszt przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej Garnizonu Rzeszów odśpiewano Hymn Państwowy.  
W dalszej części odczytano Postanowienie Prezydenta PR, Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania medali i odznaczeń oraz rozkaz D-cy 1bcz w sprawie wyróżnień żołnierzy i pracowników batalionu. Po wręczeniu medali i wyróżnień nastąpiła ceremonia przekazania i objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy. Na początku odczytano Rozkaz Dowódcy Generalnego o wyznaczeniu na stanowisko dowódcy. W głównej części ceremonii obecny dowódca 1 batalionu czołgów – mjr Marcin Sudek uroczyście przekazał sztandar batalionu w ręce obejmującego dowództwo ppłk. Rafała Kluza. W końcowej części ceremonii przekazania i objęcia obowiązków nowy dowódca otrzymał proporzec rozpoznawczy oraz buzdygan - symbole władzy i dowodzenia 1 batalionem czołgów. Uroczysty apel zakończył się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów. 
Uroczystościom towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego i uzbrojenia będącego na wyposażeniu naszej jednostki, który mogli obejrzeć wszyscy uczestnicy uroczystości w ramach Dni Otwartych Koszar. 

Źródło: http://1bcz.wp.mil.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji

W dniu 18 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
W posiedzeniu uczestniczyli także: Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski oraz Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ppłk Arkadiusz Cieślik.
Na wstępie obrad uczczono minutą pamięci zmarłych w ostatnim okresie naszych kolegów związkowych, w tym głównie, ppłk. Tadeusza Kosińskiego - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Szczecinie oraz płk. Franciszka Piecucha - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Łodzi. 
W pierwszym punkcie obrad, Prezes Związku płk Marek Bielec przedstawił informację Prezydium Zarządu Głównego o realizowanych zadaniach w ostatnim okresie czasu.
Sekretarz Generalny ZG płk Henryk Budzyński dokonał oceny i przedstawił wnioski wynikające ze sprawozdań zarządów wojewódzkich i rejonowych Związku.
W kolejnym punkcie posiedzenia wiceprezes ZG ds. ekonomicznych płk Adam Spychalski omówił aktualną sytuację finansową Związku oraz przedłożył projekt sprawozdania finansowego Związku za 2018 r.
Następnie Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski oraz Członek GKR ppłk Arkadiusz Cieślik przedstawili materiały dotyczące podsumowania dotychczasowej pracy Komisji oraz wnioski wynikające z kontroli dokonanych w 2018 r.

W części organizacyjnej posiedzenia podjęto uchwały dotyczące:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2018 r.;
2) nadania tytułu „Człowiek Roku 2018”- ppłk. Andrzejowi Krysiakowi z ZR w Skierniewicach;
3) wpisania koleżanek i kolegów do Honorowej Księgi Zasłużonych, którzy zostali wytypowani przez Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe Związku.

Integralną częścią posiedzenia było także Walne Zgromadzenie Wspólników „VETS&ARMY” Spółki z o. o. na którym dyskutowano oraz omawiano aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem oraz dalszą działalnością Spółki.

Rzecznik Prasowy ZŻWP
płk Milosz Biały

Pożegnalne spotkanie Rady Seniorów

5 lutego 2019 r. minęła pierwsza kadencja Rady Seniorów przy Prezydencia Miasta Przemyśla 2015-2019. Z tej okazji członek Rady, a jednocześnie Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA zorganizował w siedzibie związku pożegnalne spotkanie Rady.

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe ZŻWP w dniu 12.01.2019 roku

Opłatek to forma chleba, którym na początku wieczerzy wigilijnej "łamią się" jej uczestnicy, wybaczając wzajemnie zaszłe urazy, składając serdeczne życzenia; a wszystko to dzieje się w odniesieniu do zbawczej tajemnicy Bożego Narodzenia. Ta piękna polska tradycja opłatkowa, choć nie wiadomo dokładnie kiedy się zrodziła, całą swoją wymową nawiązuje do słowiańskiej tradycji gościnnego chleba, a także do pierwszych wieków chrześcijańskich, w których sprawowana Najświętsza Ofiara nazywała się "łamaniem chleba". 

To już tradycja – Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu jest okazją do złożenia życzeń i bycia z sobą.
     W dniu 12. stycznia 2019 roku w Hotelu Accademia jak co roku odbyło się takie spotkanie. Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA na wstępie przywitał i przedstawił zaproszonych gości, wśród których byli: Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, radny Rady Miejskiej Janusz Zapotocki, Dyrektor WBE w Rzeszowie Jan Motyka, prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon, prezes 39 Oddziału ZSP Eugeniusz Tamaka, Dyrektor Hotelu Accademia Norbert Kowalski i wielu innych dostojnych gości, a wśród nich byli żołnierze i kombatanci. 
     Nim rozpoczęło się tradycyjne dzielenie się opłatkiem Prezes powiedział m.in. „Cieszę się, że możemy dziś spotkać się na Naszym Spotkaniu Opłatkowym. Każdy z nas przeżywa święta w sposób indywidualny i nadaje im wiele różnych znaczeń. Towarzyszą nam głęboko wpisane w serce wspomnienia radosne, ale często również wspomnienia bolesne, i dlatego proszę o uczczenie minutą ciszy Naszych kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. Na Święta Bożego Narodzenia zazwyczaj czekamy z utęsknieniem, ale dla wielu stanowią one okres, gdy w sposób szczególny przeżywają oni swoją samotność. Tak czy inaczej w wielu naszych rodzinach, Święta Bożego Narodzenia, są czasem, w którym wielu z nas przemówi ludzkim głosem. To czas, w którym odzywają się do siebie najwięksi wrogowie, ale też skłóceni lub oddaleni od siebie od dłuższego czasu członkowie rodziny. I nie szkodzi, że potem może wszystko wraca do tzw. normy. Dla tych kilku chwil szczerości i uwolnionego dobra ze strony drugiego człowieka warto przeżyć kolejny rok”. 
A następnie złożył wszystkim zebranym i ich rodzinom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Do tych życzeń przyłączył się Poseł na Sejm RP Marek Rząsa. 
Słowo boże wygłosił ks. prot. płk Jerzy MOKRAUZ kapelan wyznania prawosławnego, który przekazał wigilijne przesłanie i złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.  
     Jak co roku tak i tym razem temu spotkaniu towarzyszyła radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć co za nami, co przed nami, życzyć sobie tego co dobre i namawiać się do wzajemnej współpracy.  Każdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. 

Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

2018 rok

Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Strzelectwie Pneumatycznym

W dniach 18-21.10.2018 r., w Białymstoku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Strzelectwie Pneumatycznym w postawie stojąc i w postawie leżąc. Zawody miały na celu: wyłonienie najlepszych drużyn w Mistrzostwach Polski na rok 2018/2019, umożliwienie rywalizacji sportowej oraz popularyzację strzelectwa, jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących.Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” reprezentowały dwie drużyny: kobieca i męska.

Drużyna kobieca, w składzie:
Moskal Barbara
Matyka Barbara
Szumada Kalina
Szumada Zoriana
zdobyła dwa złote medale: w postawie stojąc (uzyskując 1034,1 pkt.) i w postawie leżąc (uzyskując 1780,8 pkt.).

Drużyna męska, w składzie:
Kawka Ryszard
Maraj Józef
Choma Michał
zdobyła dwa srebrne medale: w postawie stojąc (uzyskując 1331,3 pkt.) i w postawie leżąc (uzyskując 1657,8 pkt.).

Asystentami zawodników byli: trener Sebzda Zbigniew, Moskal Katarzyna, Welszyng Zdzisław.

Gratulujemy naszemu koledze Zbyszkowi Sebzdzie, który do wielu sukcesów krajowych i międzynarodowych dołożył kolejne medale, tym razem z Drużynowych Mistrzostw Polski !

GRATULUJEMY SUKCESÓW ! 

Uroczyste spotkanie 12.10.2018r.

12 października 2018 roku w 75 rocznicę Bitwy pod Lenino w biurze Zarządu Rejonowego w hotelu Accademia odbyło się spotkanie podczas, którego podsumowano Ligę Strzelecką, wręczono medale za zasługi dla ZŻWP oraz uczczono pamięć poległych żołnierzy podczas bitwy pod Lenino.
       Prezes Zarządu Rejonowego Zbigniew Łąka na wstępie przywitał przybyłych żołnierzy oraz członka Zarządu Głównego pułkownika Józefa Mroczka.
Zbigniew Łąka w kilku zdaniach opowiedział o bitwie pod Lenino, bitwie stoczonej w dniach 12-13 października 1943 nieopodal wsi Lenino, na Białorusi pomiędzy radziecką 33 Armią Frontu Zachodniego i walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. Generała Tadeusza Kościuszki a Wehrmachtem.

Podsumowanie Ligii Strzeleckiej.
          Wiceprezes ZR ppłk Józef Guściora odczytał protokół podsumowujący Ligę Strzelecką sezonu 2017/2018. 
Wyniki Ligi Strzeleckiej:
Indywidualnie :
1 miejsce Józef Guściora
2 miejsce Józef Bojarski
3 miejsce Zdzisław Welszyng

Drużynowo:
1 miejsce Koło Nr 2 ZŻWP
2 miejsce 39 Oddział ZPS
3 miejsce Koło Nr 4 ZŻWP


Wręczenie medali i odznak
Prezes Zbigniew Łąka oraz Józef Mroczka w dalszej części spotkania wręczyli odznaki i medale za zasługi dla ZŻWP.
Honorową Odznakę „Za zasługi dla ZŻWP” otrzymali koledzy:
Piotr Korpal
Bartłomiej Kędzierski
Tomasz Litwin
Adam Wielgus

Brązowy Medal „Za zasługi dla ZŻWP” otrzymali koledzy:
Jerzy Sitarz
Wiesław Curyło

Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za zasługi dla ZŻWP” otrzymali koledzy:
Zbigniew Sebzda
Jan Starzak

Krzyż Komandorski ZŻWP otrzymał 
Zbigniew Łąka - prezes ZR ZŻWP w Przemyślu

       W dalszej części spotkania głos zabrał członek Zarządu Głównego ZŻWP, a jednocześnie prezes Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie płk Józef Mroczka, który przedstawił aktualną sytuację w Związku oraz w wojsku. 
      Prezes 39 Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Przemyślu Eugeniusz Tamaka podziękował członkom naszego związku za udział w zawodach spadochronowych i wspieranie związku.


Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski
Zdjęcia z tej uroczystości w zakładce Galeria fotografii

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

Wystąpienie Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP do Prezesa Rady Ministrów

Obchody upamiętniające 73. rocznicę mordu mieszkańców Borownicy przez bandy UPA


W dniu 22 kwietnia 2018 r. w Borownicy odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 73. rocznicę mordu mieszkańców Borownicy przez bandy UPA. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wystawienie posterunku honorowego przy pomniku pomordowanych. Wojskową Asystę Honorową wystawił ppłk Marcin Dusza Dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu.

Uroczystość zaszczyciły poczty sztandarowe reprezentujące:
- Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu
- Koło Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Birczy
- Ochotniczą Straż Pożarną w Birczy
- Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Birczy
- Zespół Szkół im. ks. Prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy
- Niepubliczną Szkołę Podstawową im. 30 Sudeckiego Pułku Piechoty w Kuźminie
- Szkolę Podstawową im. Jana Pawła II w Dobrej
- Koło Łowieckie "Bór” Bircza
       Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z OSP Medyka pod kierownictwem kapelmistrza Pana Stefana Penkowskiego.
           Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się podniesieniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odegraniem przez Orkiestrę Hymnu Państwowego.
            Powitania uczestników uroczystości dokonał Pan Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza.
Następnie głos zabrali Pan Andrzej Matusiewicz Poseł na Sejm RP,  w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla - Pan Waldemar Szumny, Pan Andrzej Zapałowski, Pan Artur Brożyniak oraz  Pan Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Gminy w Birczy.
Apel pomordowanych odczytali uczniowie Alicja Kozłowska i Piotr Zawadzki.
          Podczas uroczystych obchodów 73. rocznicy mordu Mieszkańców Borownicy dokonano uhonorowania odznaczeniem kombatanckim Pana dr. Piotra Kosiorowskiego (członek ZŻWP w Przemyślu). Odznaczenie wręczył Pan płk Henryk Burdon Prezes Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przemyślu, Honorowy Obywatel Gminy Bircza.
            Ksiądz Antoni Moskal, Proboszcz Parafii Borownica odmówił modlitwę za pomordowanych, następnie por. Przemysław Kołodziej poprowadził Apel Pamięci.
         Podczas uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczystości zakończyły się Mszą Świętą odprawioną przez Ks. Proboszcza Antoniego Moskala w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borownicy.

        Uroczystość 73. rocznicy mordu Mieszkańców Borownicy poprowadził Pan Jan Lichota Radny Gminy Bircza.
         Organizatorzy składają podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej przeprowadzenia i uświetnienia, przede wszystkim: wojskowej asyście honorowej, pocztom sztandarowym i flagowym, posterunkom honorowym, Orkiestrze Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce, mediom, dyrektorom szkół, strażakom OSP, harcerzom. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana płk. dypl. Józefa Mroczki za pomoc w corocznej organizacji uroczystości. Podziękowania składamy także dla Pana Jana Pączka Starosty Przemyskiego oraz Rady Powiatu Przemyskiego z Panem Ryszardem Adamskim Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego na czele za wsparcie finansowe – pokrycie kosztów udziału Orkiestry Dętej z OSP Medyka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność.

Źródło: http://www.bircza.pl

     Nad ranem 20 kwietnia 1945 roku banderowskie oddziały UPA Mychajła Dudy „Hromenki” i Stepana Stebelskiego „Chrina” zaatakowały ludność. Najpierw ostrzelano przysiółek Czarny Potok z karabinów maszynowych i granatników. Od amunicji zapalającej zajęły się domy, ludzie wewnątrz spłonęli, tych co ratowali się ucieczką do lasu zastrzelono. Kolejnym celem był przysiółek Czechy i okolice kościoła. Świątynia, w której się dziś modlono była wówczas schronieniem dla ludności i miejscem skąd odpierano atak banderowski. Kościół i plebania nie została zdobyta, tu po odstąpieniu oprawców opatrywano rannych, nieopodal grzebano. Łącznie życie straciło ponad 60 osób, w tym 17 kobiet i 9 dzieci.
Polacy powrócili do Borownicy w 1947 roku i odbudowali wieś. 
       14 czerwca 1996 na miejscu zbrodni postawiono pomnik, w rocznicę napaści mieszkańcy modlą się co roku w tym miejscu.

     W uroczystości 73. rocznicy mordu mieszkańców Borownicy uczestniczyli członkowie ZŻWP w Przemyślu na czele z prezesem Zbigniewem Łąką oraz został wystawiony poczet sztandarowy.

Posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP

    W dniu 6 kwietnia 208 roku w siedzibie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu odbyło się Posiedzenie Zarządu, w którym podsumowano pierwszy kwartał oraz postawiono zadania na drugi kwartał 2018 roku – zgodnie z rocznym „Planem działalności ...
  Głównym celem działalności statutowej to przede wszystkim udział we wszystkich spotkaniach i obchodach związanych z 100-tną rocznicą Odzyskania Niepodległości i 38-rocznicą powołania ZŻWP.
   W drugiej części posiedzenia odbyła się miła uroczystość uhonorowania najbardziej zasłużonych członków naszego Związku „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP”.

Odznaczeni zostali koledzy:
płk Stanisław FRONC
płk Adam KIEŁCZYŃSKI
kpt. Zbigniew ZEMBRZUSKI
st.chor.sztab. Krzysztof LACH.

Aktu dekoracji dokonał Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA, który także przedstawił sylwetki odznaczonych.


Tekst: Zbigniew Łąka
Zdjęcia Zbigniew Zembrzuski 

Wzory proponowanych nowych medali ZŻWP

Posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

    W dniu 20 marca 2018 r. w Skierniewicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk Grzegorz Niski.
    Na wstępie posiedzenia głos zabrał, Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina, który życzył owocnych obrad oraz miłego pobytu na ziemi skierniewickiej.
Następnie, uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych kolegów: sekretarza generalnego ZG płk. Jana Kacprzaka oraz znanych korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” - płk. Stefana Szelki i ppłk. Józefa Cieślaka.
     W pierwszym punkcie posiedzenia, Prezes Związku płk Marek Bielec przedstawił informację o działaniach podjętych po posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 19 września 2017 r. oraz dokonał oceny rocznych sprawozdań Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych ZŻWP.
    Wiceprezes Zarządu Głównego ds. ekonomicznych/skarbnik płk Adam Spychalski przedstawił uczestnikom posiedzenia aktualną sytuację finansową ZŻWP, w tym głównie:
- stan opłacania składek członkowskich;
- projekt sprawozdania finansowego za 2017 r.;
- projekt nowelizacji budżetu na 2018 r.
W części organizacyjnej posiedzenia przyjęto uchwały dotyczące:
- odwołania płk. Jana Kacprzaka z funkcji Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP;
- zmiany w składzie Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP;
- przyjęcia sprawozdania finansowego;
- nowelizacji budżetu;
- dokonania wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych;
- nadania tytułu „Człowiek Roku 2017”;
- przyjęcia wzoru odznaczenia.

    Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały Zarządu Głównego ZŻWP o wystosowaniu apelu w sprawie ustawy degradacyjnej.
Ponadto, na wniosek Kapituły Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP odznaczono: płk. Edwarda Wacnika - Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz st. sierż. Zenona Domagałę - Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”.
Integralną częścią posiedzenia było także Walne Zgromadzenie Wspólników „VETS&ARMY” Spółka z ograniczoną z siedzibą w Warszawie przy ul. Miklaszewskiego 5.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Wspólników został jednogłośnie wybrany Prezes Związku płk Marek Bielec.
    Na wstępie wysłuchano informacji ppłk. Stanisława Kordowskiego, Członka Zarządu Spółki na temat stanu prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
Następnie, po wysłuchaniu informacji płk. Józefa Móla, Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Pełnomocnika Zarządu Głównego ds. nadzoru nad funkcjonowaniem Spółki oraz po zapoznaniu się ze złożoną rezygnacją oraz zgonem Jana Kacprzaka, a także na podstawie art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 i Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 12.2 pkt. 7 umowy Spółki (Akt Notarialny Rep. A nr 1872/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r.) podjęto uchwały nr 1/WZW/2018 i nr 1/WZW/2018, dotyczące dalszej działalności „VETS&ARMY” Spółka z ograniczoną z siedzibą w Warszawie przy ul. Miklaszewskiego 5.
Nowy Zarząd „VETS&ARMY” Sp. z o.o. od dnia 26 lutego 2018 r. działa w składzie:
- Prezes Zarządu Spółki - Miłosz BIAŁY;
- Członek Zarządu Spółki - Stanisław KORDOWSKI.

   Wiadomo, że w naszym społecznikowskim życiu często brakuje czasu na chwilę rozmowy, dlatego po zakończeniu pracowitego dnia wszyscy uczestnicy posiedzenia Zarządu Głównego oraz korespondenci i sympatycy „Głosu Weterana i Rezerwisty”, którzy przybyli na obrady XVIII Sejmiku Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Była to wspaniała okazja, by w sympatycznym gronie wymienić swoje poglądy dotyczące spraw bieżących, a także podyskutować nad przyszłością „Głosu Weterana i Rezerwisty” i jego nowych inicjatywach.
    Za pomoc w organizację wyżej wymienionych zamierzeń serdecznie dziękujemy Staroście Skierniewickiemu - Mirosławowi Belinie oraz całemu Zarządowi Rejonowemu ZŻWP w Skierniewicach!!!


Rzecznik Prasowy ZŻWP
płk Miłosz BIAŁY
Poniżej cały tekst pisma ZŻWP do Prezydenta RP w sprawie ustawy degradacyjnej 

Pobierz pliki

USTAWA DEGRADACYJNA PRZEGŁOSOWANA PRZEZ SEJM RP

W dniu 6 marca 2018 r. w Sejmie przegłosowano ustawę degradacyjną. W głosowaniu wzięło udział 429 posłów. Za głosowało 264 posłów, przeciw było 159. Sześć osób wstrzymało się od głosu. Ustawa degradacyjna, zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”.
- Młode pokolenie będzie wiedziało, jaka jest różnica między białym orłem a „WRONą” - powiedział przed głosowaniem szef MON Mariusz Błaszczak
- Ustawa zakłada możliwość pozbawienia stopni wojskowych żołnierzy będących członkami m.in. WRON i KBW
- Negatywne opinie do projektu zgłaszały organizacje weteranów, w tym Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Szef MON Mariusz Błaszczak mówił przed głosowaniem, że projekt jest adresowany do rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz tych „którzy przez lata byli prześladowani i mordowani, o których pamięć próbowano zatrzeć w historii naszego kraju”.
Dodał, że jest „to oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności”. Podkreślił, że nie mogą być oni traktowani „na równi z sowieckimi generałami”.
Drugim adresatem nowych przepisów - według szefa MON - są młodzi ludzie oraz przyszłe pokolenia Polaków. - Ta ustawa spowoduje, że młode pokolenie będzie wiedziało, jaka jest różnica między białym orłem a „WRON-ą” - oświadczył.

Projekt ustawy zapowiadał poprzedni minister obrony Antoni Macierewicz. Prace nad nim rozpoczęto w 2016 roku, w ubiegłym tygodniu został przyjęty przez Radę Ministrów. 5 marca 2018 r. Komisja Obrony Narodowej przeprowadziła pierwsze czytanie projektu, pomimo wątpliwości Biura Legislacyjnego Sejmu dot. zgodności części przepisów z konstytucją.

Rządowy projekt zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. WRON, KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej.
Nowe regulacje - jak napisano w uzasadnieniu - pozwolą na „zadośćuczynienie społeczeństwu polskiemu” i stanowić będą „symboliczne rozliczenie epoki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w której symptomatyczna była kariera wojskowa i polityczna Wojciecha Jaruzelskiego, współpracownika Informacji Wojskowej w okresie stalinowskim”. Wykaz osób, które utraciły stopień wojskowy, ma ogłaszać prezydent w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”.
Według projektu, stopnia wojskowego pozbawione zostaną też osoby, „które pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943-1956, albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów”.
Chodzi też o osoby, które wydawały rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej, także te, które będąc „sędzią lub prokuratorem w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lub w jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski”.
W dokumencie wskazano, że utrata albo pozbawienie stopnia wojskowego może nastąpić również pośmiertnie. Stopnia wojskowego nie będą pozbawiane osoby, które „bez wiedzy przełożonych” w trakcie pełnienia służby czynnie wspierały „działania na rzecz niepodległości Państwa Polskiego”.
Negatywne opinie o projekcie wyraziły Związek Żołnierzy WP, Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP oraz Zrzeszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa. Zarzucały one projektowi naruszenie konstytucji i brak szacunku dla stopnia wojskowego, zwracały też uwagę, że kwestie pozbawienia stopnia są już wystarczająco uregulowane.

Zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP

W dniu 12.02.2018 roku w siedzibie biura ZR ZŻWP w hotelu Accademia odbyło się zebranie Zarządu poszerzone o prezesów kół. Podczas zebrania prezes Zbigniew Łąka omówił bieżące sprawy, m.in. omówił sprawy związane z opłatami wynajmu lokalu na biuro, opłacanie składek w poszczególnych kolach, opiekę zdrowotną, zbieranie podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,..., oraz omówił zasady uczestnictwa asysty wojskowej i sztandaru w pogrzebach. 
Wiceprezes Józef Guściora na wstępie omówił zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z telefonów komórkowych, a zwłaszcze odbieranie i oddzwanianie na nieznane numery telefonów. Przypomniał o obowiązującym w naszym związku obiegu dokumentów, a także poprosił prezesów kół o sporządzenie wykazów osób, które otrzymały odznaczenia związkowe. 

Wiceprezes ds. obronnych Zbigniew Sebzda omówił działającą od dziewięciu sezonów Ligę Strzelecka i zachęcał do uczestnictwa w tej lidze. 
Na koniec zebrania odbyła się dyskusja na różne tematy.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe

Już od piętnastu lat wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszych Spotkań Opłatkowych. Tym razem w dniu 12 stycznia 2018 roku w godzinach popołudniowych w Hotelu Accademia przy Wybrzeżu Józefa Piłsudskiego odbyło się takie coroczne spotkanie. Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. 

   Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA na wstępie poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci zmarłych kolegów minutą ciszy.
Następnie Zbigniew Łąka przywitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in. poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Zapotocki, radny Rady Miejskiej Ryszard Kulej, Dyrektor WBE Jan Motyka, prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon, prezes 39 Oddziału ZSP Eugeniusz Tamaka, Dyrektor Hotelu Accademia Norbert Kowalski, Marian Szeliga.
       Słowo boże wygłosił ks. kapelan ppłk Marcin Kwiatkowski i przekazał wigilijne przesłanie i złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

       Jak zawsze podczas takich spotkań tak i tym razem spotkaniu towarzyszyła radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć co za nami, co przed nami, życzyć sobie tego co dobre i namawiać się do wzajemnej współpracy 
Każdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. 

    Podczas tego spotkania prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon odznaczył dwóch naszych kolegów Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa. Uchwałę o nadanie krzyży podpisał Przewodniczący Kapituły Odznaczeń komandor Henryk Kaliowski oraz Prezez ZG ZKRPiBWP płk dr hab. Ryszard Sobierajski. Odznaczeni to koledzy: Krzysztof Lach i Wiesław Więch.


Zdjęcia ze Spotkania Opłatkowego w zakłądce Galeria Fotografii 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Zembrzuski

2017 rok

Zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP

W dniu 14.12.2017 r. w siedzibie ZR ZŻWP odbyło się zebranie Zarządu Rejonowego poszerzone o prezesów poszczególnych kół. Podczas tego zebrania były omawiane sprawy dotyczące zbierania podpisów pod ..

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.”

W dalszej części zebrania skarbnik mjr Mirosław Kania omówił sytuację zbierania składek członkowskich, opłaty za czynsz orazdobrowolnych wpłat na „prawnika”. 
Odniósł się także do e-maila skarbnika ZG ZŻWP, że niby nie płacimy składek członkowskich do ZG ZŻWP:
 "Uprzejmie Kolegę informuję, że składki członkowskie za 2016 rok zostały do Zarządu Głównego w kwocie - 1817 zł. Ogółem w 2016 roku nasi członkowie wpłacili składki członkowskie na kwotę 3659 zł. z tego należna kwota dla Zarządu Głównego to 1829,50 zł. Różnica jaka powstała między kwotą należną tj. 1829,50 a kwotą przesłaną 1817 zł. to kwota 12,50 zł. Kwota niedopłaty 12,50 zł. została doliczona do składek członkowskich za 2017 rok i przesłana do Zarządu Głównego.
   Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu i ja osobiście, jesteśmy zbulwersowani tym pomówieniem. Od lat stosujemy zasadę, że w pierwszej kolejności odprowadzamy należną część składek do ZG.
   Nadmieniam, że w "Sprawozdaniu o przychodach i wydatkach z działalności statutowej za 2016 rok" wykazano przychody przekazane przez Koła na kwotę 3659 zł. oraz wydatki tj. odprowadzenie składek członkowskich do wyższej instancji na kwotę 1817 zł. Kwota ta została przesłana w dwóch transzach: pierwsza w kwocie 1545,75 zł przesłana w dniu 14.05.2016r. a druga w kwocie 270,25 zł. przesłana w dniu 23.11.2016r. (daty przelewów pocztowych).
   Do ZG przesłano w ciągu trzech lat następujące kwoty:
         - 2014 rok kwota 1680,25 zł.
         - 2015 rok kwota 1813,75 zł.
         - 2016 rok kwota 1829,50 zł.
   W naszych kołach dominują podoficerowie, których emerytury nie są wysokie a wydatki mamy duże gdyż musimy opłacać wynajmy biura co zżera bardzo dużą cześć składek. Nie jesteśmy w stanie i nie mamy serca prosić naszych członków o wyższe wpłaty na rzecz związku. Dlatego rozważamy czy aby w 2018 roku nie rozwiązać się, bo sponsorów niestety nie mamy.”

Wiceprezes ds. organizacyjnych ppłk Józef Guściora omówił przyszłoroczne Spotkanie Opłatkowe, które planowane jest na 12.01.2018r.

W drugiej części naszego spotkania przybyli do naszego biuro radni Miasta Przemyśla z SLD Janusz Zapotocki, Ryszard Kulej i Tomasz Kulawik. Radni Ci przedstawili swoje wizje na przyszłoroczne wybory samorządowe. 
Po tym odbyła się dyskusja. 
KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJBARDZO WAŻNE!

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna” zostało opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania podpisów obywateli popierających projekt.

Pamiętajmy!

Kampania promocyjna, a także organizacja zbierania podpisów muszą być zgodne z przepisami prawa.

Poniżej zamieszczamy pakiet oficjalnych dokumentów związanych z realizacją naszej inicjatywy ustawodawczej. Są to:

1. Projekt ustawy, 
2. Uzasadnienie projektu ustawy, 
3. Wzór „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy”,
  3a. Wzór „WYKAZU"” z powiększonym polem adresowym. (modyfikacja z dn. 22.10.2017 r.)
        Formularz "WYKAZU" należy drukować jednostronnie w orientacji poziomej strony.
4. „Zasady zbierania podpisów”,
5. „Instrukcja wypełniania WYKAZU”,
6. Wyciąg z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 
     (art. 9), wprost odnoszący się do zasad zbierania podpisów;
7. Wyciąg z ustawy z dnia 8 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do której       odwołuje się w art. 8 ust. 3 ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej        przez obywateli.

Na adresy e-mail koordynatorów Komitetów Protestacyjnych prześlemy propozycję „Ulotki”, którą powinni dysponować zbierający podpisy (do zapoznania się przez osoby zamierzające złożyć wpis poparcia). Nie ma przeszkód w innym ujęciu treści „Ulotki” przez osoby zbierające podpisy.

Zwracamy się do wszystkich Komitetów Protestacyjnych, stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych oraz wszystkich organizacji, które włączają się w akcję zbierania podpisów o bieżące śledzenie naszej strony www.fssm.pl i pobieranie z niej plików z dokumentami (w formacie PDF), niezbędnymi w realizacji przedsięwzięcia. Korzystanie z innych dokumentów, umieszczanych w sieci przez nieuprawnione osoby, może spowodować nieważność wadliwie zebranych podpisów.

Uwaga! Na stronie www.fssm.pl będziemy również zamieszczać bieżące informacje Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP odnoszące się do akcji zbierania podpisów. Nie wykluczamy możliwości korekty „Zasad zbierania podpisów”, stosownie do dynamicznie zmieniających się warunków i praktyki prowadzenia akcji.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 23 października 2017 r. będzie czynny PUNKT KONSULTACYJNY pod numerem tel.: 607-753-416 oraz adresem e-mail: zespol.prawny@fssm.pl

Kontaktując się z prawnikami FSSM, w PUNKCIE KONSULTACYJNYM będzie można uzyskać niezbędne porady lub wypracować jednolite algorytmy w zakresie rozwiązywania napotkanych problemów związanych z prowadzeniem akcji zbierania podpisów, których nie można rozwiązać w oparciu o opublikowane przez nas „Zasady zbierania podpisów”, czy też „Instrukcję wypełniania WYKAZU”. 

Wskazany wyżej numer telefonu będzie czynny w godz. 10:00 – 18:00, z wyjątkiem sobót i niedziel, do dnia 10 stycznia 2018 r.

Będziemy także publikować odpowiedzi na pytania najczczęściej zadawane naszym konsultantom. 

Projekt MonteLenino

„Monte Lenino” to tytuł dwuczęściowego projektu, zainicjowanego przez Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. 
Poświęcony jest on wszystkim zesłańcom, kresowianom, którym nie dane było wrócić do swoich domów, a do Polski wracali różnymi drogami. Jedni z nieludzkiej ziemi wychodzili z gen. Andersem przez Iran, Syrię, Włochy, krwawiąc w walkach o Monte Cassino, Ankonę, Bolonię. 
Drudzy musieli zostać w ZSRR dłużej, wychodząc stamtąd z gen. Berlingiem i przechodząc chrzest bojowy pod Lenino, a potem bijąc się pod Warszawą, na Wale Pomorskim, kończąc w Berlinie.

Ma on też wbrew niektórym historykom pokazać, że polska krew ma tą samą wartość. Że nie wolno dzielić polskich żołnierzy na lepszych i gorszych. Że jedni i drudzy stali się ofiarami polityki wielkich mocarstw.
Bitwa pod Lenino (obecnie Białoruś) stoczona została w dniach 12 - 13 października 1943 r. pomiędzy radziecką 33. Armią Frontu Zachodniego i walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. generała Tadeusza Kościuszki a niemiecką 337. Dywizją Piechoty wspieraną przez odwody 39. Korpusu Pancernego.

Związek Sybiraków w Polsce oddział w Przemyślu objął wydarzenie patronatem.

Zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Więcej zdjęć w zakładce Galeria Fotografii oraz na Facebook 
https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-%C5%BBo%C5%82nierzy-Wojska-Polskiego-w-Przemy%C5%9Blu-288986431126565/

Święto Straży Miejskiej w Przemyślu

Uroczystości z okazji 27. rocznicy powołania Straży Miejskiej w Przemyślu odbyły się w dniu 6 października. Rozpoczęła je msza święta w przemyskiej Archikatedrze. Po niej, w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy cywilni kontynuowali celebrowanie swojego święta.
Zaproszeni na obchody goście złożyli życzenia i gratulacje. Prezydent miasta podziękował komendantowi i strażnikom za nienaganną służbę oraz podkreślił jak ważną rolę w życiu miasta pełni przemyska straż miejska.W trakcie uroczystości wyróżniono wielu funkcjonariuszy. Wśród nich także tych, którzy tworzyli przemyską jednostkę w 1991 r. i pracują w niej do dnia dzisiejszego.
Na zaproszenie Komendanta SM Jana Geneja udział wziął w tej uroczystości Prezes ZR ZŻWP Zbigniew ŁĄKA.

Uroczyste obchody 78. rocznicy wojny obronnej w Borownicy.

W niedzielę 10 września 2017 r. uroczyście obchodziliśmy 78. rocznicę wojny obronnej w Borownicy. W uroczystości udział wzięli: rodzina poległego płk. dypl. Beniamina Kotarby, wojsko, przedstawiciele organizacji kombatanckich i strzeleckich, posłowie, władze powiatowe i gminne, przedstawiciele ochotniczej straży pożarnej, straży granicznej, delegacje szkół wraz z młodzieżą szkolną, pracownicy lasów państwowych, Orkiestra Dęta z OSP Medyka, Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Zgrupowanie Żmija” ze Świątnik Górnych, przedsiębiorcy działający na terenie gminy Bircza, członkowie organizacji pozarządowych w tym m.in. ZŻWP w Przemyślu z prezesem Zbigniewem Łąką i sztandarem (koledzy Jan Starzak, Zdzisław Welszyng, Jan Łukaczyk), mieszkańcy Borownicy i mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście.
Rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wystawienie wart honorowych przy krzyżu i obelisku na wzgórzu nad „Czarnym Potokiem”, przy pomniku pomordowanych mieszkańców Borownicy oraz na cmentarzu przy grobie śp. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby.

Robocze zebranie Zarządu Rejonowego

     W dniu 8. czerwca 2017 roku o godz. 14:30 odbyło się robocze zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP poszerzone o prezesów poszczególnych kół. 
Prezes ZR kol. Zbigniew Łąka przedstawił porządek zebrania, w którym najważniejszymi punktami zebrania było omówienie obchodów 36 Rocznicy utworzenia ZŻWP, opracowanie grafików dyżurów na II półrocze br., omówienie zasad i kolportażu Biuletynu Informacyjnego – miesięcznika naszego związku. Prezesi kół otrzymali zadanie sprawdzenia i uaktualnienia ewidencji członków swojego koła, chodzi przede wszystkim o przebieg służby, dokładne daty odznaczeń oraz zdjęcia. 
     Kolega Mirosław Kania skarbnik ZR przedstawił aktualną sytuację finansową związku, a przede wszystkim szczegółowo omówił stan wpłacania składek przed członków poszczególnych kół. 
     Kolega Zbigniew Sebzda omówił współzawodnictwo w ramach działającej Sekcji Strzeleckiej – 14.06.2017r. zakończenie i podsumowanie współzawodnictwa w poszczególnych kołach. 
      Kolega Józef Guściora przedstawił sytuację w sprawie planowanej wycieczki na Air Show 2017 w Radomiu – w związku z doniesieniami prasowymi wycieczka została odwołana i została przeniesiona na przyszły rok, natomiast w tym roku jesienią w zamian odbędzie się inna wycieczka np. na grzybobranie. 
       Zebranie było także okazją wręczenia „zaległych” medali XXXV-lecia ZŻWP dla :
- mjr Marcina Kwiatkowskiego
- kpr. rez. Jacka Karpińskiego

       Podczas tego zebrania ustalono datę obchodów 36 Rocznicy powstania ZŻWP – 22 czerwca br.
Na zakończenie zebrania odbyła się dyskusja dotycząca spraw bieżących. 

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski 

X Zjazd Delegatów ZŻWP w Przemyślu

X Zjazd Delegatów w Przemyślu

   28. kwietnia 2017 roku w godzinach popołudniowych w Hotelu Accademia odbył się X Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Wśród szacownych gości byli m.in. członek Zarządu Głównego ZŻWP płk Jozef Mroczka, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon, Prezes Związku Spadochroniarzy Polskich Oddział w Przemyślu st.chor.sztab. Eugeniusz Tamaka. 
   Na wstępnie prezes ZR kol. Zbigniew Łąka powitał zaproszonych gości, delegatów i członków zarządu. Następnie został wprowadzony sztandar związku, odsłuchano pieśń związku i uczono minutą ciszy pamięć zmarłych Kolegów. 
    Na przewodniczącego Prezydium Zjazdu powołano kol. Krzysztofa Lacha, który przejął prowadzenie obrad. Następnie powołano sekretarzy Zjazdu kolegów Jana Starzaka i Andrzeja Szpaka, powołano także Komisję Uchwał i Wniosków, Komisję Mandatową i Komisję Wyborczą. 
    Przewodniczący zjazdu przedstawił sprawy organizacyjne i regulamin Zjazdu. Następnie kol. Zbigniew Łąka odczytał sprawozdanie z działalności związku za ostatnią kadencję. W swoim wystąpienie prezes ZR szczegółowo omówił działalność naszego związku, uczestnictwo w różnych imprezach wojskowych i państwowych oraz miejskich. W podsumowaniu pochwalił działalność i inicjatywę kolegi Zbigniewa Sebzdy za wdrożenie i prowadzenie Ligii Strzeleckiej, kol. Zbigniewa Zembrzuskiego za prowadzenie strony internetowej związku oraz opracowywanie miesięcznika związkowego Aktualności Związkowe. Pochwalił także pracę kol. Józefa Guściory, który opracowywuje wszelkie dokumenty związkowe, organizuje wycieczki. Wyróżnił także kolegów Jana Starzaka i Jana Łukaczyka za uczestnictwo związkowego pocztu sztandarowego we wszystkich uroczystościach państwowych, wojskowych i patriotycznych. Podziękował także pozostałym członkom Zarządu Rejonowego za pracę społeczną na rzecz związku w mijającej kadencji. 
W następnej kolejności sprawozdania złożyli przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Leszek Grzyb, który na zakończenie zaproponował udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Rejonowego oraz przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Kol. Łąka Zbigniew wspomniał także o samorozwiązaniu Koła Nr 3, którego członkowie to byli żołnierze WOP, którzy przeszli do Związku Byłych Funkcjonariusz Straży Granicznej. 
   Kolejnym punktem Zjazdu było przedstawienie stosownych uchwał i wręczenie wyróżnień członkom naszego związku. Krzyże i medale otrzymali:
Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za specjalne zasługi dla ZŻWP”
- ppłk. Józef GUŚCIORA
- st.chor.sztab. Marian BARAN

Złoty Krzyż „Za zasługo dla ZŻWP’
- sierż. Jan ŁUKACZYK

Brązowy Krzyż „Za zasługi dla ZŻWP’
- Pan Norbert KOWALSKI (dyrektor Hotelu Accademia)

Medal Pamiątkowy ZŻWP
- Pan Kazimierz WIECZOREK

Odznaka Honorowa „Za zasługi dla ZŻWP”
- mjr Mirosław KANIA
- st.chor. sztab. Andrzej SZPAK
- ST.chor.sztab. Bogdan GNOJEK
- kpr. Jerzy SITARZ

Medal XXXV-lecia ZŻWP
- ppłk Bogdan POWĘSKA
- ppłk Tadeusz PŁACHTA
- st.sierż. Henryk PLEZIA
- plut. Arkadiusz BOJARSKI
- kpr. Jacek KARPIŃSKI


    Po przerwie dokonano tajnego głosowania nowych władz Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu, w wyniku którego wybrano:
Prezes Zarządu Rejonowego      - kol. Zbigniew Łąka
Wiceprezes ds. organizacyjnych - kol. Józef Guściora
Wiceprezes ds. socjalno-zdrow.  - kol. Marian Baran
Wiceprezes ds. proobronnych     - kol. Zbigniew Sebzda
Wiceprezes ds. społecznych      - kol. Jan Starzak
Sekretarz ZR (dyrektor biura)      - kol. Krzysztof Lach
Skarbnik ZR                               - kol. Mirosław Kania
Członek ZR ds. gospodarczych - kol. Jana Łukaszyk
Członek ZR ds. mediów            - kol. Zbigniew Zembrzuski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący        - kol. Józef Koza
Wiceprzewodniczący - kol. Leszek Grzyb
Członek RKR            - kol. Piotr Gniwek

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący           - kol. Henryk Bosacki
Wiceprzewodniczący    - kol. Mirosław Guszpit
Członek RSK               - kol. Bogdan Powęska

    Na zakończenie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Józef Koza przedstawił projekt uchwały programowej, który jednogłośnie został przyjęty.

Tekst Zbigniew Zembrzuski
Zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Zdjęcia z X Zjazdu w zakładce Galeria Fotografii

Nowy Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu

   Komisja Rewizyjna                               Sąd Koleżeński

Obchody 77. Rocznicy deportacji Polaków na Sybir

Podczas minionego weekendu w Przemyślu odbyły się obchody
77 rocznicy deportacji Polaków na Sybir
i 71 rocznicy powrotu

zesłańców do Polski.

Tegoroczne dwudniowe obchody odbyły się pod hasłem „Zapal znicz wywiezionym”. W sobotę 11 lutego, przy nieczynnej rampie kolejowej Przemyśl – Bakończyce, zebrali się Sybiracy i mieszkańcy naszego miasta aby pomodlić się i zapalić znicze, za ofiary I masowej deportacji Polaków na Sybir 10 lutego 1940 r. i trzech kolejnych deportacji.
Następnego dnia uczestnicy uroczystości modlili się na Mszy świętej w intencji wszystkich Sybiraków w kościele p.w. S. Trójcy i tradycyjnie złożyli również kwiaty i zapalili znicze w arkadii kościoła, gdzie znajduje się tablica poświęcona tym tragicznym wydarzeniom. Dalsza część obchodów miała miejsce przy pomniku Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia. Każde wspomnienie zaczyna się tak samo, noc, godz.2-3, łomot do drzwi, krzyk, każdy mężczyzna przy ścianie,karabiny przy głowie. I to samo było w mojej rodzinie – mówiła Joanna Preis prezes zarządu oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.

Nasz los był z góry przesądzony, musieliśmy wyjechać na daleką Syberię całymi rodzinami i nigdy nie powrócić do ukochanej Ojczyzny, do rodzinnego domu. Po nas pozostały tylko zgliszcza i ruiny, miał zostać zatarty po nas wszelki ślad istnienia…nie udało się. Żołnierzy Sybiracy w dwóch armiach idąc szlakiem bojowym walczyli o niepodległą Polskę, pamiętając o nas, że my tam na dalekiej Syberii jesteśmy (…) Młode pokolenie w duchu przebaczenia winno budować przyszłość, nową, inną niż ta naznaczona bólem i krzywdą – mówił wiceprezes zarządu Związku Sybiraków w Przemyślu Antoni Blecharczyk.

Jesteśmy jedynymi z ostatnich żyjących naocznych świadków tamtej tragedii. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale i ofiarami tej najprawdziwszej, okrutnej historii. Naszym obowiązkiem jest aby wiedzę o tych faktach historycznych przekazywać młodemu pokoleniu Polaków. Ten pomnik będzie przypominał o naszej Golgocie, jaką zgotowali ludzie ludziom.Ma on także przestrzegać aby nigdy w dziejach ludzkości nie powtórzyła się podobna gehenna – mówiła Sybiraczka Krystyna Jasz.

Podczas niedzielnych uroczystości wręczono Srebrną Odznakę za Zasługi dla Związku Sybiraków. Otrzymał ją wicestarosta powiatu przemyskiego Marek Kudła oraz Janusz Łukasiewicz. Dyplom za wieloletnią współpracę ze Związkiem otrzymał Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Edward Prachowski.

  Organizatorami obchodów 77. rocznicy deportacji Polaków na Sybir oraz 71. rocznicy powrotu zesłańców do Polski byli: Związek Sybiraków w Przemyślu, Związek Sybiraków III RP w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu, Związek Strzelecki „Strzelec”, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.

www.portalprzemyski.pl Anna Fortuna

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

   24 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała powitał obecnych oraz przedstawił szczegółowy program posiedzenia.
   Początkowym jakże miłym akcentem posiedzenia było wręczenie naszego najwyższego związkowego odznaczenia - byłemu Szefowi Inspektoratu Uzbrojenia MON gen. bryg. Adamowi Dudzie w uznaniu ogromnych zasług dla naszego Związku. Odznakę I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” wręczył Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała w towarzystwie Sekretarza Generalnego ZG płk. Jana Kacprzaka.
   Trzeba wspomnieć, że od wielu lat instytucja, którą kierował gen. bryg. Adam Duda była instytucją patronacką naszego związkowego Koła nr 49 w Warszawie, które zrzesza w ogromnej większości byłych oficerów i pracowników pionów technicznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP.
   W posiedzeniu uczestniczył także Prezes Koła nr 49 płk Władysław Kowalik, który w ciepłych i serdecznych słowach podziękował gen. bryg. Adamowi Dudzie za dotychczasową współpracę oraz życzył powodzenia na nowej drodze życiowej.
   W kolejnych punktach posiedzenia omawiano i dyskutowano nad problemami dotyczącymi perspektyw działania Związku na wszystkich szczeblach organizacyjnych w obecnych warunkach społeczno-politycznych oraz przygotowaniami do XI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Rzecznik Prasowy ZŻWP 
płk Miłosz BIAŁY

Zebranie ZR ZŻWP w Przemyślu w dniu 19.01.2017r.

   W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu. W progrmie zebrania bylo m.in:
- omównie zebrania sprawozdawczo-wyborczego (Zjazd ZŻWP) ZŻWP w Przemyślu
- wybór nowego sekretarza Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu
- składni członkowskie
- rozliczenie Spotkania Opłatkowego
- planowane wycieczki: Air Show w Radomiu i w Beskid Niski i Bieszczady
- dyskusja.

    Wstępnie ustalono, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Rejonowego ZŻWP odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku. Zjazd ów odbędzie się w hotelu Accademia i uczestniczyć w nim będą delegaci z poszczególych kół oraz zaproszeni goście.
       W związku z tym, iż w dniu 12 stycznia 2017 roku zmarł nasz kolega i jedocześnie dyrektor Biura ZR ZŻWP do czasów wyborów w marcu należało wybrać nowego dyrektora/sekretarza Zarządu. Prezes Zbigniew Łąka podał kandydata, Krzystofa Lacha, którego jednogłośnie wybrali członkowie Zarządu. 
      Warto wspomnieć, że z dniem 1 stycznia br. ze stanowiska skarbnika ZR zrezygnował Józef Bojarski, którego zastąpił mjr Mirosław Kania. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w marcu zecyduje czy Ci tymczasowo wybrani bedą pełnić dalej swoje obowiąki na następną kadencję.

Pogrzeb śp. kpt. Tadeusza DECA

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Wojska Polskiego Garnizonu Przemyśl oraz Przemyska Rada Seniorów składa serdeczne podziękowanie Panu Prezydentowi Miasta Przemyśla i jego zastępcom oraz Dowództwu Garnizonu Jarosław za środek transportu i oprawę wojskową pogrzebu kapitana rez. mgr inż. Tadeusza Deca, dyrektora Zarządu Rejonowego ZŻWP, byłego wicewojewody przemyskiego.
Życiorys śp. Tadeusza Deca w zakładce Odeszli na wieczną wartę.
Zdjęcia z pogrzebu śp. Tadeusza Deca w zakładce Galeria Fotografii

Spotkanie opłatkowe ZŻWP w Przemyślu 13 stycznia 2017r.

Wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszej Polskiej kultury, wszyscy wiemy do czego służy. Czasami możemy się dziwić, dlaczego w innych krajach ludzie nie łamią się opłatkiem. Tradycja wigilijnego opłatka ma swoje dwa źródła. Pierwszym z nich jest nawiązanie do starochrześcijańskiej tradycji. Chrześcijanie pierwszych wieków przynosili na eucharystię między innymi chleb. Po skończonej agapie chleb ten rozdzielano potrzebującym. Jednak część chleba zabierano z powrotem i dzielono się nim z tymi, którzy na spotkanie wspólnoty nie mogli przyjść. W ten sposób wyrażano wzajemną łączność wspólnoty z nimi. Był to znak wzajemnej miłości i pamięci.
   13 stycznia 2017 roku w godzinach popołudniowych w Hotelu Accademiaj przy Wybrzeżu Józefa Piłsudskiego odbyło się coroczne Noworoczne Spotkanie Opłatkowe członków Związku. Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. 

   Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA na wstępie przekazł bardzo smutną informację o śmierci naszego kolegi i przyjaciela, dyrektora biura ZR Tadeusza Deca. Prezes poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci zmarłego minutą ciszy.
Następnie Zbigniew Łąka przywitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in. prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon, prezes 39 Oddziału ZSP Eugeniusz Tamaka, Dyrektor Hotelu Accademia, Jerzy Wojdyło, Marian Szeliga.

   Słowo boże wygłosił ks. kapelan mjr Marcin Kwiatkowski, a ks. ppłk Jerzy Mokrauz kapelan wyznania prawosławnego przekazał wigilijne przesłanie i złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. 
   Tradycją stało się, że kol. Józef Koza w sposób ciekawy i przejrzysty przedstawił genezę opłatka, dań wigilijnych i samej wigilii. 

   Jak co roku tak i tym razem radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła noworocznemu spotkaniu wigilijnemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć co za nami, co przed nami, życzyć sobie tego co dobre i namawiać się do wzajemnej współpracy 
Każdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. 


Tekst i zdjęcia: Zbigniew Zembrzuski

2016 rok

Apele i listy otwarte do Parlamentarzystów

Mundurowi protestują przed Sejmem

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja środowisk służb mundurowych będąca protestem:

przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.
zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.

Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. 

Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze. Liczba uczestników manifestacji, w czasie jej trwania była różna. Było to spowodowane krótkim czasem na jej zorganizowanie, zmianą w ostatniej chwili godziny rozpoczęcia (Sejm zmienił godzinę procedowania nad projektem) oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały trudności w dojeździe uczestników manifestacji spoza Warszawy.

Uczestnicy manifestacji protestowali przede wszystkim przeciwko:
-łamaniu Konstytucji RP i przepisów wielu ustaw;
-kolejnemu obniżeniu rent i emerytur funkcjonariuszom i ich rodzinom pełniącym służbę przed 1990 rokiem ( ze wskaźnika 0,7% na 0,5% - nieznanym w naszym systemie prawnym);
-drastycznemu obniżeniu świadczeń emerytalnych osobom, które pełniły służbę przed 1990 rokiem i po pozytywnej weryfikacji zostały ponownie zatrudnione do służby w III RP lub podjęły pracę w instytucjach cywilnych i firmach prywatnych (ich emerytura nie może być wyższa niż kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS – jest to w chwili obecnej ok. 1600 zł netto);
-kłamstwom rządu RP, który oszukał środowiska służb mundurowych konsultując zupełnie inny projekt ustawy niż ten, który został skierowany do Sejmu w listopadzie br.;
-wprowadzaniu w błąd społeczeństwa poprzez określenie „specjalne przywileje”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych;
-pozbawianiu godności i środków do życia funkcjonariuszy, którzy wiernie i często z narażeniem życia służyli Rzeczypospolitej Polskiej;
-obrażaniu byłych i czynnych pracowników służb mundurowych sformułowaniami, które nie mają odzwierciedlenia w historii, czy w systemie prawa polskiego, takimi jak: „oprawcy”, „funkcjonariusze totalitarnego państwa”, „funkcjonariusze organizacji przestępczej”.
-zwalaniu ze służby najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali pracę przed 1990 r. – choćby jeden miesiąc.

W manifestacji uczestniczyli i głos zabrali, posłowie: Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), Michał Szczerba i Borys Budka (PO), byli posłowie, przedstawiciele partii politycznych i organizacji społecznych, w tym mi.in.: Stanisław Wziątek i Andrzej Rozenek.
W czasie ponad 3 godzinnego trwania manifestacji głos zabierali przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w FSSM RP, w tym między innymi:
-Zdzisław Czarnecki – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
-Adam Miksiewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
-Grzegorz Domaszewicz – były Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej,
-Marek Bielec – członek Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
-Leszek Sucholewski – Prezes Stowarzyszenia byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji
-Tomasz Kowalczyk – członek Zarządu Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

Na manifestacji byli też z nami nasi szefowie, którzy zabierali głos, a wśród nich: gen. insp. Policji w st. spocz. Leszek Szreder – były Komendant Główny Policji, gen. bryg w st. spocz. Mirosław Gawor – były Szef Biura Ochrony Rządu. Głos zabierało też szereg innych osób: zwykli funkcjonariusze z różnych służb i ich rodziny, których chce się w sposób perfidny i niezgodny z prawem pozbawić środków do godnego życia, leczenia i normalnej egzystencji.

Odczytano także dwa ważne dokumenty, listy skierowane do Ministra Mariusza Błaszczaka przez:
-byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych: Henryka Majewskiego, Andrzeja Milczanowskiego, Leszka Millera, Krzysztofa Janika, Ryszarda Kalisza i Bartłomieja Sienkiewicza;
-byłych szefów służb UOP, ABW oraz AW: Andrzeja Milczanowskiego, Pawła Białka, Andrzeja Kapkowskiego, Jerzego Nóżkę, Krzysztofa Bondaryka , Dariusza Łuczaka.Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Policją, która manifestację zabezpieczała.

XXXV-LECIE ZŻWP W PRZEMYŚLU

   Obchody 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu rozpoczęły się w dniu 23 czerwca br. od popołudniowej Mszy Świętej w kościele garnizonowym w intencji naszego związku z udziałem pocztu sztandarowego. Mszę celebrował ks. kapelan kpt. Grzegorz Bechta, który jednocześnie pożegnał się z nami, gdyż został przeniesiony do innego garnizonu.
   W dniu 24 czerwca 2016 r. korzystając z gościnności hotelu Accademia odbyły się tam główne uroczystości, podczas których prezes Zarządu Rejonowego st.chor.sztab. Zbigniew Łąka przywitał serdecznie zaproszonych gości oraz przybyłych członków naszego związku. Pamiętając o tych co odeszli na wieczną wartę uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy. Następnie prezes przedstawił rys historyczny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu, podczas którego kol. Zbigniew Zembrzuski zademonstrował prezentację fotograficzną (album multimedialny) przedstawiającą „Związek na co dzień w ostatnim pięcioleciu”. 
   Najważniejszym i najbardziej podniosłym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali dla zasłużonych działaczy związkowych i innych osób. Krzyż Złoty z Gwiazdą „Za zasługi dla ZŻWP” otrzymał prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu st.chor.sztab. Zbigniew Łąka oraz prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon
   Prezes Zbigniew Łąka wspólnie z płk Józefem Mroczką - członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP – odznaczyli krzyżami i medalami :
- ZŁOTYM KRZYŻEM „Za zasługi dla ZŻWP” 
ppłk. Leszka Grzyba, st.chor.sztab. Stefana Wiatra, mł.chor. Zdzisława Kilona
- SREBRNYM KRZYŻEM „Za zasługi dla ZŻWP” 
st.chor. Eugeniusza Tamaka, mł.chor. Tadeusza Świerczka
Medale XXXV-lecia ZŻWP otrzymali prezesi kół: ppłk Henryk Bosacki, st.chor.sztab. Marian Baran, ppłk Józef Koza, mjr Józef Bednarczyk, poczet sztandarowy: st.chor.sztab. Jan Starzak, st.chor.sztab. Zdzisław Welszyng, sierż. Jan Łukaczyk oraz wyróżnieni zaproszeni goście. 
Ponadto odznaczeni zostali członkowie naszego związku przez płk Henryka Burdona prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – medalami kombatanckimi: ppłk Zbigniew Sebzda, ppłk Piotr Kosiorowski, kpt. Zbigniew Zembrzuski, st.chor.sztab. Jan Starzak, sierż. Jan Łukaczyk
   Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego był czas na rozmowy, wspomnienia.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

W Przemyślu odsłonięto pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia

Spełniło się nasze marzenie upamiętnienia losu wielu mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości …

W dniu 22 czerwca, na wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Przemyślu uroczyście odsłonięto pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia.Spełnia się nasze marzenie upamiętnienia losu wielu mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości. Pomnik powinien zachować pamięć o zesłanych Polakach na Syberię i o cierpieniach oficerów, policjantów, urzędników zamordowanych w Katyniu, a także w innych miejscach. Powinien być lekcją historii dla młodego pokolenia. Naszym celem było upamiętnienie Golgoty Polaków z okresu II wojny światowej, wywołanie refleksji by nie powtarzać historycznych błędów – mówiła Stanisława Żak, przedstawiciel Sybiraków. Przemyśl stał się miastem, z którego 10 lutego 1940 r., z bocznicy kolejowej Sowieci sformułowali składy towarowe, bydlęcych wagonów szczelnie wypełnionych mieszkańcami miasta i okolicznych wsi. Z tej bocznicy wyruszyli w pierwszej z czterech masowych deportacji nasze rodziny, zesłane do Sowieckich obozów na dalekiej Syberii i do Kazachstanu. 22 czerwca, data odsłonięcia i poświęcenia pomnika, to również data 76 rocznicy trzeciej masowej deportacji. Dla nas jest to dzień pamięci o tych, których dziś nie ma już z nami – powiedziała Joanna Preiss prezes Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu.

Odsłonięcia pomnika dokonali przedstawiciele inicjatorów jego budowy, najstarsi Sybiracy i przedstawiciel Rodzin Katyńskich : Ludwika Turowska, Stanisław Lula, Wojciech Zbrożek oraz prezydent Przemyśla Robert Choma. Pomnik ma surową, ostrą wymowę, która jak podkreślają Sybiracy zawarta jest już w samej jego nazwie “Zesłańcom i Ofiarom”. Towarowy, bydlęcy wagon, to symbol naszej wywózki, otwarte drzwi – droga w nieznane, droga donikąd, krzyż jako symbol cierpienia, biedy, poniewierki. Monument ma przestrzegać aby nigdy w dziejach ludzkości narodów, nie doszło do tak okrutnej tragedii zgotowanej człowiekowi przez człowieka.
Upamiętnienie jest inicjatywą Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu, Związku Sybiraków III RP oddział w Przemyślu oraz Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia.
Po złożeniu kwiatów, sprzed pomnika wystartował rowerowy rajd Pamięci Sybiraków, Ofiar Katynia oraz Golgoty Lacka i Dobromila, zorganizowany przez Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów.

http://www.portalprzemyski.pl
Zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu

18 maja br. w nowej siedzibie naszego związku odbyło się po raz pierwszy zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP oraz prezesów poszczególnych kół. 

Prezes Zarządu Rejonowego Zbigniew Łąka przedstawił główne cele zwołania zebrania: 
1. Urządzenie biura w nowej siedzibie oraz warunki najmy lokalu
2. Omówienie organizacyjne zbliżających się obchodów XXXV-lecia ZŻWP
3. Omówienie zbliżającej się kampanii wyborczej i zjazdu 
4. Odczytanie i omówienie pism z ZG ZŻWP
5. Dyskusja

   Prezes Zbigniew Łaka omówił szczegółowo zawartą umowę najmu lokalu na biuro naszego związku z hotelem Accademia oraz wykonane do tej pory prace adapcyjno-remontowe przez członków związku. Prezes wyróżnił kolegów Jana Łukaczyka i Jana Starzaka, którzy włożyli wiele wysiłku i czasu w adaptacji tego lokalu. 
    Kolega Józef Guściora przedstawił koszty najmu lokalu i utrzymania przez nasz związek – jakie koszty będą ponosić poszczególne koła i Zarząd. Omówione zostały też warunki użytkowania tego lokalu.
     W dalszej części zebrania ustalono datę 24.06.2016r. na organizację obchodów XXXV-lecia ZŻWP, warunki uczestnictwa, kwotę składki oraz orientacyjną ilość osób zaproszonych na tą uroczystość.
Został powołany zespół organizacyjny, który z przedstawicielami hotelu Accademia ustali szczegółu organizacji tej uroczystości. Prezesi kół zostali zobowiązani do przygotowania list osób do wyróżnień z okazji jubileuszu naszego związku.
    Wiceprezes Józef Guściora przekazał prezesom poszczególnych kół pełną dokumentację dotyczącą kampanii wyborczej i samych wyborów nowych zarządów oraz przedstawił ilościowo liczbę delegatów na Zjazd ZR ZŻWP z poszczególnych kół. 
      Kol. Zbigniew Łąka odczytał i omówił pisma, które wpłynęły z Zarządu Głównego ZŻWP. M.in. Wytyczne w sprawie noszenia munduru wojskowego, ustalenia Prezesa ZŻWP w sprawie awansów na kolejne stopnie wojskowe i inne.
     Kol. Zbigniew Sebzda omówił kontynuację Ligii Strzeleckiej, uroczyste zakończenie bieżącego sezonu oraz przygotowania do zawodów o puchar Prezesa ZR ZŻWP w Przemyślu.
     Na koniec zebrania odbyła się dyskusja.

Święto Straży Granicznej - 25-lecie

17 maja odbyły się na przemyskim Rynku uroczystości związane z 25 – leciem istnienia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i powołania do życia samej formacji. W święcie wzięło udział wielu znamienitych gości: parlamentarzyści, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Marek Łapiński, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie - Vasyl Pavlyuk, Konsul Generalny Polski we Lwowie – Wiesław Mazur i Konsul Honorowy Ukrainy – Aleksander Baczyk, byli komendanci BiOSG, reprezentacje innych służb mundurowych z Polski i zagranicy. 
   W tej doniosłej uroczystości udział wzięli także przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP Zbigniew Łąka i Tadeusz Dec wraz z pocztem sztandarowym w składzie Jan Starzak, Zdzisław Welszyng i Jan Łukaczyk. 
   Gości przywitał Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG dr Piotr Patla. Apelowi towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna SG oraz kompanie honorowe zaprzyjaźnionych służb.
   Podczas uroczystości, obok serdecznych życzeń z okazji jubileuszu skierowanych do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży, wręczone zostały awanse na wyższe stopnie, odznaczenia i wyróżnienia, także dla pracowników cywilnych i osób zasłużonych dla działalności Straży Granicznej. Uroczysty apel na przemyskim Rynku zakończyła defilada.
   Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Kalwarii Pacławskiej, gdzie podczas uroczystej eucharystii  arcybiskup Józef Michalik poświęcił szklaną szatę, którą dla obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej ufundowali funkcjonariusze i pracownicy Bieszczadzkiego Oddziału SG. W trakcie mszy nastąpił także akt zawierzenia formacji.

76 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ – obchody w Przemyślu

     Na zaproszenie Prezydenta Miasta Przemyśla i Związku Sybiraków w Przemyślu w dniu 24 kwietnia 2016r. odbyła się patrityczna uroczystość - uroczysta Msza Święta w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej w kościele Ojców Karmelitów Bosych, w której udział wzięli członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP wraz z pocztem sztandarowym.  Uroczystą homilię wygłosił proboszcz parafii wojskowej ks. kapelan kpt. Grzegorz Bechta. 
Po błogosławieństwie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą .

    To już 76 rocznica tej tragicznej w dziejach narodu polskiego zbrodni. Blisko 22 tys. jeńców wojennych zamordowanych w 1940 r. przez NKWD pogrzebano w zbiorowych mogiłach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i w pobliżu Charkowa, Kozielsku, Starobielsku oraz Ostaszkowie. Wśród ofiar znaleźli się oficerowie, naukowcy, lekarze, artyści, przedstawiciele wolnych zawodów, księża, nauczyciele, urzędnicy państwowi, których wzięto do niewoli po napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Masowe groby w Katyniu zostały odkryte przez polskich robotników przymusowych latem 1942 r. na podstawie informacji miejscowej ludności rosyjskiej, po odkopaniu dwóch zwłok w polskich mundurach. 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Oświadczenie

Oświadczenie ZG ZŻWP 
Koleżanki i Koledzy !

Minęło ponad miesiąc od czasu, gdy Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
odwołał się od decyzji administracyjnej zawartej w lakonicznym piśmie podsekretarza stanu w 
MON Bartłomieja Grabskiego o rozwiązaniu „Porozumienia o współpracy Ministra Obrony 
Narodowej ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego”. Uzasadnienia tej decyzji, a nawet minimum 
oczekiwanych wyjaśnień merytorycznych nie otrzymano. W związku z tym Zarząd Główny Związku 
zajął następujące stanowisko.

   Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 poz. 1393) obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji RP oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
   W świetle powyższego członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego są zbulwersowani decyzją o rozwiązaniu, „Porozumienia o współpracy MON ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego” z dnia 15 lipca 2013 roku ze skutkiem natychmiastowym i bez wymaganego uzasadnienia. Nie możemy zrozumieć w jaki to sposób Związek naruszył zasadę neutralności w sprawach politycznych lub działał niezgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami, co nam zarzucono w tej decyzji. Z informacji jaką 10 lutego 2016 roku otrzymał Zarząd Rejonowy naszego Związku w Toruniu od Pani Poseł na Sejm RP Anny Sobeckiej wynika, że powodem tego był postkomunistyczny charakter naszego Związku. Nie sposób zrozumieć na czym polega ten „postkomunistyczny” charakter naszego stowarzyszenia, czyżby decydowały o tym życiorysy jego członków? Przypomnieć należy, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. wolna Polska przyjęła oficerów, w tym generałów służących wcześniej w armiach zaborców. Nikt nie robił im z tego zarzutu. Także nam, zarówno na etapie Partnerstwa dla Pokoju jak i w procesie wstąpienia Polski do NATO nie czyniono zarzutu z tego, że służyliśmy w siłach zbrojnych przed transformacją ustrojową Polski. Zmiany ustrojowe w naszym kraju zostały przez nas zaakceptowane.
  Jesteśmy legalną organizacją pozarządową, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przestrzegamy zasad określonych w Statucie Związku, wywiązywaliśmy się ze zobowiązań wynikających z porozumienia z MON.
    Nie dzielimy ofiary życia i krwi żołnierzy walczących o wolność Polski na różnych frontach II wojny światowej. Oddawali ją z reguły młodzi ludzie, niezależnie od tego kto nimi dowodził. Do Związku należą żołnierze wszystkich stopni wojskowych. Wśród nich znajdują się uczestnicy walk na różnych frontach II wojny światowej, żołnierze różnych formacji i frontów walki, w tym także Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, a nawet uczestnicy ruchu oporu we Francji. Są wśród nas kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, Legii Honorowej i innych odznaczeń bojowych, krajowych i zagranicznych.
   Są wśród nas weterani działań Wojska Polskiego poza granicami kraju. Niektórzy z nich pełnili wysokie funkcje w strukturach międzynarodowych. Współdziałamy z różnymi legalnymi organizacjami pozarządowymi. Terenowe struktury Związku w wielu przypadkach były inspiratorami zawiązywania lokalnych porozumień organizacji kombatanckich i żołnierskich.
   Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego. Szanujemy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasadę swobody wypowiedzi i korzystamy z niej. Wypowiedzi pojedynczych członków nie mogą jednak być traktowane, jako stanowisko całego Związku. Mając określoną wiedzę i doświadczenie, w ramach wolności słowa, zabieraliśmy głos na różne tematy. Jako żołnierze w rezerwie i stanie spoczynku żywo interesujemy się zmianami zachodzącymi w wojsku. Zajmowaliśmy więc niekiedy krytyczne stanowisko wobec niektórych koncepcji reform Sił Zbrojnych RP, na przykład systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. To chyba nie może być zabronione w demokratycznym państwie prawnym.
   Zgodnie z dotychczasowym porozumieniem prowadziliśmy różne formy działalności na rzecz wspierania obronności i bezpieczeństwa narodowego. Włączaliśmy się w proces przygotowania obronnego młodzieży. Podejmowaliśmy różne działania na rzecz kształtowania jej świadomości społecznej i patriotyzmu. Przykładem tego może być konferencja w Gnieźnie z udziałem Prymasa Seniora Abp. prof. Henryka Muszyńskiego. W uznaniu naszej działalności w różnych dziedzinach byliśmy wyróżniani przez Ministra Obrony Narodowej.
   Uroczystościom nadawania nowych sztandarów Związkowych, na których symbolika i treści uzgadniane są z właściwymi organami władzy towarzyszy ich święcenie poprzedzane mszami świętymi z udziałem dostojników Kościoła. Przykładem tego może być uroczyste wręczenie sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Żołnierzy WP w Gnieźnie z udziałem ówczesnego Prymasa Polski Abp. Józefa Kowalczyka, oraz w Olsztynie z udziałem Abp. Seniora Edmunda Piszcza. Pierwszy po restytucji Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Biskup Polowy Ks. Bp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź, dobrze poznał nasze środowiska i do dziennikarzy „zatroskanych” o postawy kadry wywodzącej się z ludowego WP mówił: „nie martwcie się o nich, oni są lepsi niż mogliby być”.
   Żaden z naszych symboli związkowych nie narusza obowiązujących przepisów prawa. Zachowujemy neutralność partyjną i światopoglądową. W uroczystościach Związkowych uczestniczą przedstawiciele różnych opcji reprezentowanych w Parlamencie oraz administracji rządowej i samorządowej. Uczestniczy w nich licznie młodzież. Szanujemy i krzewimy tradycje narodowe i wojskowe, bierzemy udział w obchodach wielu różnych wydarzeń historycznych. Organizujemy spotkania z weteranami II wojny światowej. Wspomagamy działalność organizacji pro obronnych, w tym także klas mundurowych.
   Przypomnieć należy, że wśród naszych członków są oficerowie, w tym generałowie, którzy zasłużyli się na drodze Polski do NATO. Zaakceptowaliśmy zasady obowiązujące w Sojuszu. Nie kwestionujemy zasad cywilnej kontroli nad Siłami Zbrojnymi RP. Związek nasz współpracuje z Europejską Organizacją Stowarzyszeń Wojskowych (EUROMIL) oraz uczestniczy w wielostronnej współpracy w ramach Międzynarodowej Konfederacji Oficerów Rezerwy przy NATO (CIOR). Zawsze mieliśmy dobre relacje z tymi organizacjami.
  Ze wspomnianej informacji Pani Poseł Sobeckiej wynika, że Minister Obrony Narodowej poinformował, iż po uprzedniej analizie porozumienie będzie ponownie podpisane. Po cóż więc musimy ewakuować nasze biura, zasoby archiwalne, księgowość itp. w alarmowym trybie i nie wiadomo dokąd.
  Rozwiązanie porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, uważamy za działanie czysto polityczne, formę zbiorowego ukarania około 14 tysięcy członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za to tylko, że kierownictwu MON nie podobają się życiorysy lub wypowiedzi niektórych z nich. Nikt nie zabrania polemizować z nimi ani ich krytykować.
  Nasze funkcjonowanie było i jest transparentne. Nie prowadziliśmy żadnej działalności antypaństwowej i nie zamierzamy takowej prowadzić. Nie możemy stosować zasady bezwzględnego posłuszeństwa członków wobec władz związkowych, bo byłoby to bezprawne. Nie jest nam wiadome, aby do naszej organizacji należały osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądów lub podlegające lustracji. Sposób postępowania jaki ostatnio nas spotkał jest jaskrawo sprzeczny z deklaracjami czołowych polityków dotyczącymi budowania jedności naszego społeczeństwa, a zwłaszcza z ostatnimi apelami Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
   Niezależnie od niezrozumiałych uprzedzeń kierownictwa MON i niektórych dziennikarzy do naszego Związku, uformowani jako żołnierze zawsze pozostaniemy wierni naszej Ojczyźnie - Polsce. Żołnierzem jest się nawet w tzw. „stanie spoczynku”.

Starań o poszanowanie żołnierskiej czci i godności nie zaprzestaniemy.

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Rozwiązanie porozumienia przez MON

Emeryci wyklęci. Byli żołnierze Wojska Polskiego są uznawani przez NATO, ale nie chce ich Macierewicz

Ministerstwo Obrony Narodowej rozwiązało ze skutkiem natychmiastowym umowy o współpracy z Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Klubem Generałów. Nowy rząd zarzuca dawnym mundurowym komunistyczne korzenie i nie chce, by pojawiali się na wojskowych uroczystościach. 
Zarówno Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, jak i Klub Generałów zrzeszają głównie rezerwistów Wojska Polskiego, służących jeszcze za czasów PRL-u – to oni obecnie znajdują się na emeryturze. Mimo tego, organizacje cieszą się międzynarodową estymą. ZŻWP należy do Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy Euromil, a także CIOR – największej na świecie organizacji rezerwistów. Są w niej zrzeszone stowarzyszenia z 36 państw, którym patronuje NATO. Związek nie cieszy się jednak uznaniem prawicy, która widzi w nim postkomunistów. 

Nie chcemy komunistycznych wojskowych 
Obecnie do ZŻWP należy 14 tys. osób, a stowarzyszenie korzystało głównie z pomieszczeń na terenie wojskowych jednostek – zazwyczaj na terenie jednostki wynajmowano jeden pokój. Na początku lutego MON postanowił jednak rozwiązać dotychczasową umowę ze skutkiem natychmiastowym. Nieoficjalnie mówi się o potrzebnej dekomunizacji wojska. To potwierdzenie zapowiedzi Antoniego Macierewicza, nowego Ministra Obrony Narodowej, który zapowiadał, że w jednostkach nie będzie żołnierzy szkolonych przed 1989 rokiem. 
Kadry wykształcone w latach PRL są jednak w odwrocie od dawna. Na celowniku znalazły się więc Centralne Archiwum Wojskowe – zwane często siedliskiem "leśnych dziadków" oraz organizacje rezerwistów. Pierwszą instytucję przejął znany historyk prof. Sławomir Cenckiewicz, prywatne stowarzyszenia nie podlegają MON-owi i po prostu zostały wyproszone z jednostek oraz życia wojskowego. 
W odpowiedzi na nasze pytania Biuro prasowe MON przysłało do redakcji w odpowiedzi na pytania tylko lakoniczny komunikat: " Wypowiedzenie Porozumienia nastąpiło w związku z naruszeniem § 15 ust. 1 pkt. 2 „Zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, stanowiących załącznik do Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi parterami społecznymi."

W punkcie tym jest m.in. mowa o zachowaniu neutralności w sprawach politycznych. ZŻWP nie poparł jednak żadnej partii, ani nie komentował oficjalnie wydarzeń w kraju. Jedyne co można uznać za materiały polityczne, to pojawiające się na stronie okładki oraz omówienia lewicowego tygodnika "Przegląd".

Działamy nadal
Zarządzenie MON ma mieć skutek natychmiastowy co oznacza, że wojskowi emeryci musieli szybko się spakować, bez możliwości poszukania nowego lokum "w cywilu". Utracili także możliwość wejścia na teren jednostki, w tym uczestnictwa w wojskowych imprezach. Dotychczas był to bardzo ważny element życia żołnierzy i budowania legendy danej jednostki. 

Co więc dalej z działalnością organizacji? Prezes związku gen. Franciszek Puchała mówi: "Związek istnieje nadal, chociaż decyzja ta oznacza poważne perturbacje w jego działaniu". ZŻWP będzie pracowało, przesunięto jednak posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych.
Związek opublikował też oświadczenie w sprawie zmian. Czytamy w nich m.in. " Dokładamy wszelkich starań, aby Związek był powszechnie uznawanym za rzecznika interesów i obrońcę praw żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz ich rodzin. Działania naszej organizacji były, są i będą skierowane przeciw szkalowaniu żołnierskiej godności, nieposzanowaniu munduru i żołnierskiego honoru."

Dynamiczne zmiany zachodzące w wielu dziedzinach w naszym kraju po ostatnich wyborach parlamentarnych, przykuwają uwagę i są przedmiotem dyskusji wśród polskiego społeczeństwa, w tym także członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Głoszonym racjom towarzyszą narastające konflikty wychodzące coraz częściej poza siedziby instytucji państwowych i sale parlamentarnych debat. Wystąpienia publiczne polityków są okazją do prezentowania przez nich różnorodnych opinii i argumentów. Swoją retoryką często wykraczają one poza dopuszczalne ramy kultury i przyzwoitości. Populistyczne hasła mają porwać społeczeństwo do walki o wyeliminowanie z życia publicznego tych, którzy w przeszłości służyli celom i ideałom uznawanym obecnie za co najmniej niesłuszne. Odnosi się wrażenie, że używane argumenty połączone ze zniewagami kierowane są także pod adresem żołnierzy, którzy w przeszłości najlepsze lata swojego życia poświęcili służbie Ojczyźnie, doświadczyli okrucieństwa wojny i wojennej tułaczki, odbudowywali, kraj ze zniszczeń wojennych, budowali zręby polskiej państwowości w warunkach narzuconych z zewnątrz, tworzyli kształt Wojska Polskiego i pracowali na rzecz społeczeństwa. Nie sprzyja to budowie wspólnoty narodowej o co często apeluje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, lecz do kolejnych podziałów społeczeństwa. Godzi w dobrze pojęty interes naszego państwa i życie publiczne jego obywateli.

Żołnierze podkreślają również, że łączą ich "ścisłe więzi z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz lokalnymi władzami samorządowymi". Żołnierze żałują też, że nie zostaną włączeni do prac nad Obroną Terytorialną. W oświadczeniu członkowie związku podkreślają jednak, że nadal uważają się za reprezentantów środowiska żołnierzy i będą walczyć m.in. w sprawie emerytur wojskowych. 

Zerwanie współpracy z działającą od 35 lat organizacją zrzeszającą rezerwistów, weteranów i byłych wojskowych jest działaniem bez precedensu wśród krajów NATO. Oprócz integracji środowiska i występowaniu w jego imieniu związek prowadzi też działalność konferencyjną. Dyskusje o obronności w wykonaniu żołnierzy z wieloletnim doświadczeniem mogłyby być cennymi dla MON.

Tymczasem ministerstwo woli się odciąć od ludzi, którzy budowali polską armię całe swoje życie w swoim mniemaniu służąc ojczyźnie takiej jaką była. Wystarczy spojrzeć bowiem na biografię gen. Puchały, prezesa związku. Z wojskiem związał się już a przełomie lat 50. i 60. Swą służbę zakończył jako planów modernizacji Sił Zbrojnych oraz ich integracji z NATO. Brał również udział w przygotowaniu programu "Partnerstwo dla Pokoju". Teraz jednak zabraknie dla niego miejsca nawet obok armii. 
Życie Podkarpackie - 17.02.2016r.
Porządek rozszerzonego posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 24 lutego 2016 r.

1. Kontynuacja działania Związku z nowych warunkach.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia ZG. 
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
4. Zatwierdzenie budżetu na 2016 r.
§ 15.


1. Partner społeczny wnioskujący o podpisanie porozumienia, poza spełnieniem wymogów, o których mowa § 14, składa pisemne oświadczenie, że:
  1) nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
  2) zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;
  3) nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4) nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.)
  5) żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia:
   a) nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
   b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.2. Jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1, partner społeczny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ministra lub, odpowiednio, dowódcę jednostki wojskowej, z którym porozumienie zostało zawarte. 

Zmarł gen. dyw. Adam Rębacz

W środę, 4 lutego,  zmarł generał dywizji w stanie spoczynku Adam Rębacz, były dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, były dowódca dwóch okręgów wojskowych: Warszawskiego Okręgu Wojskowego i Śląskiego Okręgu Wojskowego. 
W latach 2005-2010 r. pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,    
a w latach 2010-2013 był Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Adam Rębacz urodził się w 1946 roku. Był absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu. W latach 1967-1975 był dowódcą plutonu i kompanii czołgów, a następnie pomocnikiem szefa sztabu ds. operacyjnych w 27 Pułku Czołgów Średnich w Gubinie. W 1978 roku ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie, a następnie został wykładowcą taktyki w Katedrze Taktyki Ogólnej Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. W 1980 roku objął stanowisko starszego oficera operacyjnego w Sztabie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Następnie pełnił funkcję szefa sztabu 73 Pułku Czołgów Średnich w Gubinie. W latach 1981-1984 dowodził 23 Pułkiem Czołgów Średnich w Słubicach. Wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 11. Drezdeńskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu. W 1987 roku został dowódcą tej dywizji. W latach 1987-1989 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie. Po ukończeniu studiów powrócił na stanowisko dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Był jednym z inicjatorów nawiązania kontaktów ze środowiskami 1 Dywizji Pancernej dowodzonej w latach wojny przez gen. Stanisława Maczka. W 1991 roku Adam Rębacz otrzymał stopień generała brygady. W 1992 roku został i szefem Departamentu Wychowania WP. W 1993 roku został zastępcą dyrektora, a w 1996 roku dyrektorem Departamentu Kontroli MON. W tym samym roku został mianowany na stopień generała dywizji. W latach 1997-1998 sprawował funkcję dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego a w latach 1998-2001 dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 2005 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Mieszka w Żaganiu. W latach 2005-2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, a od maja 2010 r. do września 2013 r. był Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Za swoje osiągnięcia w służbie dla Rzeczypospolitej był wielokrotnie odznaczony.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę 10 lutego o godz. 13.00 w Żaganiu.

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe ZR ZŻWP w Przemyślu

W dniu 8. stycznia 2016 roku w Hotelu Accademia jak co roku odbyło się Spotkanie Opłatkowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA na wstępie przywitał i przedstawił zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: dowódca 1bcz w Żurawicy ppłk Wiesław Szczepankiewicz , p.o. dowódca 5bsp mjr Rafał Kluz, Komendant WKU w Jarosławiu ppłk Leszek Przeszłowski, Dyrektor WBE Pan Jan Motyka, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon, prezes Związku Inwalidów Wojennych st.chor.sztab. Józef Bojarski, prezes Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów TOZ NZZ FSG kpt. SG Tadeusz Dobrowolski, prezes XXXIX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy chor. Eugeniusz Tamaka i wielu innych dostojnych gości, a wśród nich byli żołnierze, kombatanci i wdowy. Z przyczyn służbowych nie mogli przybyć dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Zenon Brzuszko oraz Komendant BOSG płk SG dr Piotr Patla, którzy przesłali świąteczne życzenia, które odczytał prezes Zbigniew Łąka. 
   Słowo boże wygłosił ks. kapelan kpt. Grzegorz BECHTA proboszcz parafii wojskowej, a ks. ppłk Jerzy Mokrauz kapelan wyznania prawosławnego przekazał wigilijne przesłanie i złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.  
   Głos zabrali ppłk. Henryk Bosacki oraz ppłk Józef Koza, który w zwięzły i dostępny sposób przedstawił genezę Świąt Bożego Narodzenia.
   Jak co roku tak i tym razem radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła noworocznemu spotkaniu wigilijnemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć co za nami, co przed nami, życzyć sobie tego co dobre i namawiać się do wzajemnej współpracy 
   Każdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. 

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew ZEMBRZUSKI

Spotkanie Opłatkowe w 5 batalionie strzelców podhalańskich 

Zgodnie z wieloletnią tradycją również i w tym roku, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w 5 batalionie strzelców podhalańskich mundurowi i pracownicy cywilni wzięli udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym.

W dniu 23 grudnia 2015r. Dowódca Garnizonu Przemyśl pełniący obowiązki mjr Rafał Kluz zaprosił  przedstawicieli władz samorządowych,  służb mundurowych, związków i stowarzyszeń kombatanckich, żołnierzy 1 batalionu czołgów z Żurawicy oraz przedstawicieli 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na coroczne spotkanie wigilijne. Spotkanie rozpoczął mjr Rafał Kluz serdecznym powitaniem wszystkich zebranych. Następnie księża kapelani 2 wyznań: rzymskokatolickiego  ks. kpt. Grzegorz Bechta, prawosławnego ks. ppłk Jerzy Mokrauz odmówili modlitwę i przekazali wigilijne przesłanie.  Po modlitwie i wigilijnych rozważaniach zebrani podzielili się poświęconym opłatkiem wigilijnym – symbolem pojednania i przyjaźni, a zespoły wokalne z Klubu 5bsp przedstawiły bogaty program artystyczny.

Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: prezes Zarządu Rejonowego st.chor.sztab. Zbigniew ŁĄKA, sekretarz ZR kpt. Tadeusz DEC, rzecznik prasowy ZR kpt. Zbigniew ZEMBRZUSKI i prezes Koła Nr 1 ppłk Henryk BOSACKI.
Źródło: http://5bsp.wp.mil.pl

Zjazd Absolwentów WSOWInż.

Zjazd koleżeński „50 lat munduru żołnierskiego”

 
    W dniach 18-20.09.2015r zorganizowano Jubileuszowy Zjazdu Koleżeński Absolwentów Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu pod hasłem „50 lat munduru żołnierskiego”. Głównymi organizatorami zjazdu byli Prezes Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu ppłk dypl. w st.spocz. Henryk BOSACKI i jego kolega z plutonu ppłk w st. spocz. Witold BŁAUT
Było to kolejne spotkanie kolegów z 5 plutonu 2 kompanii 1 batalionu tego rocznika, którzy jako podchorążowie we wrześniu 1965 r. po raz pierwszy włożyli żołnierskie mundury.
Frekwencja na Zjeździe mile zaskoczyła organizatorów, ponieważ Szkołę ukończyło 21 oficerów (5 odeszło już na wieczną wartę), a stawiło się 12 kolegów. Zaproszeni koledzy prawie wszyscy ze swoimi małżonkami zjechali się z całego kraju tj. z Warszawy, Szczecina , Krakowa, Bydgoszczy , Inowrocławia, Poznania, Częstochowy, Białegostoku i Lublina.
   Program Zjazdu zaplanowano bardzo ambitnie, ponieważ obejmował wiele przedsięwzięć. W sobotę 19.09.2015r. na sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowego Nauczycieli "Belferek" uroczyście rozpoczął się Jubileuszowy Zjazd, by na wstępie uczcić chwilą ciszy zmarłych kolegów, następnie były mowy powitalne i przypomnienie historii naszych spotkań. Odczytano list naszego dowódcy plutonu w OSW Inż. por. Jana GROCHOCKIEGO, zamieszkałego obecnie w Kołobrzegu, który dziękując za zaproszenie na Zjazd przeprasza za swoją nieobecność spowodowaną stanem zdrowia. W dalszej części nasz kolega płk w st. spocz. prof. Eugeniusz NOWAK, autor książki pt. "Żołnierskie szczęście" w której, na początku opisał naszą wspólną służbę i naukę w OSW Inż. podarował nam ją z osobistą dedykacją. 
   W programie naszego Zjazdu było także zwiedzanie 5 batalionu strzelców podhalańskich, koszar gdzie niegdyś stacjonowała Jednostka Wojskowa 1039 (11 pułk kolejowy), pierwsze miejsce służby trzech naszych kolegów. Zapoznaliśmy się z tradycjami i historią 5 bsp w Sali Tradycji, a także z obecnym wyglądem znajomych budynków koszarowych. Zwiedziliśmy także koszary przy ul. Słowackiego, gdzie stacjonowała JW 1035 (10 pułk kolejowy), w której służyło pięciu z nas bezpośrednio po ukończeniu WOSWInż. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie najważniejszych zabytków Przemyśla, i tak zwiedziliśmy Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, oprócz historii Grodu ze szczególną uwagą słuchaliśmy historii Twierdzy Przemyśl i oglądaliśmy elementy jej stałej ekspozycji. Muzeum Dzwonów i Fajek, odrestaurowany dworzec kolejowy, archikatedrę obrządków greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. Potem przyszła chwila wspomnień, gdy dotarliśmy na ul. Grodzką, gdzie za czasów naszej oficerskiej młodości był Klub Garnizonowy, Kasyno Wojskowe i Hotel Garnizonowy. Koledzy, którzy pierwszy raz po latach ujrzeli całkowicie odrestaurowany gamach i jego wnętrza oniemieli z podziwu. Obecnie mieści się w nim w pełni nowoczesna Miejska Biblioteka Publiczna. Bramą Rycerską, przywróconą do dawnej świetności zeszliśmy na rynek pod pomnik Dobrego Wojaka Szwejka, stąd mieliśmy doskonały widok na zabytkowe kamieniczki i unikatowy pochyły rynek Starego Miasta- podobno jedyny taki w Europie. 
   Był też czas na Cmentarz Wojskowy, gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów na grobie zmarłego w 1999r. naszego kolegi śp. ppłk. dypl. Henryka Pawłosia i zapaliliśmy znicze ku pamięci pozostałych zmarłych kolegów Arkadiusza , Czesława , Jerzego i Józefa. 
   Ze Zniesienia podziwialiśmy panoramę miasta, oraz górujący nad wzgórzem Krzyż Zawierzenia, zwiedziliśmy także stok narciarski, tor saneczkowy, amfiteatr i elementy fortu Nr XVI. Ze wzgórza pojechaliśmy nowymi obwodnicami miasta do Żurawicy do Fortu XII Werner – miejsca naszej „Żołnierskiej Biesiady”, oglądając po drodze „nowy i stary” Przemyśl. 
      Jeden z naszych kolegów, kolega Antoni zaprezentował nam archiwalną Polską Kronikę Filmową Nr 31a/66 z Defilady Tysiąclecia Państwa Polskiego z 22.07.1966r. w Warszawie na Placu Defilad, w której jako podchorążowie OSW Inż. niemal wszyscy braliśmy udział. Odbyła się też prezentacja naszych zdjęć z czasów podchorążackich i służby zawodowej w różnych jednostkach i instytucjach wojskowych-słowem 50 lat minęło jak jeden dzień.
    W niedzielę 20.09.2015r. o godz. 10 w Kościele p.w. św. Józefa wzięliśmy udział w Mszy Świętej w intencji 50 rocznicy munduru żołnierskiego oficerów, absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Następnie zwiedziliśmy górujący nad miastem Zamek Kazimierzowski w Przemyślu z pierwszej połowy XIV w., wybudowany za czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Ostatnim punktem naszego zwiedzania był Krasiczyn, gdzie zwiedzaliśmy zespół zamkowo-parkowy, wybitne dzieło architektury z początku 1550r. przebudowane na przełomie XVI i XVII w przez starostę przemyskiego Marcina Krasickiego. W parku zamkowym podziwialiśmy rzadkie gatunki drzew i krzewów oraz okazałe dęby i lipy sadzone na pamiątkę urodzin potomków panujących tu rodów. 
   Restauracja Zamkowa w Krasiczynie była miejscem pożegnalnego obiadu z toastami za zdrowie i pomyślność wszystkich kolegów i ich rodzin. Po podziękowaniach za przybycie i gościnę, kolega Jerzy Jaremek zadeklarował zorganizowanie następnego zjazdu za dwa lata w Krakowie. Propozycję przyjęliśmy wszyscy z zadowoleniem – Garnizon Kraków też jest wyjątkowy. 


Tekst ppłk w st. spocz. Witold Błaut
Zdjęcia Jerzy Bronicki
Link do tej informacji na stronie Zarządu Głównego ZŻWP http://www.zzwp.pl/zwiazek-na-co-dzien/923/zjazd-kolezenski-5-lat-munduru-zolnierskiego/ 

Krótka histroia WSOWInż. 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (WSOWInż.) 

Szkołę utworzono na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP z 19 października 1944 w Przemyślu jako Oficerską Szkołę Saperów. Do jej sformowania wykorzystano kadrę i sprzęt Miczurińskiej Szkoły Saperów i oddziału saperskiego Centralnej Szkoły WP. Etatowo szkoła miała 1200 podchorążych. Pierwsza promocja odbyła się 29 kwietnia 1945 r. Szkołę ukończyło wówczas 290 absolwentów.
W lipcu 1946 szkoła została przeniesienia do Wrocławia, gdzie w 1947 zmieniła nazwę na Oficerską Szkołę Inżynieryjno-Saperską. 
We wrześniu 1967 szkoła otrzymała status uczelni i zmieniała nazwę na Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych (WSOWInż). Podstawowym zadaniem szkoły było kształcenie oficerów dowódców wojsk inżynieryjnych. Absolwenci oprócz mianowania na pierwszy stopień oficerski otrzymywali dyplom inżyniera wojskowego w specjalnościach: inżynieria wojskowa, budowa dróg i mostów, budowa linii i mostów kolejowych oraz budowa i utrzymanie lotnisk.  
   W 1994 szkoła została połączona ze znajdującą się we Wrocławiu Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Zmechanizowanych w Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki. Rok ten przyjmuje się za zakończenie działalności uczelni jako samodzielnej jednostki. W latach 2004-2010 na terenie WSOIW działała Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu kształcąca podoficerów specjalności inżynieryjno-saperskich, przeciwchemicznych i aeromobilnych (kawalerii). Obecnie (od 1 stycznia 2009 roku) na terenie WSOIW znajduje się Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych będące częścią WSOWL we Wrocławiu, a także jedyne w Polsce Muzeum Wojsk Inżynieryjnych. 

Kombatanci w przeddzień Święta Niepodległości

Święto Niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości w dniu 10 listopada 2015r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przemyślu odbyło się spotkanie, podczas którego został odznaczony Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym za zasługi obrońców wyzwolicieli Ojczyzny ppor. rez. Stefan BABIK.
91-latka w imieniu kapitały odznaczył Prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP płk Henryk Burdoń w obecności Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu st.chor.sztab. Zbigniewa Łąki, kolegów i rodziny. 

   Ppor. rez. Stefan Babik urodził się 10 marca 1924 roku w Wolce Horynieckiej. Szkołę Podstawową ukończy w 1937 roku w rodzinnej miejscowości. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował na gospodarstwie rolnym rodziców do 1944 roku.
   We wrześniu 1944 roku wstąpił do Wojska Polskiego do II Pułku Zapasowego Saperów w Jarosławiu. Podczas formowania się 10 Dywizji został przydzielony do 25 pułku II batalionu w Rzeszowie, gdzie otrzymał awans do stopnia kaprala. Zaprzysiężony w dniu 10.12.1944r. W dniu 10 stycznia 1945 roku rozpoczął wymarsz na front przez Pilzno, Tarnów, Kraków, a dalej na Suchedniów i Końskie. Następnie przez Wieluń do Poznania. Po sforsowaniu Odry oddziały maszerowały w kierunku Nysy Łużyckiej, którą następnie sforsowały, co przyniosło wielkie straty w ludziach. Po uzupełnieniu pododdziałów ruszyły w kierunku Szprewy. Podczas forsowania tej rzeki został ranny. Po krótkotrwałej rehabilitacji ruszył wraz ze swoim oddziałem do natarcia w kierunku Czeska Lipa, następnie Pragi. Tam też zastało go zakończenie II wojny światowej.
   Po wojnie został skierowany początkowo do Poznania, a następnie do Kłodzka, gdzie formował się 11 Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza. Przebywał tam strzegąc granicy państwa do 1947 roku.
Po powrocie do domu podjął pracę w pobliskim Zespole Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Horyńcu. Pracował tam jako Komendant Ochrony mienia państwowego.
   Od 1962 roku został pracownikiem Zawodowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 1949 roku zorganizował w Wólce Horynieckiej Ochotniczą Straż Pożarną. Z mundurem strażaka rozstał się w 1981 roku przechodząc na emeryturę.

Ppor. Stefan Babik posiada następujące odznaczenia frontowe i społeczne:
- Brązowy Medal Za Zasługi Na Polu Chwały
- Bałtyk Odra Nysa
- Odznaka Grunwaldu
- Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa
- Odznaka 2p lat w Służbie Narodu
- Odznaka Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego


Podporucznik Stefan Babik jest kombatantem i członkiem Koła Nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu.

Tekst ppłk Leszek Grzyb
Zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski
Więcej zdjęć w zakładce Galeria Fotografii

Połączenie OLK SPZOZ ze Szpitalem Miejskim

   Po tygodniach dyskusji i analiz, rozmów z pracownikami i związkami zawodowymi, zapadły decyzje dotyczące przyszłości Szpitala Miejskiego w Przemyślu. Zgodnie z przedstawianą przez Marszałka Województwa i Pełnomocnika ds. połączenia w Szpitalu Miejskim Piotra Ciompę w ostatnim czasie koncepcją, 28 października br. na sesji nadzwyczajnej radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu ul. Sportowa 6 ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu ul. Słowackiego 85.
Obecny na posiedzeniu Rady Miejskiej odpowiedzialny za sprawy zdrowia w samorządzie województwa członek Zarządu Stanisław Kruczek odpowiadał na wątpliwości radnych, ze strony samorządu Miasta Przemyśla tłumaczył ideę połączenia Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Hayder.
    Dwa dni później, 30 października br. w obecności notariusza podpisane zostało „Porozumienie o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, na którym swoje podpisy złożyli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek. Na podstawie porozumienia uprawnienia oraz obowiązki Gminy Miejskiej Przemyśl, jako podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala Miejskiego przejmuje Województwo Podkarpackie.

Międzynarodowe Zawody Pneumatyczne Osób Niewidomych i Słabowidzących w Innsbrucku 

W dniach 10-13 września 2015r. w Innsbrucku (Austria) odbyły się Międzynarodowe Zawody Pneumatyczne Osób Niewidomych i Słabowidzących, w których wzięła udział reprezentacja Polski, w tym reprezentanci Przemyśla. W reprezentacji Polski udział wziął w tych zawodach nasz kolega, wiceprezes ds. pro-obronnych ppłk Zbigniew SEBZDA, który w parze (asystent-strzelec) z Adamem KIELAREM osiągnęli wielki sukces. 
     Zawody zostały przeprowadzone w silnej międzynarodowej obsadzie strzeleckiej w kategorii kobiet i mężczyzn, w postawie stojącej, leżącej i dwuboju. Reprezentacja Polski w tych zawodach wypadła znakomicie, w składzie ośmioosobowym (4 pary) wywalczyła 4 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy. 
     W pierwszym dniu zawodów w postawie stojąc Adama KIELAR wraz z asystentem Zbigniewem SEBZDĄ uzyskali wynik 615,3pkt co dało im trzecie miejsce w klasyfikacji a w finale tej dyscypliny zdobyli brązowy medal z wynikiem 183,0pkt.
   W drugim dniu zawodów w postawie leżąc reprezentanci Przemyśla zdobyli złoty medal z wynikiem w klasyfikacji 639,7pkt, w finale 213,7pkt. Nasz duet, Adam KIELAR i Zbigniew SEBZDA zdobyli ponadto dwa tytuły, Zwycięzcy Soboty i Zwycięzcy całych zawodów w kategorii mężczyzn.
    Wielkie brawa dla naszych reprezentantów i myślę, że nasi zawodnicy jeszcze nie raz wrócą z wielkich imprez z workiem medali i to tych z najcenniejszego kruszcu.
   Warto wspomnieć, że medale na tych zawodach zdobyli także inni reprezentanci Polski. I tak Wioleta ZARZYCKA w pierwszym dniu zawodów zdobyła złoty medal, a Anna BARWIŃSKA medal srebrny. W postawie leżąc Wioleta ZARZYCKA także zdobyła złoty medal i została uznana za najlepszą zawodniczką tych zawodów w kategorii kobiet. Medal złoty zdobył także Jerzy ZAŁOMSKI w postawie stojąc.

Tekst Zbigniew Zembrzuski , zdjęcia Zbigniew Sebzda

Odznaczenia kombatanckie dla członków Naszego Związku

W dniu 9 października 2015 roku na wniosek prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przemyślu uchwałą Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień Zarządu Głównego ZKRPOiBWP członkowie Naszego związku zostali odznaczeni Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa. 
Odznaczeni zostali koledzy:
Zbigniew Łąka
Józef Guściora
Marian Baran
Tadeusz Dec
Adam Kiełczyński
Stanisław Fronc

W imieniu Kapituły odznaczeń dokonał prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP płk Henryk Burdon.

Nowy dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

W Warszawie 14 września 2015 roku Dowódca Generalny Rodzajów SZ gen. broni Mirosław Różański w imieniu Ministra Obrony Narodowej i w obecności Dyrektora Departamentu Kadr MON Andrzeja Wasilewskiego wręczył decyzje o wyznaczeniu na nowe stanowiska generałowi Wojciechowi Kucharskiemu oraz pułkownikowi Zenonowi Brzuszko.
    Gen. bryg. Wojciech Kucharski, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Planowania i Użycia Sił Zbrojnych SG WP.
    Płk Zenon Brzuszko, dotychczasowy zastępca dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej został wyznaczony na stanowisko dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
   W dniu 28 września 2015 roku płk. dypl. Zenon Brzuszko rozpoczął proces przyjmowania obowiązków służbowych, którego finałem była ceremonia zdania i objęcia stanowiska służbowego Dowódcy 21 BSP. 
    Ceremonia odbyła się 9 października 2015r. na płycie stadionu „Podhalańczyk” w 21 Batalionie Logistycznym w Rzeszowie. Nowego dowódcę brygady przedstawił Inspektor Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego RSZ gen. dyw. Janusz Bronowicz. W uroczystości oprócz pododdziałów wystawionych przez wszystkie jednostki brygady, udział wzięło wielu znamienitych gości. Żołnierzom towarzyszyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, byli dowódcy 21 BSP, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież strzelecka, sympatycy brygady oraz najbliżsi zdającego i obejmującego dowódcy. Nie zabrakło też gości z Podhala wraz z zespołem góralskim. Gośćmi honorowymi byli: przedstawiciel dowódcy 23 Brygady Piechoty Górskiej z Niemiec płk Olaf Garlich raz z-ca Attache Obrony Armii Stanów Zjednoczonych płk Wojcik.
     Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie przez zdającego obowiązki, sztandaru 21 BSP oraz przechodniej ciupagi jako symbolu władzy podhalańskiej, obejmującemu - płk dypl. Zenonowi Brzuszko. Następnie nowy dowódca 21 BSP ubrany został w mundur podhalański - kapelusz i pelerynę. Inspektor Wojsk Lądowych gen. dyw. Janusz Bronowicz przedstawił drogę służbową płk Brzuszki oraz podziękował gen. bryg. Wojciechowi Kucharskiemu za trzyletni okres dowodzenia brygadą.
   Nowy dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Zenon Brzuszko w swym wystąpieniu powiedział:„Stoję na baczność przed waszą tradycją, uznam każdy podhalański fason za który uczciwie zechcecie zapłacić na polu walki. Nie zaakceptuje zmanierowania i działania na pokaz, gdy pod zewnętrznym gestem kryć się będzie pustka. Powyższe słowa proszę przyjąć jako myśl przewodnią mojego dowodzenia brygadą, myśl którą zaczerpnąłem z przemówienia płk Stanisława Maczka”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
płk dypl. Zenon Brzuszko - w 1994 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, na kierunku rozpoznanie. Po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w 120 Huzarskim pułku zmechanizowanym w Świętoszowie na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowodził kompanią rozpoznawcza w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Kolejne stanowiska służbowe to: oficer rozpoznania, specjalista w Oddziale Szkolenia Strategiczno – Operacyjnego, Dowódca Polsko – Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych w Przemyślu, dowódca 5 batalionu Strzelców Podhalańskich oraz Zastępca Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Brał udział w trzech misjach poza granicami kraju: w Iraku, Kosowie i w Afganistanie. Interesuje się historią, architekturą oraz narciarstwem. Ma żonę oraz troje dzieci.

Źródło: http://www.21bsp.wp.mil.pl

Święto 5 batalionu strzelców podhalańskich 

     24 września br. o godz. 9:00 na placu alarmowym odbyła się uroczysta zbiórka pododdziałów 5 batalionu strzelców podhalańskich w związku ze świętem batalionu. Dowódca batalionu ppłk Dariusz Czekaj w swoim wystąpieniu podziękował swoim żołnierzom za dotychczasową dobrą służbę i złożył życzenia żołnierzom i pracownikom cywilnym z okazji święta. Pan pułkownik podczas swojego wystąpienia pożegnał się z batalionem, gdyż został skierowany do Akademii Obrony Narodowej i wraca dopiero w czerwcu 2016 r. Podczas jego nieobecności obowiązki dowódcy batalionu będzie pełnił szef sztabu mjr Rafał Kluz.
Dowódca batalionu ppłk Dariusz Czekaj wyróżnił żołnierzy i pracowników cywilnych medalami, odznaczeniami, awansami i innymi nagrodami. Wśród wyróżnionych znaleźli się także przedstawiciele naszego Związku, ryngrafy otrzymali koledzy Zbigniew Łąka i Józef Guściora oraz prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon. 
      W trakcie tej uroczystości w imieniu Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego prezes Zbigniew ŁĄKA podziękował tym żołnierzom i pracownikom, którzy pomagają i przyczyniają się do realizacji zadań statusowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zbigniew Łąka wręczył medale XXX-lecia ZŻWP Zawsze Wierni Ojczyźnie : kpt. Arturowi Wrembel, st.chor.sztab. Jarosławowi Kiełczyk i kpr. Krzysztofowi Laszewicz. 
         Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich „Podhalański gród” oraz defiladą pododdziałów 5 batalionu strzelców podhalańskich i odprowadzeniem sztandaru do sztabu batalionu.
       O godzinie 18-tej w Kościele Garnizonowym przy ul. Słowackiego odbyła się Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników 5 bsp. W mszy św. udział wzięli także przedstawiciele Zarządu Rejonowego i członkowie ZŻWP oraz poczet sztandarowy ZR. 
        Następnego dnia od rana w koszarach 5 bsp odbywał się Dzień Otwartych Koszar, gdzie zaprezentowano uzbrojenie i sprzęt 5bsp, a także dostępna była do zwiedzania Sala Tradycji 5bsp. W godzinach popołudniowych na przemyskim Rynku odbyły się główne uroczystości związane ze świętem 5 batalionu strzelców podhalańskich. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę 5. bsp ppłk Dariusza CZEKAJA, który przyjął zastępca dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Jarosław MOKRZYCKI. Uroczystość prowadził szef sztabu 5. batalionu strzelców podhalańskich mjr Rafał KLUZ.
        Na zaproszenie dowódcy 5bsp ppłk Dariusza CZEKAJA na uroczystość przybyli m.in. przełożeni i koledzy z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, parlamentarzyści, samorządowcy, rodzina patrona jednostki gen. bryg. Andrzeja Galicy, rodzice poległego żołnierza w Afganistanie kpr. Michała Kołek, przedstawiciele służb mundurowych, a także przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Kombatantów RPiBWP i mieszkańcy Przemyśla. 
W trakcie tej uroczystości wręczone zostały wyróżnienia dla najlepszych żołnierzy, m.in. Gwiazdy Afganistanu, Wojskowe  Odznaki Górskie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich III stopnia. Żołnierze zostali także wyróżnieni przez Dowódcę 21 BSP odznaką Zasłużony Żołnierz RP oraz listami gratulacyjnymi. Uhonorowano także symboliczną ciupagą najlepszego podoficera - sierż. Łukasza Łańcuckiego oraz szeregowego – st. szer. Damiana Baka. Natomiast dowódca batalionu ppłk Dariusz Czekaj został odznaczony medalem kombatanckim przez płk Henryka Burdona, prezesa ZKRPiBWP w Przemyślu.
        Po uroczystości Podhalańczycy, przemaszerowali ulicami Przemyśla do koszar przy ul. 29 Listopada.
O godzinie 19:00 na Zamku Kazimierzowskim odbył się koncert Pawła Piekarczyka pt. „Piosenki z Wilczych Tropów”.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

Modlitwa żołnierza

Ojcze Niebieski - Boże Mój

Wielbię Ciebie za akty stworzenia, których dokonałeś i ciągle dokonujesz według swojej świętej myśli:
- za życie, które mi dałeś oraz za wszelkie życie i istnienie, którego jesteś dawcą,
- za to, że jesteś wypełniając niebiosa i ziemię, pełen potęgi i chwały, sprawiedliwy sędzią, łaskawy i miłosierny dla skruszonych i żałujących grzeszników,
- za cierpliwość jaką mi okazujesz, zdrowie i obfitość dóbr, które mi dajesz, moim bliskim oraz innym swoim stworzeniom,
- za Jezusa, którego nam dałeś jako nauczyciela wskazującego drogę do zbawienia w Tobie Boże mój.

Proszę przyjm moją modlitwę i przebacz mi niewłaściwości jakich dopuściłem się w okresie dotychczasowego życia, z powodu których bardzo boleję i żałuję oraz pobłogosław na dalszy jego okres, który pragnę wykorzystać dla Twojej Świętej Idei, a w ramach niej do realizacji spraw związanych z obroną Ojczyzny, dobra mojego, moich bliskich i potrzebujących bliźnich 
Amen

płk w st.spocz. Stanisław FRONC

Święto Wojska Polskiego

… Prawdziwi bohaterowie to nie tacy, jakich znacie z książek. Każdy człowiek w tej armii odgrywa istotną rolę. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy nie myśl, że twoja praca się nie liczy. Każdy ma swoją robotę do spełnienia i musi ją wykonać. Wszyscy jesteście ogniwami tego wielkiego łańcucha…
                                                          gen. George Smith Patton

W dniu 14.08.2015 roku żołnierze i pracownicy wojska spotkali się o godz. 9.00 na placu apelowym, aby uroczystym Apelem rozpocząć obchody Święta Wojska Polskiego, które jest swoistym hołdem dla wielu pokoleń Polaków, którzy w obronie Ojczyzny poświęcili swoje życie wypełniając do końca żołnierski obowiązek, oraz okazją do złożenia podziękowań tym, którzy obecnie kosztem wielu wyrzeczeń realizują zadania stojące przed SZ RP w kraju i zagranicą. Udział w Apelu wzięli również Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk w st. spocz. Henryk Burdon, st. chor. szt. w st. spocz. Zbigniew Łąka – Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP, st. chor. Grzegorz Dęga – Szef Węzła Łączności w Przemyślu oraz p. Tomasz Kiernozek – Kierownika Grupy Zabezpieczenia 34 WOG w Przemyślu wraz z podległymi pracownikami.
Apel rozpoczął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości kpt. Bogdana Antonika pełniącemu obowiązki dowódcy mjr Rafałowi Kluzowi. Następnie została wciągnięta na maszt flaga państwowa oraz odegrany hymn. Po powitaniu gości szef sekcji personalnej kpt. Tomasz MIKA odczytał decyzje Ministra ON w sprawie nadania medali oraz Rozkaz Personalny Dowódcy 5bsp w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy.
Następnie odczytany został Rozkaz specjalny Dowódcy 5 bsp w sprawie wyróżnień żołnierzy i pracowników wojska. Wręczone zostały listy gratulacyjne. Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk w st. spocz. Henryk Burdon uhonorował mjr Rafał Kluza odznaką za zasługi dla Związku. Po wyróżnieniach zostały odczytane życzenia od Dowódcy Generalnego Rodzajów SZ – gen. broni Mirosława Różańskiego, Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Wojciecha Kucharskiego oraz Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka.
   Po przemówieniach okolicznościowych por. Piotr GAWŁOWSKI odczytał Apel Pamięci i oddana została salwa honorowa. Po modlitwie, którą odmówił ksiądz kapelan Garnizonu Przemyśl – Proboszcz Parafii Wojskowej ks. kpt. Grzegorz Bechta uczczona została pamięć o poległym 19 grudnia 2009 roku w Afganistanie świętej pamięci kapralu Michale Kołka. Następnie złożona została wiązanka kwiatów przed tablicą upamiętniającą poległego żołnierza. Defilada pododdziałów oraz odprowadzenie sztandaru zakończyło uroczystość. Wojskową asystę honorową wystawiła 1 kompania zmechanizowana pod dowództwem ppor. Łukasza Pawlika. Delegacja żołnierzy z 1 i 2 kompanii zmechanizowanej udała się do Stalowej Woli, aby złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicz na grobie poległego kolegi kaprala Michała Kołka.
   14.08.2015 roku o godz. 18.00 w Kalwarii Pacławskiej wszystkie służby mundurowe Garnizonu Przemyśl uczestniczyły w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w ramach odpustu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. abp. Józef Michalik. W koncelebrze byli księżą przybyli z pielgrzymami oraz kapelan Garnizonu Przemyśl ks. kpt. Grzegorz Bechta, który przygotował liturgię wraz z asystą składającą się z żołnierzy i funkcjonariuszy 5bsp, policji, SG, SOK, Izby Celnej i Służby Więziennej.
   15.08.2015 roku o godz. 18.00 w Kościele Garnizonowym w Przemyślu żołnierze 5bsp wraz z pełniącym obowiązki dowódcą i kombatanci ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego warz z pocztami sztandarowymi uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy, której przewodniczył proboszcz i kapelan Garnizonu.

Tekst: Barbara Brem – Kowalik
Źródło: http://www.garnizonowy-przemysl.d2.pl/     Parafia Garnizonowa w Przemyślu 

Zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP

W dniu 6. sierpnia 2015 roku w siedzibie Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyło się Zebranie Zarządu poszerzone o prezesów poszczególnych kół. Prezes Zbigniew Łąka omówił bieżące sprawy i zamierzenia na miesiąc sierpień. Podczas tego spotkania była także okazja do wręczeń medali i wyróżnień dla członków naszego związku. 

Wyróżnieni zostali:
kpt. Zbigniew ZEMBRZUSKI – Złotą Odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”
ppłk Piotr KOSIOROWSKI – Medalem Pamiątkowym ZŻWP
st.chor.sztab. Marian BARAN i st.chor.sztab. Zdzisław WELSZYNG – Dyplomami ZG ZŻWP

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP

1 sierpnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej, wicepremiera Tomasza Siemoniaka, nada ośmiu oficerom Sił Zbrojnych RP pierwszy stopień generalski, a dziesięciu awansuje na kolejne stopnie generalskie oraz admiralski.

Mianowani zostaną:

Na stopień generała broni:

- gen. dyw. Andrzej Fałkowski – Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii      Europejskiej w Brukseli;
- gen. dyw. Mirosław Różański – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;
- gen. dyw. Anatol Jerzy Wojtan – I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP.

Na stopień generała dywizji:

- gen. bryg. Wiesław Jerzy Grudziński – Dowódca Garnizonu Warszawa;
- gen. bryg. Zygmunt Andrzej Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;
- gen. bryg. Cezary Jakub Podlasiński – Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu  Lądowego;
- gen. bryg. Michał Edward Sikora – Inspektor Rodzajów Wojsk, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił  Zbrojnych;
- gen. bryg. Grzegorz Stanisław Sodolski – Dyrektor Departamentu Budżetowego;
- gen. bryg. Włodzimierz Czesław Usarek – Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego.

Na stopień wiceadmirała:

- kontradmirał Marian Jan Ambroziak – Inspektor Marynarki Wojennej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień generała brygady:

- płk Stanisław Czosnek – Dowódca 1. Brygady Pancernej;
- płk Adam Duda – Szef Inspektoratu Uzbrojenia;
- płk Dariusz Andrzej Górniak – Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej;
- płk Maciej Władysław Jabłoński – Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej;
- płk Stanisław Kaczyński – Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej;
- płk Mariusz Ryszard Wiatr – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych;
- płk Piotr Marek Żurawski – Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu   Północny-Wschód; 
 - ppor. Józef Jan Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego. 

XIV Centralne Zawody Sportowo-Obronne ZŻWP

Pobierz pliki

Wycieczka krajoznawczo-historyczna

Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu przy współpracy z Klubem Wojskowym 5bsp zorganizował w dniach 30-31. maja wycieczkę krajoznawczo-historyczną szlakiem Pogórza Przemyskiego, Bieszczad i Bieskidu Niskiego. 

Wyjechaliśmy o siódmej rano z pod biura naszego związku. Po drodze wstąpiliśmy do miejscowości Bóbrka, aby zwiedzić Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. 
Do najcenniejszych zabytków muzealnych należą obiekty, pochodzące z czasów Ignacego Łukasiewicza: kopanki, warsztat mechaniczny z 1864 roku, o konstrukcji drewnianej, który służył do obsługi wierceń metodą udarową. Znajdują się w nim najprostsze maszyny obróbcze, między innymi tokarka i wiertarka napę­dzana ręcznie za pośrednictwem pasów transmisyjnych, tzw. Dom Łukasiewicza z 1865 roku, w którym zorganizowano ekspozycję apteczną , nawiązującą do pierwszej pracy Ignacego Łukasiewicza. Prezentowane są tam również słuchowiska poświęcone historii odkrycia nafty i założenia kopalni ropy naftowej w Bóbrce. W budynku zgromadzono kolekcję lamp naftowych, fotografii oraz ekspozycję geologiczną. Drewniana kuźnia kopalniana z 1856 roku; we wnętrzu znajdują się dwa paleniska zbudowane z cegły, podsycane za pomocą skórzanego miecha z lat 1890-95; wyposażona jest w stare narzędzia kowalskie. 
    Po blisko trzygodzinnym pobycie w muzeum udaliśmy się w dalszą podróż. Kierunek Krynica-Zdrój. Najważniejsze, że podczas pobytu w Bóbrce, gdzie większość czasu spędziliśmy na zewnątrz, dopisała nam pogoda. Krynica była niestety miej łaskawa. Po zakwaterowaniu i obiedzie udaliśmy się zwiedzać miasto. Stały bywalec tego urokliwego miasteczka kol. Zbyszek Łąka zamienił się w przewodnika, z którym zwiedziliśmy najważniejsze miejsca w mieście. Na zakończenie wycieczki pojechaliśmy kolejką szynową na Górę Parkową, z której rozciągał się przepiękny widok. Kolej linowa na Górę Parkową w Krynicy została wybudowana w roku 1937. Jest to kolej linowo-terenowa.  Dolna jej stacja (584 m n.p.m.) znajduje się tuż obok deptaku krynickiego. Górna zaś stacja na szczycie Góry Parkowej (732 m n. p. m.).  Długość trasy ciągnącej się w linii prostej wynosi 642 m, różnica poziomów wynosi 148 m. 
    Następnego dnia tuż po śniadaniu ponownie wybraliśmy się na wycieczkę do miasta, gdzie m.in. zwiedziliśmy Muzeum Nikifora, które mieści się w willi „Romanówka”. W kameralnych wnętrzach zaprezentowano kilkadziesiąt prac artysty, w tym wiele z okresu międzywojennego, uznawanego za najlepszy w jego twórczości. Ważną częścią ekspozycji są pamiątki osobiste i warsztat pracy Nikifora, w tym skrzynki i kasety na farby i pędzle, różne przypadkowe kawałki papieru, jak np.: opakowania, zeszyty szkoleń, stare c.k. druki urzędowe, na których tworzył tak cenione dzisiaj obrazy. 
        Krynica piękne, urokliwe miasto głównie sanataryjno-wypoczynkowe urzekło mnie "do bólu". Piękne uliczki, budowy sięgające ubiegłego wieku i ten klimat niepowtarzalny! 
        Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy była Pasieka BARĆ w miejscowości Kamianna. 
Kamianna  położona jest 17 km na północ od Krynicy. Jest to miejscowość znana z  produkcji miodu i produktów pszczelich - Światowe Centrum Apiterapii, mieści się tu również Muzeum Pszczelarstwa. 
Pasieka "BARĆ" stoi w tej właśnie enklawie.
Pozyskując dary natury Państwo Emilia i Jacek Nowakowie pragną się nimi dzielić ze swoimi gośćmi. Miód , propolis ( kit pszczeli ) czy mleczko pszczele poza sprzedażą wykorzystywane są również do produkcji  maści, kremów i roztworów EEP, które służą  apiterapii czyli leczeniu produktami pszczelimi.
 Prowadzona jest tu także dydaktyka praktycznego pszczelarstwa i hodowli matek pszczelich.
Grupy wycieczkowe i nie tylko mają możliwość wysłuchania pogadanek na temat życia tych pożytecznych owadów. 
Warto wiedzieć, że Pasieka "BARĆ" :
- tradycją sięga do przepowiedni sprzed wieków, która mówi , że na tej ziemi złoto będzie rodzić się na kamieniu - tym złotem jest oczywiście miód spadziowy
- prowadzi hodowlę matek pszczelich, pozyskiwanie produktów pszczelich, przetwórstwo , produkcję i sprzedaż apiterapeutyków jak również działalność szkoleniowo informacyjną
- rozprowadza podstawowy i specjalistyczny sprzęt pszczelarski oraz wydawnictwa literatury fachowej
- prowadzi podstawowe analizy miodów i innych produktów pszczelich
- jest laureatem wielu nagród w kraju i za granicą.
- produkty z Pasieki opatrzone są banderolą z autografem ks. dra Henryka Ostacha
- corocznie dostarczała miód spadziowy Papieżowi - Janowi Pawłowi II
- wynajmuje pokoje gościnne z możliwością smacznego wyżywienia

     Zapoznano się także z historią największej bitwy w historii Przełęczy Dukielskiej rozegranej we wrześniu i październiku 1944 w czasie bitwy o Przełęcz Dukielską, gdzie poległo około 90 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, głównie powstańców Słowackich i Ukraińców.

   W imieniu całej wycieczki serdecznie dziekuję organizatorom za bardzo atrakcyjnie i mile spędzony weekend.

Tekst  Zbigniew Zembrzuski
Zdjęcia Zbigniew Zembrzuski, Zdzisław Welszyng
Przy pomniku Nikifora

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński w Przemyślu

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński spotkał się z prezydentem i gremium rad: Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta. Odwiedził także Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską oraz przemyskich Szwejków. 

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński jest prezesem Kulczyk Lubomirski Property i Fundacji Książąt Lubomirskich. Fundacja szczególnie wspiera i angażuje się w przedsięwzięcia związane z historią rodzinnych miejscowości oraz inicjatywami młodzieżowymi - jedną z nich jest fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży na kresach wschodnich, nie tylko naukowo, ale i artystycznie. 
   W programie kilkugodzinnej wizyty przewidziane były m.in.: spotkanie z metropolitą przemyskim arcybiskupem Józefem Michalikiem, prezydentem miasta Robertem Chomą, Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miasta i dyrekcjami szkół ponadgimnazjalnych nadsańskiego grodu. Nie mogło oczywiście obejść się bez wizyty i spotkania ze studentami w pałacu Lubomirskich na Bakończycach, gdzie obecnie swoją siedzibę ma Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska. Z władzami PWSW książę J. Lubomirski-Lanckoroński odwiedził Cmentarz Główny przy ul. Słowackiego i grób księżnej Felicji Lubomirskiej. 
    Na koniec dnia książę spotkał się przy Bramie Sanockiej Twierdzy Przemyśl z członkami Przemyskim Stowarzyszeniem Dobrego Wojaka Szwejka oraz przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński wręczył prezesowi ZR ZŻWP Zbigniewowi Łące szablę z wygrawerowanym logo Fundacji Książąt Lubomirskich, natomiast kol. Łąka w imieniu prezesa ZŻWP gen. dyw. Franciszka Puchały wręczył księciu pamiątkowy medal ZŻWP.

Zakończenie rekolekcji w Parafii Wojskowej w Przemyślu.

       W dniu 18 marca 2015r. zakończyły się rekolekcje wielkopostne dla parafii, żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników i rodzin służb mundurowych Garnizonu Przemyśl. Rekolekcje prowadził ks. Wojciech Wojtas – prefekt i wykładowca Seminarium Duchownego w Przemyślu. W bardzo obrazowy i konkretny sposób przekazał treść orędzia Ewangelii oraz wskazał jak powinno wyglądać w Jej świetle nasze zbliżanie się do Boga i drugiego człowieka.
      Na zakończenie rekolekcji Mszy św. przewodniczył Ks. Bp. Adam Szal a koncelebrowali kapelani: ks. kpt. Grzegorz Bechta – proboszcz Parafii i kapelan Garnizonu, ks. Krzysztof Skałkowski – kapelan Służby Celnej, Ks. Łukasz Kociołek – kapelan Straży Granicznej.
W tej Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele 5 batalionu strzelców podhalańskich, 1 batalionu czołgów z Żurawicy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej i Służby Więziennej wraz ze swymi dowódcami. Byli też przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pracownicy i rodziny.

Źródło: http://www.5bsp.wp.mil.pl/pl/1_200.html

Na poligonie z 5 batalionem strzelców podhalańskich

W dniu 2 lutego 2015 r. żołnierze 5 batalionu strzelców podhalańskich pomogli w zorganizowaniu Zawodów Sportowo-Obronnych dla żołnierzy rezerwy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Przemyśla.

Zgodnie z „Planem współpracy 5. batalionu strzelców podhalańskich z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015r.” w dniu 2 lutego br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie zostały przeprowadzone Zawody Sportowo – Obronne żołnierzy rezerwy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Przemyśla. Żołnierze rezerwy ZŻ WP mogli po latach sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z broni strzeleckiej, ponadto przypomnieli sobie działanie żołnierza w trakcie szkolenia taktycznego. Dodatkowo żołnierze rezerwy ZŻWP mogli obserwować działania plutonu rozpoznawczego, strzelania z moździerzy oraz zapoznać się z bronią strzelecką będącą na wyposażeniu strzelców wyborowych.

Wyróżnienia dla kombatantów

W środę 21 stycznia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie: aktu mianowania na wyższy stopień oficerski – kapitana panu Jerzemu Kostiukowi oraz odznaczenia Krzyżem 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP panu Tadeuszowi Łabie. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z jej Komendantem ppłk Tadeuszem Homą, prezes ZIW st.chor.sztab. Józef Bojarski, prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon oraz rodziny wyróżnionych. W imieniu samorządu listy gratulacyjne oraz podziękowania wręczył Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Dzisiejsze wydarzenie było również okazją do wręczenia okolicznościowego grawertonu Prezydentowi Miasta z okazji 70 lecia WKU Jarosław, który przekazał komendant Homa. 
     Tadeusz ŁABA urodzony 28 listopada 1926 roku w Rudnikach (ZSRR). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu w 1952 roku. Kawaler Orderu Virtuti Militari V klasy za Zasługi dla Obronności Kraju (odznaczony 4 maja 1970 roku przez Marszałka Polski Mariana Spychalskiego). 
Szlak bojowy rozpoczął 18 lipca 1944 roku zgłaszając się na ochotnika do komisji poborowej w Przemyślu, przydzielony do 14 pułku piechoty w 6 Dywizji Piechoty 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego (kompania fizylierów). Od 24 grudnia 1944 uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym 1 Armii LWP. Uczestnik walk o wyzwolenie Warszawy i przełamanie Wału Pomorskiego. Na początku lutego 1945 roku został ranny w prawą rękę w okolicach miejscowości Nadażyce. Hospitalizowany w szpitalu polowym w Złotowie i Bydgoszczy. Po rehabilitacji w marcu 1945 roku powraca na front, gdzie bierze udział w forsowaniu Odry i walkach o Berlin. W dniu 10 lutego 1947 roku zwolniony z wojska.
    W dniu 1 października 1954 roku powołany ponownie do wojska i rozpoczęcie służby zawodowej w Jednostce Wojskowej nr 2596 w Żurawicy, która ukończył w dniu 12 czerwca 1973 roku przechodząc ze względu na stan zdrowia na emeryturę. Członek Związku Inwalidów Wojennych RP i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Działacz społeczny i miłośnik kultury. Artysta amator, interesuje się malarstwem. 
Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Walecznych, Medalem Za Warszawę, Medalem Za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medalem Za Berlin, Odznaczeniem Grunwaldzkim, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Brązowym Medalem Zasłużony dla Obronności Kraju, Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego.
Inicjator budowy pomniku ku czci poległych i pomordowanych obywateli gminy Żurawica oraz nadania jednemu z placów w Przemyślu nazwy „Plac Inwalidów Wojennych”, w którym staną pamiątkowy obelisk.

Jerzy KOSTIUK
Porucznik Wojska Polskiego mianowany decyzją Ministra ON z dnia 09.01.2001 roku. Urodzony 14 kwietnia 1923 roku we Lwowie. Przed wojną ukończył Gimnazjum i zdał tzw. „małą Maturę”. W kwietniu 1940 roku wywieziony do północnego Kazachstanu wraz z matką i bratem. Ojciec jego został internowany w Starobielsku i zamordowany w Charkowie. W 1942 roku wstąpił do Wojska Polskiego organizowanego przez gen. Władysława Andersa na terenie ZSRR.
Żołnierz 3 pułku artylerii lekkiej (pal) w 3 Dywizji Strzelców Karpackich (3 DSK). Brał udział w kampanii włoskiej gdzie został ciężko ranny i kontuzjowany. Ukończył Szkołę Podoficerów Rezerwy Artylerii. Po wojnie zdał Maturę w liceum przy 3 DSK we Włoszech. W 1947 roku powrócił do kraju w stopniu kaprala podchorążego. W 1994 roku mianowany przez Prezydenta RP Lech Wałęsę na stopień podporucznika. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Pracował na różnych stanowiska kierowniczych m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu jako wykładowca języka angielskiego. Od 1987 roku emeryt i rencista I grupy inwalidzkiej. Członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Posiada odznaczenia brytyjskie m. in. Medal Wojny i Gwiazdę Monte Cassino. Student tzw. Uniwersytetu III wieku. Żonaty posiada 3 dorosłych dzieci.

Źródło: www.przemysl.pl

Przemyska Rada Seniorów

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się losowanie kandydatów zgłoszonych do Przemyskiej Rady Seniorów.

W wyniku losowania wybrano następujący skład Przemyskiej Rady Seniorów:

1) Genowefa Rusinowska
2) Bogumiła Walicka-Lechowicz
3) Elżbieta Grodecka
4) Anna Hayder
5) Roman Taworski
6) Zbigniew Jaremko
7) Krzysztof Fil
8) Andrzej Szopa
9) Stanisław Baczyński
10) Zbigniew Łąka (reprezentuje ZŻWP)
11) Tadeusz Dec (reprezentuje ZKRPiBWP)

12) Stanisława Żak
13) Leonard Bronisław Klepacki
14) Małgorzata Jaszewska
15) Anna Ekiert

Gratulujemy nowo wybranym członkom Rady, życzymy wielu sukcesów i dobrej współpracy z władzami Miasta Przemyśla.

Zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały Nr 173/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż mandatów do obsadzenia, powołanie członków Rady poprzedzone jest publicznym losowaniem z zachowaniem określonego parytetu.
Łącznie zgłoszono 22 kandydatów, w tym 9 osób zgłosili mieszkańcy miasta (na 8 mandatów), natomiast 13 zgłoszeń dokonały organizacje pozarządowe (na 7 mandatów).

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe ZŻWP w Przemyślu

Wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszej Polskiej kultury, wszyscy wiemy do czego służy. Czasami możemy się dziwić, dlaczego w innych krajach ludzie nie łamią się opłatkiem. Tradycja wigilijnego opłatka ma swoje dwa źródła. Pierwszym z nich jest nawiązanie do starochrześcijańskiej tradycji. Chrześcijanie pierwszych wieków przynosili na eucharystię między innymi chleb. Po skończonej agapie chleb ten rozdzielano potrzebującym. Jednak część chleba zabierano z powrotem  i dzielono się nim z tymi, którzy na spotkanie wspólnoty nie mogli przyjść. W ten sposób wyrażano wzajemną łączność wspólnoty z nimi. Był to znak wzajemnej miłości i pamięci.
     W dniu 8. stycznia 2015 roku w Hotelu Accademia jak co roku odbyło się Spotkanie Opłatkowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA na wstępie przywitał i przedstawił zaproszonych gości, wśród których byli: poseł na Sejm RP Marek Rząsa, przewodniczący Rady Miasta Władysław Bukowski, dowódca 5bsp ppłk Dariusz Czekaj, dowódca 1bcz ppłk Wiesław Szczepankiewicz, Komendant BiOSG płk SG Piotr Patla, szef ds. Logistycznych BiOSG płk SG Marek Głuszczak, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon, prezes Związku Inwalidów Wojennych st.chor.sztab. Józef Bojarski i wielu innych dostojnych gości, a wśród nich byli żołnierze i kombatanci.
       Słowo boże wygłosił ks. kapelan kpt. Grzegorz BECHTA proboszcz parafii wojskowej. 
Jak co roku tak i tym razem radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła noworocznemu spotkaniu wigilijnemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć co za nami, co przed nami, życzyć sobie tego co dobre i namawiać się do wzajemnej współpracy.  Każdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. 

Fotorelacja w zakładce Galeria Fotografii.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski
Nasze spotkanie opłatkowe w sieci ...
- strona ZŻWP http://www.zzwp.pl 
- strona posła Marka Rząsy http://www.marekrzasa.pl/

2014 rok

Spotkanie Opłatkowe w 5bsp

W dniu 17.12.2014r. Dowódca przemyskiego Garnizonu ppłk Dariusz CZEKAJ zaprosił przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, związków i stowarzyszeń kombatanckich, żołnierzy 1 batalionu czołgów z Żurawicy oraz żołnierzy i pracowników 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na coroczne spotkanie wigilijne. Spotkanie rozpoczął ppłk Dariusz CZEKAJ serdecznym powitaniem wszystkich zebranych. Następnie księża kapelani 3 wyznań: rzymskokatolickiego ks. kpt. Grzegorz BECHTA, prawosławnego ks. ppłk Jerzy MOKRAUZ oraz grekokatolickiego ks. kpt. Bogdan KRUBA odmówili modlitwę i przekazali wigilijne przesłanie. Po modlitwie i wigilijnych rozważaniach zebrani podzielili się poświęconym opłatkiem wigilijnym – symbolem pojednania i przyjaźni, a zespoły wokalne z Klubu 5bsp przedstawiły bogaty program artystyczny.
         Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Źródło: http://www.5bsp.wp.mil.pl

Spotkanie stowarzyszeń służb mundurowych

      15 grudnia 2014 roku w Klubie Wojskowym 5. batalionu strzelców podhalańskich odbyło się drugie spotkanie stowarzyszeń służb mundurowych Garnizonu Przemyśl. W spotkaniu uczestniczyli: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Polskich Spadochroniarzy XXXIX Oddział w Przemyślu i Terenowa Organizacja Związkowa Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. 
   Podczas tego spotkania prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP Zbigniew Łąka na wstępie odczytał pismo od Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, które informuje, że w dniu 21 grudnia 2014 roku w Kościele Garnizonowym odbędzie się msza żałobna w intencji zmarłego płk dr med. Jerzego Jana Klepackiego. Obszerny artykuł na temat ś,p. J.J. Klepackiego został zamieszczony w miesięczniku GWiR Nr 12. W dalszej części kol. Zbigniew Łąka przedstawił informację na temat waloryzacji emerytur i rent od marca 2015 roku oraz o zmianie numeracji telefonów w resorcie obrony narodowej.
   Podczas tego spotkania zostało omówione także przyszłoroczne Spotkanie Opłatkowe ZŻWP (8.01.2015r.) oraz sprawy organizacyjne, w tym m.in. plany zamierzeń na 2015 r.
   Kol. Zbigniew Sebzda zaproponował organizację zawodów o Puchar Prezesa ZR ZŻWP w Przemyślu, które miałyby się odbyć w czerwcu 2015 roku. Zawody to dwubój: rzut granatem na celność stojąc trzymając w jednej ręce karabinek i rzut granatem z okopu stojąc na odległość.
   Na koniec spotkania odbyła się dyskusja. 

Zjazd Delegatów Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP

20 listopada 2014 roku odbył się VI Okręgowy Zjazd Delegatów Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Podczas tego zjazdu wybrano nowe władze Zarządu Okręgowego. Prezesem został ponownie wybrany Pan płk Henryk BURDON, któremu składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy na kolejną kadencję. W uroczystości wzięli udział delegaci i zaproszeni goście, posłowie na Sejm RP Marek Rząsa i Piotr Tomański, kandydat na prezydenta miasta Przemyśl Wojciech Błachowicz, sekretarz powiatu Jerzy Góralewicz, a także przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego : prezes Zbigniew Łąka, Józef Guściora, Tadeusz Dec, Zbigniew Zembrzuski, Zdzisław Welszyng, Jan Starzak i Jan Łukaczyk (poczet sztandarowy) oraz Józef Bojarski, który w tej uroczystości reprezentował Związek Inwalidów Wojennych. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11. listopada - Święto Niepodległości
      Obchody 96 rocznicy odzyskania niepodległości Polski rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem, pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego i Chóru „Magnificat” odprawiona w przemyskiej archikatedrze. Uczestnicy przy dźwiękach orkiestry wojskowej przeszli ulicami miasta na plac przy Pomniku Orląt Przemyskich, główne miejsce uroczystości. Podczas przemarszu oficjalne delegacje złożyły wiązanki okolicznościowe przy popiersiu Józefa Piłsudskiego przy ul. Wodnej oraz pamiątkowej tablicy przy Wyb. Marsz. Józefa Piłsudskiego.
Uroczystości przy Pomniku Orląt Przemyskich rozpoczął ceremoniał wojskowy. W wydarzeniu oprócz licznie przybyłych mieszkańców Przemyśla udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, organizacje pozarządowe, delegacje przemyskich przedsiębiorstw i szkół. 
       Po apelu pamięci, salwie honorowej i złożeniu kwiatów przez delegacje, organizatorzy zaprosili wszystkich mieszkańców do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
        W uroczystości tej wzięli udział także przedstawiciele ZŻWP w Przemyślu. Zarząd Rejonowy wystawił poczet sztandarowy w składzie Jan Starzak, Zdzisław Welszyng i Jan Łukaczyk. Wiązankę kwiatów złożyli prezes ZR Zbigniew Łąka i Dyrektor Biura ZR Tadeusz Dec wspólnie z płk Henrykiem Burdonem prezesem Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RPiBWP. 

Spotkanie integracyjne ...

                 16 października 2014 roku w Klubie Wojskowym 5. batalionu strzelców podhalańskich odbyło się spotkanie integracyjne stowarzyszeń służb mundurowych Garnizonu Przemyśl. W spotkaniu uczestniczyli: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Kombatantów RP i Byłych Wiedniów Politycznych, Związek Polskich Spadochroniarzy XXXIX Oddział w Przemyślu i Terenowa Organizacja Związkowa Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Podczas tego spotkania opracowano dalszą współpracę oraz zaplanowano spotkania w takim samym gronie raz w miesiącu. Zaplanowano następne spotkanie na 17 listopada o godz. 17:00. W trakcie spotkania omówiono m.im. działalność klubu wojskowego w miesiącu październiku i listopadzie br., Sekcję Strzelecką (nowa formuła, nowe terminy), omówiono współpracę klubu ze stowarzyszeniami służb mundurowych w dziedzinie kulturalno-oświatowej, oraz uczestnictwa w różnego rodzaju uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych itd.
               Pod koniec spotkania korzystając z okazji prezes ZR ZŻWP Zbigniew Łąka podziękował bratnim stowarzyszeniom za pomoc przy organizacji wręczenia sztandaru dla ZR ZŻWP i wręczył prezesom: Henrykowi Bardonowi, Eugeniuszowi Tamace oraz Tadeuszowi Dobrowolskiemu podziękowania i statuetkę ZR ZŻWP w Przemyślu. 
            Po zakończeniu spotkania kustosz Sali Tradycji 5 bsp Pani Barbara Wróbel zaprosiła uczestników spotkania do zwiedzania Sali Tradycji. Pani Barbara Wróbel opowiedziała nam historię podhalańczyków i 5 bsp oraz zaprezentowała zbiory zgromadzone w Sali Tradycji.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

Wręczenie sztandaru dla Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu

      3 października 2014 roku o godz. 17.00 na Przemyskim Rynku rozpoczął się Uroczysty Apel w obecności mieszkańców Przemyśla. Uroczystość rozpoczęła się od meldunku od dowódcy 5. bsp ppłk Dariusza CZEKAJA, który przyjął dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Wojciech KUCHARSKI. Uroczystość prowadził szef sztabu 5. batalionu strzelców podhalańskich mjr Rafał KLUZ. W trakcie apelu wręczone zostały odznaczenia, medale i inne wyróżnienia, a wśród nich Gwiazdy Iraku i Afganistanu, uhonorowania żołnierzy XIII zmiany PKW w Afganistanie „Sznurem wyróżniającym tytułu honorowego nadanego żołnierzom Przodującego Oddziału Wojska Polskiego z 2 chwastami”. Żołnierze 5 bsp zostali także wyróżnieni przez Dowódcę 21 BSP odznaką Zasłużony Żołnierz RP oraz listami gratulacyjnym. 
     W trakcie tych obchodów święta 5. batalionu strzelców podhalańskich wręczony został sztandar dla Zarządu Rejonowego ZŻWP. 
      Płk Henryk BUDZYŃSKI  Członek Prezydium ZG ZŻWP - Dyrektor Biura odczytał Akt Ufundowania Sztandaru i zaprosił wszystkich fundatorów do wbicia Gwoździa Pamiątkowego. Aktu wbicia Gwoździa Pamiątkowego dokonało 25 osób, wśród nich m.in. gen. dyw. dr Franciszek Puchała, rodzice chrzestni Pani Irena Łomańska i płk Henryk Burdon prezes Związku Kombatantów RPiBWP, Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, generałowie Wojciech Kucharski, dowódca 21 BSP i Fryderyk Czekaj były dowóda 21 BSP, dowódcy batalionów z Przemyśla, Żurawicy i Jarosławia, ks. kapelan por. Grzegorz Blechta, prezesi kół oraz członkowie ZŻWP i wielu innych dostojnych gości.
     Po ceremonii wbicia gwoździ honorowych odbyło się poświęcenie sztandaru, którego dokonał ks. kap. por. Grzegorz Bechta, po czym nastąpiło jego uroczyste przekazanie Prezesowi Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu st.chor.sztab. Zbigniewowi ŁĄCE. Przekazania dokonał Prezes Zarządu Głównego ZŻWP gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA. Nowy sztandar z rąk prezesa ZR odebrał poczet sztandarowy w składzie Jan Starzak, Zdzisław Welszyng i Jan Łukaczyk, którzy dokonali prezentacji sztandaru i otrzymali gromkie brawa od zebranych gości i mieszkańców. 
     W programie uroczystości przewidziano także wyróżnienia od Związku. Złoty medal „Za Zasługi dla ZŻWP otrzymał Zbigniew Łąka, srebrne medale otrzymali: ppłk Dariusz Czekaj, mjr Rafał Kluz, brązowy medal otrzymali ks. kap. por. Grzegorz Bechta i Pani Irena Łomańska oraz pamiątkowe medale otrzymali: gen. bryg. Wojciech Kucharski, gen. dyw. Fryderyk Czekaj, Prezydent Miasta Przemyśl Robert Choma, gen. Jan Brzeżawski komendant SOK, płk Henryk Burdon. Aktu wręczenia dokonał prezes ZŻWP gen. dyw. dr Franciszek Puchała.
      Po przemówieniach zaproszonych gości pododdziały zebrane na przemyskim rynku odśpiewały hymn 21 BSP „Podhalański gród”, a w czasie przegrupowania pododdziałów do defilady Wojskowa Orkiestra Wojsk Lądowych odegrała wiązankę pieśni wojskowych. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada żołnierzy 5 batalionu strzelców podhalańskich. Podhalańczycy maszerowali w swoich pięknych galowych strojach rozświetlając ulice pochodniami. 
    Warto wspomnieć, że od godziny 9:00 w koszarach 5 bsp odbył się Dzień Otwartych Koszar, na który przybyły dzieci i młodzież z przemyskich szkół. Dzieci miały możliwość zapoznania się z podstawowym sprzętem i uzbrojeniem 5 bsp, a na boisku sportowym mogły sprawdzić swoje możliwości fizyczne uczestnicząc w wielu grach i zabawach. 


Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski
Więcej w Aktualnościach Związkowych Nr 10

ŚWIĘTO 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

   5 batalion strzelców podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy jak co roku, tak i w tym roku 2 października na terenie koszar, w przeddzień głównych uroczystości, obchodził swoje święto. Dowódca batalionu ppłk Dariusz Czekaj wyróżnił żołnierzy i pracowników cywilnych medalami, odznaczeniami i innymi nagrodami. W trakcie tej uroczystości w imieniu Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego prezes Zbigniew ŁĄKA podziękował tym żołnierzom i pracownikom, którzy pomagają i przyczyniają się do realizacji zadań statusowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W imieniu prezesa Zarządu Głównego ZŻWP zostali wyróżnieni medalem XXX-lecia ZŻWP Zawsze Wierni Ojczyźnie.
W uroczystości tej oprócz prezesa udział wzięli: wiceprezes ds. organizacyjnych ZR ppłk rez. Józef Guściora i rzecznik prasowy członek Zarządu Rejonowego kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski.
     Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 5 batalionu strzelców podhalańskich i odprowadzeniem sztandaru do sztabu batalionu.  O godzinie 18-tej w Kościele Garnizonowym przy ul. Słowackiego odbyła się Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników 5 bsp oraz Zarządu Rejonowego ZŻWP. W mszy świętej udział wzięli także przedstawiciele Zarządu Rejonowego, członkowie ZŻWP oraz został wystawiony poczet sztandarowy ZR. 

Obchody 75 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę

Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w środę 17 września br. w intencji ofiar sowieckiej agresji oraz zmarłych i żyjących Sybiraków z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej rozpoczęła obchody 75.rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Bezpośrednio po zakończeniu mszy św. miało miejsce wręczenie odznaczeń. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP przyznał Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków Oddziałowi Związku Sybiraków w Przemyślu oraz Januszowi Łukasiewiczowi.  
Druga część uroczystości odbyła się na cmentarzu wojskowym przy Grobie Katyńskim. Oprócz kombatantów, sybiraków, orkiestry, pocztów sztandarowych, przedstawicieli samorządów, służb mundurowych obecni byli również parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w składzie Jan Starzak, Zdzisław Welszyng i Jan Łukaczyk. Nie sposób nie wspomnieć, iż w roku bieżącym po raz pierwszy w historii oficjalnie, obchodzony był Światowy Dzień Sybiraka, który ustanowiony został przez Sejm RP pod koniec września 2013 roku. Dzień Sybiraka upamiętnia tych Polaków, którzy zginęli na zesłaniu, którym udało się po tułaczce powrócić do kraju, oraz tych, którzy pozostali w miejscu zesłania. Prezydent zaapelował do młodzieży, aby była godnym spadkobiercą tej prawdy, nośnikiem historycznych faktów, żeby przyszłe pokolenia nie zapomniały o gehennie, martyrologii wielu rodzin. Podziękował wszystkim, którzy zawsze pamiętają o kresowiakach, sybirakach krzewią tę pamięć wśród pokoleń. 

Źródło: www.przemysl.pl

Kontrola GKR

   W dniu 6 września 2014 roku do Zarządu Rejonowego przyjechał płk Józef Godawski z Głównej Komisji Rewizyjnej (ZG ZŻWP), który przeprowadził kontrolę działalności Zarządu Rejonowego w Przemyślu. Badaniem kontrolującym objęto takie zagadnienia jak: sprawy organizacyjne, stan członków i opłacanie składek członkowskich, planowanie działalności i realizację zadań statutowych, gospodarka finansowa, wykonanie budżetu, działalność w zakresie opieki socjalnej i społecznej, realizację zadań proobronnych i inne zagadnienia.
   Kontrola wypadła bardzo dobrze, a nawet lepiej niż bardzo dobrze. Zostaliśmy ocenieni jako wzorcowy Zarząd, a kontrolujący we wnioskach napisał:

1. Zarząd Regionalny w Przemyślu wykazuje się dużym zaangażowaniem w działalności związkowej przejawiając inicjatywę i pomysłowość oraz wielorakie formy współpracy zarówno z dowództwem jednostki wojskowej jak też z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi a także z władzami samorządowymi regionu.

2. Zdaniem kontrolującego na szczególne wyróżnienie w ZR Przemyśl zasługują :
- Prezes ZR st.chor.sztab. w st. spocz. Zbigniew Łąka za skonsolidowanie zaangażowanego zespołu i umiejętne nim kierowanie
- Wiceprezes do spraw proobronnych ppłk. w st. spocz. Zbigniew Sebzda za umiejętną koordynację zadań zarówno w okresie ich przeprowadzania jak i następnie eksponowania a zwłaszcza funkcjonowanie Ligii Strzeleckiej
- Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność nieetatowego rzecznika prasowego Zarządu Regionalnego kpt. rez. Zbigniewa Zembrzuskiego, a forma tej działalności godna jest do spropagowania w całym Związku.


Więcej w Aktualnościach Związkowych Nr 9
         28 sierpnia 2014 r. na obiektach szkoleniowych 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej odbyły się XIII Centralne Zawody Sportowo-Obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, które obfitowały w wiele niespodzianek.
         Zawodnicy walczyli w trzech konkurencjach: strzelanie z karabinka Beryl, strzelania z pistoletu wojskowego oraz rzut granatem na celność.
Zawody odbyły się przy finansowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, bez którego ich przeprowadzenie nie byłoby możliwe.
W zawodach wzięły udział 21 trzyosobowe zespoły z zarządów wojewódzkich i rejonowych. Gościem specjalnym był zespół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w skład którego weszli zawodnicy, którzy w licytacji na rzecz Orkiestry wygrali udział w zawodach. Ponadto w zawodach, w charakterze gości wziął udział zespół I Warszawskiego Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy.
         W latach minionych walka o palmę pierwszeństwa toczyła się między zespołami z Warszawy i Poznania. Od czasu do czasu do tej rywalizacji włączały się zespoły z Gdańska lub Rzeszowa. W roku ubiegłym do walki o podium włączyli się zawodnicy i zespoły z innych zarządów. W tegorocznych zawodach zawodnicy z odległych miejscowości przebojem wdarli się na podia zwycięzców. Zwycięzcy zaprezentowali naprawdę wysoki poziom umiejętności, a rywalizacja między nimi była tak zacięta, że o zwycięstwie nie decydowały same dziesiątki, czy celne rzuty, lecz skupienie i centymetry.
Bezapelacyjnym triumfatorem okazał się zespół Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego w Zielonej Górze w składzie: ppor. Krzysztof Bażański, st. chor. sztab. Zbigniew Milczarek oraz st. chor. sztab. Robert Jaszczak, który łącznie zdobył 6 pucharów. Zdobyli oni pierwsze miejsce zespołowo w strzelaniu z pistoletu wojskowego oraz drugie miejsca w strzelaniu z karabinka Beryl i rzucie granatem na celność. Tym samym zdobyli pierwsze miejsce w trójboju wojskowym. Najwszechstronniejszym zawodnikiem okazał się st. chor. sztab. Zbigniew Milczarek zdobywając pierwsze miejsce w trójboju wojskowym oraz trzecie miejsce w strzelaniu z karabinka Beryl.
          Niewiele gorszymi rezultatami może się pochwalić zespół Zarządu Rejonowego w Sanoka w składzie: sierż. Tomasz Walaszczyk, sierż. Edward Świątek oraz sierż. Krzysztof Kochanek. Zdobył on pierwsze miejsce zespołowo w strzelaniu z karabinka Beryl, trzecie miejsce w strzelaniu z pistoletu wojskowego oraz czwarte miejsce w rzucie granatem, co dało mu drugie miejsce zespołowo w trójboju wojskowym. Do tych wyników dodać należy pierwsze miejsce sierż. Tomasza Walaszczyka w strzelaniu z karabinka Beryl oraz drugie miejsce w trójboju wojskowym sierż. Krzysztofa Kochanka („nowa twarz” na zawodach). Trzecim miejscem w trójboju wojskowym podzieliły się zespoły ze Słupska (mjr Janusz Zblewski, st. chor. sztab. Roman Jaszczak, mł. chor. Ryszard Szczerba) oraz Poznania (kpr. Michał Maciejewski, kpr. Tomasz Giżewski, sierż. sztab. Roman Czarniak).
            Do tegorocznych „nowych twarzy” zaliczyć można również zdobywców: pierwszego miejsca w rzucie granatem kpr. Ryszarda Kalińskiego (Tarnów), drugiego miejsca w strzelaniu z karabinka Beryl kmdr. por. Ryszarda Witkowskiego (Gdańsk) trzeciego miejsca w strzelaniu pistoletu wojskowego sierż. sztab. Leszka Kwaśniewskiego (Bydgoszcz). Przebojem na drugie miejsce w strzelaniu z pistoletu wdarł się, nieoglądany od dawna na zawodach, zespół Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie (ppor. Marcin Danowski, szer. Piotr Koszczał oraz st. kpr. Marek Margalski).
          Sprawne przeprowadzenie zawodów zawdzięczamy żołnierzom 1 WBPanc, a smaczny obiad żołnierzom i pracownikom 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Wszystkim składamy tą drogą nasze podziękowania.

Do zobaczenia za rok.

Tekst: Henryk BUDZYŃSKI  Foto: Andrzej BUDZYŃSKI
     Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu na tych zawodach reprezentowali: Zdzisław Welszyng, Wacław Kabała i Jerzy Kruczek. 
Nasi zawodnicy w trójboju wojskowym indywidualnie zajeli następujące miejsca: Wacła Kabała 49 z wynikiem 177, Jerzy Kruczek 56 z wynikiem 166 i Zdzisław Welszyng 64 z wynikiem 136.  Drużynowo zajeliśmy 21 miejsce. 
I. Strzelanie z karabinka BERYL - 45 miejsce Zdzisław Welszyng, 53 miejsce Wacław Kabała i 64 miejsce Jerzy Kruczek
II. Strzelanie z pistoletu wojskowego: 54 miejsce Jerzy Kruczek, 57 miejsce Wacłąw Kabała i 63 miejsce Zdzisław Welszyng
III.Rzut granatem: 28 miejsce Jerzy Kruczek, 40 miejsce Wacław Kabał i 62 miejsce Zdzisław Welszyng.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

    14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Poslkiego, na placu alarmowym 5 batalionu strzelców podhalańskich o godzinie 10-tej rozpoczęły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Po przyjęciu meldunku odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę na maszt. Dowódca 5bsp ppłk Dariusz Czekaj przywitał zaproszonych gości: Szefa Oddziału Kadr Wojsk Lądowych Departamentu Kadr płk Bogdana Zarębińskiego, Komendanta WKU Jarosław ppłk Tadeusza Homę, kapelana Garnizonu Przemyśl ks. por Grzegorza Bechta oraz wiceprezesa ZR ZŻWP w Przemyślu Józefa Guściorę, sekretarza ZR Tadeusza Deca, prezesa Koła Nr 2 Mariana Barana, rzecznika prasowego ZR Zbigniewa Zembrzuskiego, a także prezesa Związku Kombatantów RPiBWP płk Henryka Burdona, prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Józefa Bojarskiego, prezes Związku Polskich Spadochroniarzy Oddział w Przemyślu Eugeniusza Tamakę. W tej doniosłej uroczystości Zarząd Rejonowy ZŻWP wystawił poczet sztandarowy w składzie Jan Starzak, Zdzisław Welszyng i Jan Łukaczyk
        Następnie odczytano rozkazy mianowania na kolejne stopnie wojskowe i rozkaz specjalny. Wśród awansowanych na kolejny stopień wojskowy byli także, a właściwie przede wszystkim żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku (86 żołnierzy rezerwy otrzymało awanse), a wśród nich członkowie ZR ZŻWP w Przemyślu.              Po tych uroczystościach przemawiał dowódca 5 bsp ppłk Dariusz Czekaj, który podkreślił, że wojsko jest dumą polskiego społeczeństwa, symbolem majestatu, trwania i siły naszej Ojczyzny, szkołą patriotyzmu i wierności wartościom dla Polski i Polaków. Podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za wysoki poziom wypełniania obowiązków. Dowódca podziękował także rodzinom i najbliższym za to, że dzielą trudy żołnierskiej służby. 
           Później przemawiali zaproszeni goście, między innymi ppłk rez. Józef Guściora w imieniu prezesa ZR ZŻWP. Następnie odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Tradycyjnie delegacja 5bsp złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy ś.p. kpr. Michała Kołka. 
     Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego, defiladą pododdziałów oraz zwiedzaniem Sali Tradycji 5 bsp. 

       W tym samym dniu o godz. 18.00 w Kalwarii Pacławskiej wszystkie służby mundurowe Garnizonu Przemyśl uczestniczyły w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w dniu odpustu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. abp Józef Michalik. W koncelebrze był ks. bp Adam Szal, kapłani zakonni i diecezjalni z całej Archidiecezji Przemyskiej oraz kapelan Garnizonu Przemyśl ks. por Grzegorz Bechta. Asystę liturgiczną podjęły, przygotowane przez kapelana, wszystkie służby mundurowe: Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Celna, Służba Więzienna, Staż Pożarna. Każda służba była reprezentowane przez dowódców czy komendantów oraz poczty sztandarowe. 
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu jak co roku tak i tym razem wystawił poczet sztandarowy w składzie Jan Starzak, Zdzisław Welszyng i Jan Łukaczyk. W tej uroczystości wziął udział także wiceprezes Zarządu Rejonowego ppłk Józef Guściora.

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski 

Święto 14das w Jarosławiu

25 czerwca 2014 roku na jarosławskim rynku w godzinach porannych odbyły się uroczystości z okazji święta 14 dywizjonu artylerii samobieżnej. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pododdziałów ulicami Jarosławia do kościoła p.w. Bożego Ciała na mszę świętą w intencji żołnierzy i pracowników wojska. O godzinie 11:30 odbył się uroczysty Apel na jarosławskim rynku. Podczas tej uroczystości zostały odczytane decyzje i rozkazy oraz wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników wojska oraz zaproszonych gości. 
Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu Zbigniew Łąka odznaczył sztandar 14 das złotą odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”. Prezes odznaczył także dowódcę 14das ppłk Ryszarda Sugalskiego srebrną odznaką „Za zasługi dla ZŻWP” oraz medalem XXX-lecia ZŻWP podoficerów: chor.sztab. Jan Łupina, st.chor,sztab. Franciszek Wroński, st.chor. Krzysztof Ślusarski, chor. Tomasz Wiktor, st.sierż. Adam Król.
   Główna uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 14das. Na Rynku 14das wystawił także sprzęt wojskowy - wozy dowodzenia, wozy bojowe i inne. Do wszystkich pojazdów można było wejść i zobaczyć je z bliska. Chętnie zwiedzali je zwłaszcza najmłodsi mieszkańcy Jarosławia.

HISTORIA 14 das

14 dywizjon artylerii samobieżnej utworzony został w oparciu o Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 056 z dnia 24.06.1993r. oraz Zarządzenie Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego Nr 053 z dnia 26.07.1993 r. Od początku 1995 r. funkcjonował w ramach 14 Brygady Pancernej im. Jana Karola Chodkiewicza z Przemyśla wraz z 14dar i 14dappanc.

Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo miast Jarosławia i Radymna. Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru odbyła się w dniu 15.08.1997 r.
Decyzją nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2002 roku 14 dywizjon artylerii samobieżnej przyjął sztandar 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej. Obecnie 14 dywizjon artylerii samobieżnej  znajduje się w okresie przemian organizacyjnych, dostosowując się tym samym do standardów sił NATO. Jest w pełni uzawodowiony i finalizuje proces profesjonalizacji.

Dowódcami 14das w kolejności byli:

- ppłk mgr Jan PACUŁA; 1993 - 1996r.
- mjr dypl. Wiesław SANOWSKI; 1996 - 1998r.
- kpt. dypl. Krzysztof BŁAŻOWSKI; 1998 - 2001r.
- ppłk dypl. Kazimierz PIOTROWICZ; 2001 - 2006r.
- ppłk dypl. inż. Robert MATYSEK; 2006 - 2012r.
- ppłk mgr Ryszard SUGALSKI od 2012r. - obecnie

Zakończenie Ligii Strzeleckiej w sezonie 2013/2014

11 czerwca 2014 roku w godzinach popołudniowych w Sali Tradycji 5 batalionu strzelców podhalańskich odbyło się uroczyste zakończenie Ligii Strzeleckiej ZŻWP w sezonie 2013/2014. Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu kol. Zbigniew ŁĄKA na wstępie przywitał zaproszonych gości i członków związku, a następnie poinformował zebranych o tym, iż ppłk w st.spocz. Eugeniusz Migdalczyk ze swoich domowych zbiorów pragnie przekazać 5 bsp historyczną książkę ( DZIESIĘCIO LECIE ODRODZENIA POLSKIEJ SIŁY ZBROJNEJ 1919-1928), kronikę wojskową wydaną z okazji 10-lecia Niepodległej Polski (z 1928 roku) oraz pamiątkową odznakę. Eksponaty te przekazał na ręce kustosza Sali Tradycji Pani Barbary Wróbel.
  W drugiej części uroczystości prezes omówił wyniki zakończonego sezonu 2013/2014 i przedstawił zwycięzców w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.
Pierwsze miejsce indywidualnie w trójboju, jak co roku, zajął ppłk Zbigniew SEBZDA z wynikiem 861 pkt (średnio 95,7 pkt.) i wyprzedził o 7 pkt Zdzisława WELSZYNGA (854 pkt – średnia 94,9 pkt) oraz o 21 pkt trzeciego Wacława KABAŁA, który osiągnął 840 pkt ze średnią 93,3 pkt. Kolejne miejsca zajęli: Józef Guściora 834 pkt., Piotr Gniwek 832 pkt., Jerzy Kruczek 829 pkt., Józef Gruszka 828 pkt., Eugeniusz Tamaka 824 pkt., Henryk Walis 820 pkt., Józef Bojarski 814 pkt. Medale dla trzech najlepszych zawodników oraz dyplomy dla 12 najlepszych zawodników wręczył w imieniu dowódcy 5bsp kpt. Artur WRĘBEL oraz prezes ZR Zbigniew Łąka.
  W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli zawodnicy reprezentujący Związek Spadochroniarzy Polskich XXXIX Oddział Przemyśl z wynikiem 4217 pkt., drugie miejsce zajął zespół TOZ Emerytów i Rencistów SG z wynikiem 4104 pkt., a trzecie miejsce Koło Nr 1 ZŻWP. Na wynik drużynowy składała się suma 5 najlepszych zawodników z poszczególnych drużyn. Dyplomy kapitanom poszczególnych drużyn wręczyła Pani Krystyna Garbarczyk - kierownik Klubu Wojskowego. Kolejne miejsca zajęły drużyny: Koło Nr 2 4036 pkt., Koło Nr 3 3707 pkt., Koło Nr 4 3304 pkt.
Komplet wyników w zakładce Liga Strzelecka/Sezon 2013/2014.
NAJLEPSI STRZELCY W SEZONIE 2013/2014
Zdzisław Welszyng (2 miejsce), Zbigniew Sebzda (1 miejsce), Wacław Kabała (3 miejsce)

Odszedł " Na wieczną wartę" podpułkownik Stanisław Kępczyński

  W dniu dzisiejszym żegnamy pułkownika Stasia Kępczyńskiego, który zmarł w wieku 65 lat 24 maja 2014 roku (urodził się 18 września 1949 roku). 
  Stasiu po ukończeniu średniej szkoły postanowił swoje dalsze losy związać z wojskiem. W 1968 roku rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w 8 Szkolnym Pułku Samochodowym w Chełmnie n/Wisłą, następnie wędruje do szkoły podoficerskiej w Wałczu. Po roku służby decyduje się na zawodową służbę wojskową i zdaje egzaminy wstępne do Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, którą kończy w 1973 roku i jako podporucznik ekonomista rozpoczyna zawodową służbę wojskową w 11 pułku kolejowym w Przemyślu na stanowisku Szefa Zaopatrzenia MPS. Po pięciu latach zawodowej służby zostaje skierowany na studia do Akademii Sztabu Generalnego, po ukończeniu, których zostaje zastępcą kwatermistrza 5 pułku kolejowo-mostowego w Modlinie. W 1985 roku na własną prośbę wraca do 11 pułku kolejowego na szefa Zaopatrzenia MPS. W 1991 roku zostaje wyznaczony na stanowisko kwatermistrza – zastępcy dowódcy 14 pułku zmechanizowanego w Przemyślu. W 1994 roku zostaje wyznaczony na stanowisko Kierownika Sekcji Zaopatrzenia Logistyki 14 Brygady Pancernej.
Zawodową służbę kończy 31 marca 1997 roku po 29 latach służby w stopniu podpułkownika. 
Za nienaganną i wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany awansami i odznaczeniami. 
    W 2003 roku wstępuje do Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego i Oficerów Rezerwy. W naszym związku dał się poznać jako bardzo dobry społecznik, kolega i przyjaciel. Szanowany i lubiany najpierw jest wiceprezesem, aby później zostać prezesem Koła Nr 2 ZŻWP w Przemyślu. Został odznaczony wielokrotnie odznaczeniami związkowymi, bo był dobrym człowiekiem!

Moja refleksja.
   Stasiu przyszedł do 11 pułku kolejowego po tułaczce w innych jednostkach w 1985 roku i został moim szefem. Ja byłem młodym absolwentem szkoły kwatermistrzowskiej i nadal potrzebowałem opiekuna w celu nabrania doświadczenia. Stasiu był moim mentorem, był człowiekiem o wielkim sercu, spokoju i wiedzy. To od niego nabyłem swoje doświadczenie zawodowe. To on aprobował moje odejście z wojska po przemianach społeczno-gospodarczych w Polsce w 1989 roku.
   Po dwudziestu latach spotkaliśmy się ponownie, tym razem w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. ON był prezesem, a ja zwykłym członkiem, ale to on wiedząc o moich możliwościach mobilizował mnie do dalszej, lepszej pracy. Między nimi dzięki NIEMU powstała nasza strona internetowa, która początkowa było stroną tylko Koła Nr 2, aby później stać się stroną Zarządu Rejonowego. To ON mnie na bieżąca informował o poczynaniach koła, to ON dwa dni przed śmiercią zatelefonował do mnie o powiadomił mnie, że 26 czerwca chce zorganizować Piknik Strzelecki integracyjny z Kołem Nr 1, dlatego nie chce mi się wierzyć, że TY Stasiu ODSZEDŁEŚ, że już do mnie nie zatelefonujesz, nie wyślesz SMS-a informującego mnie o zebraniu, spotkaniu ... nie wyślesz mi e-maila ...
Cześć Twojej Pamięci ...

kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ 

Uroczystości z okazji ŚWIĘTA STRAŻY GRANICZNEJ w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu odbyły się w dniu 21 maja na Wzgórzu Zamkowym. Uroczystości poprzedziła msza święta w Bazylice Archikatedralnej, którą celebrował biskup Stanisław Jamrozek .

Po złożeniu meldunku przez Komendanta BiOSG płk SG Waldemara Skarbka zastępcy Komendanta Głównego SG gen. bryg. Jackowi Bajgerowi rozpoczęły się świąteczne uroczystości. Na trybunie honorowej wśród zaproszonych gości byli m.in. Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Posłowie na Sejm RP, Senatorowie, przedstawiciele służb mundurowych z Podkarpacia oraz Słowacji i Ukrainy, samorządowcy, dyrektorzy szkół oraz innych jednostek z całego regionu.
    Jednym z ważniejszych, a może i najważniejszych punktów tej uroczystości było wręczenie odznaczeń i aktów mianowań funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym BiOSG.

    W trakcie świątecznego apelu przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczyli sztandar Bieszczadzkiego Oddziału SG złotą odznaką "Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego". Uchwałę odczytał Prezes Koła Nr 3 Zdzisław Welszyng, a aktu dekoracji dokonał Zbigniew Łąka - Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Ponadto prezes Zbigniew Łąka odznaczył oficerów SG złotymi odznaczeniami „Za Zasługi dla ZŻWP”, odznaczenia otrzymali: płk SG Waldemar Skarbek, płk SG Robert Rogoz, ppłk SG Wiesław Czajkowski oraz Medalem XXX-lecia ZŻWP - Zawsze Wierni Ojczyźnie płk SG Piotra Sienkiewicza.
  Na zakończenie uroczystości goście mieli okazję zobaczyć pokaz musztry paradnej Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski
Z okazji Święta Straży Granicznej pragniemy złożyć wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej najlepsze życzenia. Życzymy, by każdy dzień służby przynosił Państwu satysfakcję i zadowolenie. Jednocześnie wszystkim wyróżnionym i awansowanym pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje. W pełni Państwo na nie zasłużyli.
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu
16 maja 2014 r.
Co roku 16 maja swoje święto obchodzi Straż Graniczna. Służba została powołana ustawą z dnia z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, która określa jej obowiązki i zadania.
   Do podstawowych i najważniejszych należą ochrona  nienaruszalności granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym.
Dziś w strukturze SG znajduje się 8 oddziałów (Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląsko-Malopolski, Nadodrzański i Nadwiślański), 3 ośrodki szkolenia (w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu) oraz ośrodek wsparcia Straży Granicznej (w Nowym Sączu). W szeregach SG pełni służbę 14340 funkcjonariuszy, w tym 3402 kobiet, a zatrudnionych jest 3482 pracowników cywilnych.
   Strażnicy ochraniają granicę lądową RP o długości ponad 3,5 tysiąca km, a odprawy graniczne prowadzą na 70 przejściach granicznych: 18 drogowych, 14 kolejowych, 1 rzecznym, 18 morskich i 19 lotniczych. Średnia liczba odprawianych osób dziennie w 2013 roku wyniosła 115 tysięcy.
Piękne patriotyczne zdjęcie ...

Święto 1 batalionu czołgów w Żurawicy

Święto 1 Batalionu Czołgów im płk Józefa Koczwary obchodzone jest każdego roku na pamiątkę rocznicy nadania przez prezydenta RP sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo Żurawicy w dniu 11 maja 1996 roku. Jest to również XXI rocznica powstania batalionu. 
9 maja 2014 roku dowódca batalionu ppłk Rafał Kowalik rozpoczął obchody składając meldunek dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Wojciechowi Kucharskiemu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: pierwszy dowódca batalionu czołgów ppłk rez. Robert Rettinger, były dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Tomasz Bąk, dowódcy batalionów Brygady, Komendant Główny SOK gen. Józef Hałyk i komendant SOK z Przemyśla, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, wójtowie okolicznych gmin, komendanci: Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, straży pożarnej, policji, straży miejskiej oraz przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu: Zbigniew Łąka, Józef Guściora i Zbigniew Zembrzuski, a także prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon
   Główną atrakcją święta był czołg Renault FT-17, który został podarowany przez rząd afgański Polsce. Dowódca batalionu w swym przemówieniu podkreślił, że ten typ czołgu zapoczątkował historię żurawickich koszar jako Garnizonu Pancernego. Po zakończeniu wojny polsko–bolszewickiej, to właśnie te czołgi Renault FT 17 stanowiły wyposażenie pododdziałów 1 pułku czołgów, przybyłej „Błękitnej Armii” gen. Hallera.
   Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich wręczył żołnierzom przyznane przez Prezydenta RP Gwiazdy Afganistanu, wyróżnił listem gratulacyjnym żołnierzy plutonu czołgów którzy wywalczyli pierwsze miejsce w zawodach użyteczno-bojowych Wojsk Lądowych.
   W czasie uroczystości został odczytany rozkaz okolicznościowy sprawie wyróżnień żołnierzy 1 bcz. Dowódca nadał również odznaki pamiątkowe, które stanowią zewnętrzny symbol przynależności żołnierzy do 1 batalionu czołgów. Każdy żołnierz winien traktować nadanie mu odznaki pamiątkowej 1 batalionu czołgów, jako wielki zaszczyt i wyróżnienie. Powinien on uważać ten akt za równoznaczny z przyjęciem go w poczet „pancernej” elity, do której mogą należeć jedynie najlepsi z czołgistów. 
   Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu Zbigniew Łąka odznaczył sztandar 1bcz złotą odznaką „Za zasługi dla ZŻWP", a także odznaczył dowódcę 1bcz ppłk Rafała Kowalika brązowym medalem „Za zasługi dla ZŻWP”. Prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon także odznaczył ppłk Rafała Kowalika odznaczeniem kombatanckim.

   Dzieci z przedszkola Sióstr Felicjanek w mundurach czołgistów wykonały wiązankę piosenek z elementami musztry za co otrzymały gromkie brawa. Na zakończenie uroczystości żołnierze batalionu wykazali się umiejętnościami pokazu musztry paradnej wykonując elementy połączone z tańcem towarzyskim z tancerkami z przemyskiej szkoły tańca AZ.
      Piękna pogoda oraz wspaniałe dodatkowe atrakcje jak chociażby musztra paradna połączona z tańcami z pięknymi dziewczętami z zespołu AZ, czy też występ przedszkolaków w mundurach 1 bcz, występ śpiewaczki operowej oraz walc w wykonaniu dowódcy 1 bcz z siostrą dyrektor przedszkola Sióstr Felicjanek uatrakcyjniły tak doniosłe święto batalionu czołgów zwłaszcza, gdy dla pułkownika Rafała Kowalika to ostanie święto z tym batalionem, gdyż awansuje na wyższe stanowisko. 
Fotorelacja zamieszczona w Galeri Fotografii
kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski
Poniżej zamieściłem dwa krótkie filmiki z tej uroczystości.

223. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

    W sobotnie przedpołudnie w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny odbyła się msza Święta z udziałem Kompanii Honorowej 5 bsp, pocztów sztandarowych, Orkiestry i Chóru Magnificat, msza rozpoczęła obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
    Po mszy uczestnicy przeszli pod Kamień upamiętniający to wydarzenie na wzgórzu Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu na uroczysty apel. Po ceremoniale wojskowym, odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrali parlamentarzyści (Andrzej Matusiewicz senator, Piotr Tomański i Mieczysław Golba posłowie na Sejm), Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki i Robert Choma Prezydent Przemyśla. Wszyscy w swoich wystąpieniach dziękowali za obecność i jedność w tym uroczystym i radosnym dniu i życzyli wszystkim radosnego przeżywania tego święta.

    Podczas tej uroczystości uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, którzy należą do Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli przyrzeczenie strzeleckie.

        Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły okolicznościowe wieńce i kwiaty przy kamieniu. W imieniu Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu wiązankę złożyli koledzy: Zbigniew Łąka, Jan Starzak i Zdzisław Welszyng. Kol. Józef Bojarski obecny na tej uroczystości złożył wiązankę w imieniu Związku Inwalidów Wojennych.

      Po tej uroczystości uczestnicy przeszli do Sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego, gdzie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.


Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Zdjęcia z tej uroczystości w Galerii Fotografii 

Wycieczka do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

W dniu 26.04.2014 r Klub wojskowy 5 batalionu strzelców podhalańskich zorganizował dla emerytów, rencistów i ich rodzin zwiedzanie Muzeum Ziemi Przemyskiej.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić m.in. wystawę Twierdza Przemyśl to pierwsza  ekspozycja całościowo przedstawiająca historię Twierdzy Przemyśl - jednej z najsłynniejszych warowni I wojny światowej. Tematem wystawy są dzieje budowy przemyskich fortyfikacji od lat 50. XIX wieku do roku 1914, a także historia walk o przemyską twierdzę od 26 IX 1914 roku do zakończenia 3. oblężenia w dniu 6 VI 1915 roku. Ponadto CREDO na dwa glosy, wystawa ta prezentuje sztukę o charakterze religijnym dwóch narodów – polskiego i ukraińskiego, które wspólnie tworzyły historię tych ziem Rzeczypospolitej, stąd tytuł wystawy: Credo na dwa głosy.

    Zwiedzanie odbyło się z profesjonalnym przewodnikiem, który przedstawił dogłębnie eksponaty oraz ich historię. Udzielił również wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące pytania.
    Organizatorem był ppłk rez. Józef Gusciora.


Tekst Józef Guściora
Zdjęcia Zdzisław Welszyng

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Czternaście par małżeńskich w dniach 22 i 23 kwietnia br. zostało odznaczonych Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcą przyznania był Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który złożył gratulacje i dokonał
aktu dekoracji. W sali obrad przemyskiego Urzędu Miejskiego zebrali się dostojni Jubilaci ich najbliższa rodzina: dzieci, wnuki i
prawnuki, aby wspólnie przeżywać tę uroczystość. W imieniu
samorządu i mieszkańców gratulacje i życzenia złożyli Robert
Choma Prezydent Miasta oraz Urszula Golec Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przemyślu
. Prezydent podkreślał w swoim wystąpieniu, iż taka postawa zwłaszcza dziś – w czasach gdy instytucja małżeństwa narażona jest na wiele trudnych prób – jest wzorem godnym do naśladowania. Na zakończenie uroczystości dostojni Jubilaci stanęli do wspólnych pamiątkowych zdjęć. Wśród odznaczonych par był nasz kolega Adam Kiełczyński z małżonką Lidią.
    W imieniu Zarządu Rejonowego ZŻWP składamy serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzymy wszelkiej pomyślności na kolejne dziesięciolecia wspólnej wędrówki. 
Źródło: www.przemysl.pl

Spotkanie robocze ZR ZŻWP i prezesów kół podsumuwujące I kwartał, zamierzenia na II kwartał oraz omówienie organizacji uroczystości wręczenia sztandaru ZR.


    14 kwietnia 2014 roku w siedzibie ZR ZŻWP odbyło się spotkanie robocze Zarządu Rejonowego poszerzone o prezesów kół, które na celu miało głównie podsumowanie I kwartału oraz przedstawienie planu zamierzeń na II kwartał, a także omówienie organizacji uroczystości wręczenia sztandaru dla naszego związku.

    Prezes ZR kol. Zbigniew Łąka na wstępie podsumował I kwartał, a następnie przedstawił plan zamierzeń na II kwartał 2014 roku. W planie zamierzeń umieszczono m.in.:
- organizacja szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu – wynika to z zapotrzebowania - coraz więcej osób chce się uczyć obsługi komputera i korzystania z dobrodziejstw internetu.
- organizacja sekcji brydża przy ZR ZŻWP w klubie żołnierskim 5bsp
- organizacja „spotkań szachowych” dla pasjonatów tej dyscypliny (w klubie żołnierskim 5bsp)
- spotkanie organizacyjne dotyczące uroczystości wręczenia sztandaru ZR – do 15 maja br. Wręczenie sztandaru planowane jest 15 sierpnia bądź 11 listopada.
- 26 kwietnia br. Dla członków związku zorganizowana jest wycieczka do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
- w maju planowana jest wycieczka do Nadleśnictwa Bircza do Ośrodka Edukacji Leśnej
- w czerwcu planowana jest wycieczka do Sanoka – Muzeum Historyczne
- 9 maja br. z okazji święta 1 batalionu czołgów w Żurawicy zostanie odznaczony sztandar tej jednostki złotą odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”, a 21-go odznaczony zostanie sztandar Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z okazji ich święta.
- 12 czerwca uroczyste zakończenie Ligii Strzeleckiej – wręczenie medali i dyplomów
dla najlepszych strzelców i drużyn.

    Wiceprezes kol. Józef Guściora omówiły zasady współpracy naszego związku z klubem żołnierskim 5 batalionu strzelców podhalańskich oraz omówił sprawozdania z działalności kół w ramach opieki koleżeńskiej i
paralitycznej.
    Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja.

kpt. Zbigniew Zembrzuski

15. ROCZNICA WEJŚCIA POLSKI DO NATO

15 lat temu, 12 marca 1999 r. o godzinie 19:00 czasu polskiego (godz. 12.00 czasu miejscowego) w Independence w stanie Missouri minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek podpisał Protokół Akcesyjny Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego.

Z tej okazji w Klubie Żołnierskim 5 batalionu strzelców podhalańskich wiceprezes ZR ZŻWP i pracownik cywilny 5 bsp ppłk rez. Józef GUŚCIORA przeprowadził z żołnierzami pogadankę podczas, której omówił drogę Polski do NATO oraz przedsatwiał strukturę, cele i zadania.

    15 lat po wejściu do NATO Polska dysponuje siódmymi co do wielkości siłami zbrojnymi w Sojuszu, a od kilku lat możliwości bojowe polskiej armii systematycznie rosną. Rozpisany na dekadę - a teraz przyspieszany - plan zakupów obronnych, może uczynić z polskiego wojska potęgę na skalę europejską i filar NATO.

    Według najnowszych danych Sztabu Generalnego z lutego 2014 roku, Polska ma pod bronią nieco ponad 89 tys. żołnierzy zawodowych we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Na tle stale zmniejszających się armii europejskich nie jest to jednak wcale mało, a wyposażenie polskiego żołnierza coraz mniej odbiega od tego, czym dysponują jego towarzysze broni z NATO. Mankamentami pozostają: brak obrony antyrakietowej, słaba obrona przeciwlotnicza i niedostatek zdolności przerzutowych.
W porównaniu do ostatnich lat PRL polskie wojsko ponad czterokrotnie zmniejszyło liczebność, z około 450 tys. do 110 tys. liczonych razem z rezerwistami, lecz jest to wojsko zawodowe i profesjonalne, co w warunkach obecnego pola walki ma zasadnicze znaczenie.
      Polskie siły zbrojne są mniejsze, ale nowocześniejsze niż w chwili wchodzenia do NATO, a ich potencjał bojowy na tle innych armii sojuszu jest znaczący. Według najnowszych danych, uwzględniających kryzysowe cięcia w liczebności armii krajów NATO, Polska ze swoimi niespełna 90 tysiącami żołnierzy zajmuje siódme miejsce wśród sojuszników, posiadając obecnie siły zbrojne porównywalne liczebnie do brytyjskich, choć gorzej wyposażone w zakresie marynarki wojennej, lotnictwa i zdolności przerzutu.

Cały artykuł w Aktualnościach Związkowych Nr 3 

Zebranie Prezydium ZŻWP w Przemyślu

W dniu 13 lutego 2014 roku. w sali tradycji Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu odbyło się zebranie Prezydium ZR poszerzone o prezesów poszczególnych kół.
Podczas tego zebrania omawiane były następujące zagadnienia:
1. Składki członkowskie – terminowe wpłacanie w poszczególnych kołach
2. Grafik dyżurów członków ZR
3. Informacja o tym, że w dniu 18 grudnia 2013 r. ukazała się Decyzja Nr 396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi
partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 347).
Zasady współpracy jednostek wojskowych i związków organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych ze społeczeństwem
obowiązują od 1.01.2014r.
4. Omówienie podstawowych przepisów, uwag i uchybień związanych ze składaniem wniosków o nadanie orderów i odznaczeń, mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz nadawania wyróżnień związkowych.
5. Informacja ZG ZŻWP na temat sprawozdawczości. Stan nadsyłania sprawozdań przedstawia się następująco:
Kompletne sprawozdania (statystyczne, opisowe i finansowe) wpłynęły jedynie z 17 zarządów ( Bielsko Biała, Chełm, Giżycko Jelenia Góra, Kielce, Nowy Sącz, Przemyśl, Radom, Sanok, Skierniewice, Tarnów, Toruń, Kłodzko, Słupsk, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość).

Niekompletne sprawozdania przysłało 14 zarządów (Białystok, Bydgoszcz, Ciechanów, Elbląg, Gdańsk, Kalisz, Kraków, Łomża, Łódź, Opole, Piotrków Tryb. Płock, Rzeszów)

Żadnego sprawozdania nie przysłało 11 zarządów: (Częstochowa, Katowice, Koszalin, Lublin, Olsztyn, Piła, Poznań, Siedlce, Sieradz, Szczecin, Zielona Góra).

6. Przekazanie 1% podatku na ZŻWP

W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja podczas, której omawiano szereg bieżących spraw związkowych.

Tekst. Zbigniew Zembrzuski
Zdjęcia Zdzisław Welszyng

płk Ryszard Kukliński - fakty przeczą mitom ?

Kukliński szpiegował od zawsze. Najpierw kolegów dla polskich służb, potem dla CIA. Był megalomanem. A także urodzonym blagierem, wielokrotnie zmieniającym swój życiorys i snującym na temat swoich możliwości kosmiczne historie. Kochał kobiety. Zawsze miał dużo pieniędzy, co u syna pracownicy pegeeru mogło dziwić. Był szpiegiem jak z powieści Johna Le Carrégo. Był zupełnie inny niż filmowy Jack Strong. Ale to film będzie tworzył jego obraz. Tak zostało zaplanowane. W życiorysie Kuklińskiego jest zadziwiająco wiele białych plam, zagubionych dokumentów, zaskakujących awansów. Już na przełomie lat 1952-1953 teczka personalna Kuklińskiego została bardzo mocno przetrzebiona. Stwierdzono brak ponad 20 dokumentów! Wielce prawdopodobna jest hipoteza, że Ryszard Kukliński służył także Rosjanom. Od 1962 r. był nie tylko zwykłym oficerem Wojska Polskiego, ale również agentem WSW. Donosił wojskowej bezpiece na kolegów.

Czytaj więcej ....

A tak pisze prasa o Kuklińskim przy kazji premiery filmu "Jack Strong"

        Ryszard Kukliński (pseud. Jack Strong) był oficerem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na początku lat 70. nawiązał współpracę z wywiadem amerykańskim. Przekazywał Amerykanom strategiczne plany Układu Warszawskiego. Uprzedził ich o zamiarze wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Kukliński został przerzucony do USA w 1981 r., żył w Stanach Zjednoczonych pod zmienionym nazwiskiem. W 1984 r. sąd w PRL wydał na niego wyrok śmierci, który w 1995 r. uchylono. Kukliński zmarł 11 lutego 2004 r. w Tampie na Florydzie. Starszy syn Kuklińskiego, Waldemar, zginął w sierpniu 1994 r. z rąk nieznanych sprawców. Drugi syn, Bogdan, według oficjalnej wersji zaginął bez śladu podczas morskiego rejsu pod koniec 1993 r.
Oddelegowany do współpracy z Kuklińskim Forden (w filmie "Jack Strong" zagrał go amerykański aktor Patrick Wilson) po raz pierwszy spotkał się z nim latem 1973 roku w Hamburgu. Prowadził jego sprawę, a następnie przyjaźnił się z pułkownikiem przez wiele lat. - Uczciwy, rozważny, inteligentny. Był głęboko lojalny wobec własnego kraju, a zarazem zdawał sobie sprawę, że ten kraj nie jest wolny - dlatego postanowił zrobić to, co zrobił, świadomie podejmując ogromne ryzyko. Jego oddanie ojczyźnie, determinacja w walce o nią zasługują na najwyższy szacunek - powiedział we wtorek o Kuklińskim David Forden, nazywając go bohaterem.
- To bezdyskusyjnie bohater - podkreślił towarzyszący Fordenowi w Warszawie Aris Pappas. - Człowiek o wielkiej wewnętrznej dyscyplinie, człowiek zasad - mówił o Kuklińskim. Pappas poznał Kuklińskiego osobiście w 1981 r. w Stanach Zjednoczonych, krótko po tym, jak pułkownik został przerzucony do USA. Tak jak Forden, przyjaźnił się potem z Kuklińskim przez wiele lat. - Decyzja o tym, by wybrać Ryszarda Kuklińskiego na przyjaciela, przyszła łatwo. Na przyjaciół wybieramy dobrych ludzi - powiedział.

Ocena postaci Ryszarda Kuklińskiego budzi kontrowersje wśród publicystów i skrajne emocje opinii publicznej w Polsce. Wśród zarzutów wymieniane jest złamanie przysięgi wojskowej i narażenie infrastruktury kraju oraz polskich sił zbrojnych na większe straty podczas ewentualnej wojny. Dochodziło na tym tle do incydentów, między innymi nieznani sprawcy uszkodzili w nocy z 12 na 13 grudnia 2011 r. popiersie płk. Kuklińskiego w Parku im. H. Jordana w Krakowie. Zamalowano napis „pułkownik” i dopisano pod nazwiskiem słowo „zdrajca”. Z boku pomnika namalowano napis „śmierć USA”, pomalowano też czerwoną farbą lewe ramię popiersia.
Ze względu na tajność większości dokumentacji związanej ze służbami specjalnymi, działalność Ryszarda Kuklińskiego budzi kontrowersje również u historyków. Zdaniem m.in. Pawła Wieczorkiewicza i Franciszka Puchały, istnieje możliwość, że był on w istocie podwójnym agentem, działającym na rzecz wywiadu radzieckiego GRU. Na taką możliwość wskazywał również Czesław Kiszczak, a bezpośrednio twierdził tak były radziecki attaché wojskowy Jurij Ryliow. Poinformowanie Amerykanów o planach wprowadzenia stanu wojennego, wiążącego się z odsunięciem ryzyka interwencji radzieckiej w Polsce, mogło być według tej tezy korzystne dla strony radzieckiej, chcącej uniknąć nieprzewidywalnych zachowań rządu USA. Historycy ci podkreślają, że wiedza przypisywana Kuklińskiemu jest wyolbrzymiana, a zwłaszcza nie mógł on znać planów wojennych ZSRR, do których polscy oficerowie w ogóle nie mieli dostępu. Zauważa się także, że Kukliński w latach 70. żył na bardzo wysokiej stopie materialnej, jak na oficera Wojska Polskiego, co nie budziło podejrzeń, a po jego ucieczce strona radziecka nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec gen. Kiszczaka, odpowiedzialnego za polski wywiad.

Więcej w Aktualnościach Związkowych Nr 2 (luty).

Centrum Pomocy Społeczno-Psychologicznej Mundurowi24.pl

Centrum Pomocy Społeczno-Psychologicznej Mundurowi24.pl zostało powołane przy Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Wojska Polskiego w Krakowie. W swoim założeniu ma ono wspierać w sytuacjach kryzysowych  przedstawicieli wszystkich służb mundurowych (wojsko, policja, straż) oraz ich rodziny i bliskich. Jest to miejsce, w którym można uzyskać, w sposób anonimowy, pomoc zarówno w sytuacjach kryzysu psychicznego, ale także w zakresie szeroko rozumianych porad społecznych.
Centrum to interaktywna poradnia terapeutyczno-społeczna, oparta - w początkowym etapie działalności - na kontakcie poprzez dostępne bezpłatne komunikatory np. skype, czat internetowy oraz tradycyjnej rozmowie telefonicznej. Zaplecze osobowe Centrum Pomocy Społeczno-Psychologicznej Mundurowi24.pl stanowią m.in. psychologowie, psychoterapeuci - przygotowani i przeszkoleni w zakresie oczekiwanej pomocy. Są to specjaliści z różnych dziedzin: uzależnienia, radzenia sobie z agresją, itp. W interaktywnej linii kryzysowej uzyskać będzie można też pomoc z zakresu prawa, pomocy społecznej, duchowej.
Jeżeli Macie potrzebę rozmowy - o Waszych przeżyciach, o relacjach z bliskim, pragniecie uzyskać jakąś poradę lub po prostu wyżalić się na los, to zapraszamy do kontaktu: poprzez skype, gadu-gadu lub telefonicznie.
Można porozmawiać zarówno z psychologami, ale także osobami, które mają być może podobne doświadczenia jak Wy. Od stycznia 2014 r. uruchomione zostały stałe dyżury linii kryzysowej Centrum.

Aby przejść do strony mundurowi24.pl kliknij w poniższy obrazek.

Odznaczenia dla związkowców ...

       W piątkowe przedpołudnie odbyła się uroczystość w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, podczas której dwóch naszych kolegów, Marian Baran i Jan Starzak, zostało odznaczonych najwyższym odznaczeniem kombatanckim. W uroczystości oprócz odznacznych i prezesa ZKRPiBWP udział wzieli prezes ZR ZŻWP Zbigniew Łąka, Józef Gusciora, Zbigniew Zembrzuski, Zbigniew Sebzda oraz prezes 39 Oddziału ZSP Eugeniusz Tamka. Oprócz tej podniosłej uroczystości obchodzilismy imieniny prezesa ZKRPiBWP Henryka Burdona.

Atak na gen. Franciszka Puchalę 

Porażająca niewiedza redaktora Wiktora Ferfeckiego i jego informatorów (propagandowe mity i kłamstwa)
      Na łamach „Rzeczypospolitej” z 27 grudnia 2013 roku redaktor Wiktor Ferfecki wygenerował tekst na temat nowego prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. w st. spocz. dr. Franciszka Puchały. Przy tym w porze Świąt Bożego Narodzenia i bez względu na tragedię rodzinną prezesa (śmierć siostry) chciał uzurpować sobie prawo do niezwłocznego przepytania go przez telefon. Nie zadowolił się proponowanym spotkaniem na początku Nowego Roku. Wykazał się brakiem poszanowania etyki dziennikarskiej i podstawowej wiedzy o najnowszej historii Polski. Zarzucił szefowi resortu Obrony Narodowej Tomaszowi Siemoniakowi, że przyjął prezesa kilkanaście dni temu, by porozmawiać o zmianach w prawie dotyczącym weteranów. Wypada uściślić, że Minister ON przyjął przedstawicieli 7. różnych stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a rozmowy merytoryczne nie dotyczyły tylko wspomnianego tematu, a wielu zagadnień ważnych dla obronności kraju, których zrozumienie może leżeć poza zdolnościami percepcyjnymi pana redaktora. (czytaj więcej ....)
       Zachęcam do przeczytania wyżej wspomnianego teksty w Rzeczpospolitej autorstwa Wiktora Ferfeckiego i wydania swojej opinii ... 

Całość powyższych tekstów w Nr 1/2014 Aktualności Związkowych.

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe ZR ZŻWP w Przemyślu

      15 stycznia 2014 roku w godzinach popołudniowych w restauracji w hali sportowej przy ul. Mickiewicza odbyło się coroczne Noworoczne Spotkanie Opłatkowe członków Związku. Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku.

      Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA na wstępie przywitał i przedstawił zaproszonych gości, wśród których byli: poseł RP Marek Rząsa, radny Władysław Bukowski, dowódca 5bsp ppłk Dariusz Czekaj, dowódcę 1 bcz ppłk Rafał Kowalik, ppłk SG Mariusz Siedlecki oraz prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon, przewodniczący Koła Nr 1 TOZ EiR NSZZ FSG kpt. rez. SG Tadeusz Dobrowolski, prezes 39 Oddziału ZSP Eugeniusz Tamaka.
Poseł Marek Rząsa, radny Władysław Bukowski oraz ppłk Dariusz Czekaj zabrali głos i wszystkim przybyłym złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz życzyli dalszej wytrwałości w pracy społecznej na rzecz Związku i obiecali pomóc w realizacji głównego celu w bieżącym roku jakim jest wykonanie sztandaru dla Zarządu Rejonowego.

Słowo boże wygłosił ks. kapelan por. Grzegorz BECHTA.

      Jak co roku tak i tym razem radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła noworocznemu spotkaniu wigilijnemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć co za nami, co przed nami, życzyć sobie tego co dobre i namawiać się do wzajemnej współpracy
    Każdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Zembrzuski

2013 rok

List od Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla do płk Józefa Kozy

Spotkanie opłatkowe w 5 bsp

      Dowódca przemyskiego Garnizonu ppłk Dariusz Czekaj zorganizował spotkanie wigilijne. Zaproszeni goście przybyli do 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu w dniu 18 grudnia na godz. 12.00. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili  przedstawiciele władz samorządowych, poszczególnych służb mundurowych, związków i stowarzyszeń kombatanckich, żołnierze 1 batalionu czołgów z Żurawicy oraz gospodarze: żołnierze i pracownicy wojska 5bsp. Spotkanie rozpoczął ppłk Dariusz Czekaj serdecznym powitaniem wszystkich zebranych oraz odczytaniem bożonarodzeniowego fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii św. Łukasza (2, 1-14). Proboszcz Garnizonu Przemyśl ks. por. Grzegorz Bechta zaintonował kolędę, po której odmówił okolicznościową modlitwę, odczytał życzenia kierowane do wszystkich od biskupa polowego Jerzego Guzdka, a ks. ppłk Jerzy Mokrauz podzielił się z zebranymi adwentowym rozważeniem. Po życzeniach zebrani podzielili się poświęconym opłatkiem wigilijnym – symbolem pojednania i przyjaźni. Zespoły wokalne z Klubu 5 bsp przedstawiły bożonarodzeniową inscenizację.
    Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele ZR ZŻWP w Przemyślu: prezes Zbigniew Łąka, sekretarz Tadeusz Dec, wiceprezes ds. organizacyjnych Józef Guściora, skarbnik Józef Bojarski oraz prezes koła nr 2 Stanisław Kępczyński.

Źródło: http://www.21bsp.wp.mil.pl/pl/67_505.html
Zdjęcia w zakładce Galeria fotografii

Spotkanie z dyrektorem WBE i radnym Przemyśla

W dniu 12 grudnia, dzięki uprzejmości dowódcy 5 bsp Pana ppłk Dariusza Czekaja w klubie żołnierskim odbyło się spotkanie z dyrektorem Wojskowego Biura Emerytalnego w Rzeszowie Panem Janem Motyką i radnym Przemyśla Panem Władysławem Bukowskim. Serdecznie przywitał zaproszonych gości oraz zebranych członków Związku prezes ZR Zbigniew Łąka, który w pierwszej kolejności udzielił głosu dyrektorowi Janowi Motyce.
    Pan dyrektor omówił warunki otrzymania zapomogi i częściowego zwrotu za leki. Potwierdził, że ma jeszcze pieniądze i w tym roku udzieli szereg zapomóg. Stwierdził, że ewenementem w województwie podkarpackim jest pobieranie przez szpital wojskowy opłaty za wystawienie zaświadczenia, że jest się przewlekle chorym. W tej sprawie dzwonił do dyrektora szpitala ale nic się nie zmieniło Zabierając głos kol. Józef Koza przypomniał, że w dniu 18.11 .2013r. napisał do Prezydenta Przemyśla pismo w imieniu kola nr 4 dotyczące powyższej sprawy i do tego czasu nieotrzymał odpowiedzi. Jednocześnie kol. Józef Koza powiedział, że będzie dalej drążył temat pisząc do RPO i Dyrektora NFZ.
    W drugiej części na pytania zebranych odpowiadał drugi gość radny Przemyśla Pan Władysław Bukowski - pytania dotyczyły spraw bieżących miasta, a w szczególności szpitala, budżetu i zadłużenia miasta w 20014r., podatków od nieruchomości oraz ceny wody, a także budowy planowanej obwodnicy.
Postawiono wniosek obudowę kolumbarium na cmentarzu wojskowym w Przemyślu. Radny w sposób merytoryczny odpowiedział na postawione pytana. W sprawie kolumbarium przeprowadzi rozpoznanie i wskaże nam kierunki działania udzielając wszelkiej pomocy do realizacji. Na zakończenie podziękował za zaproszenie i stwierdził, że jest zawsze do naszej dyspozycji, złożył wszystkim członkom ZŻWP i rodzinom życzenia świąteczne i noworoczne.
  Na zakończenie spotkania kol. Józef Guściora omówił sprawy związane z naszym sztandarem i przeprowadził ankietę dotycząca wpisu na sztandarze. O wynikach przeprowadzonej ankiety członkowie Związku zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.
Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie prezesa koła Nr 4 kol. Józefa Kozy.

Tekst: płk Józef Koza
Korekta Zb.Zembrzuski 

Waloryzacja rent i emerytur 2014

W przyszłym roku waloryzacja rent i emerytur wyniesie 2,14 proc. – wynika z rozporządzenia Ministerstwa Pracy. To oznacza, że seniorzy dostana na rękę średnio o 35 zł miesięcznie więcej. Śmiać się czy płakać?
Wysokość emeryckich podwyżek stała się kością niezgody między rządem a związkami zawodowymi. To właśnie na forum Komisji Trójstronnej, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związkowców i pracodawców – ustalana jest m.in. wysokość waloryzacji rent i  emerytur.
Przypomnijmy: wysokość emeryckich podwyżek zależy od wzrostu cen (czyli inflacji) oraz wzrostu płac (co najmniej 20 proc. tego wskaźnika) – czyli 2,14 proc. Związki zawodowe chciały, by emerytury podnieść o inflację i o aż 50 proc. wskaźnik wzrostu płac. Gdyby na tę propozycję zgodził się rząd, emerytury wzrosłyby o 2,5 proc. Dużo? Tak twierdzi rząd. I tłumaczy: w  budżecie w tej chwili na taką podwyżkę nie ma pieniędzy. Dlatego zamiast 2,5 proc., emerytury wzrosną tylko o ustawowe minimum – czyli 2,14 proc.– Każde zwiększenie wskaźnika waloryzacji o 0,1 pkt procentowego to dodatkowy koszt w skali 10 miesięcy 2014 r. w kwocie ok. 166 mln zł – wylicza skrupulatnie resort pracy. Czyli na wyższą waloryzacje musiałby znaleźć dodatkowe 600 milionów złotych.Czy byłoby trudno? Tyle w zeszłym roku pochłonęły nagrody dla wszystkich urzędników służby cywilnej! Te 2,14 proc. podwyżki to bardzo mało. Musimy jednak pamiętać, że to tylko prognoza niezbędna do tego, by przygotować plan wydatków państwa na przyszły rok. Ostateczny wskaźnik przyszłorocznych podwyżek poznamy na początku 2014 roku. Można jednak tylko zaciskać kciuki, by tym razem wyliczenia rządu okazały się trafne. Przypomnijmy, w zeszłym roku z rządowych prognoz wynikało, że renty i emerytury wzrosną o 4,4 proc. Z powodu kryzysu, wolniej rozwijającej się gospodarki (a w związku z tym niższej inflacji i niższego wzrostu płac), ostateczna wysokość emeryckich podwyżek wyniosła tylko 4 proc. Jeśli założenia jednak się sprawdzą, do portfeli emerytów trafi dodatkowo niemal 3,6 mld zł.

ŹRÓDŁO: WWW.FAKT.PL

Święto Niepodległości

W poniedziałkowe przedpołudnie 11 listopada 2013 roku odbyły się uroczystości związane z 95. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości Polski rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem, pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego i Chóru „Magnificat” odprawiona w przemyskiej archikatedrze. Uczestnicy przy dźwiękach orkiestry wojskowej przeszli ulicami Miasta na plac przy Pomniku Orląt Przemyskich, główne miejsce uroczystości. Podczas przemarszu oficjalne delegacje złożyły wiązanki okolicznościowe złożyły okolicznościowe wiązanki przy popiersiu Józefa Piłsudskiego przy ul. Wodnej oraz pamiątkowej tablicy przy Wyb. Marsz. Józefa Piłsudskiego. Uroczystości przy Pomniku Orląt Przemyskich rozpoczął ceremoniał wojskowy. W wydarzeniu oprócz licznie przybyłych mieszkańców Przemyśla udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, organizacje pozarządowe, delegacje przemyskich
przedsiębiorstw oraz kibice dwóch największych klubów sportowych MKS Polonia Przemyśl i KS Czuwaj Przemyśl. Głos zabrali Posłowie na Sejm Marek Rząsa i Piotr Tomański oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
Robert Choma w swoim wystąpieniu wspomniał pamięć walczących o niepodległość tych których już nie ma wśród nas, ale i o młodym, współczesnym pokoleniu „Kolumbów” którzy rozsiani są po całym świecie. Zaapelował do parlamentarzystów o podejmowanie działań, które spowodują iż powrócą oni do Polski, aby wspólnie budować i brać odpowiedzialność za Przemyśl, za Ojczyznę.
Okolicznościowy program artystyczny przygotowali Harcerze „Czarnej Trzynastki”. Po odczytaniu Apelu Poległych i salwie honorowej przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty w hołdzie uczestnikom walk o niepodległość Polski.
        W uroczystości tej wzieli udział także przedstawciele ZŻWP w Przemyślu: Zbigniew Łąka, Tadeusz Dec, Jan Starzak, Eugeniusz Tamaka, Zdzisław Welszyng, Jan Ostrowski, Zbigniew Zembrzuski i inni.

Źródło: www.przemysl.pl
Fot. Zb.Zembrzuski

Link do wyemitowanego przez TV Podkarpacka filmu z tej uroczystości:
http://www.youtube.com/watch?v=dMkK5fbwA0w

Uroczystości w Kuźminie

      W Kuźminie znajduje się Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty, a nadanie tego imienia odbyło się w 2006 roku. Na miejscowym cmentarzu wojennym spoczywają prochy żołnierzy 30 Pułku Piechoty poległych w walkach z formacjami UPA.

    30 października 2013 roku odbyła się uroczystość z okazji 7 rocznicy nadania imienia szkole. Uroczystość zapoczątkowana mszą świętą w Kościele Parafialnym celebrowaną przez ks. Wiesława Tomczyka.
      Po odbyciu uroczystości kościelnej zebrani udali się na cmentarz wojenny ze sztandarem szkoły w asyście innych pocztów sztandarowych oraz całym gronem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi, wśród których byli przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu oraz honorowy obywatel Birczy i jednocześnie prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon, dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Dalsza cześć uroczystości trwała w budynku szkoły, gdzie oprócz występu uczniów, którzy zaprezentowali wzruszający program artystyczny wielu zaproszonych gości zabrało głos. Kapituła ZKRPiBWP nadała szkole dyplom uznania za patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży oraz kultywowanie wzorców patriotycznych. Dyplom wręczył płk Henryk Burdon pani Dyrektor Katarzynie Kozak.
Prezes Zbigniew Łąka wraz z wiceprezesem Józefem Guściorą także wręczyli szkole dyplom i pamiątkowe albumy o Przemyślu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Pana Posła na Sejm RP Marka Rząsę oraz przedstawicieli SOK, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa oraz mieszkańców Kuźminy. Przy tej okazji dokonano oficjalnego otwarcia przyszkolnego placu zabaw.

Zdjęcia w zakłądce Galeria fotografii

68. Rocznica obrony Birczy

… Walczyli o wolność naszej ziemi, broniąc jej przed wrogami naszymi.
Ci młodzi chłopcy, ich matki płaczące, czule swe dzieci żegnające.
Szybko dorośli, bo śmierci w oczy zajrzeli.
Mord, nieszczęście i nienawiść widzieli…

W dniu 27.10.2013 r. uroczyście obchodziliśmy 68. Rocznicę obrony Birczy przez mieszkańców i Żołnierzy IX Dywizji Piechoty przed UPA. W uroczystości udział wzięły rodziny poległych i pomordowanych, kombatanci, parlamentarzyści, wojewódzkie, powiatowe i gminne władze samorządowe, przedstawiciele wojska, ochotniczej straży pożarnej, straży granicznej, delegacje szkół wraz z młodzieżą szkolną, pracownicy lasów państwowych, przedsiębiorcy działający na terenie gminy Bircza, członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy Birczy oraz okolicznych miejscowości.
    Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach poległych żołnierzy i mieszkańców Birczy. Z cmentarza uczestnicy udali się na uroczystą Mszę Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Kostki w intencji poległych w walkach o Birczę. Mszy Św. przewodniczył Ks. Prałat Stanisław Kot.
Najważniejszą część obchodów organizator – wójt gminy Bircza p. Józef Żydownik zaplanował na rynku, którą rozpoczęło odsłonięcie (po renowacji) pomnika dedykowanegobohaterskim obrońcom Birczy. Przedstawiciel IPN w Rzeszowie Artur Brożyniak przybliżył zebranym przebieg walk o Birczę podkreślając bilans ofiar i poniesionych strat. Pan płk Henryk Burdon – uczestnik walk o Birczę, Honorowy Obywatel Birczy wygłosił prelekcję na temat tamtych dni, dni walk o Birczę. Po oficjalnych przemówieniach ppor. Arkadiusz Król odczytał apel pamięci, a kompania honorowa oddała salwę honorową. Uroczystość na rynku zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem. Kończącym punktem programu był występ teatru „Nie Teraz” ze spektaklem „Ballada o Wołyniu”. Reżyserem spektaklu oraz twórcą teatru jest Pan Tomasz Antoni Żak.
      W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu w osobach: Zbigniew Łąka, Józef Guściora, Józef Bojarski z pocztem sztandarowym. 

95. Rocznica utworzenia Garnizonu Przemyśl i Święto 5 bsp

    25 października 2013 roku o godz. 17.00 na Przemyskim Rynku rozpoczął się Uroczysty Apel z okazji 95. Rocznicy utworzenia Garnizonu Przemyśl oraz Święta 5 batalionu strzelców podhalańskich.
    Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę 5 bsp  im. gen. bryg. Andrzeja Galicy ppłk Dariusza Czekaja dowódcy jednostki nadrzędnej, dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Wojciechowi Kucharskiemu.
Uroczystość prowadził szef sztabu 5 batalionu strzelców podhalańskich mjr Rafał Kluz.
      Na Rynku zgromadzili się mieszkańcy Przemyśla i zaproszeni goście, którzy byli świadkami wspaniałej uroczystości jakiej dawno w tym miejscu nie było. Podczas tej uroczystości oprócz okolicznościowych przemówień dokonano wręczenia wyróżnień, m.in. : medalem za ofiarność i odwagę, odznaczeń Gwiazdą Iraku i Afganistanu za udział w PKW, uhonorowano żołnierzy XI zmiany PKW w Afganistanie „Sznurem wyróżniającym tytułu honorowego nadanego żołnierzom Przodującego Oddziału Wojska Polskiego z 2 chwastami”. A także odznaką Zasłużony Żołnierz RP oraz listem gratulacyjnym wyróżnił żołnierzy Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Wojciech Kucharski.

    Dowódca 5bsp wyróżnił także Odznaką pamiątkową 5 bsp, którą otrzymali: płk dypl. Wojciech Kucharski, mjr dypl. Wiesław Szczepankiewicz, kpt. Artur Wrembel, mł. chor. sztab. Marek Bucholski, st. szer. Maciej Kazienko, płk w st. spocz. Henryk Burdon, st.chor.sztab. w st. spocz. Zbigniew Łąka, st. chor. szt. w st. spocz. Władysław Jandeczko, p. Jacek Błoński. Uhonorowano także symboliczną ciupagą wybranego przez żołnierzy w poszczególnych korpusach najlepszego podoficera i szeregowego roku.

    Ważnym momentem w tej świetnie zorganizowanej uroczystości było uhonorowanie złotą odznaką „Za zasługi dla ZŻWP” sztandaru 5 batalionu strzelców podhalańskich. Odznaczenia sztandaru dokonał prezes Zbigniew Łąka.

      Z okazji tego święta, Święta Garnizonu Przemyśl także inni wyróżnili żołnierzy. I tak Prezydent Miasta Przemyśla Rober Choma uhonorował żołnierzy i funkcjonariuszy SG i Policji pamiątkowymi dyplomami. Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP Zbigniew ŁĄKA odznaczył dowódcę 5 bsp ppłk. Dariusza Czekaja brązową odznaką „Za zasługi dla ZŻWP, a zastępcę dowódcy – szef sztabu 5 bsp mjr. Rafała Kluza honorową odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”.

    Po okolicznościowych przemówieniach pododdziały zebrane w rynku odśpiewały hymn podhalańczyków „Podhalański Gród”, a następnie odbyła się defilada zgromadzonych pododdziałów. Defiladę rozpoczęła kompania honorowa, którą wystawiła 1 kompania zmechanizowana 5 bsp.

    Po przemarszu z pochodniami do koszar dowódca 5bsp ppłk Dariusz Czekaj w obecności zaproszonych gości dokonał otwarcia Sali Tradycji, która po modernizacji pokazuje całe dziedzictwo tradycji. Następnie zaproszono gości na skromny poczęstunek, którego spożywanie umilały zespoły wokalne z klubu żołnierskiego 5 bsp.

    Warto wspomnieć o tym, że w godzinach przedpołudniowych odbył się tzw. Dzień Otwartych Koszar, na który przybyły dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli. Na placu 5 bsp im. gen. bryg. Andrzeja Galicy wystawiono sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu jednostki. Tłumnie przybyłe dzieci mogły wejść do czołgu T-72, transporterów opancerzonych, bojowego wozu piechoty. Z zainteresowaniem oglądały także broń strzelecką prezentowaną przez żołnierzy batalionu. Mogły także przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na manekinie ratunkowym. Wielką radość dzieciom sprawiło pomalowanie twarzy, oraz tradycyjna grochówka żołnierska.
    Natomiast w klubie żołnierskim o godzinie 9:00 rozpoczęła się konferencja popularno-naukowa na temat Garnizonu Przemyśl. Odczyty wygłosili :
• mgr Anna Nowak - „Wojsko Polskie w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu”,
• dr Grzegorz Szopa - „Garnizon Wojska Polskiego w niepodległej Polsce”,
• mjr SG dr Piotr Kozłowski – „Straż Graniczna w Przemyślu w okresie międzywojennym”,
• mgr Józef Pinda – „Policja Państwowa w Przemyślu w latach 1918-1939”,
• dr Andrzej Zapałowski – „Polskie oddziały partyzanckie na terenie powiatu przemyskiego w latach 1944-1945”.

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski
Link do wyemitowanego przez TV Podkarpacka filmu z tej uroczystości:
http://www.youtube.com/watch?v=5yVA1XuGCIo

W przeddzień Święta 5 bsp

W przeddzień Święta 5 batalionu strzelców podhalańskich na placu alarmowym odbyła się uroczystość podczas której dowódca batalionu ppłk Dariusz Czekaj wyróżnił żołnierzy i pracowników cywilnych medalami i innymi nagrodami. W trakcie tej uroczystości w imieniu Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego prezes Zbigniew ŁĄKA wygłosił przemówienie, w którym złożył wszystkim zebranym życzenia i gratulacje z okazji święta 5 bsp. Prezes podziękował tym osobom, którzy pomagają i przyczynają się do realizacji zadań statusowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Tym osobom Zarząd Rejonowy w szczególny sposób podziękował za pomoc, radę i właściwe ukierunkowanie względem służby. W imieniu prezesa Zarządu Głównego ZŻWP zostali wyróznieniu medalem XXX-lecia ZŻWP Zawsze Wierni Ojczyźnie:
- ks. kapelan por. Grzegorz BECHTA (proboszcz Parafii Wojskowej)
- st.chor.sztab. Paweł RESZKA
- chor.sztab. Tadeusz KWOLEK
- sierż. Artur TOKARSKI
- chor.sztab. Dariusz STRUSIEWICZ
- sierż. Artur STASIACZEK

Ponadto Zarząd Rejonowy wyróżnił Dyplomem Uznania :
- Pani Barbara BREM-KOWALIK
- Pani Krystyna GARBARCZYK
- Pani Grażyna PAŁCZAK
- Pani Anna PERON
- Pani Małgorzata LITWINIUK
- Pani Barbara WRÓBEL

     
W uroczystości tej oprócz prezesa ZR ZŻWP w Przemyślu udział wzięli: sekretarz ZR kpt.rez. Tadeusz Dec, wiceprezes ZR ppłk Józef Guściora i rzecznik prasowy ZR kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski.
W tej doniosłej uroczystości wzięli udział także: prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon oraz przedstawiciel Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu – p. Krystyna Lachowicz oraz członek HDK PCK pan Zdzisław Wójcik., którzy wręczyli żołnierzom odznaki Honorowych Dawców Krwi.
      Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 5 batalionu strzelców podhalańskich i odprowadzeniem sztandaru do sztabu batalionu.

Przemyskie dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II

W Zamku Kazimierzowskim w dniu 17 października 2013 roku w godzinach popołudniowych odbył się koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II. Spektakl słowno-muzyczno-taneczny w wykonaniu przemyskich dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - był hołdem dedykowanym jednemu z największych ludzi przełomu XX i XXI wieku, który za życia, jak i po śmierci spotyka się na całym świecie z szacunkiem, czcią i uznaniem. Program występu upowszechnia i rozwija nauczanie błogosławionego Jana Pawła II, promuje duchowość, kulturę i tradycje związane z dziedzictwem papieża.Głównym organizatorem III Koncertu "Przemyskie dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II" była Szkoła Podstawowa nr 11 w Przemyślu (p. Dorota Jamroz, p. Beata Perun oraz p. Bogusława Szymańska).
Impreza każdego roku skupia coraz więcej wykonawców, coraz więcej szkół angażuje się w to wydarzenia, a to z kolei przyciąga coraz liczniejszą widownię, która w miniony czwartek wypełniła szczelnie całą salę widowiskową wraz z balkonem.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla Jan Bartmiński.


http://www.marekrzasa.pl/iii-koncert-przemyskie-dzieci-w-holdzie-janu-pawlowi-ii-,1266.html
http://sp1przemysl.pl/component/content/article/1-aktualnoci/352-koncert-pamici-jana-pawa-ii.html
Fot. Zbigniew Zembrzuski

70. Rocznica Bitwy pod Lenino

Bitwa pod Lenino stoczona została w dniach 12 i 13 października 1943 r. Z Niemcami starła się tutaj radziecka 33. Armia Frontu Zachodniego, w skład której wchodziła polska 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki dowodzona przez gen. Zygmunta Berlinga.
Bitwa ta była pierwszym bojem polskiej jednostki utworzonej w ZSRR z inicjatywy Związku Patriotów Polskich.

Współdziałając z jednostkami radzieckimi Polacy mieli atakować najtrudniejszy odcinek frontu. Niemcy dysponowali na nim dużą siłą ogniową, a ich pozycje były ufortyfikowane. Rozwinięciu natarcia nie sprzyjał podmokły teren, ale we znaki dała się też jesienna pogoda, zwłaszcza mgła.
Już pierwszy atak Polaków na niemieckie pozycje przyniósł duże straty w ludziach i sprzęcie. Kościuszkowcy natrafili na zmasowany ogień ciężkich karabinów maszynowych, moździerzy i artylerii, zalegli przed niemieckimi pozycjami. Nieskuteczne okazały się kolejne natarcia, nawet wtedy, gdy do boju wysłano radzieckie czołgi - maszyny ugrzęzły w błocie. W dzienniku bojowym 1. Dywizji Piechoty znaleźć można informację, że wbrew polskim oczekiwaniom dwie sąsiednie Dywizje Strzeleckie Armii Czerwonej nie wsparły atakujących Polaków. "W tych warunkach dalsze posuwanie się tylko 1 DP naprzód, musiałoby doprowadzić do zupełnego jej zniszczenia" - zanotowano w dzienniku.

Według szacunkowych danych, w czasie dwudniowych walk zginęło 1,4-1,5 tys. żołnierzy niemieckich, 326 wzięto do niewoli, zdobyto m.in. 58 dział i moździerzy. Straty wśród Polaków wyniosły 510 zabitych lub zmarłych z powodu ran, 1776 rannych i 663 zaginionych. Stanowiło to około 20 proc. stanu dywizji. Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który w rozmowie z Polską Agencją Prasową przypomniał, że żołnierze 1. Tadeusza Kościuszki byli w większości takimi samymi sybirakami, jak ich koledzy, którzy mieli to szczęście, że zdążyli się zaciągnąć do armii gen. Andersa.
Byli kościuszkowcy nie kryją rozgoryczenia. Niektórzy, jak 90-letni płk Eugeniusz Skrzypek, uważają, że nastawienie do dywizji kościuszkowskiej jest inne niż do formacji polskich tworzonych na Zachodzie.
- Dzisiaj dokonuje się w naszym kraju ważenia, które wojsko było lepsze.

Jest to przykre, dlatego że nie ma między nimi różnicy. Wszyscy walczyli o to, aby dojść do swojego kraju, wyzwolić go i odbudować. Gdy dziś się mówi, że jedni są dobrzy, a drudzy źli, jestem zniesmaczony - mówi płk Skrzypek.

12 października, rocznica rozpoczęcia bitwy, był w PRL-u Dniem Ludowego Wojska Polskiego. Obecnie święto jest obchodzone 15 sierpnia w rocznicę bitwy warszawskiej z 1920 r.

Więcej o obchodach 70. Rocznicy bitwy pod Lenino w Aktualnościach Związkowych Nr 3

SPRAWOZDANIE Z X ZJAZDU DELEGATÓW ZŻWP

W dniu 9 października br. o godz. 12:00 dzięki uprzejmości dowódcy 5 batalionu strzelców podhalańskich Pana ppłk Dariusza Czekaja w Klubie Żołnierskim odbyło się spotkanie członków ZŻWP w Przemyślu, którego głównym celem było zdanie sprawozdania z odbytego w dniach 24-25 września 2013 roku X JubileuszowegoKrajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP, który odbył się na terenie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, w którym uczestniczył prezes Zbigniew Łąka. I to właśnie on omówił najważniejsze kwestie poruszane podczas tego zjazdu. Mówił między innymi o niepokojącym spadku ilości członków na przestrzeni ostatnich 5 lat. W 2008 roku do związku należało 19.709 członków a według stanu na 1.01.2013r. liczba ta zmalała do 14.148 członków. Jest to spadek o 5.561 członków. Podobnie przedstawia się liczba kół. W 2008 roku było ich 510, a w 2012 r. 423 – spadek o 87 kół. Bardzo niepokojącym zjawiskiem są także dotacje dla naszego związku. O ile jeszcze w 2008 roku otrzymaliśmy dotacje z MON w wysokości 67.700 zł i z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 150.000 zł, to w 2012 roku tylko 58.000 zł z MON i zero złotych z MPiPS, a w 2013 roku związek nie otrzymał żadnych dotacji !!! W sumie przez cztery lata (2009-2012) otrzymaliśmy 419.700zł.
W czasie trwania zjazdu podczas dyskusji wystąpiło 15 Kolegów, którzy poruszyli zarówno sprawy pozytywne jak i negatywne a nawet bardzo krytyczne pod adresem Zarządu Głównego.
    Pocieszającym dla nas zjawiskiem jest fakt, iż dość często nasz Zarząd Rejonowy był wymieniany w gronie tych ... najlepszych. Chwalono nas za terminowość składania wszelkich sprawozdań, informacji, za prowadzenie strony internetowej, za organizację wielu imprez, które później były zamieszczane tak na naszej stronie jak i na stronie Zarządu Głównego i miesięcznika GWiR.
    Relacja z tego zjazdu została zamieszczona w Aktualnościach Związkowych Nr 2, którą opracował rzecznik prasowy ZG ZŻWP pan płk Miłosz Biały.
    Na zakończenie spotkania głos zabrał dowódca 5 bsp ppłk Dariusz Czekaj, który w ciepłych słowach wyrażał się o działalności naszego związku i życzył nam dalszej dobrej współpracy z batalionem oraz wszystkich członków związku zaprosił na Święto 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich i 95. Rocznicę utworzenia Garnizonu Przemyśl. Uroczystość odbędzie się 25 października 2013 roku o godzinie 17:00 w Rynku Starego Miasta.
    Miłym akcentem było wręczenie „zaległej” nagrody ZŁOTY ENTER dla kol. Zbigniew Zembrzuskiego, która została przyznana w czerwcu w Gnieźnie podczas XV Sejmiku Korespondentów GWiR. Nagrodę z Warszawy przywiózł Zbigniew Łąka, który wraz z ppłk Dariuszem Czekajem wręczyli ją.

kpt. rez. Zbigniew ZEMBRZUSKI
ppłk Dariusz Czekaj, kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski, st.chor.sztab. rez. Zbigniew Łąka

Pamięć o żołnierzach - górnikach

Dzień 5 września jest dniem pamięci o żołnierzach- górnikach. Tym mianem określa się poborowych skierowanych w latach 1949-1959 do tzw. służby zastępczej w Wojskowych Batalionach Pracy, utworzonych na mocy rozkazu marszałka Konstantego Rokossowskiego, ministra obrony, z dnia 13 maja 1950 r., przemianowanych później na Wojskowe Bataliony Górnicze.

Witam wiernych, którzy nie dali się złamać przez ciężką, wyniszczającą pracę. Pozostaliście wierni największym ideałom. Dziękuję za waszą obecność – tymi słowami bp Józef Guzdek powitał w Katedrze Polowej kombatantów zrzeszonych w Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, którzy wzięli
udział we Mszy św. w intencji poległych i zmarłych towarzyszy.

Homilię wygłosił ks. Janusz Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa kombatantów. Podkreślił, że skierowanie poborowych do tzw. służby zastępczej w Wojskowych Batalionach Pracy było ciosem dla polskiej młodzieży.

Zaszczytny obowiązek obrony ojczyzny stał się narzędziem ucisku politycznego reżimu – powiedział.
Podstawą zakwalifikowania poborowego do służby zastępczej było jego pochodzenie społeczne. Najczęściej byli to synowie dawnych posiadaczy ziemskich i przemysłowców oraz osoby wywodzące się z rodzin inteligenckich bądź powiązanych z działalnością Armii Krajowej. Wojskowe Bataliony Górnicze zorganizowano na wzór radzieckich gułagów. Poborowych zmuszano do pracy w kopalniach i kamieniołomach na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Szczególnie ryzykowna była praca przy wydobyciu uranu. Żołnierze nie zostali w żaden sposób zabezpieczeni przed jego szkodliwym dla zdrowia promieniowaniem radioaktywnym. W związku z wykonywaną pracą ponad tysiąc osób straciło życie. Dziesiątki tysięcy przypłaciły tę służbę utratą zdrowia i przedwczesną śmiercią.
Ks. Janusz Bąk wyraził uznanie dla żołnierzy-górników i podkreślił wartość ich cierpienia oraz ofiary.
Ze czcią i wdzięcznością na tej Mszy św. podejmujemy wasze cierpienie, waszą żołnierską służbę Bogu, ojczyźnie i bliźnim. Dołączamy do ofiary Chrystusa waszą ofiarę. Obecność żołnierzy-górników w Katedrze

Polowej jest wołaniem o sprawiedliwości naprawienie krzywd oraz formą przestrogi dla przyszłych pokoleń, aby nie budować dobrobytu państwa na krzywdzie jednostek i całych grup społecznych – powiedział.
Na zakończenie Mszy św. bp Józef Guzdek podkreślił, że cel rozkazu wydanego przez marszałka Rokossowskiego, aby złamać psychicznie i duchowo ponad 200 tys. młodych mężczyzn skierowanych do służby zastępczej w Wojskowych Batalionach Pracy, zakończył się niepowodzeniem.
Wasza obecność w Katedrze Polowej Wojska Polskiego jest potwierdzeniem tego, że to, co wynieśliście w sercach i umysłach z waszych rodzinnych domów: miłość do ojczyzny, miłość Boga i Kościoła, zachowaliście po dzień dzisiejszy – powiedział.
Żołnierzy-górników upamiętniono również podczas Mszy św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej oraz w kościele garnizonowym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlcach.

Tekst i zdjęcia Karolina Anna Kwaśniewska (NASZA SŁUŻBA)

X Jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP

Obradujący, w dniach od 24 do 25 września 2013 r. w Warszawie, Zjazd ZŻWP wypełnił statutowe cele i zadania: dokonał oceny działalności Stowarzyszenia w kadencji 2009-2013, wytyczył nowe obszary aktywności i zadania oraz wybrał władze naczelne na kadencję 2013-2017.
Na wstępie prezes gen. dyw. Adam Rębacz polecił wprowadzenie Sztandaru Związku, a po wysłuchaniu hymnu państwowego i pieśni związkowej minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów, którzy odeszli z naszego grona od września 2009 roku. Przypomniał krótko wybrane sylwetki zmarłych: płk. Antoniego Witkowskiego redaktora naczelnego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, Zygmunta Broniarka wybitnego redaktora i felietonisty, Wojciecha Siemiona znakomitego aktora oraz płk. Antoniego Macioszka prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Rzeszowie.
        Działalność Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w kadencji 2009-2013 była przedmiotem wystąpienia wygłoszonego przez Prezesa Związku gen. dyw. Adama Rębacza. Pozytywną ocenę pracy Zarządu Głównego ZŻWP dały także Główna Komisja Rewizyjna oraz Główny Sąd Koleżeński. Delegaci dali wyraz swojej aprobaty do działań ustępującego Zarządu, przyjęli sprawozdania ustępujących władz naczelnych i udzielili absolutorium Zarządowi Głównemu.
      Najważniejszym zamierzeniem roboczej części Zjazdu było przeprowadzenie wyborów do władz naczelnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W ich wyniku obowiązki Prezesa Związku zostały powierzone gen. dyw. Franciszkowi Puchale.

      Kolejnym punktem Zjazdu była dyskusja programowa dotycząca działalności Związku. Była ona do oceny przedstawionych prac i dokonań ustępującego Zarządu oraz do wskazania potrzebnych Związkowi działań i aktywności w nowej kadencji. W wypowiedziach nie zabrakło także głosów krytycznych pod adresem sprawozdań, a także niektórych aspektów działalności Zarządu Głównego.
Podsumowaniem obrad zjazdowych było przyjęcie uchwał, które wytyczają kierunki i obszary aktywności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a w szczególności Zarządu Głównego. X Zjazd podjął także uchwałę szczególną ważną, o nadaniu gen. dyw. Adamowi Rębaczowi godności Honorowego Prezesa Związku, co spotkało się z ogólną aprobatą delegatów.
        Wystąpił również nowy Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. Franciszek Puchała, który po podziękowaniu delegatom za okazane zaufanie powiedział m.in.: „Osobiście  zobowiązuję się, że dołożę starań, działając w ramach Statutu Związku i obowiązujących przepisów prawnych, aby interesy tej naszej społeczności żołnierskiej były godnie reprezentowane wszędzie tam gdzie trzeba, a także, aby nasze potrzeby były w miarę możliwości zaspokajane. Życzę Wam, Szanowni Delegaci dużo zdrowia, wiele szczęścia w życiu osobistym oraz wytrwałości w pracy związkowej”.

    25 września 2013 r. otwierając część oficjalną Zjazdu, Prezes Związku gen. dyw. Franciszek Puchała powitał gości Honorowych: Marszałka Senatu Longina Pastusiaka, Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień SG WP gen. bryg. Krzysztofa Domżalskiego, Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Wojskowej SłużbyKobiet, Przewodniczącą Rady ds. Kobiet w SZ RP kmdr. Bożenę Szubińską, Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych MON kmdr. Wiesława Banaszewskiego, Prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego, Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP dr inż. Mariana Kazubskiego, Prezesa Zarządu Głównego SEiRP ppłk. Henryka Borowińskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego KZEiR SW Janusza Kwietnia oraz innych przedstawicieli  zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji.

    Bardzo miłym akcentem było nadanie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Honorowej Odznaki Organizacyjnej „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP”. Aktu udekorowania sztandaru ZG ZŻWP dokonał Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
    Zgodnie z decyzjami Kapituły Odznak Związkowych działającej przy ZG ZŻWP wyróżniono oraz odznaczono wielu zasłużonych i wybitnych działaczy w osobach: gen. dyw. Bogusława Packa Komendanta-Rektora Akademii Obrony Narodowej, płk. Józefa Mroczki, płk. Jana Chojnackiego, ppłk. Romualda Detmera i wielu innych. Są to osoby legitymujące się uznanym dorobkiem społecznikowskim i zawodowym, których aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego i organizacyjnego przynosi chlubę Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego oraz całemu środowisku.
    Zjazd zamknął Prezes Związku gen. dyw. Franciszek Puchała, czemu towarzyszyły życzenia owocnej pracy społecznej w nowej kadencji, podejmowanych przez wielu uczestników nie tylko naszego Związku.

    Czas dziesiątego, jubileuszowego Zjazdu był też okazją do zadzierzgnięcia nowych i umocnienia istniejących relacji koleżeńskich i towarzyskich, czemu służyły wieczory, spędzane w serdecznej, pełne życzliwej i przyjaznej atmosferze. Teraz następuje czas wdrażania zadań wytyczonych przez X Zjazd, ZŻWP, co wymagać będzie kolosalnej mobilizacji całej naszej społeczności. To stanowi, nade wszystko, o przełomowym znaczeniu tegoż Zjazdu w historii Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w budowaniu jego lepszej przyszłości.

Tekst płk Miłosz Biały
Prezes ZR ZŻWP w Przemyśłu Zbigniew ŁĄKA podczas obrad X Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP

Nowy Prezes ZG ZŻWP

Gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA
Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Gen. dyw. dr Franciszek Puchała (ur. 18 lutego 1941 r. w m. Przecławka (Ponidzie) na Ziemi Świętokrzyskiej) - polski dowódca wojskowy i sztabowiec, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. operacyjnych, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. 
Gen. dyw. Franciszek Puchała służbę wojskową rozpoczął w 1959 r. jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Promowany na podporucznika w 1962 r. Po promocji dowódca plutonu ogniowego w Podoficerskiej Szkole artylerii 5 Brygady KBW. W 1966 r. mianowany porucznikiem. Po ukończeniu w 1971 r. ASG w Rembertowie - starszy pomocnik kierownika Naukowej Informacji Wojskowej ASG WP. Dalej służył w 2 pcz 10 DPanc w Opolu. W 1971 r. awansowany do stopnia kapitana. 
W latach 1972 - 1973 szef sztabu 10 pcz w 10 DPanc. Od 1973 r. szef wydziału operacyjnego 10 DPanc. W latach 1974 - 75 szef sztabu 10 DPanc. W 1974 r. mianowany do stopnia majora. W 1978 r. po ukończeniu ASG Sił Zbrojnych ZSRR objął stanowisko szefa oddziału operacyjnego - zastępcy szefa sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W 1979 r. mianowany do stopnia pułkownika. Od 1980 r. w Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego WP jako: szef oddziału gotowości bojowej, zastępca szefa Zarządu, od 1983 r. szef Zarządu Operacyjnego. W 1984 r. mianowany generałem brygady. W 1989 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP ds. operacyjnych oraz został mianowany generałem dywizji. Od 1990 r. I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. Uczestniczył w opracowywaniu planów integracji Polski w ramach NATO. Od 1993 r. inspektor Grupy Inspektorów Kierownictwa SG WP, od 1997 r. szef Zespołu Grupy Głównych Inspektorów MON, także asystent szefa Sztabu Generalnego WP.
Analityk i strateg wojskowy. Współautor modernizacji WP oraz jej integracji z NATO. Brał udział w przygotowaniu programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

Źródło: www.zzwp.pl

DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ

Dzień Weterana Służby Granicznej zorganizowany w dniu 12 września br. przez Zarząd Koło Nr 3 ZŻWP w Przemyślu rozpoczął się pod pomnikiem poległych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Zebrali się byli żołnierze WOP, byli funkcjonariusze SG, członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP, kombatanci i zaproszeni goście. Delegacja emerytowanych żołnierzy WOP zapaliła znicze pod pomnikiem, a następnie wszyscy udali się do sali historycznej  Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
Jednym z głównych punktów uroczystości było przekazanie Odznaki Korpusu Ochrony Pogranicza Za służbę graniczną przez st.chor.sztab. rez. Józefa Bojarskiego. Kol. Józef Bojarski przekazał tą odznakę Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Waldemarowi SKARBKOWI
Odznaka KOP została zatwierdzona przez ministra spraw wewnętrznych 31 października 1928 roku i wprowadzona w życie rozkazem dziennym Korpusu Pogranicza nr 85/28. Odznaka ta jest bardzo cennym eksponatem i wśród kolekcjonerów militariów jest jedną z najcenniejszych. Odznaka znajdzie swoje honorowe miejsce w sali historycznej BiOSG. Ponadto kol. Bojarski przekazał tablicę pamiątkową Wieczna chwała Kolegom poległym z Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza - Osowiec.

   W dalszej części uroczystości pan płk Henryk Burdon prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaczył za szczególne zasługi dla ZKRPiBWP – Komandorią ppłk Jana Ostrowskiego oraz medalami Za Zasługi dla ZKRPiBWP panów ppłk Jana Włuka, mjr Daniela Doda, mjr Wacława Kabała, kpt Tadeusza Dobrowolskiego, st. chor. sztab. Tadeusza Stanisławka, st.chor.sztab. Zdzisława Welszynga.

   Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu Zbigniew Łąka odznaczył brązową odznaką Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP pana Komendanta BiOSG płk SG Waldemara Skarbka oraz Medalem XXX-lecia ZŻWP - Zawsze Wierni Ojczyźnie panów płk SG Roberta Rogoz i ppłk SG Wiesława Czajkowskiego. Natomiast Komendant BiOSG płk SG Waldemar Skarbek wręczył Odznakę Pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału SG st.chor.sztab. rez. Józefowi Bojarskiemu i st.chor.sztab. rez. Zdzisławowi Welszyngowi.

Zarząd Koła Nr 3 wręczył:
- Listy gratulacyjne z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej panom:
 por. Stanisławowi Pominkiewiczowi
 płk Janowi Płatek,
 płk Bolesławowi Rozbaczyło
 
- Listy gratulacyjne z okazji rocznicy urodzin:
płk Bolesław Rozbaczyło
– 85 urodziny,
serż.sztab. Czesław Kwaśny
– 85 urodziny,
ppłk Stanisław Ciupiński
– 80 urodziny,
ppłk Eugeniusz Wróbel – 75 urodziny,
mjr  Michał Skrzypek – 75 urodziny,
chor. Józef Olchowy – 70 urodziny.

   W uroczystości tej wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP st.chor.sztab. w st.sp. Zbigniew Łąka, ppłk rez. Józef Guściora, kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski, st.chor.sztab. rez. Jan Starzak i st.chor.sztab. rez. Józef Bojarski, prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP płk. w.st.sp. Henryk Burdon, natomiast wśród gospodarzy oprócz wyżej wymienionego Pana Komendanta uczestniczyli także zastępca Komendanta ds. Logistycznych płk SG Piotr Sienkiewicz i Główny Księgowy płk SG Witold Dorosz.

   Po tej uroczystości udaliśmy się na przejścia graniczne w Medyce i Korczowej, gdzie pan Komendant PSG Medyka mjr SG Robert Inglot oraz pan Komendant PSG Korczowa ppłk SG Jacek Szczęchor służyli nam za przewodników. Mieliśmy okazję zwiedzić i dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o przejściach drogowych, kolejowych i pieszych. Mieliśmy także okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt techniczny jakim posługują się funkcjonariusze SG. Ponadto pan mjr SG dr Piotr Kozłowski opowiedział nam o historii KOP i WOP.

   Na zakończenie jakże ciekawego dnia udaliśmy się do Strażnicy Granicznej w Korczowej, gdzie ppor SG Janusz Łukaszów z zespołem w sposób wzorcowy przygotowali dla nas ognisko.

   W tym miejscu należą się słowa uznania dla organizatorów Dnia Weterana Służby Granicznej, którzy perfekcyjnie całość zorganizowali. Koledzy Zdzisław Welszyng, Tadeusz Stanisławek, Wacław Kabała, Daniel Doda i pewnie jeszcze wielu innych z precyzją wojskową i wielkim zaangażowaniem wszystko zaplanowali i zorganizowali.Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

74. Rocznica Walk Obronnych w Borownicy

W niedzielę 08.09.2013r. w uroczystościach obchodów 74 Rocznicy Walk Obronnych w Borownicy wzięli udział przedstawiciele ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew Łąka, Józef Bojarski. Ponadto w uroczystości udział wzięli najbliżsi krewni płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby, kombatanci, parlamentarzyści, wojewódzkie, powiatowe i gminne władze samorządowe, przedstawiciele wojska, ochotniczej straży pożarnej, straży granicznej, delegacje szkółwraz z młodzieżą szkolną, pracownicy lasów państwowych, przedsiębiorcy działający na terenie gminy Bircza, członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy Borownicy i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wystawienie wart honorowych przy krzyżu i obelisku na Wzgórzu nad "Czarnym Potokiem", przy pomniku pomordowanych mieszkańców Borownicy oraz na cmentarzu na grobie płk. Beniamina Piotra Kotarby. Posterunki honorowe pełnili żołnierze z 1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk Beniamina Kotarby, Harcerze z Hufca Ziemi Przemyskiej.
Oficjalnego powitania uczestników uroczystości dokonał Pan Andrzej Atamańczuk. Następnie o zabranie głosu poproszono Pana Józefa Żydownika Wójta Gminy Bircza. "Naszą powinnością jest zachowanie pamięci o tych ludziach i wydarzeniach, także obowiązek wobec tych, którzy przeżyli koszmar najbardziej krwawego konfliktu XX wieku” mówił do zebranych.W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście: Poseł na Sejm RP Pan Marek Rząsa oraz Przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego Pan Waldemar Szumny. Podczas uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Pan płk w st. spocz. Henryk Burdon wręczył odznaczenia państwowe za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Mszę świętą w intencji poległych i pomordowanych żołnierzy 17 Pułku Piechoty oraz mieszkańców Borownicy odprawił ks. Antoni Moskal.
Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Zgrupowanie Żmija –Warszawa 44”, którą kieruje daleki krewny płk. dypl. Beniamina Kotarby Pan Jan Kotarba ze Świątnik Górnych pod Krakowem odtworzyła wydarzenia z kampanii wrześniowej. Całość uroczystości uświetniała Orkiestra Dęta OSP z Medyki. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, odbył się występ zespołu z Klubu Garnizonowego z Rzeszowa oraz piknik na polu namiotowym z uczestnikami uroczystości i mieszkańcami Borownicy.
Nad całym przebiegiem uroczystości czuwał Pan płk dypl. w st. spocz. Józef Mroczka i Pan Komendant OSP w Birczy Andrzej Atamańczuk.płk. dypl. Beniamin Piotr Kotarba - urodził się 22.XI.1893 r. w Świątnikach Górnych. Gimnazjum ukończył w Drohobyczu. W 1914 r. powołany został do armii austro–węgierskiej. Służył na froncie rosyjskim, a następnie
włoskim. Od grudnia 1918 r. w Wojsku Polskim. Podczas kampanii ukraińskiej był dowódcą plutonu, a potem kompanii w 37 pp. Podjął studia na AGH w Krakowie, ale w lutym 1920 r. powrócił do 37 pp. gdzie doszedł do funkcji dowódcy batalionu (przebywał krótko w niewoli bolszewickiej, z której zbiegł) W 1923 r. ukończył Wyższą Szkołę Wojenną i uzyskał stopień majora Sztabu General ego. W następnych latach pełnił służbę w Sztabie Generalnym, Ministerstwie Spraw Wojskowych, 6 pspodhal, sztabie 14 DP w Poznaniu (szef sztabu) i dowództwie KOP. W 1935 r. został przeniesiony do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy na stanowisko dyrektora nauk, a po likwidacji szkoły – do 66 pp w Chełmie. 1 IV 1039 r. objął komendę 17 pp, którym dowodził w kampanii wrześniowej 1939 r. Poległ 12. IX. 1939 r. w Borownicy, prowadząc osobiście żołnierzy do ataku . Rozkazem Naczelnego Wodza z 1.1. 1946 r. został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika dypl. i odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militarii.


BOROWNICA, wieś na zachodnim skraju Pogórza, niedaleko Ulucza, o zabudowie malowniczo rozproszonej na stokach wzgórz. Borownica powstała prawdopodobnie dopiero w XIX w. jako osada przy założonej tu hucie
szkła. Zamieszkiwali ją w większości Polacy. W pierwszych latach XX w. wznieśli oni w dolnej części wsi murowany kościół. Do II wojny światowej Borownica była przysiółkiem Jawornika Ruskiego. Przed II wojną światową właścicielką tutejszego majątku liczącego 66 ha była M. Dydyńska. 
W 1939 r. mieszkało tu 760 osób (750 osób wyznania rzym.-kat. i 10 Żydów). Dziś Borownica liczy tylko kilkanaście domów. Ocalał murowany ko­ściół parafialny. 

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 ZR ZŻWP W PRZEMYŚLU

Od chwili obecnej będę publikował umownie nazwany Biuletynem Informacyjnym, taka gazetka, w którym zamieszczę wszystkie wydarzenia, uroczystości, obchody i jubileusze  Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu i z życia kół. Biuletyn będę zamieszczał co pół roku. Ów biuletyn zamieszczam w formacie .PDF i można go zapisać na dysku i wydrukować. Oczywiście kilka egzemplarzy wydrukuję i przekażę do biura ZR ZŻWP w Przemyślu. Czynię to dlatego, że wielu z kolegów nie ma dostępu do internetu i nie ma możliwości poczytania co się dzieje w związku. Czekam na propozycję na nazwę biuletynu np. Gazetka ZR ZŻWP w Przemyślu i sugestie

kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

Pobierz pliki

74. Rocznica wybuchu II wojny swiatowej

Msza św. w przemyskiej Archikatedrze z udziałem pocztów sztandarowych, w tym poczet wystawiony przez ZR ZŻWP w Przemyślu i orkiestry wojskowej rozpoczęła obchody 74 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Główna część uroczystości odbyła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Wojskowym. Wśród zaproszonych gości głos zabrali
Andrzej Matusiewicz Senator RP oraz Robert Choma Prezydent Miasta. W swoim wystąpieniu Prezydent dziękował szczególnie za obecność Kombatantom, świadkom tragicznych wydarzeń. To oni rok rocznie przybywają, aby poprzez uczestnictwo w uroczystości uczcić pamięć rodziny, najbliższych, przyjaciół i kolegów którzy odeszli. Zaapelował do dyrektorów szkół, aby organizowali oni lekcje z udziałem Kombatantów. Po oficjalnych wystąpieniach odczytany został apel poległych, a dla uczczenia ich pamięci oddana salwa honorowa. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W imieniu naszego związku kwiaty złożyli kol. Tadeusz Dec i Józef Guściora z płk Henrykiem Burdonem prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Delegacja ZR ZŻWP z płk Henrykiem Burdonem podczas składania wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Święto Wojska Polskiego 

Święto Wojska Polskiego, przypadające na dzień 15 sierpnia, to święto upamiętniające jedno z największych zwycięstw oręża polskiego odniesione w Bitwie Warszawskiej 1920 roku nad Rosją Sowiecką, które zostało ustanowione ponownie w dniu 30 lipca 1992 roku. Przed II wojną światową Święto Żołnierza w II Rzeczypospolitej ustanowił Minister Spraw Wojskowych gen. broni Stanisław Szeptycki rozkazem z dnia 4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

      Dla żołnierzy i pracowników 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu, którzy uczcili to wyjątkowe święto w ramach uroczystej zbiórki w dniu 14 sierpnia, jest to dzień długo oczekiwany ponieważ wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe: m.in. medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” , „Za Zasługi Dla Obronności Państwa”, oraz inne wyróżnienia w postaci dyplomów, pochwał, urlopów nagrodowych i nagród pieniężnych. Wśród wyróżnianych znalazł się także członek Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk rez. Józef Guściora, którego dowódca batalionu Pan ppłk Dariusz Czekaj nagrodził za długoletnią służbę i pracę.
     Na początku uroczystośąci dowódca 5bsp ppłk Dariusz Czekaj wraz z delegacją ZR ZŻWP złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem ś.p. kpr. Michała Kołka żołnierza 5bsp poległego w czasie VI zmiany PKW w Afganistanie.
      Na tą doniosłą uroczystość dowódca batalionu zaprosił przedstawicieli ZR ZŻWP w osobach ppłk Józef Guściora, kpt. Tadeusz Dec, kpt. Zbigniew Zembrzuski oraz prezesa Związku Kombatantów RP i BWP płk Henryka Burdonia. Sekretarz ZR ZŻWP kpt. Tadeusz Dec i wiceprezes ppłk Józef Guściora z okazji Święta Wojska Polskiego w imieniu prezesa złożyli na ręce ppłk Dariusza Czekaja podziękowanie za dotychczasową współpracę i pomoc przy organizowaniu różnych uroczystości oraz wręczyli medale "XXX Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Zawsze Wierni Ojczyźnie" żołnierzom batalionu, którzy wspomagali i angażowali się na rzecz związku.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 5 batalionu strzelców podhalańskich.

Tekst i zdjęcia kpt Zbigniew Zembrzuski

Porozumienie o współpracy między MON i ZŻWP


15 lipca 2013 r. w Warszawie zostało podpisane znowelizowane porozumienie o współpracy między
Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem
Żołnierzy Wojska Polskiego.
Porozumienie z upoważnienia Ministra ON
podpisał Sekretaez Stanu Czesław MROCZEK,
zaś ze strony Związku,
Prezes gen. dyw. Adam RĘBACZ
oraz Sekretarz Generalny płk Jan KACPRZAK.
Porozumienie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Pobierz pliki

Inscenizacja rzezi na Wołyniu w Radymnie

Około pięciu tysięcy widzów zgromadziła w sobotni wieczór w Radymnie rekonstrukcja zbrodni wołyńskiej "Wołyń 1943 nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary".Widowisko rozpoczęła prezentacja życia codziennego wsi na Wołyniu. Aktorzy wcielający się w mieszkańców wsi wracali z prac polowych do swoich domów. Sielankowy obraz wsi przerwał nocny napad banderowców i ukraińskich chłopów, którzy otoczyli domy przy akompaniamencie dramatycznej muzyki. Napastnicy wypędzali i wywlekali z domów mieszkańców. Wśród krzyków kobiet i dzieci słychać było strzały z broni i widać było ciała zabitych. Napastnicy zabijali m.in. kosami, widłami, sierpami, siekierami. Plądrowali też opustoszałe domy. Na zakończenie inscenizacji podpalono miniatury chałup.Całej inscenizacji towarzyszyły pieśni o tematyce religijnej, w tym pasyjne, a także narracja przybliżająca okoliczności zbrodni na Wołyniu. Podczas widowiska widać było płaczące kobiety i wzruszonych mężczyzn.
    Nad bezpieczeństwem w trakcie pokazu czuwało wojsko, policja i harcerze. Rekonstrukcja odbyła się w ramach obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na Kresach Wschodnich "dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej, czeskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, żydowskiej i ukraińskiej". Jej głównym elementem było widowisko audiowizualne z muzyką Krzesimira Dębskiego.
    Inscenizację zorganizowało Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K.", burmistrz Radymna, miasto Stalowa Wola oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie. Wzięli w nim także udział członkowie grup rekonstrukcyjnych oraz wolontariusze.

Więcej zdjęć w zakłądce Galeria Fotografii

Majowo-czerwcowe uroczystości związkowe w Przemyślu

Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu wraz z członkami związku ostatnie kilka tygodni mieli bardzo pracowite. A wszystko zaczęło się od dużej uroczystości jakim był IX Zjazd Delegatów i wybory nowych władz w dniu 20 maja 2013 roku. Zjazd jak i inne tego typu uroczystości był perfekcyjnie przygotowany. Wśród znakomitych gości był m.in. Poseł na Sejm RP Pan Marek Rząsa, który cyklicznie zaszczyca swą obecnością nasze uroczystości, podobnie jak Pan gen. Jan Brzeżawski Komendant Regionu SOK, płk Henryk Burdon prezes ZKRPiBWP czy też Pan ppłk Dariusz Czekaj dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich. Oczywiście trudno w tym omówieniu wymienić wszystkich gości. Już następnego dnia delegacja związku na czele z prezesem kol. Zbigniewem Łąką udali się do miejscowości Łazy w gminie Radymno, gdzie odbyła się uroczystość odznaczenia sztandaru Zespołu Szkół im,. Straży Granicznej złotą odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP”. Oprócz sztandaru podczas tej podniosłej uroczystości prezes ZR Zbigniew Łąka odznaczył także wójta Gminy Radymno Pana Stanisława Ślęzaka i dyrektora szkoły Pana Stanisława Kojdera brązowym medalem „Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że informację na temat tego wydarzenia zamieścił miejscowy tygodnik „Życie Podkarpackie” na swojej stronie internetowej. Podobna uroczystość, tym razem w Duńkowicach, odbyła się 6 czerwca br., gdzie został odznaczony sztandar Zespołu Szkół im. Wojsk Ochrony Pogranicza. Głównym inicjatorem i współorganizatorem tych dwóch uroczystości był kol. Zdzisław Welszyng prezes Koła Nr 3. Warto w tym miejscu wspomnieć, że członkowie Koła nr 3 są spadkobiercami Wojsk Ochrony Pogranicza – członkowie to w głównej mierze byli żołnierze WOP. Tam także prezes Zbigniew Łąka odznaczył dyrektora szkoły Pana Aleksandra Marciaka i Przewodniczącego Rady Gminy Radymno Pana Ryszarda Bociana.
    Na zaproszenie dowódcy 5bsp ppłk Dariusza Czekaja Zarząd Rejonowy uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Weterana. Uroczystość ta odbyła się na terenie batalionu w dniu 29 maja, gdzie prezes Łąka podziękował dowódcy, a także żołnierzom za pomoc w organizacji IX Zjazdu Delegatów i wręczył podziękowania, a także uczestniczył w delegacji składających wiązankę kwiatów pod pomnikiem ś.p. kpr. Michała Kołka żołnierza 5 bsp poległego podczas VI zmiany PKW w Afganistanie.

    Natomiast 23 czerwca w kościele garnizonowym odbyła się uroczystość pożegnania ks. kapelana komdr ppor. Wojciecha Szerszenia, który po dwóch latach pobytu w Przemyślu wraca nad morze. Ksiądz Wojciech Szerszeń podczas swojej posługi kapłańskiej dał się poznać jako wspaniały duszpasterz, niezłomny kapłan, pełen ujmującego optymizmu i szczerości, mimo tak krótkiego pobytu w garnizonie Przemyśl. Zawsze chętnie uczestniczył w naszych związkowych uroczystościach. Prezes Zbigniew Łąka odznaczył księdza Wojciecha brązowym medalem "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" w asyście związkowego pocztu sztandarowego i praktycznie całego zarządu.
    Należy także wspomnieć o jednej z priorytetowych imprez jaką od kilku lat organizuje Zarząd Rejonowy, a mianowicie Liga Strzelecka, która właśnie zakończyła się. Liga ta cieszy się dość dużym powiedzeniom, sezon „strzelecki” trwa od września do czerwca, raz w miesiącu byli żołnierze i nie tylko, bo także przychodzą dzieci, wnuki naszych członków i wspólnie uczestniczą w tej jakże atrakcyjnej i pouczającej imprezie. Oprócz oddania strzałów do tarczy i uzyskania określonego wyniku jest to sposobność na spotkanie się, na rozmowy, a
nawet na załatwienie różnego rodzaju spraw związkowych. Pierwsze miejsce zgodnie z oczekiwaniami zajął kol. Zbigniew Sebzda z wynikiem 958 pkt (średni wynik to prawie 96 pkt!), natomiast o drugie miejsce toczyła się zacięta walka do ostatniej edycji między kol. Piotrem Gniwkiem i kol. Józefem Guściorą, zwyciężył ten pierwszy różnicą 5 pkt. Głównym inicjatorem, prowadzącym i sędzią jest ppłk Zbigniew Sebzda, któremu należą się słowa uznania za jego poświęcenie i wytrwałość. Brawo Panie Zbyszku !
      Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu ściśle współpracuje ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przemyślu. I tak m.in. z okazji zakończenia II wojny światowej w siedzibie ZKRPiBWP na zaproszenie prezesa płk Henryka Burdona odbyła się uroczystość, podczas której najwyższymi odznaczeniami kombatanckimi zostali odznaczeni nasi członkowie: Józef Bojarski, Tadeusz Dec, Józef Guściora, Krzysztof Lach, a wcześniej prezes Zbigniew Łąka.
   
      To główne uroczystości, gdzie uczestniczyli członkowie naszego Zarządu. W tym miejscu można byłoby podsumować działalność naszego związku w ostatnim okresie, ale przecież oprócz Zarządu poszczególne koła także organizują rożnego rodzaju uroczystości, imprezy, spotkania czy też uczestniczą w innych uroczystościach.  W niektórych uroczystościach wystawiany jest tylko poczet sztandarowy. I tak na przykład poczet sztandarowy uczestniczył w obchodach 222 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Przemyślu, przedstawiciele związku, a w szczególności członkowie Koła Nr 3 pojechali na uroczystości pod pomnikiem „Ku czci poległych żołnierzy WOP” w nieistniejącej już wiosce Jasiel, Zarząd Koła Nr 3 ZŻWP w dniu 13 czerwca 2013 roku, przy pięknej słonecznej pogodzie, zorganizował patriotyczną uroczystość pod pomnikiem „Poległych żołnierzy WOP” na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Okazją była 68 rocznica powstania Wojsk Ochrony Pogranicza i 32 rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego. W dniu 3 czerwca 2013 roku Zarządy Kół Nr 1 i 2 zorganizowały Piknik Strzelecki połączony ze spotkaniem integracyjnym. Spotkanie rozpoczęło się na strzelnicy LOK, gdzie odbyły się zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego. W tych zawodach nie był ważny wynik, ale sam fakt uczestniczenia i oddania 10 strzałów do tarczy i spotkania się.

    Mimo swej skromności nie omieszkam wspomnieć, że podczas Jubileuszu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gnieźnie, a zwłaszcza podczas XV Sejmiku Korespondentów GWIR piszący ten tekst został wyróżniony i uhonorowany nagrodą ZŁOTY ENTER za „niepowtarzalną i twórczą aktywność w redagowaniu portali związkowych ...”. Oczywiście jestem, byłem mile zaskoczony tym wyróżnieniem, które na pewno zmotywuje mnie do jeszcze lepszej pracy, ale ... Ale w tym miejscu chciałbym podziękować przede wszystkim Zarządowi na czele ze Zbigniewem Łąką i członkom związku za to, że to Oni organizowali rożnego rodzaju uroczystości, imprezy i to dzięki Nim mogłem opisywać te wszystkie wydarzenia. Ich praca była motorem napędowym dla mnie. Nie mógł bym zapomnieć o ppłk Leszku Grzybie, który mnie chyba najbardziej motywował do pracy, to On namówił mnie w 2009 roku do wstąpienia do związku i to On jest głównym recenzentem moich poczynań na naszej stronie internetowej.

    Myślę, że dużym sukcesem jest też fakt, że jeden z naszych członków Zarządu Rejonowego (skarbnik) kol. Józef Bojarski w kwietniu br. został wybrany prezesem Związku Inwalidów Wojennych RP w Przemyślu i mimo nowych obowiązków w dalszym ciągu z wielkim zapałem realizuje zadania stawiane przez Zarząd ZŻWP!

      Reasumując można powiedzieć, że w Przemyślu dzieje się i to dużo! Ci, którzy są działaczami związku działają i to z poświęceniem i efektywnym skutkiem! W tym podsumowaniu przedstawione zostały tylko uroczystości z ostatnich dwóch miesięcy, a przecież w poprzednich miesiącach też sie wiele działo począwszy od corocznego Spotkania Opłatkowego w styczniu. Martwi mnie jedynie fakt, iż z roku na rok ubywa członków, że nie garną się do działalność społecznej „młodzi”, świeżo upieczeni emeryci wojskowi bądź żołnierze z czynnej służby. Powodów takiego stanu może być wiele, ale chyba jednym z najważniejszych jest utożsamieniem się z całym naszym społeczeństwem, który od jakiegoś czasu jest nastawiony na „branie”, a nie „dawanie”. A działalność społeczna to przede wszystkim „dawanie”.


Tekst kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski – rzecznik prasowy ZR ZŻWP w Przemyślu 

JUBILEUSZ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 

      Tegoroczny jubileusz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego miał wyjątkowo uroczystą oprawę. Centralnym uroczystościom, związanym z wręczeniem sztandaru, towarzyszył szereg innych, niemniej ważkich i radosnych wydarzeń. Naszą trzydniową wizytę na pięknej ziemi gnieźnieńskiej zawdzięczamy znakomitej organizacji kol. Waldemara Serockiego i gościnności gnieźnieńskich włodarzy: prezydenta miasta Jacka Kowalskiego i starosty powiatu Dariusza Pilaka.

   14 czerwca, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej i gnieźnieńskich władz samorządowych nastąpiło wręczenie sztandaru Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Uroczystości rozpoczęto mszą w kościele garnizonowym, celebrowaną przez Prymasa Polski abp Józefa Kowalczyka oraz ks. Tadeusza Gerlacha i ks. ppłk Mariusza Stolarczyka, który wygłosił homilię.


Źródło: http://www.gwir.pl

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego http://www.bbn.gov.pl
PODZIĘKOWANIE

Tą drogą składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do ufundowania nowego sztandaru Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

- Koło Nr 10 ZŻWP w Chełmnie
- Koło Nr 15 ZŻWP w Warszawie
- Koło nr 16 ZŻWP przy CSZ.LOG w Grudziądzu
- Koło nr 19 ZŻWP w Warszawie
- Koło Nr 23 ZŻWP w Warszawie
- Koło Nr 28 ZŻWP w Warszawie
- Koło Nr 39 ZŻWP w Warszawie
- Koło Nr 42 ZŻWP im. WOP Warszawa
- Koło Toruńskich Artylerzystów przy CSAIU im. J. Bema w Toruniu
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP Bydgoszcz
- Lubuski Zarząd Wojewódzki ZŻWP Zielona Góra
- Marzena Kruk
- Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Warszawie
- Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP Gdańsk
- Spółka Vets&Army sp. z o.o
- Toruński Zarząd Rejonowy ZŻWP Toruń
- Zarząd Rejonowy ZŻWP Bielsko Biała
- Zarząd Rejonowy ZŻWP Koszalin
- Zarząd Rejonowy ZŻWP Nowy Sącz
- Zarząd Rejonowy ZŻWP Przemyśl
- Zarząd Wojewódzki ZŻWP Białystok
- Zarząd Wojewódzki ZŻWP Łódź
- Zarząd Wojewódzki ZŻWP Szczecin
- Zarząd Wojewódzki ZŻWP Wrocław

Przewodniczący
Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru
Jan KACPRZAK

XV JUBILEUSZOWY SEJMIK GWiR


XV JUBILEUSZOWY SEJMIK "GWIR"

13 czerwca 2013 roku zorganizowany został
w Gnieźnie XV Jubileuszowy Sejmik Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty”.


W trakcie Sejmiku podsumowano działalność Redakcyjną oraz uhonorowano korespondentów oraz autorów publikacji za 2012 rok.


W części oficjalnej wystąpili:
- Redaktor Naczelna Agnieszka Wołk-Łaniewska;
- Przewodniczący Rady Redakcyjnej płk Zbigniew Moszumański;
- Prezes Spółki VETS&ARMY płk Jan Kacprzak.

Wyróżniono następujących korespondentów:
- SOWĘ im. Antoniego Witkowskiego, którą ufundowała Pani Małgorzata Witkowska-Brańska otrzymał Jerzy Bławat z Elbląga;
- SOWY Redakcyjne otrzymali:
- SUPER SOWĘ Piotr Białokozowicz z Warszawy;
- SOWĘ DEBIUT Andrzej Lewandowski z Warszawy;
- SOWA OSIĄGNIĘCIA ROKU Tadeusz Böhm z Poznania.
- ZŁOTY ENTER  za niepowtarzalną i twórczą aktywność w redagowaniu portali związkowych www.zzwp.pl i www.gwir.pl otrzymali: Andrzej Dargacz z Inowrocławia, Stanisław Miernik z Gołdapi oraz Zbigniew Zembrzuski z Przemyśla

- PATENT KORESPONDENTA „Głosu Weterana i Rezerwisty” otrzymali: - Henryk Budzyński z Warszawy,  Zbigniew Kozłowski z Gdańska.
- MEDAL za Zasługi dla „Głosu Weterana i Rezerwisty” otrzymali: Agnieszka Wołk-Łaniewska z Warszawy; Józef Cieślak z Krosna Odrzańskiego; Waldemar Serocki z Gniezna.
- DYPLOMY UZNANIA „Głosu Weterana i Rezerwisty” otrzymali: Ryszard Dąbrowski z Łodzi; Witold Mameła z Malborka.


Na stronie Głosu Weterana i Rezerwisty zamieszczony jest wykaz osób zasłużonych dla miesięcznika : http://www.gwir.pl/zwyczajni-niezwyczajni/2013/
Relacja z uroczystości wręczenia sztandaru dla ZG ZŻWP
w Gnieźnie 14 czerwca 2013 r.
(TV GNIEZNO
Kliknij tutaj ....)

Uroczystości w Jasielu

Przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu uczestniczyli w uroczystościach pod pomnikiem „Ku czci poległych żołnierzy WOP” w Jasielu. Uroczystości poświęcone były 68 rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza i upamiętnienia żołnierzy WOP i funkcjonariuszy MO poległych i zamordowanych podczas walk z bandami UPA w rejonie Strażnicy Jasiel oraz kurierów beskidzkich ZWZ/AK. Wśród uczestników tej uroczystości byli m.in. członek Zarządu Rejonowego Józef Bojarski, prezes koła nr 3 Zdzisław Welszyng, prezes honorowy koła nr 3 ppłk Jan Ostrowski i inni, głownie członkowie koła nr 3.
Wiecej informacji w zakładce Z życia kóła Nr 3 http://zzwpprzemysl.manifo.com/kolo-nr-3 

Odznaczenie sztandaru Zespołu Szkół im. WOP w Duńkowicach złotą odznaką Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

     W Duńkowicach, gmina Radymno, w dniu 6 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość odznaczenia sztandaru Zespołu Szkół im. Wojsk Ochrony Pogranicza złotą odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Wyśmienitą okazją do odznaczenia sztandaru był jubileusz 40-lecia nadania szkole imienia WOP.         Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym prowadzonej przez ks. proboszcza ks. Krzysztofa Szczygielskiego, który w swoim kazaniu mówił o roli wychowania dzieci w duchu patriotycznym.
    Wójt Gminy Radymno Stanisław Ślęzak pełniący rolę gospodarza przywitał znakomitych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością tą uroczystość. Wśród znakomitych zaproszonych gości byli przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP z prezesem Zbigniewem Łąką i członkami Zarządu kpt. Zbigniew Zembrzuski, kpt. Tadeusz Dec, płk Józef Mroczka członek Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP, płk SG Robert Rogoz Zastępca Komendanta BiOSG, ppłk SG Jacek Szcząchor Komendant Placówki Straży Granicznej w Korczowej, Ryszard Bocian Przewodniczący Rady Gminy Radymno, proboszcz ksiądz Krzysztof Szczygielski, st.chor.sztab. rez. Józef Bojarski Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Przemyślu, chor. rez. Eugeniusz Tomaka Prezes 39 Oddziału Spadochroniarzy Polskich w Przemyślu, st.chor.sztab. SG Zdzisław Welszyng Prezes Koła nr 3 Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu, Jan Kojder Dyrektor Zespołu Szkół w Nienowicach, Stanisław Kojder dyrektor Zespołu Szkół w Łazach, Grzegorz Błaszczyk Prezes OSP w Duńkowicach.
Zarząd Rejonowy ZZWP na ta okoliczność wystawił poczet sztandarowy, który jak zwykle w takich okolicznościach wspaniale się prezentował.

     Odznaczenia sztandaru dokonał członek Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP płk Józef MROCZKA i prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu st.chor.sztab.  Zbigniew ŁĄKA oraz płk SG Robert ROGOZ Zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu.   Podczas tej doniosłej uroczystości płk Józef Mroczka odznaczył także brązowymi odznakami „Za zasługi dla ZŻWP” Przewodniczącego Rady Gminy Radymno pana Ryszarda Bociana i dyrektora Zespołu Szkół w Duńkowicach pana Aleksandra Marciaka

        Podczas swoich wystąpień wszyscy mówcy zwracali uwagę na kształtowanie patriotyzmu, który składa się z wielu czynników. Wychowanie w domu, przedszkolu, szkole, poprzez kościół katolicki, służbę wojskową, media i różne organizacje. Bóg – Honor – Ojczyzna– trzy słowa, które wyznaczały i wyznaczają drogę wielu Polakom od czasów średniowiecznego rycerstwa aż po współczesne społeczeństwo obywatelskie. Uroczystość ta dała okazję do cofnięcia się w przeszłość i wspomnieniu o roli Wojsk Ochrony Pogranicza.

        Na zakończenie tej podniosłej uroczystości odbył się występ słowno-muzyczny uczniów Zespołu Szkół w Duńkowcach, który przygotowały panie Elżbieta Szymczycha i Beata Jankowska. Były podniosłe pieśni i recytowane wiersze.
     
Tekst z zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski
– rzecznik prasowy ZR ZZWP w Przemyślu

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

    Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 roku, ustanowiła ogólnopolskie święto weteranów - Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To święto wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy z polecenia Rzeczypospolitej, wypełniali swoje obowiązki służbowe poza jej granicami. W tym roku 29 maja we Wrocławiu na Rynku Głównym odbędzie się Centralne Święto - Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

      W Przemyślu na placu alarmowym 5 batalionu strzelców podhalańskich w dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste rozprowadzenie 5bsp z okazji Święta – Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W uroczystości tej wzięli udział także związkowcy z ZR ZZWP w Przemyślu – prezes Zbigniew Łąka, sekretarz Tadeusz Dec, wiceprezes Józef Guściora, rzecznik prasowy Zbigniew Zembrzuski oraz Józef Bojarski, a także prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon. Na początku uroczystośąci dowódca 5bsp ppłk Dariusz Czekaj wraz z delegacją ZR ZŻWP złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem ś.p. kpr. Michała Kołka żołnierza 5bsp poległego w czasie VI zmiany PKW w Afganistanie. Podczas tej uroczystości dowódca bataliony ppłk Dariusz Czekaj wręczył wyróżnienia żołnierzom. A prezes ZR ZŻWP Zbigniew Łąka wręczył podziękowania żołnierzom, którzy pomagali w organizacji IX Zjazdu Delegatów ZR ZŻWP, który odbył się w klubie żołnierskim 5bsp. Ponadto w imieniu prezesa 39 Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy kol. Józef Bojarski wręczył  odznaczenie dowódcy batalionu ppłk Dariuszowi Czekajowi.
Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

29 maja 2013r.
Kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

Odznaczenie sztandaru Zespołu Szkół im. Straży Granicznej
w Łazach złotą odznaką "Za zasługi dla ZŻWP".

    21 maja 2013 roku na terenie Gminy Radymno w Zespole Szkół im. Straży Granicznej w Łazach odbyła się uroczystość odznaczenia sztandaru złotą odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Wyśmienitą okazją do odznaczenia sztandaru był jubileusz 10-lecia nadania imienia Straży Granicznej szkole. Odznaczenia sztandaru dokonał prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu st.chor.sztab. rez. Zbigniew ŁĄKA i płk SG Robert ROGOZ Zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu. Wśród znakomitych zaproszonych gości byli przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP (ppłk Józef Guściora, kpt. Zbigniew Zembrzuski), kpt. SG Bogdan Czternastek Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Korczowej, inż. Stanisław Ślęzak Wójt Gminy Radymno, Ryszard Bocian Przewodniczący Rady Gminy Radymno, Kazimierz Kiełt Radny Gminy Radymno, ksiądz Ryszard Buryło, st.chor.sztab. rez. Józef Bojarski Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Przemyślu, chor. rez. Eugeniusz Tamaka Prezes 39 Oddziału Spadochroniarzy Polskich w Przemyślu, st,chor.sztab. SG Zdzisław Welszyng Prezes Koła nr 3 Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu, Aleksander Marciak Dyrektor Zespołu Szkół w Duńkowicach, Jan Kojder Dyrektor Zespołu Szkół w Nienowicach, Jan Fusiek Prezes OSP w Łazach, Zuzanna Czyż Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach. Rolę gospodarza tej uroczystości pełnił dyrektor Zespołu Szkół im. Straży Granicznej w Łazach pan Stanisław Kojder. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: Zespołu Szkół im. Straży Granicznej w Łazach, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach.

    Podczas tej doniosłej uroczystości prezes Zbigniew Łąka odznaczył także brązowymi odznakami „Za zasługi dla ZŻWP” wójta Gminy Radymno pana Stanisława Ślęzaka i dyrektora Zespołu Szkół w Łazach pana Stanisława Kojdera.

      Zbigniew Łąka w swoim wystąpieniu złożył na ręce dyrektora szkoły i grona pedagogicznego  gratulacje i podziękowania za podejmowane działania, za budowanie historycznej i patriotycznej świadomości młodego pokolenia. Z ust przemawiających bardzo często padało „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

    Po oficjalnej części odbył się występ słowno-muzyczny uczniów Zespołu Szkół w Łazach, który przygotowały panie Joanna Petynia i Agnieszka Glazar-Mazurek. W tej części dzieci przedstawiły historię naszego państwa i patrona szkoły. Dzieciaki – jak zawsze – stanęły na wysokości zadania i spisały się na medal. Były podniosłe pieśni i utwory literackie.

        Na zakończenie odbył się pokaz sztuk walki w wykonaniu grupy z Jarosławia. Pokaz cieszył się wielkim zainteresowaniem, a zwłaszcza wzbudzał podziw u najmłodszych widzów.

Tekst z zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski
                      – rzecznik prasowy ZR ZZWP w Przemyślu

IX ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W PRZEMYŚLU

W klubie żołnierskim 5 batalionu strzelców podhalańskich w dniu 20 maja 2013 roku odbył się IX Zjazd Delegatów Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu. Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zbigniew ŁĄKA przywitał serdecznie przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili zjazd m.in.: Marek Rząsa Poseł RP, płk Józef Mroczka członek Prezydium ZG ZŻWP, mjr Józef Bednarczyk członek ZG ZŻWP, Jan Motyka Dyrektor WBE w Rzeszowie, mjr Rafał Kluz zastępca dowódcy 5 bsp, gen. Jan Brzeżawski Komendant Regionu SOK, kpt. Sławomir Bieniarz przedstawiciel WKU w Jarosławiu, st.chor.sztab. Krzysztof Lach p.o. Komendant ŻW w Rzeszowie, płk Henryk Burdon prezes Związku Kombatantów RP, st.chor.sztab, Józef Bojarski prezes Związku Inwalidów Wojennych, chor. Eugeniusz Tamaka prezes 39 Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy, kpt. Tadeusz Dobrowolski przewodniczący TOZEiR SG, pani Krystyna Garbarczyk kierownik Klubu Żołnierskiego 5 bsp oraz panie Katarzyna Babiś, Irena Łomańska i Zdzisława Łobaza.

    Prezes Zbigniew Łąka odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu w VIII kadencji tj. w latach 2009 – 2013. Głównym celem obecnego zjazdu jest dokonanie analizy i oceny pracy Zarządu i całej organizacji oraz nakreślenie kierunków działań na następną kadencję – powiedział Zbigniew Łąka i przeszedł do szczegółów sprawozdania. W swoim sprawozdaniu wymienił najważniejsze przedsięwzięcia, m.in. obchody XXX-lecia ZŻWP, uczestnictwo w jubileuszach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, w święcie 5 batalionu strzelców podhalańskich i 1 batalionu czołgów oraz 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Radymnie, delegacje ZR brali udział także w ćwiczeniach poligonowych w Nowej Dębie 1 batalionu czołgów z Żurawicy i 5 batalionu strzelców podhalańskich. Ponadto członkowie związku czynnie brali udział różnych uroczystościach państwowych, m.in. w Święcie Niepodległości w Przemyślu i Birczy, obchodach wybuchu II wojny światowej, święta Konstytucji 3 Maja, rocznicach w Bobrownicy, Jasielu i Krzywczy. Podkreślił także, że poszczególne koła same organizowały także różne uroczystości jak chociażby Koło Nr 2 w 2010 roku zorganizowało Bal Niepodległościowy. Na wielkie słowa pochwały zasługuje także zorganizowanie przez ppłk Zbigniewa Sebzdę Ligi Strzeleckiej, która działa od 2009 roku i to działa z wielkim powodzeniem i jest chyba jedyna taka w Polsce. Ponadto kol. Łąka omówił problematykę organizacyjną, socjalno-bytową i zdrowotną. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował całemu Zarządowi oraz prezesom poszczególnych kół i wszystkim członkom za wspieranie i pomoc w realizowaniu postawionych zamierzeń na VIII Zjeździe.
    Ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci biorący udział w IX Zjeździe udzielili absolutorium.
    Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości oraz dyskusji przystąpiono do wyboru nowych władz.
W wyniku tajnego głosowania wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy w składach:
Zarząd Rejonowy ZZWP w Przemyślu:
1. st.chor.sztab. Zbigniew Łąka - prezes ZR ZŻWP w Przemyślu
2. ppłk Józef Guściora - wiceprezes ds. organizacyjnych
3. st.chor.sztab. Marian Baran - wiceprezes ds.socjalnych
4. ppłk Zbigniew Sebzda - wiceprezes ds. proobronnych
5. st.chor.sztab. Jan Starzak - wiceprezes ds. społecznych
6. kpt. Tadeusz Dec - sekretarz ZR
7. st.chor.sztab. Józef Bojarski - skarbnik ZR
8. sierż. Jan Łukaczyk - członek ds. gospodarczych
9. kpt. Zbigniew Zembrzuski - członek ds. kontaktów z mediami – rzecznik prasowy


Komisja Rewizyjna:
1. ppłk Leszek Grzyb - przewodniczący komisji
2. mjr Piotr Gniwek - członek komisji
3. kpt. Piotr Wiśniewski - członek komisji


Sąd honorowy:
1. ppłk Boghdan Powęska - przewodniczący
2. ppłk Jan Ostrowski - członek
3. płk Stanisław Sząbara - członek


    Podczas trwania zajadu wręczono odznaczenia (odznaki i medale) związkowe dla zasłużonych członków związku oraz dyplomy i podziękowania. M.in. płk Józef Mroczka w imieniu prezesa ZG gen. Adama Rębacza wręczył srebrną odznakę „Za zasługi dla ZŻWP” prezesowi Zbigniewowi Łące.
    W przerwie zjazdu uroczystość umilał występ zespółu wokalno-muzycznego pod kierownictwem Elżbiety Bernatek z klubu żołnierskiego 5 bsp.


Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski, rzecznik prasowy ZR ZŻWP w Przemyślu

Obchody 222 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Przemyślu


Mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, orkiestry, chóru „Magnificat” i pocztów sztandarowych, w tym m.in. poczet sztandarowy Zwizku Żołnierzy Wojska Polskiego, rozpoczęły się uroczystości rocznicowe Konstytucji 3-go Maja, pod przewodnictwem ks biskupa Adama Szala. Podczas homilii ks biskup powiedział m.in. abyśmy przestrzegali tego co wynika z dekalogu, a zwłaszcza naszych zasad i wartości. Tradycyjnie uroczystość w Przemyślu odbyły się na Wzgórzu Zamkowym przed kamieniem upamiętniającym Konstytucję 3 Maja.
    Jednym z, elementów świętowania w tym dniu jest uroczysta sesja rady miasta , podczas której co roku jest ogłaszany laureat Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla, w tym roku laureatem został August Stanisław  Fenczak, przyznawany jest również tytuł „Przemyślanin Roku’’ nagrodę otrzymał Zbigniew Bednarczyk. Na wniosek dyrektor Centrum Kultury i Nauki Zamek Renaty Nowakowskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał odznakę ,,Zasłużony dla kultury Polskiej ‘’dla Grażyny Niezgody


Zdjęcia Zdzisław Welszyng (Galeria Fofografii)

Szkolenie 5 batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla
w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
w Nowej Dębie. 


W dniu 12 marca 2013 roku dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla wchodzącego w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie ppłk Dariusz CZEKAJ zaprosił władze samorządowe z Przemyśla i powiatu, organizacje społeczne, młodzież szkolną na pokazowe szkolenie bojowe pododdziałów na poligonie w Nowej Dębie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Starosta Przemyski Jan Pączek, Burmistrz Radymna Wiesław Pierożek, Wójtowie Gmin Mariusz Śnieżek, Janusz Szabaga, Bogusław Słabicki, Marek Iwasieczko oraz gen. Jan Brzeżawski Komendant SOK w Przemyślu, Jan Geneja Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu, płk Henryk Burdon prezes ZO ZKRPiBWP, były dowódca 14 das z Jarosławia ppłk Kazimierz Piotrowicz ponadto delegacja Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu: prezes Zbigniew Łąka, wiceprezes Józef Guściora i rzecznik prasowy Zbigniew Zembrzuski.

    Szkolenie rozpoczął dowódca ppłk Dariusz Czekaj powitaniem gości, oraz krótkim przedstawieniem batalionu i planu dnia, następnie wszyscy przemieścili się na pas taktyczny, gdzie odbyła się główna część pokazowego szkolenia. Ćwiczyła kompania wsparcia i 2 kompania zmechanizowana, która odbyła w ramach ćwiczenia kierowanie ogniem kompanii w obronie. Widzowie byli pod wrażeniem warkotu silników bojowych wozów piechoty (BWP), strzałów z rożnej broni, zgrania działania. W czasie strzelania podhalańczyków wspierały moździerze z kompani wsparcia oraz pluton przeciwpancerny, którego żołnierze wystrzelili przeciwpancerny pocisk kierowany SPIKE. Spike to jedne z najnowocześniejszych pocisków kierowanych na świecie. Bojowe strzelanie z takich pocisków to dla wojska gratka, dlatego, że to dość kosztowna operacja (jeden pocisk wart ok. 100 tysięcy dolarów!). Pocisk przeciwpancerny bezbłędnie trafił w oddalony o niespełna trzy kilometry wrak czołgu. Jego maksymalny zasięg działania to 4000 metrów. Ponadto dla oddania realizmu pola walki saperzy z 16 batalionu saperów z Niska zapozorowali ogień artylerii przeciwnika. Zaproszeni gości mieli okazję także obejrzeć pokaz zabezpieczenia logistycznego batalionu podczas szkolenia poligonowego.

    Po tej części pokazowej wszyscy zaproszeni goście udali się na Bojową Strzelnicę Piechoty, gdzie można było zapoznać się z danymi technicznymi wozów bojowych, broni strzeleckiej i rodzajami używanej amunicji.

    Dzień szkolenia zakończył się żołnierskim poczęstunkiem, oczywiście typową grochówką żołnierską oraz podziękowaniami za ciekawie spędzony czas. Dowódca batalionu wszystkim zaproszonym gościom wręczył certyfikaty uczestnictwa w ćwiczeniach 5bsp. W trakcie obiadu Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zbigniew Łąka w krótkich słowach podziękował za dotychczasową współpracę i w imieniu Prezesa Zarządu Głównego ZŻWP gen. Adama Rębacza odznaczył ppłk Dariusza Czekaja honorową odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP”.


Tekst i zdjęcia Rzecznik prasowy ZR ZŻWP w Przemyślu kpt. Zbigniew Zembrzuski

Zebranie ZR ZŻWP w dniu 7.02.2013r.

7 lutego br. w siedzibie związku odbyło się zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu poszerzone o prezesów i skarbników poszczególnych kół. Prezes ZR kol. Zbigniew Łąka odczytał roczne sprawozdanie z działalności związku za 2012 rok. Zwrócił szczególną uwagę na opłacanie składek członkowskich oraz stan ilościowy członków (na dzień 1.01.2013r. - 133 członków). Omówił w szczegółach działalność socjalną i opiekę specjalną związku. Przedstawił także plan zamierzeń na 2013 rok, wymienił najważniejsze daty w br. m.in. Okres sprawozdawczo-wyborczy w poszczególnych kołach oraz w Zarządzie Rejonowym. Apelował o przekazywanie 1% podatku na związek - zebrane pieniądze zostaną wykorzytane na nowy sztandar. Koledzy Józef Guściora i Zbigniew Zembrzuski zadeklarowali pomoc, a wręcz , że sami rozliczą "PITY" tym wszystkim, którzy zechcą przekazać 1% na związek. Kol. Zbigniew Sebzda omówił Ligę strzelecką, namawiał do udziału w tej lidze większej ilości osób, a także wspomniał o planowanych jesienią zawodów o Puchar Prezesa ZR ZŻWP. Koledzy Józef Guściora i Józef Bojarski wyjaśnili niuanse finansowe dla skarbników.

W związku z tym, iż zebranie przypadło w tzw. „tłusty czwartek” prezes Zbigniew Łąka nie zapomniał o poczęstunku pączkami zebranych gości.

kpt. Zbigniew Zembrzuski

Spotkanie w Zarządzie Okręgowym ZKRPiBP w Przemyślu

    W siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych w Przemyślu przy ul. Stachiewicza prezes płk Henryk Burdon i prezes Zbigniew Łąka podpisali porozumienie o współpracy.
    W dalszej części spotkania Prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP płk Henryk BURDON zasłużonych działaczy naszego związku odznaczył Krzyżem Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP. Powyższe odznaczenia otrzymali koledzy: Tadeusz Dec, Józef Guściora, Wiesław Więch, Krzysztof Lach. Ponadto płk Henryk Burdon odznaczył dowódce 5 bsp ppłk Dariusza Czekaja Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony, Krzyżem Zwycięzcom – 1945.
Była to także okazja do złożenia życzeń imieninowych Pany Pułkownikowi Henrykowi Burdoniowi.

kpt. Zbigniew Zembrzuski

Noworczne spotkanie opłatkowe ZŻWP w Przemyślu


    Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła noworocznemu spotkaniu wigilijnemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu w dniu 17 stycznia 2013r. w restauracji hali sportowej w Przemyślu.
    W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził kol. Józef Koza przedstawiając wymowę symboliki Świąt Bożego Narodzenia i choinki. Pułkownik Koza mówił m.in. „Choinka nie od zawsze była symbolem świąt Bożego Narodzenia. Pierwotnie związana była z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka.” Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami (nawiązanie do rajskiego drzewa). Nieco później obyczaj ten przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go w krajach Europy Północnej i Środkowej. W XIX wieku choinka zawitała w Anglii i Francji, a potem do krajów Europy Południowej. Od tej pory jest najbardziej rozpoznawanym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów) i początkowo spotykana była jedynie w miastach.

      Rolę gospodarza pełnili Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP kol. Zbigniew Łąka, który wszystkim przybyłym złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich członków związku. Słowo boże wygłosił ks.kapelan komdr ppor. Wojciech Szerszeń.
        W uroczystości brali  udział poseł PO Marek Rząsa, dowódca 5 bsp ppłk Dariusz Czekaj, komendant WKU w Jarosławiu ppłk Marian Wardęga, ks. kapelan komdr ppor. Wojciech Szerszeń, prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon i radny Józef Leja.

        Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć co za nami, co przed nami, życzyć sobie tego co dobre i namawiać się do wzajemnej współpracy


Tekst i zdjęcia: kpt. Zbigniew Zembrzuski

2012 rok

B A R B Ó R K A
Związek Żołnierzy-Górników represjonowanych w latach 1949-1959

W historii Polski zapisano wiele kart narodowej hańby. Jedną z nich niewątpliwie
był rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 036/MON/49 z 5.08.1949 roku, podpisany przez Edwarda Ochaba, o tworzeniu tzw. Batalionów Pracy - jednostek zastępczej
służby wojskowej. Drugi rozkaz MON, podpisany przez marszałka Konstantego
Rokossowskiego Nr 008/MON/51 z 1.02.1961 roku, oraz Uchwały Prezydium Rządu z 10 i 14 kwietnia 1951 roku uściśliły zasady wcielania poborowych do Batalionów Pracy oraz tryb ich funkcjonowania. Pod pozorem odbywania zasadniczej służby wojskowej młodzi Polacy wywodzący się z rodzin o patriotycznych, także należących nieraz w czasie wojny i bezpośrednio po niej do różnych organizacji niepodległościowych, byli wcielani do Wojskowych Batalionów Górniczych, Batalionów Pracy, Batalionów Budowlanych i kolejowych. Wcielano do nich także młodych kapłanów, ludzi związanych z Kościołem - studiujących w seminariach duchowych oraz synów chłopów - przeciwników kolektywizacji.
    W Klubie Żołnierskim 5 batalionu strzelców podhalańskich w dniu 3 grudnia 2012 roku odbyła się uroczystość z okazji „Barbórki”. W uroczystości tej udział wzięli m.in. żołnierze-górnicy, wdowe, dowódca 5 bsp ppłk Dariusz CZEKAJ, prezes ZR ZŻWP Zbigniew ŁĄKA, prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP płk Henryk BURDON, dyrektor biura poselskiego Piotra TOMAŃSKIEKIEGO, komendant placówki Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie st.chor.sztab. Krzysztof LACH, komendant Komisariatu Policji w Żurawicy st.asp. Jerzy KRUCZEK, oraz inni zaproszeni goście.
    Prezes związku-górników przede wszystkim podziękował zaproszonym gościom za owocną współpracę i wręczył okolicznościowe „Podziękowania”.

Kpt. rez. Zbigniew ZEMBRZUSKI

Prezydent Robert Choma 10 lat prezydentem Przemyśla.

    W 2010 r. Choma, jako kandydat stowarzyszenia Regia Civitas, również w pierwszej turze został prezydentem. Choć już z dużo mniejszą przewagą poparcia niż w 2006 r. Ale ciekawe rzeczy wydarzyły się w radzie miejskiej. Wybory w Przemyślu wygrała Platforma Obywatelska. Teraz miastem rządzi koalicja prezydenckiej RC z PO. Dość oryginalna, bo wśród radnych RC są członkowie bądź sympatycy prawicowych Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. PiS jest w opozycji.
    10 lat temu, w 2002 r. pierwszy raz został wybrany na prezydenta Przemyśla. Jest nim do dzisiaj. Dużo wcześniej był wiceprezydentem tego miasta. Wczoraj podsumował ostatnią dekadę. W 2002 r. startował z prawicowego komitetu Przemyśl Razem. Wygrał w drugiej turze, niewielką przewagą głosów pokonując kandydata lewicy.

Czytaj więcej ....

Obchody Święta Niepodległości

11 listopada br. przedstawiciele Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z prezesem kol. Zbigniewem ŁĄKĄ  na zaproszenie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uczestniczycli w obchodach 94 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Birczy.
Oficjalne rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wystawienie warty honorowej przy pomniku w rynku oraz na grobach powstańców na starym cmentarzu przez harcerzy Gimnazjum nr 1 oraz OSP w Birczy. Po złożeniu symbolicznych wiązanek i zapaleniu zniczy uczesnicy udali się na mszę świętą w intencji Ojczyzny. Msza została odprawiona przez ks. dziekana dekanatu birczańskiego Stanisława Kota, homilię do zgromadzonych w świątyni wygłosił ks. Bartosz Gręda. W drugiej części uroczystości w Gminnym Domu Kultury Prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP w Przemyślu płk Henryk BURDON wręczył odznaczenia kombatanckie za zasługi dla związku. Odznaczenia otrzymali:· Zbigniew Łąka, Stefan Młynarz, Jerzy Góralewicz, Zbigniew Kopczak, Beata Worotyłko, Halina Fedczak, Józef Czwerynko, Jan Lichota, Jan Pączek, Marek Kudła, Janusz Hołyszko. W imieniu odznaczonych głos zabrał starosta przemyski Pan Jan Pączek. Następnie uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Birczy wystąpili w krótkim, ale jakże wymownym patriotycznym przedstawieniu słowno-muzycznym.
  Wśród przedstawicieli ZR ZŻWP oprócz wymienionego prezesa uczystniczyli także koledzy: Józef Guściora, Tadeusz Dec, Józef Bojarski i Zbigniew Zembrzuski.
   
      Poczet sztandarowy, który wystawił Zarząd Rejonowy ZŻWP uczestniczył w obchodach Święta Niepodelgłości w Przemyślu. W skład pocztu weszli koledzy Jan Starzak, Jerzy Kowalczyk i Zdzisław Welszyng. Główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Orląt Przemyskich, w których udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzyści, dowódcy i komendanci służb mundurowych, kombatanci, poczty sztandarowe Wojska, Straży Granicznej, Policji, zakładów pracy, szkół i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy miasta. Byli też goście z zagranicy, delegacja z Mościsk na Ukrainie oraz grupa młodzieży z Hiszpanii. Tradycyjnie uroczystości zakończyły się złożeniem wieńców pod Pomnikiem Orląt oraz defiladą pododdziałów uczestniczących w obchodach Święta Niepodległości.

Tekst i zdjęcia: kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

Medale XXX-lecia ZŻWP dla żołnierzy 5 bsp

12 listopada 2012 roku na terenie koszar, na placu alarmowym, 5 batalionu strzelców podhalańskich Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu st.chor.sztab. ZBIGNIEW ŁĄKA wręczył pamiątkowe medale z okazji XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za dobrą współpracę ze związkiem. Medalami zostali odznaczeni: dowódca 5 bsp ppłk Dariusz Czekaj, mjr Wiesław Szczepankiewicz, ks. kapelan komdr ppor. Wojciech Szerszeń oraz Pani Krystyna Garbarczyk. Ponadto kol. Zbigniew Łąka w imieniu drużyny uczestniczącej w XI Centralnych Zawodach Sportowo-Obronnych ZŻWP wręczył podziękowanie na ręce kapitana Marcina Lesia za przygotowanie drużyny naszego związku do tych zawodów dla st.kpr. Marcina Semeniuka i szer. Sławomira Kurpyty. Na zakończenie tej niezwykłej uroczystości odbyła się defilada pododdziałów batalionu.

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

Zmiana Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich


W dniu 16 listopada 2012 roku o godz. 14.00 na Rynku w Rzeszowie, odbędzie się uroczystość zdania i objęcia obowiązków Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

     Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej, stanowisko obejmie pułkownik dyplomowany Wojciech Kucharski. Zdający obowiązki gen. bryg. Stanisław Olszański, który jest dowódcą 21 BSP od stycznia 2010 roku, został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe – Zastępcy Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Ceremonia odbędzie się w obecności Dowódcy Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewa Głowienki, bezpośredniego przełożonego, który przyjmie meldunki o zdaniu i objęciu obowiązków.


Źródło: http://www.21bsp.wp.mil.pl/pl/67_295.html


FILM Z PRZEKAZANIA OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY 21 BSP.

Wszystkich świętych

Mortuis Pro Patria (Polegli za Ojczyznę) napis ten widnieje na Krzyżu w części wojskowej Cmentarza Zasańskiego przy ulicy Bolesława Śmiałego w Przemyślu.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku przyłączył się do wspólnego kwestowania na ratowanie zabytków przymyskich cmentarzy. ZŻWP reprezentowali: Zbigniew Łąka, Józef Bojarski, Jan Łukaczyk, Jan Starzak i Jerzy Kowalczyk.
W kweście w 2012 roku biorą udział: Prezydenci miasta, posłowie na sejm, radni miasta, artyści, dziennikarze, pracownicy urzędów i instytucji kultury, młodzież i nauczyciele oraz stowarzyszenia i fundacje.

Środki zebrane w trakcie tegorocznej kwesty zostaną zwydatkowane w 2013 roku na następujące zadania:
- w związku ze zbliżającą się 100 rocznicą wybuchu Wielkiej Wojsny 1914-1918 planowana jest konserwacja elementów założenia wojskowej części cmentarza Zasańskiegio
- w związku ze zbliżającą się 150 rocznicą wybuchu powstania styczniowego 1863r. planuje się na Cmentarzu Głównym przy ul.Słowackiego wykonanie tablicy-pomnika upamietającej powstańców styczniowych i żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920-21r.

W kweście 2011 roku zebrano kwotę 30.444,00 zł.

Tradycja kwestowania przed przemyskimi cmentarzami sięga 1978 roku, kiedy to przy Towarzystwie Przyjaciół Przemyśla i Regionu powstała sekcja Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami Przemyskimi, któremu przewodniczył sędzia Antoni Rachwał. Niestety śmierć tego społecznika przerwałą tę piękną i pożyteczną akcję i dopiero od 2005 roku rozpoczęło ją organizować Towarzystwo Ulepszania Miasta, a od 2007 roku - Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.


Kwesta trwała od 31 października do 2 listopada 2012r.
- Dzięki udziałowi 416 wolontariuszy zebrano do puszek na ratowanie przemyskich nekropolii kwotę 26 tys. 261 złotych - powiedziała Bogusława Pieczyńska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.


Źródło: UM Przemyśl

XIV Sejmik Korespondentów "Głosu Weterana i Rezerwisty" 

XIV Sejmik GWiR poświęciliśmy pamięci ojca „Głosu Weterana i Rezerwisty”, zmarłego w tym roku płk. Antoniego Witkowskiego. Nasze obrady rozpoczęły się od projekcji filmu o życiu i dokonaniach płk. Witkowskiego. Córka Pułkownika, pani Małgorzata Brańska, wraz z Jego siostrami Łucją i Zofią, ufundowały swoją własną, rodzinną nagrodę dla najbardziej wszechstronnego korespondenta naszej gazety i członka Związku. Kryształową Sowę odebrał, nie kryjąc wzruszenia, ppłk Romuald Detmer, prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku i szef Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy”. Mieliśmy też okazję usłyszeć hymn Związku w wykonaniu „Wiarusów” – prezentacja szła w parze z propozycją, aby ta nowa aranżacja zastąpiła dotychczasowe wykonanie, obecne na stronach internetowych ZŻWP i towarzyszące wszystkim naszym uroczystościom. Uczestnicy Sejmiku przyjęli propozycję z entuzjazmem, czekamy na decyzję władz statutowych Związku.  Czytaj wiecej ....

Konferencja Popularno-Naukowa we Wrocławiu

W gościnnym i pięknym Wrocławiu w dniu 27 września Zarząd Główny ZŻWP przy finansowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizował Konferencję Popularno-Naukową nt.: „Rola prasy związkowej w tym „Głosu Weterana i Rezerwisty” w realizacji zadań statutowych ZŻWP w dziedzinie umacniania obronności kraju”.
Czytaj więcej ....

Święto 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich

    Na placu alarmowym w koszarach przy ulicy 29 Listopada 1 w dniu 12 października br. o godz. 13:30 rozpoczęły się uroczystości z okazji Święta 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz przekazaniu dowództwa batalionu. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Stanisławowi Olszańskiemu. Następnie odczytano rozkazy wyróżniające żołnierzy, pracowników cywilnych oraz innych zaprzyjaźnionych osób.


5 Batalion Strzelców Ppodhalańskich im. gen bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu powstał w 2010 roku w wyniku Decyzji Ministra Obrony Narodowej z likwidowanych jednostek wojskowych: 5 batalionu zmechanizowanego w Rzeszowie, polsko-ukraińskiego batalionu sił pokojowych w Przemyślu i 14 batalionu zmechanizowanego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej przejęto sztandar i tradycje rozformowanego 5 batalionu zmechanizowanego z Rzeszowa, a także ustanowiono doroczne święto batalionu na dzień 1 października.

      Następnie Dowódca 21 BSP gen. bryg. Stanisław Olszański, serdecznie podziękował za rzetelną i pełna serca służbę zdającemu obowiązki dowódcy 5 bsp ppłk Zenonowi Brzuszko i przedstawił jego karierę wojskową. Dowóda 21 BSP przedstawił również sylwetkę nowego dowódcy batalionu ppłk Dariusza Czekaja. Ppłk Dariusz Czekaj jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w 2001 roku. Jako absolwent w stopniu podporucznika trafił do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich na stanowisko dowódcy plutonu, a następnie Szefa Sekcji Operacyjnej w 1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie. W 2004 roku został skierowany do 21 batalionu dowodzenia, gdzie służył do 2006 roku. Następnie powrócił do 1 bsp, gdzie piastował stanowisko dowódcy kompanii. W 2009 roku ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w Akademii Obrony Narodowej. Następnie służył w Dowództwie 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie, gdzie otrzymał awans na stopień majora, oraz w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie (szef Wydziału Rozpoznania w Oddziale Rozpoznania i Walki Elektronicznej), skąd został wyznaczony na Dowódcę 5 batalionu strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

      Najważniejszym punktem tej uroczystości było przekazanie sztandaru 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Dowódca zdający - ppłk Zenon Brzuszko przekazał również swojemu następcy, przechodnią ciupagę podhalańską, będącą symbolem władzy. Po złożeniu meldunków o przekazaniu nastąpiły okolicznościowe przemowy odchodzącego dowódcy i obejmującego dowództwo.

Ppłk Zenon Brzuszko został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego w Międzyrzeczu.

      W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z prezydentem miasta Przemyśla Robertem Chomą i służb mundurowych (m.in. komendant BOSG płk SG Waldemar Skarbek, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu podinsp. Wojciech Kiełtyka, Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan GenejaKomendant SOK gen. bryg. Jan Brzezawski, komendant WKU w Jarosławiu ppłk Marian Wardęga) , byli dowódcy 21 BSP na czele z Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej gen.dyw. Mirosławem Rozmusem, dowódcy jednostek 21 BSP, przyjaciele podhalańczyków, rodziny żołnierzy oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. ZŻWP reprezentowali Prezes Zarządu Rejonowego Zbigniew Łąka, sekretarz ZR Tadeusz Dec, rzecznik prasowy Zbigniew Zembrzuski, prezes koła nr 2 Stanisław Kępczyński, Józef Bojarski, Eugeniusz Tomaka, Adam Świc.

      Po uroczystościach na placu alarmowym w zaproszeni goście w klubie żołnierskim w sali tradycji 5 bsp złożyli życzenia odchodzącemu ppłk Zenonowi Brzuszko oraz obejmującemu obowiązki ppłk Dariuszowi Czekajowi. Następnie odbył się poczęstunek, gdzie oczywiście nie zabrakło tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

    Należy wspomnieć, że święto batalionu rozpoczęło się już o godzinie 10.00 - rozpoczął je Dzień Otwartych Koszar. Na zaproszenie przybyło wiele dzieci i młodzieży z okolicznych szkół i przedszkoli. Można było zobaczyć sprzęt jakim dysponuje jednostka, oraz uczestniczyć w wielu zorganizowanych konkursach i zabawach z nagrodami.Warto wspomnieć, że na terenie koszar obecnego 5 bsp przez 30 lat stacjonował 11 pułk kolejowy (1960-1990), o czym mało kto pamięta i wspomina w oficjalnych wystąpieniach.


Źródło: 21 BSP

73 Rocznica Walk Obronnych w Borownicy

      W niedzielę 09.09.2012r. uroczyście była obchodzona 73 Rocznica Walk Obronnych w Borownicy. W uroczystości udział wzięli najbliżsi krewni płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby, kombatanci, księża, parlamentarzyści, wojewódzkie, powiatowe i gminne władze samorządowe, przedstawiciele wojska, policji,ochotniczej straży pożarnej, straży granicznej,delegacje szkół wraz z młodzieżą szkolną, pracownicy lasów państwowych,przedsiębiorcy działający na terenie gminy Bircza,członkowie organizacji pozarządowych - m.in. delegacja ZR ZŻWP w Przemyslu w osobach ppłk Stanisław Kępczyński i chor. Józef Bojarski - , mieszkańcy Borownicy i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wystawienie wart honorowych przy krzyżu i obelisku na Wzgórzu nad  "Czarnym Potokiem", przy pomniku pomordowanych mieszkańców Borownicy oraz na cmentarzu na grobie płk. Beniamina Piotra Kotarby. Posterunki honorowe pełnili żołnierze z 1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 z Rzeszowa.

 

Oficjalne powitanie uczestników uroczystości dokonał Pan Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Gminy w Birczy. "Borownica przez okres 16 lat odkąd obchodzimy uroczystości związane z wydarzeniami  tego  miejsca, stała się symbolem pamięci i przestrogi, aby nikomu nigdy nie przyszło na myśl mordować niewinnych ludzi”  mówił do zebranych.

Pani Beata Worotyłko  Zastępca Wójta Gminy Bircza w swoim wystąpieniu podkreśliła,   że: „Naszym obowiązkiem jest pamiętać o wszystkich, którzy oddali swoje życie abyśmy dzisiaj mogli żyć w kraju wolnym i niepodległym.”

W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście. Pan Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu w Przemyślu, Poseł na Sejm RP Pan Marek Rząsa oraz Pan Stanisław Micał Przewodniczący Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Rzeszowie.

Ks. Proboszcz Antoni Moskal odmówił modlitwę za poległych i pomordowanych.

Podczas uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Pan płk w st. spocz.  Henryk Burdon wręczył odznaczenia państwowe za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Mszę świętą w intencji poległych i pomordowanych żołnierzy 17 Pułku Piechoty oraz mieszkańców Borownicy odprawili  ks.  Dziekan Stanisław Kot i  ks. Antoni Moskal.

W miejscu spoczynku płk. dypl. Beniamina Kotarby nastąpiło złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy, a Kierownik Działu Historycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Pan dr Jerzy Majka przybliżył historię walk 17 pułku piechoty o Borownicę we wrześniu 1939r.

Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Zgrupowanie Żmija –Warszawa 44 ‘’ która kieruje daleki krewny płk. dypl. Beniamina Kotarby Pan Jan Kotarba ze Świątnik Górnych pod Krakowem odtworzyła  wydarzenia z kampanii wrześniowej.

Całość uroczystości uświetniała Orkiestra Dęta OSP z Medyki. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, odbyły się występy zespołu „ Jedna chwila ‘’ z Klubu Garnizonowego z Rzeszowa oraz piknik na polu namiotowym  z uczestnikami uroczystości i mieszkańcami Borownicy.

Nad całym przebiegiem uroczystości czuwał  Pan płk dypl. w st. spocz. Józef Mroczka i Pan Komendant OSP w Birczy Andrzej Atamańczuk.

Organizatorami obchodów 73 Rocznicy Wojny Obronnej w Borownicy byli: Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Rzeszowie, Wójt Gminy Bircza, Rada Gminy w Birczy, Proboszcz Parafii Rzymsko – katolickiej w Borownicy, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki W Birczy.

ppłk Marian Wardęga, ppłk rez. Stanisław Kępczyński, st.chor.sztab.rez. Józef Bojarski

Źródło i zdjęcia : www.bircza.pl

Obchody 73 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę

Msza św. w Kościele p.w. Św. Brata Alberta w intencji ofiar sowieckiej agresji oraz zmarłych i żyjących Sybiraków rozpoczęła obchody 73 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka. Na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu przy Grobie Katyńskim odbyła się dalsza część tego wydarzenia.  Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma w swoim wystąpieniu podziękował za liczny udział młodzieży przemyskich szkół zaapelował do nich o to, aby oni byli tymi którzy będą oddawać hołd ofiarom napaści sowieckiej, Sybirakom oraz Wszystkim, którzy polegli w walce o Ojczyznę. Prosił również nauczycieli o organizację lekcji historii, godzin wychowawczych z udziałem żyjących świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Andrzej Matusiewicz Senator RP przypomniał zebranym historyczne fakty związane z napaścią Związku Sowieckiego na Polskę.
Po apelach poległych i specjalnym wspomnieniu Sybiraków oraz ich hymnie – w hołdzie – przybyłe delegacje złożyły kwiaty i wiązanki okolicznościowe. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe przemyskich szkół, służb mundurowych i stowarzyszeń. Uroczystość, której organizatorami byli Prezydent Miasta Przemyśla i Dowództwo Garnizonu Przemyśl uświetniła orkiestra wojskowa oraz kompania honorowa.

Nie zabrakło oczywiście w tej uroczystości przedstawicieli Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu, m.in. wiceprezes ds. organizacyjnych ppłk Józef Guściora, sekretarz kpt. Tadeusz Dec, prezes Koła Nr 2 ppłk Stanisław Kępczyński, prezes Koła Nr 3 ppłk Jan Ostrowski, skarbnik chor.sztab. Józef Bojarski i inni oraz poczet sztandarowy w składzie Jan Starzak, Jan Łukaczyk, Jerzy Kowalczyk.W zakładce Galeria Fotografii zamieszczone zostały zdjęcia z tej uroczystości. Zapraszam.

kpt. Tadeusz Dec, płk Henryk Burdon, ppłk Józef Guściora

17 września 1939 roku - agresja sowiecka na Polskę

O świcie w dniu 17 września, kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór armiom niemieckim, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki, związany tajnym sojuszem z III Rzeszą. W tych warunkach najwyższe władze Rzeczypospolitej i Naczelny Wódz w nocy z 17 na 18 września opuścili terytorium państwa, przechodząc na teren Rumunii.

W dniu agresji sowieckiej w rękach polskich znajdowała się niemal połowa terytorium Rzeczypospolitej. Broniła się Warszawa i Twierdza Modlin. Trwała bitwa nad Bzurą i obrona wybrzeża morskiego. Toczyły się krwawe boje na Lubelszczyźnie, bronił się Lwów.

Siły sowieckie liczyły ponad 450 tysięcy żołnierzy. Liczba ta z każdym dniem wzrastała, dochodząc pod koniec września do około półtora miliona. W szeregach Wojska Polskiego znajdowało się jeszcze około 600 tys. żołnierzy, z czego związanych walką z Niemcami było około 250 tys. Na wschodnich obszarach Polski w różnego rodzaju jednostkach było ponad 200 tys. żołnierzy. Granica wschodnia dozorowana była przez niespełna 20 tys. żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.

Wojsko Polskie nie było w stanie skutecznie przeciwstawić się nowemu agresorowi, zwłaszcza, że ataku z tej strony nie przewidywano. Jednakże pomimo całkowitego zaskoczenia i przewagi wschodniego agresora wiele jednostek KOP-u stawiło opór. Długo utrzymywały swoje pozycje pułki KOP-u „Wilejka”, „Podole” i „Sarny”. Granicy Broniły bataliony: „Ludwikowo”, „Sienkiewicze”, „Dawidgródek”. Do historii przeszły obrona Wilna oraz walki polskiej kawalerii pod Skidlem i Kodziowcami. Bohaterski opór stawiła grupa KOP-u gen. Wilhelma Orlik-Rückemana, która pod Szackiem i Wytycznem zadała najeźdźcy ciężkie straty. Szczególnie zacięty charakter miała dwudniowa obrona Grodna. W oporze stawianym do końca września Armii Czerwonej uczestniczyło w zwartych jednostkach co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich. Największą zwartą jednostką była Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”, licząca ponad 20 tys. żołnierzy broniła się najpierw przed Armią Czerwoną, a następnie walczyła z Niemcami. Atak na Polskę od wschodu poważnie osłabił jej możliwości obronne i skrócił w konsekwencji opór.

W dniu 28 września Niemcy i Sowieci podpisali układ „O granicach i przyjaźni” modyfikujący pakt Ribbentrop-Mołotow. Zgodnie z nowymi postanowieniami, granica niemiecko-sowiecka przebiegała na linii Narwi, Bugu i Sanu. Pod okupacją sowiecką znalazło się ok. 201 tys. km2, w tym co najmniej 5 mln Polaków. Jeden z dodatkowych tajnych protokołów przewidywał współpracę obu państw w zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych

Źródło: http://www.wojsko-polskie.pl

73. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września obchodziliśmy 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na przemyskie uroczystości związane z tym wydarzeniem zaprosił mieszkańców Prezydent Miasta Przemyśla i Dowódca Garnizonu Przemyśl. Rozpoczęła je Msza Święta w intencji ofiar wojny, odprawiona  w Kościele p.w. Świętego Brata Alberta. Tradycyjnym miejscem gdzie odbywają się główne uroczystości jest Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Głównym. Zgromadzili się przed nim kombatanci, parlamentarzyści: Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm Marek Rząsa, Poseł na Sejm Piotr Tomański, delegacje i poczty sztandarowe służb, organizacji i stowarzyszeń (m.in. pocztet sztandarowy wystawiony przez ZR ZŻWP), młodzież szkolna. Oprawę wydarzenia zapewniły Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz orkiestra wojskowa. W imieniu władz Miasta Przemyśla głos zabrał Prezydent Robert Choma, w imieniu parlamentarzystów Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska.

Źródło:
http://www.przemysl.pl

XI Centralne Zwody Sportowo-Obronne ZŻWP

23 sierpnia 2012 roku w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej odbyły się XI Centralne Zawody sportowo-obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP). Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Janusz Bronowicz w imieniu Dowódcy Wojsk Lądowych i Prezes ZŻWP gen.dyw. Adam RĘBACZ wspólnie rozpoczęli współzawodnictwo pomiędzy żołnierzami.
Zawody odbyły się na celność w trzech konkurencjach:

- strzelanie z karabinka kbs Beryl,
- strzelanie z pistoletu wojskowego PW-83
-
rzut granatem ćwiczebnym.

    Udział wzięło 21 zespołów reprezentujących 10 zarządów wojewódzkich i 11 rejonowych ZŻWP oraz jako zaproszeni goście uczestniczyły 2 zespoły Związku Polskich Spadochroniarzy, 2 zespoły oficerów rezerwy z Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie i 1 zespół Wojskowego Instytutu Wydawniczego. W sumie 25 drużyn i około 80 uczestników. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Współzawodnictwo pomiędzy drużynami odbyło się w duchu fair play.


Barwy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu bronili:
1. ppłk rez. Leszek GRZYB - Koło Nr 2
2. mjr rez. Piotr GNIWEK - Koło Nr 2
3. mjr rez. Janusz MUSZ - Koło Nr 1

W naszym zespole najlepiej zaprezentował się
mjr rez. Piotr Gniwek, który w poszczególnych konkurencjach uzyskał następujące rezultaty:
- karabinek wojskowy - 90 pkt.
- pistolet wojskowy - 80 pkt.
- rzut granatem - 16 pkt.
Pozostali przedstawiciele zespołu również walczyli z wielką wolą i determinacją.

      Na zakończenie najlepsze drużyny i zawodnicy zostali wyróżnieni pamiątkowymi pucharami i medalami. Uroczystego zakończenia dokonali w imieniu Ministra Obrony Narodowej płk Andrzej Tomczak, w imieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Szef Zarządu Planowania P-5 SG WP gen. dyw. Anatol Jerzy Wojtan, Przewodniczący Konwentu Dziekanów płk Marian Babuśka oraz Dowódca 16 PDZ gen. dyw. Janusz Bronowicz i płk Krzysztof Radomski.

Generalna klasyfikacja zespołowa w trójboju wojskowym
:
-
I miejsce Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Poznaniu (640 pkt)
- II miejsce Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Warszawie (634 pkt)
- III miejsce Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Gdańsku (617 pkt)


ppłk rez. Leszek GRZYB

Pobierz plik

Z okazji Święta Wojska Polskiego awanase dla żołnierzy ZŻWP

Z okazji Święta Wojska Polskiego w Sali Tradycji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu przy ul. 3 Maja 40b odbyła się uroczystośc wręczenia nominacji na kolejny stopień oficerski. Komendant WKU w Jarosławiu ppłk Marian Wardęga wręczył nominację na stopień kapitana rezerwy por. Tadeuszowi Decowi. W uroczystości wzieli udział prezes ZR ZŻWP Zbigniew Łąka, Wice Prezes ds. organizacyjnych ppłk Józef Guściora, Wicepreses ds. proobronnych ppłk Zbigniew Sebzda, członek ZR sierż. Jan Łukaczyk,  prezesi kół nr 1 ppłk Stanisław Kępczyński i koła Nr 4 ppłk Józef Koza, prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon oraz koledzy ze związku. 
Więcej zdjęć z tej uroczystości w zakładce Galeria Fotografii.

Zb.Zembrzuski

Pożegnanie ppłk Bogdana Wójcika z brygadą

W dniu 20 sierpnia 2012r. w Sali Tradycji 21 Brygady Strzelców Podhalańskich odbyło się uroczyste pożegnanie Szefa Szkolenia 21 BSP ppłk Bogdana Wójcika, który został wyznaczony na nowe wyższe stanowisko służbowe.

Ppłk Bogdan Wójcik służył w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich przez 12 lat, zajmując różne stanowiska służbowe. Był miedzy innymi Zastępcą Dowódcy - Szefem Szkolenia w polsko-ukraińskim batalionie sił pokojowych w Przemyślu oraz Dowódcą 1 batalionu czołgów w Żurawicy. Dowodzony przez Pułkownika 1 batalion czołgów zajął dwukrotnie pierwsze miejsce w 21 BSP wśród pododdziałów ogólnowojskowych. Ponadto wyniki z nadzorów prowadzonych w 1 bcz z ramienia 21 BSP, 1 WDZ oraz DWLąd nie spadały poniżej oceny dobrej. Na uwagę zasługuje także wysoka ocena z kontroli gospodarczej przeprowadzona w trakcie dowodzenia batalionem.
      Ppłk Wójcik jako żołnierz, kolega i przełożony zawsze posiadał duży autorytet oraz cieszył się znakomita opinią. Zgodnie z rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych został wyznaczony na nowe, wyższe stanowisko- Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Żródło:
http://www.21bsp.wp.mil.pl

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, 15 sierpnia 2012 r. podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego wręczył nominacje generalskie, ordery i odznaczenia oraz pamiątkowe ryngrafy generałom odchodzącym w stan spoczynku.
Czytaj więcej .....

Święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Radymnie

Na mocy wydanego 26 maja 1993 roku zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 049/Org. powstała 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Jako nowy Związek Taktyczny Krakowskiego Okręgu Wojskowego, sformowana została w garnizonie Rzeszów, na bazie byłej 9 Dywizji Zmechanizowanej i 5 Pułku Strzelców Podhalańskich Ziemi Krakowskiej.  Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy jednostek podhalańskich, Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 44/MON z dnia 12 maja 1994 roku nakazał sformowanej 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje wszystkich jednostek górskich. 21 Brygada Strzelców Podhalańskich otrzymała imię gen. bryg. Mieczysława Boruty- Spiechowicza. Doroczne święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, ustanowiono na 26 maja. Pierwszym organizatorem 21 BSP był płk dypl. obecnie gen. dyw. rez. Piotr Makarewicz, były dowódca 9 DZ.

   

  Uroczysty Apel z okazji Święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich odbyłsię w dniu 25.05.2012r. na Rynku w Radymnie. Rozpoczęło go złożenie meldunku o gotowości brygady dla gen. bryg. Stanisława Olszańskiego przez dowódcę uroczystości, a następnie nastąpiło podniesienie flagi RP na maszt i odegranie Hymnu Państwowego. W uroczystości udział wzięli: Parlamentarzyści z regionu, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Z-ca Komendanta Głównego ŻW płk Robert Jedrychowski, byli dowódcy 21BSP, przedstawiciele władz samorządowych z Podkarpacia i innych zaprzyjaźnionych miast, grono „Honorowych Podhalańczyków”, przedstawiciele ZR ZŻWP w Przemyślu (Zbigniew Łąka, Tadeusz Dec, Zbigniew Zembrzuski), dyrektorzy uczelni i szkół, zakładów pracy oraz przedstawiciele wszystkich służb mundurowych i duchowieństwa, kombatanci oraz mieszkańcy Radymna.

    Odczytano rozkazy w sprawie wyróżnień żołnierzy, pracowników wojska, nadanie tytułu „Honorowego Podhalańczyka”. Wyróżnienia rozpoczął rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych o wyróżnieniu Kordzikiem Honorowym oraz Odznaką Honorową Wojsk Lądowych. Kordzik otrzymał ppłk Bogdan Wójcik - Szef Sokolenia 21 BSP, a odznaki: ppłk Robert Matysek, mjr Rafał Iwanek, kpt. WojciechDrapała oraz plut. Piotr Ulicki. Następne wyróżnienia „Odznaką Honorową Zasłużony Żołnierz RP” otrzymali ppłk Dariusz Kowalski, st. chor. Wiesław Soszyński, chor.sztab. Tadeusz Kwolek oraz chor. sztab. Jacek Szurkiewicz. W dalszej części uroczystości przyznano Odznaki Pamiątkowe 21 BSP- 37 żołnierzom i pracownikom wojska, ze ZŻWP otrzymał Józef Mroczka z Rzeszowa. Dowódca gen.bryg. Stanisław Olszański uhonorował 14 osób, które wspierają "Podhalańczyków"  medalami okolicznościowymi oraz statuetkami podhalańczyka.

    Następnie odbyły się pokazy musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy z 1 batalionu czołgów w Żurawicy, a na zakończenie defilada pododdziałów 21 BSP.

  Obchodom w ramach „Pikniku Wojskowego” towarzyszyły występy zespołów artystycznych, pokazy sprzętu wojskowego, grup rekonstrukcji historycznych oraz dynamiczne pokazy wyszkolenia żołnierzy.Źródło: 21 BSP

Święto 1 batalionu czołgów w Żurawicy

W dniu 18 maja 2012 r. odbyło się święto 1 batalionu czołgów w Żurawicy, które zawsze przypada w maju z okazji rocznicy ufundowania i wręczenia sztandaru dla batalionu.

W uroczystościach uczestniczył Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie gen. bryg. Stanisław Olszański oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli m.in. Szef Sztabu 21BSP ppłk Artur Warwas, Szef Szkolenia 21 BSP ppłk Bogdan Wójcik, d-ca 5 batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu mjr Wiesłw Szczepankiewicz, d-ca 21 batalionu logistycznego w Rzeszowie ppłk Jarosław Piasny, komendant WKU w Jarosławiu ppłk Marian Wardęga, Burmistrz Miasta Radymno Wiesław Pirożek, Wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga, Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew Łąka, ks. komandor Wojciech Szerszeń kapelan Garnizonu Przemyśl, Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan Geneja, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu podinsp. Wojciech Kiełtyka, Z-ca Komendata SOK w Przemyślu Zdzisław Partyka i inni, przybyła także rodzina patrona jednostki płk Józefa Koczwary z Mokrzysk koło Brzeska oraz media, kombatanci i uczniowie szkół z Żurawicy i Przemyśla.

W trakcie uroczystości zostały odczytane okolicznościowe rozkazy Ministra Obrony Narodowej, Dowódcy 21 BSP i Dowódcy batalionu w sprawie przyznania żołnierzom odznaczeń, nagród rzeczowych, pieniężnych i wyróżnień oraz pamiątkowych odznak i tablic.

 Po przemówieniach  zaproszonych gości odbyły się pokazy musztry paradnej oraz pozorowanych działań zwiadu, a następnie defilada pododdziałów i czołgów.

W ramach otwartych dni batalionu udział w tym wspaniałym wydarzeniu wzięli również mieszkańcy Żurawicy oraz młodzież szkolna. 

        Po części oficjalnej odbył się piknik na fortach w Żurawicy, gdzie wszyscy zostali uraczeni wojskową grochówką i mogli zapoznać się ze sprzętem jakim dysponuje batalion w Żurawicy.


Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski


Zobacz zdjęcia w galerii....

Spotkanie z okazji zakończenia II wojny światowej

W siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poltycznych przy ul. Stachewicza odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Rejonowego ZŻWP z okazji zakończenia II wojny światowej.
Prezes płk Henryk Burdon w pierwszej części spotkania opowiedział o swoim szlaku bojowym i przebiegu służby tuż po zakończeniu II wojny światowej. Następnie Prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP płk Henryk BURDON zasłużonych działaczy naszego związku odznaczył Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony, Krzyżem Zwycięzcom – 1945 oraz Krzyżem Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP. Powyższe odznaczenia otrzymali koledzy: Tomasz Rogala, Marian Baran, Józef Guściora i Adam Świec. Po części oficjalnej nie było końca wspomnień frontowych i tuż po wojennych przez uczestnikó tego spotkania.
W zakładce Galeria fotografii są zamieszczone zdjęcia z tej uroczystości.

The City of Przemyśl - EURO 2012

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

Nasze barwy narodowe – biel i czerwień stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale nade wszystko są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego.

Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami Ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i oddziałów wojskowych były chorągwie z białym orłem na czerwonym tle.

Bardzo ważną datą w historii polskich barw narodowych był dzień 7 lutego 1831 roku, kiedy to Sejm uchwalił, że kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.

Był to pierwszy akt prawny, ustanawiający, formalnie biel i czerwień barwami narodowymi Rzeczypospolitej.

W trudnym okresie niewoli zaborcy traktowali polskie barwy narodowe, jako symbol buntu i walki Polaków o niepodległość. Po upadku Powstania Listopadowego namiestnik cara unieważnił wszystkie uchwały Sejmu i zakazał używania „polskiej kokardy”.

Otoczone szacunkiem, traktowane jak świętość żyły w sercach Polaków, wiodąc ich do boju podczas zrywów niepodległościowych i do walki o wolną Ojczyznę w okresie I wojny światowej.

Po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo polskie, flagi biało-czerwone stanowiły najpiękniejszą oznakę odzyskanej wolności.

W dniu 1 sierpnia 1919 r. Sejm uchwalił ustawę o godle i barwach narodowych, za które uznano kolory biały i czerwony. Biało-czerwona flaga zespoliła Polaków w walce w obronie granic Rzeczypospolitej i odbudowie kraju.

W latach II wojny światowej i okupacji barwy narodowe były symbolem polskiego patriotyzmu i znakiem bojowym walczącego narodu. Pod biało-czerwonymi sztandarami żołnierze polscy walczyli na wszystkich frontach, na lądzie, morzu i w powietrzu. Biało-czerwone opaski zdobiły hełmy i mundury żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego i podziemia niepodległościowego.

W powojennej Polsce flaga biało-czerwona pozostała symbolem bardziej narodowym niż państwowym. Biel i czerwień na fladze towarzyszyły protestom Polaków w drodze ku wolności, suwerenności i demokracji.

W celu pogłębienia wartości jakie niosą polskie barwy narodowe, na podstawie ustawy Sejmu z 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie …, 2 maja został ustanowiony – Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Centralne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się na Placu Zamkowym w Warszawie.

WIELKANOC...

Wielkanoc (Pascha) - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie (obok Bożego Narodzenia) upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Przez wieki spierano się, kiedy powinna być obchodzona. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będz ie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Z dniem Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt chrześcijańskich, m.in.: środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha świętego i inne.

Zwyczaj malowania pisanek.

Ważną rolę w obrzędach wielkanocnych odgrywają pisanki wielkanocne. Legenda głosi, że święta Magdalena, gdy szła w niedzielę wielkanocną do grobu Chrystusa, po drodze nakupiła jajek na posiłek dla Apostołów. Po spotkaniu zmartwychwstałego Chrystusa spostrzegła, że nawet jajka, które niosła, z radości zmieniły kolor, stały się czerwone i do dziś na pamiątkę tego zdarzenia ludzie malują jajka na Wielkanoc.

Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc wywodzi się z jeszcze starszych przedchrześcijańskich tradycji; jest związany z prastarymi obyczajami magii. W wierzeniach pogańskich jajko było symbolem sił witalnych, które mogą być dalej przekazywane. Dlatego też używa się jajek w magii wiosennej, mającej na celu pobudzenie ziemi do rodzenia i dlatego tak bardzo jajka związały się z obrzędami wielkanocnymi, które łączą w sobie elementy dawnych zwyczajów wiosennych oraz związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.


Symbole: palma, zając, baranek, jajko i kurczak.


Palma – upamiętniająca triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Wykonywane głównie z wierzby, która symbolizuje odrodzenie i przebudzenie z zimowego snu. Palmy ozdabiano kwiatami, gałązkami i piórkami. Poświęconą palmę zanoszono do domu i stawiano w wazonie lub wkładano za obraz. Miało to chronić dom od nieszczęść. Wierzono też, że połknięcie jednej poświęconej bazi zapewniało zdrowie.

Zając - symbol płodności, sił przyrody i odrodzenia.

Baranek – symbol Chrystusa. Krew baranka na drzwiach ocaliła Izraelitów od śmierci. Podobnie krew wielkanocnego baranka ma zwyciężyć śmierć.

Jajo -  to symbol odrodzenia i nowego życia. Nic dziwnego, że na stale wpisało się w symbolikę Wielkanocy. Dzielenie się jajkiem to zwyczaj, który miał zapewnić pomyślność wszystkim domownikom.Pisanki miały odpędzać złe uroki, dlatego nie mogło ich zabraknąć na świątecznym stole. Więcej o pisankach i sposobach ich przygotowywania dowiecie się z postu: Kartki wielkanocne i pisanki - wielkie malowanie.

Kurczak - ściśle powiązany z symboliką jajka. Żółty kolor kojarzy się ze słońcem, symbolizuje wieczność i odrodzenie.

Z wizytą w 1 batalionie czołgów z Żurawicy w Nowej Dębie

W dniu 28 lutego 2012 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie odbyło się szkolenie 1 batalionu czołgów z Żurawicy.

W dniu 28 lutego 2012 roku dowódca 1 batalionu czołgów 21 BSP w Żurawicy ppłk Rafał KOWALIK zaprosił władze samorządowe z Przemyśla, Żurawicy, Radymna i Jarosławia na otwarcie szkolenia bojowego na poligonie w Nowej Dębie. M.in. na tym spotkaniu byli Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, ponadto swą obecnością uświetnili także poprzedni dowódcy batalionu wraz z jego twórcą i pierwszym dowódcą ppłk rez. Robertem RETTINGEREM oraz obecny Szef Szkolenia 21 BSP ppłk Bogdan WÓJCIK, ppłk Marek SZABAGA, ppłk Leszek KUCZA z Departamentu Kadr MON, płk Witold PAWLICA były dowódca 14 BOT, komendant WKU w Jarosławiu ppłk Marian Wardęga, zastępca Komendanta SOK w Przemyślu Zdzisław Partyka, Komendant SM w Przemyślu Jan Geneja, kierownik Posterunku Policji w Żurawicy st.asp. Jerzy Kruczek, przybyła także rodzina patrona jednostki płk Józefa Koczwary z Mokrzysk koło Brzeska oraz sympatycy batalionu, a także media. Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu reprezentowali prezes Zbigniew ŁĄKA i Zbigniew ZEMBRZUSKI.


            Szkolenie rozpoczął dowódca ppłk Robert Kowalik powitaniem gości, oraz krótkim przedstawieniem jednostki i planu dnia. Następnie wszyscy udali się na Bojową Strzelnicę Piechoty, gdzie nie lada atrakcją dla gości była możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w strzelaniu Nr 2 z karabinka Beryl. Kolejny etap to oglądanie celnych strzałów z czołgów w czasie strzelania bojowego Nr 1. Można było też zapoznać się z danymi technicznymi wozów i rodzajami używanej amunicji. Następnie wszyscy przemieścili się na pas taktyczny, gdzie odbyła się główna część pokazowego szkolenia. Ćwiczyła kompania czołgów dowodzona przez kpt. Marcina Wawro. Widzowie byli pod wrażeniem warkotu silników, strzałów, zgrania działania oraz przekazu siły pancernej podhalańczyków. Nie było wstydu, wszystko było na pięć. 1 batalion czołgów ćwiczył wspólnie z 14 dywizjonem artylerii samobieżnej z Jarosławia.

            Dzień szkolenia zakończył się żołnierskim poczęstunkiem (oczywiście typową grochówką żołnierską) oraz podziękowaniami za ciekawie spędzony czas. W trakcie obiadu pierwszy dowódca 1 bcz ppłk rez. Robert Rottinger (który przybył z garnizony Łomża) wręczył ppłk Rafałowi Kowalikowi album Ziemi Podlaskiej. Natomiast Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zbigniew Łąka w krótkich słowach podziękował za dotychczasową współpracę  i w imieniu Prezesa Zarządu Głównego ZŻWP gen. Adama Rębacza odznaczył ppłk Rafała Kowalika medalem XXX-lecia ZŻWP. W ramach podziękowania ustalono, że dalsza współpraca pomiędzy 1 bcz, a Zarządem Rejonowym ZŻWP będzie utrzymywana i zapowiedziano następne spotkanie w maju br. połączone z podróżą histotyczno-geograficzną dla nowych członków, strzelanie i wspólne grillowanie.


Tekst Zbigniew Łąka i Zbigniew Zembrzuski

Zdjęcia Zbigniew Zembrzuski


Relacja w TVP Rzeszów:
http://www.tvp.pl/rzeszow/informacja/aktualnosci/wideo/2802/6626260


Relacja w Radio Rzeszów:

http://www.radio.rzeszow.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=16821:%C4%87wiczenia-na-poligonie-w-nowej-d%C4%99bie-pos%C5%82uchaj&Itemid=79

Pełny tekst oraz więcej zdjęć na stronie internetowej nowiny24
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120305/WEEKEND/647001919

Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Żołnierzy Armii Krajowej

        W środę 29 lutego br. w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 70-tej rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Uczestnicy tego wydarzenia wzięli udział w Mszy Świętej odprawionej w intencji Żołnierzy Armii Krajowej oraz Żołnierzy Wyklętych w Kościele p.w.  Św. Brata Alberta. Oficjalne delegacje złożyły wiązanki okolicznościowe  przy tablicy poświęconej pamięci żołnierzy AK wywiezionych z obozu NKWD na Bakończycach. Następnie złożono kwiaty przy tablicy poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przy Pl. Berka Joselewicza. Wśród składających obecni byli kombatanci i harcerze. Pamięć Żołnierzy AK i Żołnierzy Wyklętych uczcili również Andrzej Matusiewicz  Senator RP oraz Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla udział w uroczystościach wzięli Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta oraz Henryka Kaszycka-Paniw Sekretarz Miasta.
      Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom było otwarcie wystawy w Muzeum Historii  Miasta zatytułowanej „Władysław Koba 1914-1949” ze zbiorów IPN w Rzeszowie oraz pamiątek rodzinnych. W sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się okolicznościowa sesja popularno-naukowa. Program artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu.
      Organizatorami wydarzenia byli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Przewodniczący Rady d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Źródło: http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/19743.html

W powyższej uroczystości z ramienia ZR Związku Żołnierzy Wojska Polskiego udział wzieli prezes Zbigniew ŁĄKA i sekretarz Tadeusz DEC.

Były żołnierz zawodowy ma prawo nosić mundur


  Żołnierzom przeniesionym, po odbyciu lub zakończeniu pełnienia czynnej służby wojskowej, do rezerwy lub w stan spoczynku oraz żołnierzom będącym kombatantami zezwala się (bez uzyskiwania zezwolenia) na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych:
    1) w dniach świąt państwowych i wojskowych oraz gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane;
  2) gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez organy państwowe, organizacje kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic związanych z walką o suwerenność i niepodległość Ojczyzny;
  3) w czasie wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w jednostkach wojskowych, szkołach, zakładach pracy lub organizacjach społecznych;
    4) w czasie spotkań autorskich związanych z własna twórczością nawiązującą do historii lub obronności państwa;
    5) w czasie uroczystości osobistych i rodzinnych.

Czytaj więcej ...

SPOTKANIE OPŁATKOWE ZR ZŻWP W PRZEMYŚLU

    W dniu 13 stycznia 2012 roku w Hali Sportowej odbyło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu.
    Spotkanie Noworoczne uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Dowódca Garnizonu jednocześnie dowódca 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich – mjr Wiesław SZCZEPANKIEWICZ, ks. kapelan płk Wojciech WARCHOŁA, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk BURDON, Komendant SOK gen. bryg. Jan BRZEZAWSKI, Przewodniczący Związku Emerytów Rencistów Straży Granicznej kpt. Tadeusz DOBROWOLSKI, Prezes Związku Żołnierzy Górników sierż. Adam ŚWIEC, dr Andrzej ZAPAŁOWSKI były poseł RP i europoseł. Poseł na Sejm Piotr Tomański, który miał zaszczycić swoją obecnością Spotkanie Noworoczne ze względu na głosowanie w Sejmie nie mógł być obecny na tej uroczystości, przesłał drogą elektroniczną (e-mail) życzenia noworoczne członkom związku.
  W pierwszej części spotkania prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP kol. Zbigniew Łąka dokonał podsumowania działalności stwierdzając, że zaplanowane zadania w „Rocznym Planie Zamierzeń na 2011 rok” zostały w pełni zrealizowane. Prezes wiele uwagi poświęcił na ściągalność składek członkowskich, wstępowaniu nowych członków do związku oraz prenumeratorze miesięcznika GWiR – podkreślając, że w 2012 roku musi nastąpić większa determinacja w tym zakresie. Następnie prezes omówił zadania i przedsięwzięcia, które będą realizowane w 2012 roku, a w szczególności właściwe przygotowanie i przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych kołach, właściwy wybór delegatów na zjazd rejonowy, którzy pasjonują się pracą społeczną i są gotowi z pełną determinacją pomagać kolegom zrzeszonym i nie zrzeszonym, wdowom i ich rodzinom.
Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Zbigniew Łąka złożył wszystkim solenizantom i jubilatom serdeczne życzenia i gratulacje.
      Następnie głos zabrał prezes koła nr 4 płk Józef Koza, który w swoim wystąpieniu w kilku słowach omówił tradycję dzielenia się opłatkiem. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: "chleb", podkreśla również doczesny charakter życzeń. W podtekście tego życzenia jest nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz: oby nam go nie zabrakło (chleba naszego powszedniego...). Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym. Płk Koza wymienił także najważniejsze osiągnięcia związku w 2011 roku, m.in. stwierdził, że związek „żyje”, że poczet sztandarowy jest widoczny w naszym mieście na wszystkich uroczystościach państwowych i tych, gdzie jest wymagany sztandar. W swoim wystąpieniu powiedział także, że dużym osiągnięciem związku jest posiadanie swojej strony internetowej, która jest oknem na świat, że dzięki kpt. Zbigniewowi Zembrzuskiemu, twórcy strony, związek staje się nowoczesny, gdyż wszystkie informacje n/t działalności związku na naszej stronie można przeczytać w dowolnym miejscu. Wspomniał także o konieczności przekazywania przez członków związku i ich rodzin 1% na organizację pożytku publicznego, a taką organizacją jest nasz związek, gdyż w zamierzeniach na 2012 roku jest m.in. plan zrobienia nowego sztandaru związku i pieniądze uzyskane z odprowadzenia 1% podatku przybliżą ten cel.
    W drugiej części spotkania tzw. duchowej uczestnicy spotkania dzieli się opłatkiem noworocznym, składali sobie życzenia i odśpiewali tradycyjne polskie kolędy. Następnie zaserwowano obiad.
   

Tekst: Zbigniew Łąka i Zbigniew Zembrzuski
Zdjęcia : Zbigniew Zembrzuski


Zdjęcia w zakładce Galeria Fotografii

LINKI:
ZG ZŻWP
http://zzwp.pl/aktualnosci/405/noworoczne-spotkanie-oplatkowe-zr-zzwp-w-przemyslu/
dr Andrzej Zapałowski
http://zapalowski.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:spotkanie-opatkowe-zr-zwp-w-przemylu&catid=25:aktualnoci&Itemid=127
Prezes ZR ZŻWP Zbigniew ŁĄKA

1% podatku na ZŻWP

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji 0000141267
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

Konkretny cel

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. Wystarczy, że realizuje cele statutowe.

2011 rok

Spotkanie z Zarządem Okręgowym ZKRPiBWP

  W dniu 14 listopada 2011 roku w sali tradycji Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu odbyło się spotkanie integracyjne pomiędzy Zarządem Okręgowym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Zarządem Rejonowym ZŻWP. Spotkanie było poświęcone m.in. 93 rocznicy Dnia Niepodległości, podpisaniu porozumienia pomiędzy zarządami o współpracy.

    W trakcie spotkania Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i BWP płk Henryk BURDON zasłużonych działaczy naszego związku odznaczył Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony, Krzyżem Zwycięzcom – 1945 oraz Krzyżem Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP. Powyższe odznaczenia otrzymali koledzy: Zbigniew Łąka, Józef Bojarski, Tadeusz Dec, Krzysztof Lach, Wiesław Więch, Józef Guściora, Jan Łukaczyk i Jan Starzak.

    Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew Łąka odznaczył prezesa płk Henryka Burdona odznaką honorową Za zasługi dla ZŻWP.

    Spotkanie zakończyło się wspomnieniami z okresu walk frontowych przy tradycyjnej „wojskowej grochówce” i wysłuchaniu pieśni patriotycznych. Ponadto zobowiązano się do dalszych kwartalnych spotkań w obu związkach.

    Na stronie www.zzwpprzemysl.manifo.com w zakładce Galeria Fotografii zostały zamieszczone zdjęcia z tego spotkania – serdecznie zapraszamy.


Tekst:Zbigniew Łąka

Zdjęcia: Zbigniew Zembrzuski

Święto Niepodległości

      Obchody Święta Niepodległości w Przemyślu odbyły sie w dniu 10 listopada 2011 roku. Tradycyjnie rozpoczęły się one złożeniem przez delegacje kwiatów na grobach Orląt Przemyskich, Władysława Kramarza, Ireny Benszówny, Legionistów i Nieznanego Żołnierza na przemyskim Cmentarzu Głównym. W czwartkowe popołudnie uczestnicy zebrali się na Rynku Starego Miasta, a następnie w uroczystym przemarszu ruszyli pod pomnik Orląt Przemyskich, zatrzymując się po drodze przy popiersiu i tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, gdzie również złożono wiązanki kwiatów.

        Główne uroczystości odbyły się przy pomniku Orląt Przemyskich, w obecności kombatantów, pocztów sztandarowych (w tym poczet ZR ZŻWP), harcerzy, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta. Z wystąpieniami do zgromadzonych zwrócili się Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Senator RP Andrzej Matusiewicz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzej Buczek oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Odczytany został Apel Poległych, a kompania honorowa oddała salwy honorowe – armatnie salwy honorowe oddała też Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Artyleria”. Po złożeniu przez delegacje kwiatów, zebrani mogli wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu uczniów  SP Nr 15.  Uroczystości pod pomnikiem zakończyła defilada pododdziałów wojskowych.

        Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali : prezes ZR Zbigniew Łąka, Tadeusz Dec, Józef Guściora, Stanisław Kępczyński, Józef Bojarski, Jan Starzak, Jan Łukaczyk, Zbigniew Zembrzuski i inni.


W Galerii Fotografii zamieszczone są zdjęcia z tej uroczystości.

Rynek, godz. 17:00


Święto Podhalańczyków z Przemyśla

W dniu 3 października 2011r. 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla obchodził swoje pierwsze po sformowaniu doroczne święto.

        Uroczysty Apel połączony z dniem otwartych koszar rozpoczął się o godz. 10.00 meldunkiem złożonym Dowódcy mjr Wiesławowi Szczepankiewiczowi. Ideą i głównym przesłaniem uroczystości było przybliżenie tradycji 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w rodzinnej atmosferze mieszkańcom Przemyśla oraz licznie przybyłej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kulminacyjnym punktem obchodów, a tym samym dużym zaszczytem było wręczenie odznaczenia dla batalionu przez Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych płk w st. spocz. Henryka BURDONA. Wręczono także odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak Gwiazdy Afganistanu i Iraku oraz „Krzyż zasługi za dzielność”, który otrzymał st. kpr. Krystian Brem za udział w akcji przeciwpowodziowej. Nie zabrakło również wyróżnień okolicznościowych dla żołnierzy i pracowników wojska.
        W obchodach udział wzięli: Poseł na Sejm Piotr Tomański, Starosta Przemyski Jan Pączek, Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, kombatanci, młodzież oraz byli żołnierze jednostek stacjonujących w Przemyślu. Po zakończeniu części ceremonialnej uroczystości mieszkańcy Ziemi Przemyskiej mieli możliwość zwiedzania kompleksu koszarowego 5 bsp, zapoznania się ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu batalionu, jak również degustacji grochówki wojskowej przy występach artystycznych jedynego i niepowtarzalnego zespołu klubu 5 bsp „ SZAROTKA ”. 


Źródło: http://www.21bsp.wp.mil.pl/pl/67_188.html

Minister Obrony Narodowej z wizytą w Przemyślu

19.09.2011
Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak w czasie roboczej wizyty w Przemyślu w dniu 19 września 2011r. odwiedził 5 Batalion Strzelców Podhalańskich.

        Celem wizyty było zapoznanie się z Garnizonem Przemyśl oraz jedną z największych jednostek 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Ministra Obrony Narodowej przywitał Szef Sztabu Zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych gen. dyw. Andrzej Malinowski, Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Stanisław Olszański oraz gospodarz p.o. Dowódcy 5 bsp mjr dypl. Wiesław Szczepankiewicz. Generał Olszański zapoznał Ministra z wizytowaną jednostką a także strukturą i zadaniami brygady.Minister zwiedził też Salę Tradycji batalionu gdzie zapoznał się z historią „Podhalańczyków”. Godzinną wizytę zakończyła wymiana pamiątkowych ryngrafów orazwpis w Księdze Pamiątkowej.


Źródło: http://www.21bsp.wp.mil.pl/pl/67_180.html

Zakończenie Ligi Strzeleckiej sezonu 2010/2011


         W dniu 13.06.2011 r. w godz. 15:30 - 18:00 na strzelnicy LOK Przemyśl odbyłasię ostatnia edycja Ligi Strzeleckiej w tym sezonie. Ligę kończyłakonkurencja strzelania z karabinka. Zgodnie z oczekiwaniami i wynikamipo dziewięciu edycjach pierwsze miejsce w dwuboju zajął ppłk rez. Zbigniew Sebzda (Koło Nr 1) z wynikiem 1121 pkt. ,natomiast walka toczyła się o drugie miejsce między ppłk rez. LeszkiemGrzybem (Koło Nr 2), a kpt. rez. Zbigniewem Zembrzuskim(Koło Nr 2) - dzieliła ich różnica zaledwie 4 pkt przed finałowympojedynkiem. Ppłk Leszek Grzyb w finałowym strzelaniu uzyskał wynik 94 pkt iżeby przegrać to kpt. Zbigniew Zembrzuski musiałby uzyskać wynik 99 pkt , auzyskał zaledwie ... 92 pkt i tym sposobem Leszek Grzyb obroniłdrugie miejsce.  Leszek Grzyb w dwuboju uzyskał wynik 1078 pkt, ZbigniewZembrzuski 1072 pkt. 
        Warto wspomnieć, że zgodnie z regulaminem liga strzelecka trwała odwrześnia 2010 roku do czerwca 2011 roku i o wyniku końcowym (dwubój)decydowały dwie konkurencje: karabinek pneumatyczny i pistolet pneumatyczny.W sumie każdy z uczestników dwunastokrotnie strzelał - 6 razy z karabinka i6 razy z pistoletu. W konkurencji karabinka pierwsze miejsce zajął ppłk rez.Zbigniew Sebzda (573 pkt.), drugie miejsce kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski(557 pkt.), trzecie miejsce  ppłk rez. Józef Guściora (553 pkt.).Natomiast w konkurencji pistolet I miejsce ppłk rez. Zbigniew Sebzda (548pkt.), II miejsce ppłk rez. Leszek Grzyb (527 pkt.) i III miejsce kpt. rez.Zbigniew Zembrzuski (515 pkt.). Drużynowo I miejsce zajęło KS ŻR LOK, drugiemiejsce Koło Nr 1, a trzecie miejsce Koło Nr 2. Szczegółowe informacje(tabele) znajdują się w zakładce Liga strzelecka na stronie.

          Dekoracji medalami idyplomami w imieniu Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP dokonał wiceprezes ppłk rez. Józef Guściora.
        Organizatorami zawodów są Zarząd Powiatowy LOK Przemyśl, ZarządRejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu i KlubStrzelecki Żołnierzy Rezerwy LOK Przemyśl.

  Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski


  XXX-LECIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 


          Uroczystość Jubileuszu XXX-Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Przemyślu zorganizował w Klubie Żołnierskim 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich przy ul. 29 Listopada 1 w dniu 3. czerwca 2011 roku.
          Swoją obecnością zaszczycili uroczystość  m.in.: posłowie na Sejm RP Marek Rząsai Piotr Tomański, zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz, Członek ZG ZŻWP płk rez. Józef Mroczka, zastępca Komendanta BIOSG Główny Księgowy płk SG Witold Dorosz i Naczelnik Wydziału Prezydialnego BIOSG ppłk SG Mariusz Siedlecki, Komendant Regionu SOK gen. Jan Brzeżawski, przedstawiciel WSzW Rzeszów Komendant WKU Jarosław ppłk Marian Wardęga, wicestarsota przemyski, Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Rzeszowie Jan Motyka, Zastępca Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Szef Wyszkolenia ppłk Bogdan Wójcik, Prezes Związku Kombatantów RP w Przemyślu płk Henryk Burdon, Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Przemyślu kpt. Sławomir Kokoszka,
p.o.Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie st.chor.sztab. Krzysztof Lach, Szef sztabu 5 bsp kpt. Artur Czerw, dr Andrzej Zapałowski Prezes Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, były poseł na Sejm RP oraz Parlamentu Europejskiego oraz ks. prałat mjr Władysław Kozicki i ks. kapelan kpt. Andrzej Piersiak.

        Wspaniałym akcentem uroczystości był udział wdów po byłych żołnierzach zawodowych, którzy m.in. zakładali związek. Na uroczystość przybyły Panie: Helena Mrówczyńska, Bronisława Żarow, Barbara Babiś, Mariola Lawera, Zofia Szal, Jadwiga Pawłoś, Irena Rząsa, Weronika Krzysztof.

        Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego st.chor.sztab. Zbigniew ŁĄKA, który z właściwą sobie energią  opowiedział o początkach i dotychczasowej działalności naszej organizacji. W swoim wystąpieniu bardzo interesująco zaprezentował czasy przeszłe, teraźniejszość oraz przyszłość, a także przywołał wiele świetnych postaci związanych z początkami związku. To właśnie dzięki tym ludziom, mogliśmy świętować tak podniosłą uroczystość. Podziękował szefom instytucji i dowódcom jednostek wojskowych za okazywaną pomoc kołom, za pamięć o swoich poprzednikach, za życzliwość i zrozumienie potrzeby integracji nas weteranów z żołnierzami pełniącymi aktualnie służbę. Złożył także podziękowania instytucjom administracji rządowej i samorządowej, które wspierały nasze działania.
         Następnie przemawiali zaproszeni goście, którzy złożyli na ręce Prezesa ZŻWP w Przemyślu życzenia szczęścia, wytrwałości oraz determinacji w pokonywaniu trudów, a także wszelkiej pomyślności w dalszej społecznej pracy. 
                 

        Najważniejszym i najbardziej podniosłym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali dla zasłużonych działaczy związkowych i innych osób. Wśród wyróżnionych brązowym medalem "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP" znaleźli się m.in. st.chor.sztab.rez. Zbigniew Łąka, kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski, ppłk rez. Stanisław Kępczyński, ppłk rez.  Leszek Grzyb, st.chor.sztab. rez. Józef Bojarski, st.chor.sztab. rez. Marian Baran, por. rez. Tadeusz Dec, ppłk rez. Józef Guściora, płk rez. Adam Kiełczyński i inni. Wśród odznaczonych "Medalem XX-Lecia ZŻWP" znaleźli się m.in. gen. Jan Brzeżawski, ppłk Bogdan Wójcik, ppłk Marian Wardęga, kpt. Artur Czerw, kpt. Sławomir Kokoszka,  Jan Motyka,  dr Andrzej Zapałowski, starosta powiatu przemyskiego, st.chor. Jerzy Delimata, sierż. Jan Łukaczyk i inni.          

      Całą uroczystość uświetnił koncert zespołu wokalno-tanecznego pod kierownictwem Elżbiety Bernatek z Klubu Żołnierskiego 5 bsp.
        Spotkanie zostało zakończone poczęstunkiem w postaci tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

Więcej zdjęć w zakładce Galeria Fotografii - zapraszam.

         Informacje o naszej uroczystości zamieścili na swoich stronach :posłowie na Sejm RP Marek Rząsa i Piotr Tomański, dr Andrzej Zapałowski, portal ZG ZZWP, portal GWiR, portal Nowiny24.pl (szczegóły w zakładce Napisali o nas...)

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski 

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

    W dniu 22 maja 2011 roku w kościele garnizonowym przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu (na terenie 114 Szpitala Wojskowego) w godzinach porannych odbyła się msza święta i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej ś.p. ks. płk Józefowi Mroczek.
    W mszy świętej i uroczystości wzięli udział m.in.
ks. prał. Mieczysław Rusin, ks. kapelan kpt. Andrzej Piersiak, rodzina ś.p. ks. J.Mroczka, siostra Maria Mroczek, brat przyrodni Marian Cichocki,bratowa Zofia Cichocka i bratanek Ryszard Pająk, członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu, w tym prezes Zbigniew Łąka, sekretarz Tadeusz Dec, członek Jan Łukaczyk i rzecznik prasowy Zbigniew Zembrzuski oraz poczet sztandarowy.
    Ks. płk w st. spocz. Józef Mroczek urodził się29.IV.1933r. we wsi Bielowy Gmina Pilzno powiat Dębica woj. Rzeszowskiew rodzinie chłopskiej. Ksiądz Józef Mroczek uczęszczał do szkołypodstawowej w Bielowach, po ukończeniu której poszedł do liceum wsąsiednim miasteczku Pilźnie. Po ukończeniu liceum i zdaniu maturywstąpił do zakonu Ojców 
Karmelitóww Krakowie i tam podjął studia w seminarium duchownym. Ksiądz Józefwyświęcony został w 1956r. i swoją pierwszą msze prymicyjną odprawił 22lipca 1956r. w kościele parafialnym w Pilźnie. Po prymicjach podjąłpracę duszpasterską na różnych placówkach m.in. był przeorem na placówcew kościele Ojców Karmelitów w Lipinach, następnie przeorem w kościeleKarmelitów w Gdańsku, a z Gdańska został przeniesiony już jako kapelando Gliwic, a następnie został przeniesiony do Olsztyna. Po kilku letniejpracy duszpasterskiej w Olsztynie wrócił do swojego ukochanego regionupołudniowo-wschodniej Polski tj. do Przemyśla i tam został mianowanyproboszczem katedry wojskowej. W duszpasterstwie wojskowym pełnił posługę od 1listopada 1977 roku. Był kapelanem inkardynowanym do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Po odejściu na emeryturę spełniał posługę kapelana Szpitala Wojskowego w Przemyślu.


Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja


      Przemyskie obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła jak zwykle Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej, odprawiona w intencji Ojczyzny. Obok mieszkańców, parlamentarzystów oraz władz miasta wzięła w niej udział Kompania Honorowa Wojska Polskiego z towarzyszeniem Chóru Magnificat i pocztów sztandarowych, w tym pocztu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Bezpośrednio przed nabożeństwem obok budynku przy ul. Katedralnej 6 odbyło się poświęcenie odnowionej tablicy upamiętniającej 600-lecie Przemyskiego Rzemiosła.
Główne uroczystości odbyły się przy kamieniu upamiętniającym uchwalenie Konstytucji, który ustawiony został na Wzgórzu Zamkowym w 1891r. - w setną rocznicę tego doniosłego wydarzenia. Swoje okolicznościowe wystąpienia w tym miejscu wygłosili parlamentarzyści: Andrzej Ćwierz, Marek Rząsa, Piotr Tomański, Wojciech Pomajda, a także Wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak oraz Prezydent Miasta Robert Choma
      Po złożeniu wiązanek przez zgromadzone delegacje pod pomnikiem, dalsza część obchodów trwała w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego. Odbyła się tam uroczysta sesja Rady Miejskiej w Przemyślu, którą poprowadził jej Przewodniczący Jan Bartmiński. W jej trakcie wręczona została Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla, którą w tym roku otrzymała Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Renata Nowakowska - za wszechstronną działalność w dziedzinie kultury. Drugą ważną nagrodą wręczoną w tym dniu był "Przemyślanin Roku", wyróżnienie przyznawane w plebiscycie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. W tym roku Przemyślanie postanowili uhonorować tytułem "Przemyślanina Roku" oficera Państwowej Straży Pożarnej Daniela Dryniaka.

Rocznicowe spotkanie na Zamku zakończył występ laureatów konkursu "Ukochany kraj, umiłowany kraj"


2010 rok

Święto Wojska Polskiego


        W dniu 13 sierpnia 2010 roku na placu przed pomnikiem Orląt Przemyskich odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego w Przemyślu, w których uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i samorządu prezydent Robert Choma, przewodniczący Rady Miasta Rafał Oleszek, dowódca garnizonu ppłk Zenon Brzuszko, dowódcy jednostek, żołnierze, przedstawiciele Policji (mł.insp. Bogusław Szydłowski), Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej, Urzędu Celnego, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego O/Przemyśl dr Andrzej Zapałowski, byli żołnierze ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem Zarządu Rejonowego Zbigniewem Łąka i przewodniczącym Koła Nr 2 Stanisławem Kępczyńskim, kombatanci, harcerze i uczniowie profilu wojskowego II LO oraz mieszkańcy Przemyśla.


         Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu Zbigniew Łąka odczytał Decyzję Nr889/Kadr Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha z dnia 22.07.2010r. wuznaniu zasług włożonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej  przyznając medale złote, srebrne i brązowe

                                    "Za zasługi dla obronności kraju"

członkom ZŻWP w Przemyślu.

Odznaczenia wyróżnionym wręczali ppłk Zenon Brzuszko i prezydent M. Przemyśla Robert Choma. Medale otrzymali:
- złoty:
st.chor.sztab. rez. Jan Starzak
-
srebrne: sierż. rez. Jan Łukaczyk, mjr rez. Lucjan Metrzelski,

  plut. rez. Arkadiusz Bojarski, st.sierż.sztab. rez. Mirosław Misiak,

  kpt rez. Daniel Doda,  por.rez. Norbert Kowalik
- brązowe
: kpt rez. Władysław Stafij, kpt rez. Zbigniew Zembrzuski


        Po tej uroczystości i poprzemówieniach delegacje organizacji kombatanckich, władz samorządowych, służb mundurowych i stowarzyszeń złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Orląt Przemyskich. Następnie odbył się Apel Pamięci, żołnierze z kompanii honorowej oddali salwę honorową. A na zakończenie uroczystości odbyła się defilada wojskowa.Tekst, zdjęcia: Zbigniew Zembrzuski

Bal Niepodległościowy

W Klubie Garnizonowym w Przemyślu w dniu 13.11.2010r. z okazji 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Koło Nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowało BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY. Bal rozpoczął przewodniczący Koła nr 2 ppłk rez. Stanisław Kępczyński oraz główny organizator ppłk rez. Leszek Grzyb. Następnie głos zabrał gość honorowy Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu kol. Zbigniew Łąka. W części oficjalnej przewidziano także wręczenie medali i odznaczeń. Złoty medal "Za zasługi dla obronności kraju" otrzymał st.chor.sztab. rez. Jan Czerniecki. Odznakę honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” otrzymali: st.chor.sztab. rez. Jan Czerniecki, mjr rez. Stefan Gontarz, ppłk rez. Leszek Grzyb, st.sierż,sztab. rez. Eugeniusz Koralewicz, st.sierż.sztab.rez. Tomasz Rogal, kpt rez. Zbigniew Zembrzuski. Podczas uroczystości wręczania medali i odznaczeń było becny dr nauk wojskowych Andrzej Zapałowski Prezes Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, były poseł na sejm RP oraz Parlamentu Europejskiego. Dr Andrzej Zapałowski złożył serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym oraz podziękował
organizatorom balu za pamięć i sposób uczczenia 92-rocznicy Odzyskania Niepodległościi życzył udanej zabawy podczas balu.
      Po części oficjalnej rozpoczął się bal, który trwał do białego rana, a wszyscy świetnie się bawili. Bal Niepodległościowy zorganizowany z okazji Święta Niepodległości mamy nadzieję, że będzie coroczną tradycją w naszym związku, nawiązując do przedwojennych imprez towarzyskich, organizowanych z okazji ważnych świąt narodowych. Bal z okazji jednej z najważniejszych rocznic w dziejach Polski to także wyrażenie patriotyzmu.
Więcej zdjęć w zakładce Galeria Fotografii

Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Kliknij, aby edytować nagłówek...

Kreator strony - przetestuj