SZANOWNI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Zapraszamy do prenumeraty miesięcznika
Głos Weterana i Rezerwisty na 2021 r. .

Dzięki niej:
- zyskacie aktualne wiadomości z życia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
- otrzymacie informacje ważne dla emerytów i rencistów mundurowych.,
- przeczytacie, nie publikowane na innych łamach, oceny i analizy wojskowo-polityczne,
- poznacie interesujące, nie zawsze znane wydarzenia historyczne,.
- poznacie zasłużonych członków naszego Związku,

Cena prenumeraty
- indywidualna: 1 egz. 10 zł – 120 zł rocznie
- zbiorowa: 2 – 3 egz. - 8 zł – 96 zł rocznie
  4 i więcej egzemplarzy – 7 zł – 84 zł rocznie


Cena prenumeraty obejmuje: druk, obsługę, koszty wysyłki miesięcznika oraz podatek VAT.

Gazeta dotrze na wskazany adres, prosto do Państwa domu lub firmy. Tylko prenumerata gwarantuje otrzymanie każdego numeru czasopisma.
Wpłaty na prenumeratę należy kierować na rachunek bankowy GWiR Sp. z o.o,
30 1240 6074 1111 0010 9401 4980
z adnotacją: prenumerata GWiR - … egz. na okres………


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres wydawcy: gwir@op.pl lub 727 008 000

gen. bryg. Rafał KOWALIK

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował trzynastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostany wręczone przez Prezydenta RP w przeddzień ŚwiętaWojska Polskiego, 14 sierpnia br. Na stopień Generała Brygady, Prezydent nominował m.in. płk Rafała Kowalika, Dowódcę 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. generała Stanisława Maczka w Świętoszowie

Generał Kowalik jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w Żurawicy, gdzie w latach 1995-2000 był kolejno dowódcą plutonu i kompanii, a następnie zastępcą dowódcy batalionu.Przebywał na misji w Kosowie. Pułkownik Rafał Kowalik zastąpił ppłk Bogdana Wójcika na stanowisku dowódcy 1 Batalionu Czołgów w Żurawicy i dowodził nim od 2011 do 2014 roku. Od sierpnia 2014 do stycznia 2018 zajmował stanowisko Szefa Sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Z dniem 1 lutego 2018 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Od  20.marca 2020 roku objął stanowisko Dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. generała Stanisława Maczka w Świętoszowie.
Kreator strony - przetestuj