ODESZLI
NA WIECZNĄ WARTĘ
kapitan TADEUSZ DEC
W dniu 12 stycznia 2017 roku odszedł na wieczną wartę kpt.rez. TADEUSZ DEC.

W latach osiemdziesiątych wicewojewoda przemyski, dyrektor Biura Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu.
podpułkownik Jan Orawiński 

    Urodził się 15 marca 1935r . 7 września 1953r. rozpoczął służbę w WP , w 1956r. ukończył Oficerską Szkolę Artylerii w Toruniu , po ukończeniu szkoły pełnił służbę w 40 pułku artylerii lekkiej Jarosławiu, następnie od 1966 do 1968 w jednostce obrony terytorialnej a od 1968 do 1972 był szefem sztabu POT następnie przeszedł do Terenowej Administracji Wojskowej i pełnił służbę najpierw w PSZW a od 1975 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu na różnych stanowiskach . W 1985 r po 33 latach służby odchodzi w stan spoczynku . 
      Był żołnierzem cenionym przez przełożonych szanowany przez podwładnych i kolegów po przejściu w stan spoczynku był aktywnym członkiem ZŻ WP (Koło Nr 5).

       Za swą ofiarna i wzorowa służbę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany najwyższymi odznaczeniami Państwowymi i resortowymi a wśród nich :
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
- Krzyżami zasługi srebrnym i złotym
- Medalem Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny
- Medalem za Zasługi dla obronności kraju
- Medalem 30-lecia Związku Żołnierzy WP
  i wieloma innymi medalami resortowymi.

Zmarł 08.04.2015r.
Koło nr 1
PPŁK. ZYGMUNT KALITA 

( 28-08-1933r. - 18.07.2014r. )

Absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty
Absolwent Oficerskiej Szkoły Samochodowej
Absolwent Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów
- dowódca plutonu piechoty 28 pułku piechoty9 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty
- dowódca plutonu samochodowego 14 kompanii rozpoznania 9 Dywizji Piechoty
- kierownik sekcji zaopatrzenia technicznego w 170 Rejonowych Warsztatach Naprawy Samochodów 9 Dywizji Zmechanizowanej
- kierownik sekcji poboru Powiatowego Sztabu Wojskowego w Sokołowie Podlaskim
- kierownik sekcji rezerw oficerskich Powiatowego Sztabu Wojskowego w Przemyślu
- starszy oficer d/s środków transportowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Przemyślu
- Komendant Garnizonu Przemyśl (1972-1983)

     Zawodową służbę zakończył 14 października 1983 roku po 31 latach służby w stopniu podpułkownika 
     Za nienaganną i wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany awansami i odznaczeniami, m.in. brązowym, srebrnym i złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, brązowym, srebrnym i złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
    Od 1983 roku członek Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy, później Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Za działalność związkową odznaczony Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZBŻZiOR, Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZŻWP, Medalem XXX-lecia ZŻWP Zawsze Wierni Ojczyźnie, Krzyżem Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.


Stanisław Kępczsyński

PPŁK. DYPL. STANISŁAW KĘPCZYŃSKI
(18.09.1949R. - 24.05.2014R.)

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i Akademii Sztabu Generalnego.

- Szefa Zaopatrzenia MPS w 11 pułku kolejowym w Przemyślu
- Zastępca kwatermistrza 5 pułku kolejowo-mostowego w Modlinie,
- Kwatermistrz – zastępcy dowódcy 14 pułku zmechanizowanego w Przemyślu
- Kierownik Sekcji Zaopatrzenia Logistyki 14 Brygady
Pancernej w Przemyślu.
   
   Po ukończeniu Technikum Mechanizacji i Rolnictwa w Lipnie postanowił swoje dalsze losy związać z wojskiem. W 1968 roku rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w 8 Szkolnym Pułku Samochodowym w Chełmnie n/Wisłą, następnie został skierowany do szkoły podoficerskiej w Wałczu. Po roku służby decyduje się na zawodową służbę wojskową i zdaje egzaminy wstępne do Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, którą ukończył w 1973 roku i jako podporucznik ekonomista rozpoczyna zawodową służbę wojskową w 11 pułku kolejowym w Przemyślu na stanowisku Szefa Zaopatrzenia MPS. Po pięciu latach zawodowej służby został skierowany na studia do Akademii Sztabu Generalnego, po ukończeniu, których został zastępcą kwatermistrza 5 pułku kolejowo-mostowego w Modlinie. W 1985 roku na własną prośbę wrócił do 11 pułku kolejowego na szefa Zaopatrzenia MPS. W 1991 roku został wyznaczony na stanowisko kwatermistrza – zastępca dowódcy 14 pułku zmechanizowanego w Przemyślu. W 1994 roku został wyznaczony na stanowisko Kierownika Sekcji Zaopatrzenia Logistyki 14 Brygady Pancernej w Przemyślu.
    Zawodową służbę zakończył 31 marca 1997 roku po 29 latach służby w stopniu podpułkownik. Za nienagraną i wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany awansami i odznaczeniami.
     W 2003 roku wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego i Oficerów Rezerwy. W związku dał się poznać jako bardzo dobry społecznik, kolega i przyjaciel. Szanowany i lubiany najpierw został wybrany wiceprezesem, aby później zostać prezesem Koła Nr 2 ZŻWP w Przemyślu. Został odznaczony wielokrotnie odznaczeniami związkowymi za aktywną działalność społeczną i organizację wielu imprez związkowych.
      W 1973 roku wziął ślub z Ireną, ze tego związku narodziło się troje dzieci. Cudowny mąż, ojciec i dziadek.
     Pochowany został na cmentarzu wojskowym w Przemyślu z honorami wojskowymi w obecności rodziny, kolegów, znajomych i pocztów sztandarowych ZR ZŻWP i 5batalionu strzelców podhalańskich. Mowę pożegnalna wygłosił prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu Zbigniew Łąka.Cześć Twojej pamięci !
Strona www za darmo dla Ciebie!