Liga Strzelecka

REGULAMIN LIGI STRZELECKIEJ

ŻOŁNIERZY REZERWY
ZARZĄDU REJONOWEGO
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W PRZEMYŚLU

CEL ZAWODÓW:

- Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród żołnierzy rezerwy
- Doskonalenie własnych umiejętności strzeleckich
- Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie PZSS
- Wyłonienie na szczeblu ZR mistrzów indywidualnych i drużynowych
- Wypełnienie czasu wolnego członkom Kół
- Doskonalenie umiejętności strzeleckich oficerów, chorążych i podoficerów rezerwy w bezpośredniej rywalizacji sportowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy klubami i zawodnikami w zakresie strzelectwa i sprawności fizycznej
- Zacieśnienie koleżeńskich więzi w środowisku oficerów rezerwy oraz utrzymanie i rozwijanie kontaktów z kadrą zawodową Sił Zbrojnych RP, a także ze stowarzyszeniami rezerwistów, weteranów i kombatantów oraz innymi instytucjami współpracującymi z ZR ZŻ WP Przemyśl
- Popularyzowanie w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród rezerwistów sportu strzeleckiego
- Uczczenie świąt państwowych, wojskowych i ważnych rocznic historycznych.SKŁAD SĘDZIOWSKI ZAWODÓW:

Kierownik Zawodów        – Józef GUSCIORA
Sędzia Główny Zawodów – Zbigniew SEBZDA
Sędzia Główny Strzelań  – Zbigniew ŁĄKA 
Sędzia Biura Obliczeń    – Zdzisław WELSZYNG

LIGA STRZELECKA - ZAKOŃCZENIE LIGII W FOTOGRAFII

Zakończenie sezonu 2014/2015
Zakończenie sezonu 2013/2014
Zakończenie sezonu 2012/2013
Zakończenie sezono 2011/2012
Zakończenie sezonu 2010/2011
Kreator strony - przetestuj