Koło Nr 2 na bazie 11 pułku kolejowego (JW1039)

           Zarząd Koła Nr 2

Prezes koła        st.chor.sztab. Marian Baran
Wiceprezes koła ppłk Leszek Grzyb
Sekretarz           st.chor.sztab. Jan Starzak
Skarbnik            st.chor.sztab. Bogusław Mahunik
Członek             mł. chor. Tomasz Rogala
Członek             ppłk Piotr Kosiorowski

Komisja rewizyjna
Przewodniczący płk Adam Kiełczyński
Zastępca          
Członek             st.chor.sztab. Wiesław Curyło

AKTUALNOŚCI KOŁA

Zebranie Koła Nr 2 - 09.09.2020r.

9. września 2020 roku w Biurze Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu odbyło się zebranie koła, na którym m.in. omówiono bieżące sprawy związku oraz odbyła się mała uroczystość. Prezes koła Marian BARAN w imieniu kolegów złożył życzenia oraz wręczył okolicznościowe puchary i dyplomy dwóm jubilatom:
- Tomasz ROGALA - 80-te urodziny
- Zdzisław KILON  - 75-te urodziny.

Jeteśmy FB

Uroczyste spotkanie Koła Nr 2 - 12.07.2019r.

Tekst m.in. ze spotkania z okazji 38-rocznicy powstania ZŻWP znajduje się w zakładce Aktualności.

ZEBRANIE KOŁA NR 2

W siedzibie Zarządu Rejonowego w Hotelu Accademia w dniu 28.02.2019 roku odbyło się zebranie Koła Nr 2. Prezes koła Marian BARAN na wstępie serdecznie przywitał uczestników zebrania w tym prezesa Zarządu Rejonowego Zbigniew ŁĄKĘ, a następnie przedstawił porządek zebrania. Na zebraniu były poruszane przede wszystkim takie tematy jak: opłacanie składek członkowskich, przekazanie 1% podatku na rzecz ZŻWP lub FPEiRW, sprawy wyróżnień i odznaczeń oraz bieżące sprawy. 
Prezes Marian Baran na podstawie sprawozdania przekazanego od skarbnika koła podsumował ubiegły rok dot. Opłacanie składek. Ze sprawozdania wynika, że 5 członków koła nie zapłaciło składki za ubr. i mimo wezwań pisemnych do końca roku tego nie uczynili. Zgodnie ze statutem w takiej sytuacji zostali skreśleni z listy członków koła. 
Na temat zasad i sposobów odprowadzenia 1% podatku na rzecz OPP zabrał głos kol. Zbigniew Zembrzsuki, które omówił przede wszystkim nowe zasady rozliczania podatków i wskazał adres strony internetowej, gdzie można sprawdzić jak US rozlicza – www.nf.gov.pl e-Deklaracje. 
W dalszej części zebrania prezes Marian Baran przedstawił wykaz osób, którzy z okazji Święta ZŻWP otrzymają medale i odznaczenia. 
Na zakończenie zebrania odbyła się dyskusja na bieżące sprawy związkowe.

Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

37-rocznica powstania ZŻWP w Kole Nr 2

     Z okazji 37-rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Koła Nr 2 przy współpracy Zarządu Rejonowego zorganizował spotkanie integracyjne w restauracji C.K Monarchia w Piwnicznym składzie Wina i Piwa. Prezes koła kol. Marian Baran rozpoczął uroczystość, a prezes Zarządu Rejonowego kol. Zbigniew Łąka przedstawił zebranym rys historyczny powstania związku.
     Przy zimnym piwie i kiełbasie z grilla uczestnicy wspominali tych, którzy odeszli na wieczną wartę i tych którzy tworzyli związek w Przemyślu. Takie spotkania mają na celu umacnianie więzi koła i niekończących się rozmów, a w tym przypadku uczczenie rocznicy powstania związku. Prezes Marian Baran z tej okazji wręczył wszystkim członkom koła pamiątkowe okolicznościowe medale, a członkom Zarządu Koła pamiątkowe puchary. Warto wspomnieć, że fundatorem medali i pucharów jest nasz kolega z koła Jerzy Sitarz, któremu bardzo dziękujemy. 
           Koło Nr 2 jest najliczniejszym kołem w Przemyślu i bardzo aktywnym. Aż siedmiu członków koła  jest we władzach Zarządu Rejonowego co świadczy o sile tego koła. 

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Koła nr 2 w dniu 25.05.2018 r.

Prezes Koła Nr 2 kol. Marian Baran w dniu 25.05.2018 roku w siedzibie ZŻWP w Przemyślu w godzinach popołudniowych otworzył zebranie. Na wstępie przywitał przybyłych członków, a następnie przedstawił porządek zebrania. 
Prezes koła odczytał oświadczenie kol. Eugeniusza Koralewicza, który rezygnuje z członkowstwa w ZŻWP w związku z jego chorobą. W związku z tym, iż kol. Koralewicz był członkiem Komisji Rewizyjnej dokonano wyboru nowego członka, którym został kol. Wiesław Curyło. 
W związku z nadchodzącą 37-rocznicą powstania ZŻWP zarząd koła postanowił uczcić ten dzień poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego w restauracji Monarchia. Spotkanie odbędzie się w piątek 15 czerwca 2018 roku w godzinach popołudniowych. Na tym spotkaniu z okazji 37-rocznicy powstania ZŻWP prezes zaplanował wręczenie pamiątkowych medali z tej okazji, sponsorem których jest nasz kolega związkowiec Jerzy Sitarz, a projektem zajął się kol. Józef Guściora. 
W dalszej części zebrania skarbnik koła kol. Marek Maziarz omówił opłacanie składek członkowskich. Z relacji skarbnika wynika, że członkowie koła nr2 przed półroczem opłacili składki prawie w 100%.
Kolega Józef Guściora organizuje wyjazd na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show, które odbędą się w Radomiu w ostatni weekend sierpnia. Tegoroczna impreza organizowana jest w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dla upamiętnienia 100-lecia utworzenia lotnictwa wojskowego. Koszt wyjazdu wstępnie został oszacowany na 200zł. Chętni powinni zgłaszać się do kolegi Józefa Guściory do 10.07.2018r. Wpłacając zaliczkę w wysokości 100zł. 

Na koniec zebrania odbyła się dyskusja na bieżące związkowe tematy.

Tekst i zdjęcia kol. Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Koła Nr 2 - 16.02.2018r.

16 lutego 2018 roku w hotelu Accademia odbyło się zebranie Koła Nr 2 ZŻWP w Przemyślu. Zebranie otworzył i przywitał wszystkich przybyłych członków prezes koła kolega Marian BARAN. Na zebranie przybył na zaproszenie prezesa koła, prezes Zarządu Rejonowego kol. Zbigniew ŁĄKA.
W pierwszej części zebrania prezes koła i prezes ZR wręczyli dyplomy, statuetki. Statuetki i dyplomy z okazji „okrągłych” urodzin otrzymali: podporucznik Stefan BABIK z okazji 95 urodzin, kol. Jerzy PYRCIOCH z okazji 75 urodzin, kol. Jerzy WOJTOWICZ z okazji 70 urodzin i Edward WRONA z okazji 70 urodzin. Następnie zostały wręczone odznaki i medale. Honorową Odznakę ZŻWP otrzymali koledzy: Wiesław CURYŁO, Bogusław MAHUNIK, Maciej MATERLAK,. Medale XXXV-lecia ZŻWP otrzymali koledzy: Mirosław KANIA, Tomasz LITWIN, Adam WIELGUS, Bartłomiej KĘDZIERSKI, Piotr KORPAL, Artur TOKARSKI.
W drugiej części zebrania prezes koła Marian Baran omówił opłacanie składek oraz czynszu na wynajem lokalu na biuro w hotelu Accademia. 
          Prezes ZR Zbigniew ŁĄKA omówił sytuację n/t Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i roli jaką odgrywa ta federacja w walce o sprawiedliwość dla emerytów policyjnych, WOP, BOR i innych podlegających ustawie dezubekizacyjnej. Marian BARAN omówił zadania Komisji Socjalno-Zdrowotnej i powołał się na uchwałę ZR ZŻWP dot. powołania takiej komisji. Kol. Piotr Kosiorowski, lekarz, zadeklarował pomoc w pracy tej komisji. Kolega Józef Guściora omówił organizację pogrzebów z asystą wojskową członków ZŻWP.
Na koniec odbyła się dyskusja.


Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski.

Zebranie Koła Nr 2 w dniu 28.09.2017r.

St.chor.sztab. w st.spocz. Marian BARAN prezes koła nr 2 w dniu 28.09.2017 r. w hotelu Accademia przywitał przybyłych na zebranie członków koła, prezesa Zarządu Rejonowego kol. Zbigniewa Łąkę i przedstawił porządek zebrania.
Zebranie rozpoczęło się od miłego akcentu, jakim było przywitanie aż czterech nowych członków naszego koła, którzy na wstępie przedstawili się. Następnie prezes ZR Zbigniew Łąka i prezes koła Marian Baran wręczyli legitymacje członkowskie dla tych czterech kolegów: Wiesław Curyło, Maciej Materlak, Tomasz Litwin i Piotr Korpal. 
         Po tej uroczystości kol. Marian Baran przedstawił w skrócie najważniejsze prawa i obowiązki dla dla członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Omówił także sprawę opłacania składek członkowskich - w naszym kole opłacanie składek jest na 100% poziomie.
     W dalszej części zebrania prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu przedstawił informacje dotyczącą XI Zjazdu Delegatów ZŻWP, w tym m.in. wybór nowego prezesa ZŻWP, którym został płk Marek BIELEC. Omówił także w skrócie przyjęte uchwały dotyczące:
1) Regulaminu działania Zarządu Głównego ZŻWP oraz regulaminów pracy Komisji Problemowych;
2) Ramowego planu zasadniczych zamierzeń Zarządu Głównego ZŻWP na 2018 r.;
3) Wytycznych Zarządu Głównego ZŻWP dotyczących realizacji Uchwały Programowej XI Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP;
4) Zasad sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z zał. nr 6 ustawy o rachunkowości;
5) Budżetu oraz zasad opłacania składek członkowskich w 2018 r.;
6) Wdrożenia „Kompendium działalności socjalno-zdrowotnej ZŻWP”;
7) Powołania Komisji Problemowych Zarządu Głównego ZŻWP;
8) Uzupełnienia składu Rady i Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i  Rencistom Wojskowym 

Na koniec odbyła się dyskusja.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

Zebranie koła w dniu 16.02.2017 r.

   Pierwsze w tym roku zebranie Koła Nr 2 odbyło się 16 lutego br. w siedzibie ZR ZŻWP. Prezes koła kol. Marian Baran po przywitaniu wszystkich przybyłych przedstawił porządek zebania. 
Kol. Marian Baran omówł sprawę składek członkowskich, przekazywanie 1% z podatku na ZŻWP i Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. 
  Prezes ZR kol. Zbigniew Łąka odczytał i omówił pisma z ZG ZŻWP. Przedstawił także datę Zjazdu Delegatów ZR ZŻWP, a kol. Marian Baran odczytał listę 14 delegatów z koła nr 2. 
   Wiceprezes ZR kol. Józef Guściora omówił planowaną wycieczkę w ostatni weekend sierpnia do Radomia na Air Show. Przedstawił program wycieczki oraz koszty wyjazdu. Omówił także terminy korzystania ze strzelnicy związkowej, którą własnymi siłami nasz związek stworzył.
   W drugiej części zebrania prezes koła przedstawił sylwetkę nowego członka naszego koła, kol. Edwarda WRONĘ. Wręczone zostały także  zaległe statuetki XXXV-lecia ZŻWP.

   Na koniec odbyła się dyskusja, podczas której zabierali głos członkowie koła na różne tematy.

Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole Nr 2 ZŻWP W Przemyślu

Jesień 2016 to okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych kołach naszego Związku. Koło Nr 2 zaplanowało swoje zebranie w dniu 22 listopada 2016 roku w hotelu Accademia korzystając z gościnności tego hotelu.
Dotychczasowy prezes koła kol. Marian Baran po przywitaniu członków koła i zaproszonych gości przedstawił porządek zebrania.
W pierwszej części zostały wręczone zaległe medale i statuetki z okazji XXXV-lecia Związku oraz zostały wręczone dwie legitymacje członkowskie nowoprzyjętych kolegów do naszego Związku.

     Kol. Marian Baran odczytał sprawozdanie za działalność koła w okresie ostatnich czterech lat. Miedzy innymi podziękował kolegom za dobra pracę i na rzecz koła i całego związku. Wielu kolegów, członków koła, są prężnie działającymi członkami Zarządu Rejonowego jak chociażby kol. Józef Guściora, Jan Starzak, Zbigniew Zembrzuski, Leszek Grzyb, Marian Baran. Są to koledzy, którzy swoją postawą mogą służyć za przykład w działalności społecznej.
     W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Adam Kiełczyński odczytał sprawozdanie z działalności komisji.
    Marian Baran przedstawił zasady wyboru nowego zarządu koła oraz wyboru delegatów na zjazd Zarządu Rejonowego. Przegłosowano wybory jawne i wybrano Komisję Skrutacyjną.
       Kol. Adam Kiełczyński zaproponował wniosek przez aklamację (consensus ordinum) wyboru zarządu koła. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i obecny Zarząd koła został wybrany na kolejną kadencję.


Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

Uroczyste zebranie w dniu 21.07.2016r.

   W czwartkowe popołudnie 21 lipca w siedzibie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu odbyło się uroczyste zebranie Koła Nr 2, które przede wszystkim było kontynuacją obchodów XXXV-lecia ZŻWP, gdyż prezes koła kol. Marian Baran wspólnie z prezesem ZR kol. Zbigniewem Łąką wręczyli medale „XXXV-lecia ZŻWP” oraz pamiątkowe statuetki dla wyróżnionych żołnierzy rezerwy, członków koła nr 2.
    Nie mniej podniosłą chwilą było przyjęcie w poczet członków Koła Nr 2 dwóch kolegów:
Artura Tokarskiego i Jerzego Sitarza. Po rekomendacji jednogłośnie zostali przyjęci i tym samym nasze koło rośnie w „sile”! 
    W dalszej części zebrania prezes Zbigniew Łąka przedstawił bieżące sprawy związkowe, kol. Józef Guściora przedstawił plan wycieczki, która ma się odbyć w dniach 27-28.08.2016r. do Sandomierza i okolicznych historycznych miejsc. Wszyscy chętni powinni zgłaszać się do kol. Józefa Guściory, zwłaszcza, że ilość miejsc jest ograniczona. Koszt wycieczki to 150zł.
    Na zakończenie zebrania odbyła się dyskusja.


Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski.

Zebranie Koła Nr 2 - 31.05.2016r.

   31 maja br. odbyło się zebranie Koła Nr 2. Zebranie było poświęcone głównie omówieniem zbliżającym się obchodom XXXV-lecia ZŻWP, które odbędą się 24.06.2016r. w hotelu Accademia oraz jesiennej kampanii wyborczej naszego koła.
  Prezes koła kolega Marian Baran wspólnie z prezesem Zarządu Rejonowego kolegą Zbigniewem Łąką szczegółowo przedstawili plan naszego święta, XXXV-lecia, oraz omówili zasady prawne dotyczące wyborów nowych zarządów kół. 
Ponadto prezes Zb. Łąka zebranym przedstawił szczegółowo podpisaną umowę najmu lokalu, w którym mieści się biuro naszego Związku. 
Na zakończenie zebrania odbyła się dyskusja.

Zebranie Koła Nr 2

W dniu 12. marca 2016 roku odbyło się zebranie Koła Nr 2 ZŻWP w Przemyślu. Zebranie miało wyjątkowy charakter, gdyż po raz pierwszy od rozwiązania porozumienia przez Ministra Obrony Narodowej ze ZŻWP zebranie odbyło się poza dawną siedzibą naszego związku. Zebranie dzięki gościnności odbyło się w Hotelu Accademia przy ul. Piłsudskiego. Na wstępie prezes koła kol. Marian BARAN przywitał prezesa Zarządu Rejonowego kol. Zbigniewa ŁĄKĘ oraz licznie przybyłych członków koła (26 obecnych przy stanie 32 członków), a następnie przedstawił porządek zebrania.

Miłym punktem zebrania było wręczenie pamiątkowych dyplomów trzem jubilatom: kol. Stefan WIATR, który obchodził swoje 80-te urodziny, koledzy Józef BOJARSKI i Jan STARZAK, którzy obchodzili 70-te urodziny. 

   W dalszej części zebrania prezes ZR kol. Zbigniew Łąka przedstawił sytuację związku po zerwaniu porozumienia. Główne stanowisko związku jest takie, że związek działa i dalej będzie działać mimo, że musieliśmy „wynieść” się z siedzib, które do tej pory użyczało nam wojsko. W tym roku będziemy obchodzić XXXV-lecie istnienia związku i podczas tych obchodów musimy pokazać, że istniejemy, że dalej działamy, że zerwanie porozumienia nie spowodowało rozwiązania czy też zawieszenia naszego związku.

Na zakończenie zebrania odbyła się dyskusja.

Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

ZEBRANIE KOŁA NR 2

W dniu 8. października br. w Sali Tradycji Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu odbyło się zebranie Koła Nr 2. 
      Prezes koła kol. Marian Baran przywitał wszystkich przybyłych członków koła oraz prezesa Zarządu Rejonowego kol. Zbigniewa Łąkę, a następnie przedstawił porządek zebrania.
Podczas zebrania omawiane były nastepujące tematy:
1. Regulamin Krzyża "Za zasługi dla ZŻWP
2. Zasady postępowania przy asystach honorowych
3. Organizacja opłatka w naszym związku
4. Organizacja obchodów XXXV-lecia Związku oraz rozdział pamiątkowych medali XXXV-lecia ZŻWP
5. Nowe wytyczne w sprawie wykorzystania środków pożytku publicznego
     Prezes Zbigniew Łąka i Piotr Kosiorowski omówili sytuację byłego szpitala wojskowego, obecnie miejskiego, który zgodnie z decyzją władz wojewódzkich ma być połączony z Przychodnią Kolejową. 
     Kolega Marian Baran poinformował zebranych o podsumowaniu Ligii Strzeleckiej, które odbyło się 14. września. Drużyna Koła Nr 2 w tych zmaganiach zajęła II miejsce, a kol. Józef Bojarski indywidualnie zajął III miejsce, ponadto Józef Guściora zajął VII miesjce, Zbigniew Zembrzuski VIII miejsce, Piotr Gniwek X miejsce. Marian Baran zachęcał do udziału w tych zawodach większej ilości członków. 
    Miłym akcentem było zaprezentowanie sylwetek przez wieceprezesa koła kol. Leszka Grzyba dówch nowych członków:  ppor. rez. Stefan BABIK i chor. rez. Bogdan BARAN.
      Kolega Józef Guściora zachęcał zebranych do pójścia do kina na film "Karabla". Wyjście do kina organizuje Klub Wojskowy przy 5bsp. "Karbala" to polski film wojenny z 2015 roku w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, przedstawiający autentyczne wydarzenia z szyickiej rebelii w Iraku w 2004 roku.
    Na koniec zebrania odbyła się dyskusja.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

Urodziny członków Koła Nr 2

75. urodziny Tomasza Rogal
76. urodziny Mariana Barana

III Integracyjny Piknik Strzelecki Koła Nr 1 i 2 im. ppłk dypl. Stanisława Kępczyńskiego 

19 czerwca 2015 roku zgodnie z zapoczątkowanym przez ś.p. ppłk. Stanisława Kępczyńskiego prezesi Koła Nr 1 i 2 ppłk Henryk Bosacki i st.chor.sztab. Marian Baran zorganizowali III Integracyjny Piknik Strzelecki, który od ubiegłego roku nosi imię pomysłodawcy tego pikniku Stanisława Kępczyńskiego. 
     Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się na strzelnicy LOK, gdzie odbyły się zawody strzeleckiej z karabinka pneumatycznego. Oczywiście wynik był drugorzędny, spotkanie na pierwszym planie, choć niektórzy koledzy osiągali naprawdę bardzo dobre wyniki.
Przy okazji tego spotkania prezes Koła Nr 2 Marian Baran uroczyście wręczył legitymacje członkowskie dwóm kolegom, którzy zasilili szeregi naszego koła. Są to mjr rez. Mirosław Kania i ppłk rez. Marek Szabaga.
      Druga część odbyła się w restauracji Monarchia, gdzie mieliśmy przygotowany grill z kiełbaskami oraz piwem. Niestety pogoda nie dopisała, ale i z tym problemem poradziliśmy sobie. Podczas spotkania był czas na wspomnienia o ś.p. Stanisławie, a także rozmowy koleżeńskie, bo takie spotkania temu sprzyjają. 

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Koła Nr 2

W piątkowe popołudnie 13 lutego w siedzibie Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyło się zebranie Koła Nr 2. Prezes koła kol. Marian Barana przywitał serdecznie wszystkich przybyłych kolegów, a zwłaszcza nowego członka Zwiazku kol. ppłk Jerzego Wójtowicza. Warto zaznaczyć, że frekwencja zebrania wyniosła prawie 90% (89,3%) i co ciekawe trzech kolegów nieobecnych na zebraniu zostało usprawiedliwionych. Cieszy tak duża frekwencja, która świadczy o sile koła. 
Prezes Marian Baran przedstawił sylwetkę nowego członka koła ppłk Jerzego Wójtowicza oraz wręczył jemu legitymację członkowską. W dalszej części zebrania kol. Marian omówił sprawy bieżące, w tym opłacanie składek członkowskich, uzupełnienie ewidencji członków poprzez zebranie informacji o odznaczeniach. Kol. Józef Guściora przypomniał o przekazywaniu 1% podatku na nasz Związek oraz omówił sprawę awansów na wyższe stopnie wojskowe.

Tekst Zbigniew Zembrzuski
Zdjęcia Leszek Grzyb 

Zebranie Koła Nr 2

     5 listopada o godz. 15:00 w biurze Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyło się zebranie Koła Nr 2. Prezes koła Marian BARAN na wstępie przywitał wszystkich przybyłych oraz przedstawił porządek zebrania. Kol. Marian Baran wręczył legitymacje dwóm nowym członkom koła kolegom Jerzemu Pyrciochowi i Wiesławowi Cieleckiemu. Prezes stwierdził także, że w kole została wprowadzona NOWA tradycja, a mianowicie nowi członkowie otrzymują także znaczek ZŻWP.
     Wiceprezes ds. Organizacyjnych Zarządu Rejonowego ZŻWP, a jednocześnie członek Koła Nr 2 ppłk Józef Guściora podsumował uroczystość wręczenia sztandaru dla naszego Związku i w imieniu Prezesa wręczył podziękowania członkom naszego koła. Podziękowania otrzymali: płk Adam Kiełczyński, płk Stanisław Fronc, ppłk Piotr Kosiorowski, mł. chor. Zdzisław Kilon, st.chor.sztab. Jan Starzak. Kol. Guściora w dalszej części swojego wystąpienia przedstawił zbliżające się uroczystości i imprezy. Miedzy innymi namawiał do udział w Święcie Niepodległości 11 listopada, III Edycji Sekcji Strzeleckiej, patriotycznym koncercie w Dubiecku (10.11.2014r. godz. 18:00). Przedstawił także plan zamierzeń Klubu Wojskowego przy 5bsp na 2015 rok. Następnie dokonał rozliczenia 1% podatku i przedstawił dwóch naszych kolegów ppłk Piotra Kosiorowskiego i kpt. Władysława Stafija, którzy będą się ubiegać o mandat radnego miasta podczas zbliżających się wyborów samorządowych. 

    Kol. Józef Bojarski – skarbnik koła i ZR – nowym członkom przedstawił jakie są opłaty wpisowe, członkowskie (jak wyliczyć składkę roczną), za legitymacje, odznaki i medale. 
   Prezes Marian Barana omówił zarządzenia, uchwały, pisma z Zarządu Głównego dotyczące m.in. jakie wymogi formalne powinny spełniać składane wnioski na medale i awanse na wyższe stopnie wojskowe oraz medale i odznaki związkowe, a także omówił jakim warunkom powinno odpowiadać oficjalne ubranie związkowe, w którym występuje się podczas rożnego rodzaju uroczystości. 
    Podczas tego zebrania kol. Józef Bojarski piastujący stanowisko skarbnika koła zrezygnował z tej funkcji. W wyniku głosowania został wybrany skarbnikiem koła kol. ppłk Marek Maziarz.  
     Kol. Piotr Kosiorowski omówił zbliżające się wybory samorządowe. Na zakończenie zebrania odbyła się dyskusja.

Zebranie Koła nr 2 w dniu 4.09.2014r.

      4 września 2014 roku w siedzibie ZR odbyło się zebranie Koła Nr 2. Prezes Koła Marian Baran po przywitaniu gości i członków koła przedstawił porządek zebrabia.
     Na wstępie głos zabrali prezes ZR Zbigniew Łąka i wiceprezes Józef Guściora, którzy omówili zbliżającą się uroczystość wręczenia sztandaru ZR ZŻWP w Przemyślu w dniu 2.10.2014r.
W dyskusji głos zabierali koledzy Piotr Kosiorowski, Józef Bojarski, Zbigniew Zembrzuski.
  Druga część zebrania, bardziej uroczysta, rozpoczęła się od odczytania rozkazu nadającego odznaczenia i medale członkom koła nr 2. Odznaczenia i medale wręczyli prezes ZR Zbigniew Łąka i prezes koła nr 2 Marian Baran.
Srebrną odznakę "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" otrzymali koledzy: 
- Stanisław Fronc, 
- Piotr Kosiorowski, 
- Tadeusz Świerczek
Brązową odznakę "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" otrzymał kol. 
- Zdzisław Kilon.

II Integracyjny Piknik Strzelecki im. ppłk. Stanisława Kępczyńskiego

W dniu 26 czerwca 2014 roku odbył się II Integracyjny Piknik Strzelecki Kół nr 1 i 2 im. ppłk Stanisława Kępczyńskiego, który rozpoczął się na strzelnicy LOK przy ul. Słowackiego, gdzie odbyły się zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego. W tych zawodach nie był ważny wynik, ale sam fakt uczestniczenia i oddania 10 strzałów do tarczy.
Po zakończeniu strzelania uczestnicy spotkania przeszli do ogródka grillowego do pubu Wirtualny, gdzie przy kiełbaskach z grilla i zimnym piwie kontynuowano spotkanie. Był to czas na rozmowy, wspomnienia, a przede wszystkim bycie samych z sobą.

Walne Zebranie Koła Nr 2

    W dniu 17 czerwca 2014 roku o godz. 15:30 w Sali Tradycji Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu odbyło się Walne Zebranie Koła Nr 2. Głównym celem zebrania był wybór prezesa koła. Zebranie prowadził wiceprezes ppłk Leszk Grzyb, który po omówieniu zasad wyboru uzupełniającego zaproponował na nowego prezesa kol. Mariana Barana, którego jednogłośnie wybrali członkowie koła.
Wobec tego, iż kol. Marian Baran jest w zarządzie koła (sekretarz) koniecznością było wybór sekretarza, którym został kol. Jan Starzak, natomiast jego miejsce - członek zarządu - zajął ppłk Piotr Kosiorowski.

W dalszej części zebrania kol. Leszek Grzyb omawiając organizację II Integracyjnego Pikniku Strzeleckiego zaproponował zebranym, aby organizowany po raz drugi piknik nosił imię ś.p. ppłk Stanisława Kępczyńskiego, pomysłodawcę i organizatora ubiegłorocznego pikniku. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali tą propozycję.
  W imieniu prezesa Zarządu Rejonoweg ZŻWP kol. Józef Guściora pogratulował kol. Marianowi Baranowi wyboru na prezesa koła oraz pozostałym członkom zarządu koła. Omówił także bieżące sprawy oraz czekające uroczystości zarządu.


kpt.rez. Zbigniew Zembrzuski

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Czternaście par małżeńskich w dniach 22 i 23 kwietnia br. zostało odznaczonych Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcą przyznania był Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który złożył gratulacje i dokonał aktu dekoracji. W sali obrad przemyskiego Urzędu Miejskiego zebrali się dostojni Jubilaci ich najbliższa rodzina: dzieci, wnuki iprawnuki, aby wspólnie przeżywać tę uroczystość. W imieniu samorządu i mieszkańców gratulacje i życzenia złożyli Robert Choma Prezydent Miasta oraz Urszula Golec Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przemyślu. Prezydent podkreślał w swoim wystąpieniu, iż taka postawa zwłaszcza dziś – w czasach gdy instytucja małżeństwa narażona jest na wiele trudnych prób – jest wzorem godnym do naśladowania. Na zakończenie uroczystości dostojni Jubilaci stanęli do wspólnych pamiątkowych zdjęć. Wśród odznaczonych par był nasz kolega Adam Kiełczyński z małżonką Lidią.
        W imieniu Zarządu Koła Nr 2 ZŻWP składamy serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzymy wszelkiej pomyślności na kolejne dziesięciolecia wspólnej wędrówki.

Źródło: www.przemysl.pl

Zebranie sprawozdawcze Koła Nr 2

13 marca 2014 roku w siedzibie ZR ZŻWP odbyło się zebranie Koła Nr 2. 
     Prezes koła ppłk Stanisław Kępczyński  przywitał przybyłych członków koła oraz prezesa Zarządu Rejonowego Zbigniewa Łąkę i przedstawił porządek obrad. Przywitał także serdecznie i przedstawił nowego członka koła kol. ppłk Marka MaziarzaNastępnie odczytał sprawozdanie z działaności koła za 2013 rok. W tym. m.in. uczestnictwo członków koła w IX Zjeżdzie ZR ZŻWP podczas którego aż 5 członków naszego koła zostało wybranych do władz Zarządu Rejonowego (wiceprezesi Józef Guściora, Marian Baran, Jan Starzak, skarbnik Józef Bojarski i rzecznik prasowy Zbigniew Zembrzuski). Jest to wielki sukces koła, który świadczy o sile naszego koła. 
     Po wystąpieniu St.Kępczyńskiego głos zabrał prezes ZR kol. Zbigniew Łąka, który omówił zasady współpracy jednostek wojskowych i związków organizacyjnych podległych Dowódcy Generlanemu Rodzajów Wojsk Sił Zbrojnych ze społeczeństwem obowiązująch od 1.01.2014r. (Decyzja Nr 396/MON z dnia 18.12.2013r.) oraz omówił zasady przyznawania medali i odznaczeń resortowych oraz związkowych, a także zachęcał do przekazywania 1% podatku na rzecz naszego Związku (związek jest Organizacją Pożytku Publicznego).
       Kol. Józef Guściora omówił likwidację tzw. "martwych stopni wojskowych". Zaproponował, aby prezesi wszystkich kół przedstawili listę osób awansującyh na kolejne stopnie wojskowe i aby szef WSZW Rzeszów bądź Komendant WKU Jarosław dokonał uroczystego "zbiorowego" mianowania na wyższe stopnie wojskowe w siedzibie naszego związku. W kole nr 2 jest 7 takich kolegów, którzy awansują na wyższe stopnie wojskowe - głównie na stopień młodszego chorążego.
       Podczas zebrania była też podjęta dyskusja dotycząca naszego sztandaru - mamy juz projekt. Koszt sztandaru to kwota ok. 8500 zł i jeszcze brakuje nam ok. 3000 zł. W związku z tym związek podjął decyzję, że wyjdzie z prośbą o dofinansowanie do lokalnych władz oraz posłów ziemi przemyskiej, a także lokalnych biznesmenów. 
      Na koniec zebrania prezes koła Stanisław Kępczyński wręczył członkom koła nowe legitymacje oraz odbyła się dyskusja.


Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

Piknik Strzelecki Koła Nr 1 i 2

13 czerwca 2013 roku Zarządy Kół Nr 1 i 2 zorganizowały Piknik Strzelecki połączony ze spotkaniem integracyjnym. Spotkanie rozpoczęło się na strzelnicy LOK przy ul. Słowackiego, gdzie odbyły się zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego. W tych zawodach nie był ważny wynik, ale sam fakt uczestniczenia i oddania 10 strzałów do tarczy.
Po zakończeniu strzelania uczestnicy spotkania przeszli ulicami Przemyśla do ogródka grillowego w restauracji Wirtualna, gdzie przy kiełbaskach z grilla i zimnym piwie kontynuowano spotkanie. Był to czas na rozmowy, wspomienia, a przede wszystkim bycie samych z sobą.
Spotkanie integracyjne w sposób wzorcowy zorganizowali ppłk Stanisław Kępczyński i ppłk Henryk Bosacki, którzy jak zwykle świetnie zdali egzamin z organizacji tego typu imprez.

Tekst i zdjęcie: kpt. Zbigniew Zembrzuski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole Nr 2

W dniu 11 kwietnia 2013 roku w Sali Tradycji Zarządu Rejonowego ZŻW w Przemyśłu odbyło się zebranie sprawozadawczo-wyborcze koła nr 2. Prezes koła ppłk Stanisław Kępczyński przywitał serdecznie przybyłych członków koła oraz przedstawił porządek zebrania.
W swoim wystąpieniu prezes przede wszystkim podsumował działaność koła w ostatniej kadencji. Wspomiał m.in. o tym iż zarząd i członkowie koła w ostanim czteroleciu zorganizowali I Piknik Strzelecki, Spotkanie Kadry 11 pułku kolejowego (50 rocznica powstania pułku i 30 rocznica rozformuowania pułku), Bal Niepodległości, Spotkania Opłatkowe, Spotkanie Integracyjne koła nr 1 i 2, wręczono wiele odzanczeń dla członków koła, udział i współorganizowanie Jubileuszu XXX-lecia ZŻWP, udział w Lidze Strzeleckiej z wielkimi sukcesami koła i członków, udziała dwóch członków w XI Centralnych Zawodach sportowo-obronnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wesołej, udział Jana Starzaka we wszystkich uroczystościach państwowych w poczcie sztandarowym ZR ZŻWP, udział innych członków w różnych uroczystościach państwowych. Na dużą uwagę zasługuje fakt, iż z koła nr 2 czterech członków zasiadają we władzach Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu: Józef Guściora, Leszek Grzyb, Marian Baran i Zbigniew Zembrzuski. Jest to duży sukces członków koła jak i również fakt, który dowidzi o sile koła nr 2.
W podsumowaniu ppłk Stanisław Kępczyński powiedział, że ceni sobie, że ZŻWP  funkcjonuje, że można się spotkać z kolegami, uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach, uroczystościach i jublileuszach. Podziękował także za dotychczasową współpracę i zaangażowanie wszystkim z zarządu i członkom koła.
Następnie odbyła się dyskusja, gdzie głos zabierali m.in. ppłk Józef Guściora, który omówił bieżące sparawy ZŻWP, a przede wszystkim zbliający się Zjazd ZR ZŻWP w Przemyślu i przekazywanie 1% podatku na OPP.

Po tej części zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz koła. W wyniku głosowania komisja skrutacyjna obliczyła głosy i przedstawiła wybrany nowy Zarząd Koła Nr 2, który sam wybrał władze koła:
Prezes koła - ppłk Stanisław Kępczyński
Wiceprezes koła - ppłk Leszek Grzyb
Sekretarz - st.chor.sztab. Marian Baran
Skarbnik - st.sierż.sztab. Tomasz Rogal
Członek - st.chor.sztab. Józef Bojarski
Członek - st.chor.sztab. Jan Starzak


Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: płk Adam Kiełczyński
Członek : st.sierż.sztab. Zbigniew Sokołowski
Członek : st.sierż.sztab. Eugeniusz Koralewicz.


Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Zarządu Rejonowego:
Koledzy Józef Bojarski, Jan Starzak, Tomasz Rogal, Adam Kiełczyński, Zbigniew Zembrzuski, Stefan Wiatr, Wiesław Fronc, Piotr Gniwek, Krzysztof Lach oraz z urzędu Stanisław Kępczyński, Leszek Grzyb, Marian Baran, Józef Bojarski i Józef Guściora.
Nowy zarząd podziękował za wybranie i zaufanie.

Zdjęcia i tekst Zbigniew Zembrzuski

Uroczyste zebranie Koła Nr 2

W przeddzień rocznicy bitwy pod  Lenino w dniu 10. października 2012 roku odbyło się uroczyste zebranie  Koła Nr 2 w siedzibie Zarządu Rejonowego ZŻWP. Prezes koła ppłk Stanisław Kępczyński przywitał zaproszonych gości: Prezesa ZR Zbigniewa Łąkę i sekretarza ZR Tadeusza Deca oraz wszystkich przybyłych na zebranie. Szczególnie przywitał nowego członka koła mjr rez. Skalskiego.

            Następnie prezes Stanisław Kępczyński przedstawił porządek zebrania, po czym podsumował działalność związku na przestrzeni ostatnich tygodni. Związek uczestniczył we wrześniu w państwowych uroczystościach taki jak rocznica wybuchu II wojnyświatowej (1.IX.) i napaści sowietów na Polskę (17.IX.) na cmentarzu wojskowym w Przemyślu, gdzie oprócz delegacji składającej wiązanki ZR ZŻWP wystawił poczet sztandarowy. W miejscowości  Borownica gm. Bircza w dniu 9.09.2012r. odbyły się uroczyści z okazji 73 Rocznicy Walk Obronnych w Borownicy. Przy grobie płk.dypl. Beniamina Piotra Kotarby, gdzie zostały  złożone wiązanki kwiatów przez delegację naszego związku. We wszystkich tych uroczystościach uczestniczyli członkowie koła nr 2: ppłk Stanisław Kępczyński, chor. Józef Bojarski, chor. Jan Starzak. O wszystkich tych uroczystościach są zamieszczone szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej www.zzwpprzemysl.manifo.com– poinformował St.Kępczyńki. Następnie prezes przypomniał o zbliżających się kolejnych ważnych wydarzeniach, m.in. 12 października rocznica bitwy pod Lenino, 11 listopada Dzień Niepodległości.

            Następnie ppłk Stanisław Kępczyński omówił Uchwałę Nr 27/VIII/2010 ZG ZŻWP z 9.09.2010r. w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na potrzeby władz naczelnych, zarządów wojewódzkich i rejonowych ZŻWP oraz omówił wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej.

            Kolejnym mówcą był st.chor.sztab. Józef Bojarski, który przedstawił sytuację finansową koła, m.in. mówił na temat ściągalności składek członkowskich. Ppłk Leszek Grzyb omówił Centralne Zawody Strzeleckie ZŻWP, w których uczestniczył razem z mjr Piotrem Gniwkiem oraz omówił wyniki ostatniej edycji strzeleckiej naszego związku.

            Na zakończenie pierwszej części zebrania głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego Zbigniew Łąka, który odczytał podziękowanie od organizatorów  uroczyści z okazji 73 Rocznicy Walk Obronnychw Borownicy dla naszego związku za uczestnictwo. Przedstawił także informację na temat wymiany legitymacji emeryta/rencisty. Zarząd Rejonowy zorganizuje w klubie żołnierskim wymianę legitymacji dla wszystkich emerytów i rencistów z garnizonu Przemyśl, nie trzeba będzie jeździć do Rzeszowa osobiście. Szczegóły tej operacji zostaną przekazane w późniejszym terminie, będą wywieszone informacje na osiedlach wojskowych.


Druga częć zebrania, bardziej uroczysta, rozpoczęła się od odczytania rozkazu nadającego odznaczenia i medale członkom koła nr 2. Odznaczenia i medale wręczyli Zbigniew Łąka i Stanisław Kępczyński.

Srebrną odznakę "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" otrzymali:

1. kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

2. st.chor. rez. Jan Starzak

3. ppłk rez. Stanisław Kępczyński

4. st.chor.sztab.rez. Józef Bojarski

5. st.chor.sztab. Marian Baran

6. ppłk rez. Józef Guściora

7. płk rez. Adam Kiełczyński

8. ppłk rez. Leszek Grzyb


Brązową odznakę "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" otrzymali:

1. płk rez. Stanisław Fronc

2. st.sierż.sztab. Tomasz Rogal

3. st.chor.sztab. Stefan Wiatr


Odznakę honorową "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" otrzymali:

1. mjr rez. Piotr Gniwek

2. st.sierż.sztab. Zbigniew Sokołowski

3. sierż.sztab. rez. Zdzisław Kilon


"Medal XXX-lecia ZŻWP" otrzymali:

1. płk rez. Wiesław Fronc

2. sierż.sztab. rez. Zdzisław Kilon

3. st.chor.sztab. rez. Stefan Wiatr.

Wszytkim odznaczonym gratulujemy.


Tekst i zdjęcia: kpt.rez. Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Koła Nr 2 - 9.03.2012r.

  W siedzibie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu przy ul. 3 Maja 40b w dniu 9 marca 2012 r. odbyło się zebranie Koła Nr 2. Prezes koła ppłk Stanisław Kępczyński na wstępie przywitał wszystkich uczestników i przedstawił porządek zebrania.
Prezes omówił zasady działania Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom oraz odczytał wytyczne na temat składania wniosków o odznaczenia i ordery. Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zbigniew Łąka odczytał podziekowanie Zarządu Głównego ZŻWP za prowadzenie opieki specjalnej, owówił także zasady noszenia munduru wojskowego przez zołnierzy rezerwy (więcej w zakładce Aktualności) i mówił na temat rozporządzenia w sprawie zaopatrzenia mundurowego.
  Zbigniew Łąka zachęcał członków koła na Rekolekcje dla służb mundurowych, które odbędą się w dniu 16.03.2012r. o godz. 12:00 w kościele św. Brata Alberta.
  Kol. Leszek Grzyb omówił trwającą Ligę Strzelecką, stwierdzając, że koło nr 2 drużynowo zdecydowanie prowadzi w tych zawodach, a i indywidualnie członkowie koła zajmują znaczące pozycje (m.in. 2 miejsce Leszek Grzyb, 3 miejsce Józef Guściora, a ponadto 5, 6 i 7 miejsca (Gniwek, Bojarski, Zembrzuski). Ppłk Leszek Grzyb zachęcał do uczestnictwa w tych zawodach.  Do tej pory z koła nr 2 startowało w lidze 12 osób, w tym 5 osób we wszystkich edycjach.
  Na zakończenie zebrania prezes ppłk Stanisław Kępczyński dokonał podsumoweania działalności za ubr. oraz przedstawił ogólny plan pracy na br., a także przypomniał zebranym o oddaniu 1% podatku na ZŻWP oraz przypomniał o jesiennych wyborach nowych zarządów poszczególnych kół w naszym garnizonie. 

Zebranie Koła Nr 2 - 08.12.2011r.

      W dniu 08.12.2011r. o godz. 16:000  w sali tradycji Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyło się zebranie Koła Nr 2. Zebranie otworzył prezes koła ppłk Stanisław Kępczyńki, który serdecznie powitał przybyłych na zebranie członków koła oraz  prezesa ZR ZŻWP Zbigniewa Łąkę. Prezes koła na wstępie przywitał serdecznie i przedstawił nowego członka koła ppłk Konstantego Karpowicza, który przeszedł z koła nr 3 i przedstawił porządek zebrania, a następnie omówił sytuację w kole. Następnym mówcą był ppłk Józef Guściora, który pokrótce omówił sytuację wojskową w garnizonie z uwagi na fakt, iż jest pracownikiem 5 bsp i jest dobrze zorientowany. Kolega Zbigniew Zembrzuski przekazał zebranym informację na temat odliczenia od podatku 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz zadeklarował się, że pomoże tym, którzy nie są w stanie sami rozliczyć podatek za 2011r. Natomiast ppłk Leszek Grzyb omówił trwającą od września Ligę Strzelecką ZŻWP. Z danych wynika, że najlepszą drużyną jest właśnie Koło Nr 2, które do tej pory (po trzech edycjach) zgromadziło 1403 pkt i ma 97 punktów przewagi nad drugą drużyną (szczegóły ligi w zakładce Liga Strzelecka). Na tak dobry wynik drużyny mocno pracują Leszek Grzyb (3 miejsce), Piotr Gniwek (6 m-ce), Zbigniew Zembrzuski (7 m-ce), Józef Guściora (8 m-ce) i Józef Bojarski (9 m-ce). Skarbnik koła Józef Bojarski przedstawił sytuację finansową koła, a zwłaszcza opłacanie składek. Następnie głos zabrał prezez ZR Zbigniew Łąka, który omówił ogólną sytucję w związku tak na szczeblu zarządu rejonowego jak i głównym. Ppłk. Józef Guściora zaproponował, aby na najbliższym zebraniu zarządu podjąć uchwałę dotyczącą zakupu usługi internetu dla związku z uwagi na fakt, iż LOK Przemyśl przekazał nieodpłatnie komputer dla związku. Natomiast kpt. Zbigniew Zembrzuski zadeklarował się, że jak już będzie dostęp do internetu to przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz internetu dla wszystkich chętnych. Podkreślił, że w dzisiejszych czasach znajomość choćby podstawowa obsługi kompuetra jest wręcz niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Przy tak szybkim rozwoju technologicznym wszelką informację czerpie się przede wszystkim z internetu.
      W drugiej części zebrania prezes Zarządu Rejonowego i prezes Koła Nr 2 uroczyście wręczyli medale (Medal XXX-lecia ZŻWP) dla zasłużonych członków koła. Medale otrzymali: Józef Bojarski, Marian Baran, Stanisław Kępczyński, Adam Kiełczyński, Andrzej Machunik, Jan Starzak, Zbigniew Zembrzuski.
Odznakę honorową "Za Zasługi dla ZŻWP" otrzymał Stefan Gontarz.Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Koła Nr 2 - 8.04.2011r.

    W dniu 8 kwietnia 2011 roku w siedzibie ZR ZŻWP odbyło się zebranie Koła Nr 2.Otwarcia zebrania dokonał prezes ppłk Stanisław Kępczyński, który serdeczniepowitał prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP Zbigniewa Łąkę, sekretarza ZR ZŻWP Tadeusza Deca, wiceprzewodniczących ZR ppłk Józefa Guściorę, ppłk Leszka Grzyba, st.chor.sztab. Mariana Barana, a także byłego prezesa Koła Nr 2 ppłk Czesława Milanowicza i wszystkich przybyłych członków koła, a wszczególności nowoprzyjętych : mjr Leszka Kroczaka, mjr Jana Szubana, st.chor. Mariana Moskalskiego.
    Na wstępie została omówiona sytuacja finansowa koła, którą przestawił skarbnik st.chor.sztab. Józef Bojarski, a w  szczególności wpłaty składek członkowskich oraz wpłaty na nowe legitymacje związkowe. W dalszej części zebrania prezes przekazał informację dotyczącą Dnia Kobiet, gdzie zostały wysłane do wszystkich wdów po żołnierzach kartki z życzeniami. Ppłk Józef Guściora omówił w skrócie sytuację w wojsku, a przede wszystkim nowe struktury. Ppłk Leszek Grzyb omówił aktualne wyniki Ligi Strzeleckiej izachęcał członków koła do wzięcia udziału w comiesięcznych spotkaniach na strzelnicy.  Koło nr 2 w aktualnej tabeli wiedzie prym, gdyż Leszek Grzyb zajmuje 2 miejsce, Zbigniew Zembrzuski 3 miejsce,  Józef Guściora 5 miejsce, a Piotr Gniwek 7 miejsce. Jako drużyna Koło Nr 2 zajmuje pierwsze miejsce.
    W dalszej części zebrania zostały omówione przygotowania do XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, oraz padła propozycja organizacji przezKoło Nr 2 Pikniku Strzeleckiego w czerwcu br. Omówiono także możliwośćzorganizowania wycieczki krajobrazowo-historycznej na kresy wschodnie przywspółpracy z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Tekst izdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

Spotkanie opłatkowe Koła Nr 2 - 26.01.2011r.

      W dniu 26 stycznia 2011roku w Biurze Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego KołoNr 2 zorganizowało dla swoich członków Spotkanie Opłatkowe. Uroczystość rozpoczął Prezes Koła Nr 2 ppłk Stanisław Kępczyński, który powitał wszystkich przybyłych oraz zaproszonych gości ks. kapelana kpt. Andrzeja Piersiaka, Prezesa ZR ZŻWP Zbigniewa Łąkę i sekretarza ZR kol. Tadeusza Deca. Po krótkiej modlitwie ks. kpt. Andrzej Piersiak złożył wszystkim zebranym gorące życzenia i  podzielił sięze wszystkimi opłatkiem. Była okazja do rozmów, radości bycia z sobą, czaru wspomnień żołnierskich, a także była to chwila refleksji, oceny i podsumowania na spokojnie w naszym gronie roku 2010. Podsumowania tegodokonali ppłk Stanisław Kępczyński i ppłk Leszk Grzyb.

Tekst izdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY KOŁA NR 2


    W Klubie Garnizonowym w Przemyślu w dniu 13.11.2010r. z okazji 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Koło Nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowało BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY.

      Bal rozpoczął przewodniczący Koła nr 2 ppłk rez. Stanisław Kępczyński oraz główny organizator ppłk rez. Leszek Grzyb. Następnie głos zabrał gość honorowy Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu kol. Zbigniew Łąka. W części oficjalnej przewidziano także wręczenie medali i odznaczeń. Złoty medal "Za zasługi dla obronności kraju" otrzymał st.chor.sztab. rez. Jan Czerniecki. Odznakę honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” otrzymali: st.chor.sztab. rez. Jan Czerniecki, mjr rez. Stefan Gontarz, ppłk rez. Leszek Grzyb, st.sierż,sztab. rez. Eugeniusz Koralewicz, st.sierż.sztab.rez. Tomasz Rogal, kpt rez. Zbigniew Zembrzuski.

Podczas uroczystości wręczania medali i odznaczeń było becny dr nauk wojskowych Andrzej Zapałowski Prezes Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, były poseł na sejm RP oraz Parlamentu Europejskiego. Dr Andrzej Zapałowski złożył serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym oraz podziękował organizatorom balu za pamięć i sposób uczczenia 92-rocznicy Odzyskania Niepodległościi życzył udanej zabawy podczas balu. Po części oficjalnej rozpoczął się bal, który trwał do białego rana, a wszyscy świetnie się bawili. 
    Bal Niepodległościowy zorganizowany z okazji Święta Niepodległości mamy nadzieję, że będzie coroczną tradycją w naszym związku, nawiązując do przedwojennych imprez towarzyskich, organizowanych z okazji ważnych świąt narodowych. Bal z okazji jednej z najważniejszych rocznic w dziejach Polski to także wyrażenie patriotyzmu.


Więcej zdjęć w zakładceGaleria Fotografii
 

Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Koła Nr 2 - 22.10.2010r.

W Klubie Garnizonowym w Przemyślu w dniu 22.10.2010r. o godz. 17:00 odbyło sięzebranie KOŁA NR 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu. Porządekzebrania przedstawił Prezes koła ppłk rez. Stanisław Kępczyński :1. 67 rocznica bitwy pod Lenino
2. Nowy Status ZŻWP
3. Sytuacja w Garnizonie Przemyśl
4. Opłacanie składek członkowskich
5. Omówienie nowych Uchwał w sprawie nowych wzorów
    legitymacji i odznak ZŻWP
6. Wybory Samorządowe
7. Inne sprawy

8. Wolne wnioski

    Ppłk rez. Stanisław Kępczyński przedstawił w kilku zdaniach rys historyczny powstania1. Dywizji Piechoty na terytorium ZSRR w 1943 roku oraz przebieg bitwy podLenino. Jak powiedział St.Kępczyński była to pierwsza bitwa 1. DywizjiPiechoty im. Tadeusza Kościuszki  dowodzonej przez generała ZygmuntaBerlinga. Formacja ta walczyła w składzie 33. Radzieckiej Armii FrontuZachodniego, której dowódcą był generał Gordonow. Podczas natarcia i walkobronnych pod Lenino, w polskiej dywizji liczącej ponad 12 tysięcy 500żołnierzy, straty wyniosły ponad 3 tysiące, czyli blisko jedną czwartą stanuosobowego. Zginęło 510 żołnierzy i oficerów, 1776 zostało rannych, a 116dostało się do niewoli. 652 żołnierzy zaginęło.

  Prezes koła omówił najważniejsze zmiany w nowym Statucie Związku ŻołnierzyWojska Polskiego, który został uchwalony na IX Nadzwyczajnym KrajowymZjeździe Delegatów w dniu 13.04.2010r. Najistotniejszymi zmianami są m.in. :zmiana nazwy związku z ZBŻZiORWP na ZŻWP, członkami związku zgodnie§ 12 pkt 1 mogą być wszyscy żołnierze tak byliżołnierze zawodowi jak i z zasadniczej służby oraz oficerowie ipodchorążowie rezerwy, chorążowie, podoficerowie oraz szeregowi rezerwy, którzy nie pełnilizawodowej służby wojskowej.

      Prezes Koła ppłk rez. St.Kępczyński oraz wiceprezes ds. organizacyjnych ZR ZŻWP jednocześnieczłonek Koła Nr 2 ppłk rez. Józef Guściora omówili Uchwałę Nr 23/VIII/2010ZG ZŻWP z 9.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru legitymacjiczłonka ZŻWP oraz Uchwałę Nr 25/VIII/2010 ZG ZŻWP z dnia 16.06.2010r. wsprawie zmian we wzorze obowiązującej Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla ZŻWP" oraz wprowadzenie nowej Odznaki "Za Zasługi dla ZŻWP" w czterech klasach.
    Wiceprezes ds. społecznych Zarządu Rejonowego ZŻWP oraz członek koła Nr 2ppłk rez. Leszek Grzyb omówił sytuację "wojskową" w Garnizonie Przemyśl. Wchwili obecnej na terenie Przemyśla stacjonuje tylko 5 Batalion StrzelcówPodhalańskich jako jeden z pododdziałów 21 Brygady Strzelców Podhalańskichoraz w Żurawicy 1 Batalion czołgów. Kol. Leszek Grzyb stwierdził także, że składki członkowskie na podstawie danych otrzymanych od skarbnika Koła st.chor.sztab. rez. Józefa Bojarskiego są opłacane w miarę na bieżąco iprzez większość członków. Ppłk. rez. Leszek Grzyb poinformował zebranych onowym adresie strony internetowej  ZZWP w Przemyślu www.zzwpprzemysl.republika.pl , a także zachęcał wszystkich do uczestnictwa w II Edycji Ligi Strzeleckiej ZŻWP podpatronatem LOK w Przemyślu, w której biorą udział członkowie wszystkich kółzrzeszonych w ZR ZŻWP w Przemyślu. Liga rozpoczęła się we wrześniu i będzietrwać do czerwca 2011 roku w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Podkreślił przy okazji, że nasze koło reprezentuje najwięcej zawodników uczestniczącychw tych zawodach. Przypomniał także o BALU NIEPODLEGŁOŚCIOWYM, który organizuje nasze Koło w dniu 13.11.2010 roku w Klubie Garnizonowym.

    Prezes Koła Nr 2 ppłk Stanisław Kepczyński wręczył uroczyście legitymację członkowską nowemu członkowi st.chor.rez.  Krzysztofowi KOT oraz uroczyście powitał w szeregach naszego koła płk rez. Adama KIEŁCZYŃSKIEGO, który przybył do Przemyśla z koła w Nowym Sączu. Kol. Adam Kiełczyńskipełniąc zawodową służbę woskową na ostatnim swoim stanowisku był Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Nowym Sączu.

    Zarząd KołaNr 2 przedstawił kandydatów na radnych w zbliżających się wyborachsamorządowych. Z koła Nr 2 z Komitetem Wyborczym Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu do wyborów na kandydatów do Rady Miasta zostali wytypowani : ppłk rez. LESZEK GRZYB (Okręg Nr 3) oraz st.chor.sztab. rez. JAN STARZAK (Okręg Nr 2). W Okręgu Nr 2 wystartuje w wyborach także Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiegow Przemyślu st.chor.sztab. w st.spoczynku ZBIGNIEW ŁĄKA. Informacjena temat kandydatów ich programów oraz komitetu wyborczego znajdują się na stronie www.dolinasanu.org.pl. Wszystkich członkówzwiązku zachęcamy do oddania głosów na naszych kandydatów.
ZR ZŻWP w Przemyślu poparł kandydata na Prezydenta Miasta Przemyśla dr.ANDRZEJA ZAPAŁOWSKIEGO ze Wspólnoty Samorządowej Doliny Sanu. Najważniejsze zadania jakie proponuje Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu to Przemyśl - miasto, które odzyska blask historii i nowoczesności. Lista Nr14.

    W przerwie zebrania, woczekiwaniu na Prezesa ZR ZŻWP w Przemyślu kol. Zbigniewa Łąkę czasoczekiwania umilał występ zespołu wokalno-tanecznego pod kierownictwemElżbiety Bernatek z Klubu Garnizonowego w Przemyślu.
    Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew Łąka streścił informacje n/t "Coroczneszkolenie koordynatorów i organizatorów opieki specjalnej ZarządówWojewódzkich i Rejonowych". Jednym z priorytetowych zadań Związku jestobrona warunków socjalno-zdrowotnych emerytów i rencistów wojskowych i ichrodzin, w tym głównie organizowanie i prowadzenie opieki specjalnej (paliatywnej) w domu chorego dla wszystkich świadczeniobiorców wojskowych, a w szczególności dla osób samotnych, obłożnie chorych o długotrwałymkalectwie, a także dotkniętych trwałą niesprawnością fizyczną i psychiczną.W szkoleniu uczestniczył także Prezes ZG ZŻWP gen. Adam Rębacz. Prezes wskazał na wiele tematów, które nasi koordynatorzy i organizatorzywinni realizować w trakcie swojej codziennej, jakże trudnej pracy.Nadmienił, że powinna zawsze przyświecać nam zasada, „dzisiaj innypotrzebuje pomocy a nie wiadomo czy niedługo ja jej nie będę potrzebował”.

Teksti zdjęcia: Zbigniew Zembrzuski

I SPOTKANIE KADRY 11 PUŁKU KOLEJOWEGO

W piątkowe popołudnie, 18 czerwca 2010 roku, na terenie LOK w Przemyślu odbyło się  "I Spotkanie Kadry 11 pk" czyli spotkanie po latach kadry zawodowej JW1039 w Przemyślu. Spotkanie odbyło się z okazji dwóch okrągłych okoliczności, a mianowicie w tym roku mija 50-rocznica powstania oraz 20-rocznica rozformowania 11 pułku kolejowego. W imprezie uczestniczyło ponad 70 byłych żołnierzy zawodowych byłego 11pk, w tym dowódca pułku z okresu lat osiemdziesiątych płk. rez. Zygmunt Warszakowski, wielu oficerów, chorążych i podoficerów  z różnych szczebli dowodzenia, którzy w znacznej większości są już w rezerwie. 11 pułk kolejowy stacjonował w Przemyślu ul. 29 Listopada 1.

Uroczystego otwarcia „Spotkania…”  dokonał prezes Koła Nr 2 Związku Byłych Żołnierz Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego ppłk. rez. Stanisław Kępczyński. Całą uroczystość poprowadził ppłk. rez. Leszek Grzyb, który z wielkim zaangażowaniem i humorem czynił honory gospodarza. Całość imprezy przygotował wcześniej powołany komitet organizacyjny w składzie : ppłk. /r/ Leszek Grzyb, ppłk /r/ Zbigniew Sebzda, mjr /r/ Stefan Gontarz, st.chor.sztab./r/ Jan Czerniecki, st.chor.sztab. /r/ Józef Bojarski, st.chor.sztab. /r/ Sławomir Superson, st.chor.sztab. Tadeusz Kwolek oraz kpt. /r/ ZbigniewZembrzuski.

Oprócz spotkania przy tradycyjnej żołnierskiej grochówce i smakołykach z grilla odbyły się zawody strzeleckie dla uczestników „Spotkania…”  na strzelnicy LOK z karabinka pneumatycznego kaliber 4,5 mm Haenel 312. Wśród wielu startujących zwycięzcami okazali się trzej zawodnicy Józef Bojarski, Alfred Krukiewicz i Wiesław Rygiel  z jednakowym, bardzo dobrym wynikiem 96 pkt. Inni uczestnicy osiągali także bardzo dobre wyniki mimo wielu lat przerwy w strzelaniu. Nad całością zawodów czuwał sędzia kl. II ppłk rez. Zbigniew Sebzda. Po zakończeniu zawodów prezes Koła Nr 2 ppłk rez. Stanisław Kępczyński i ppłk rez. Leszek Grzyb oraz sędzia główny zawodów ppłk rez. Zbigniew Sebzda wręczyli uroczyście pamiątkowe dyplomy najlepszym strzelcom, które podpisał były dowódca 11 pułku kolejowego płk rez. Zygmunt Warszakowski.

I Spotkanie Kadry 11 pkprzeszło do historii, jako niezapomniane, pełne wspomnień i wzruszeń. Wielu z nas nie widziało się ponad 20 lat, wielu wyjechało z Przemyśla do dalszej służby, rozjechali się po całym kraju, wielu jest na zasłużonej emeryturze, aby teraz w ten historyczny dzień spotkać się, porozmawiać, powspominać. Spotkali się przełożeni z podwładnymi i podwładni z przełożonymi, teraz koledzy ...

Był  to czas wspomnień, odnowienia starych znajomości i sympatii, możliwość „porozmawiania o starych Polakach”. Chcielibyśmy aby takich rocznic w tym samym gronie oraz w gronie poszerzonym o nowych ludzi było jak najwięcej. Powstają silne tradycje wiążące się z naszymi wspomnieniami. Panowała bardzo uroczysta i miła atmosfera.

W imieniu Zarządu Koła Nr 2 ZBŻZiORWP w Przemyślu oraz komitetu organizacyjnego wszystkim uczestnikom "I SpotkaniaKadry 11 pk" serdecznie dziękuję za liczne przybycie.

 
Tekst i zdjęcia: Zb.Zembrzuski

Zebranie Koła Nr 2 ZBŻZiORWP

ZEBRANIE KOŁA NR 2 ZBŻZiORWP

Wdniu 23 marca 2010r. w siedzibie Zarządu RejonowegoZBŻZiORWP w Przemyślu odbyło się Zebranie członków Koła Nr 2. Na zebraniezostał zaproszony Prezes Zarządu Rejonowego ZbigniewŁąka. Zebranie otworzył Prezes Koła Nr 2ppłk rez.Stanisław Kępczyński  witając nawstępie przybyłych na zebranie członków Koła oraz zaproszonych gości.
Porządek zebrania:
1.     Uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom Koła.
2.      Sprawskładek członkowskich.
3.      Weryfikacja członków Koła odnośnie przynależności do Związku.
4.      Sprawybieżące.
5.      Dyskusjai wolne wnioski.

 Ad.1Zarząd Koła Nr 2 wręczył legitymacje trzem nowym członkom Koła, otrzymalije:

·       st. sierż. sztab. rez. PawlikMarian

·       st. sierż. sztab. rez. RogalTomasz

·       st. sierż. sztab. rez. ZiaraLeszek

 Ad.2W sprawie nowych zasad opłacania składek członkowskich głos zabrał PrezesZarządu Rejonowego kol. Zbigniew Łąka przedstawiając zapisy UchwałyNr 7 z 2009 roku dotyczącej tej problematyki. Zgodnie z zapisami ustawywysokość składek określają członkowie poszczególnych Kół stosowną uchwałą nazebraniach w swoich kołach. Przy czym ze składek członkowskich za każdegoczłonka Koła odprowadzane są 1zł/miesięcznie na Zarząd Główny w Warszawieoraz 1 zł/miesięcznie na Zarząd Rejonowy w Przemyślu. W wyniku dyskusjipodjęto Uchwałę odnośnie opłacania składek członkowskich na 2010 rok:
 
- podoficerowie            - 30 zł
  -chorążowie                  - 40 zł
  -oficerowie                  - 50 zł

Składki można opłacać wjednej lub maksymalnie dwóch ratach.

 Ad.3Dokonano weryfikacji członków Koła pod względem opłacania składek orazwywiązywania się z obowiązków członka Związku. W wyniku dyskusji i podjętychuchwał kilku członków skreślono ze stanu Koła Nr 2.

 Ad.4Głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zbigniew Łąka omawiającbieżące spraw Związku. Przedstawił min. nowe kwoty dochodów od którychprzysługują zapomogi z funduszu socjalnego i tak:
- w rodzinie na 1 członka rodziny wysokość dochodów nie może przekraczać1930 zł netto
- dla osób samotnych kwota ta wynosi 2130 zł netto
Stosowne wnioski można składać raz na
kwartał do Dyrektora BiuraEmerytalnego w Rzeszowie, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzającepotrzeby uzyskania takiej zapomogi. Odpowiednie wnioski w tej sprawie wydajedla członków Koła Prezes Koła.

Ad. 5 Wdyskusji głos zabrali:

1.     Ppłk rez. Józef Guściora,zwracając się do członków Koła o przekazywanie 1% z podatku za 2009 rok dlaZwiązku, dopisując w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego Nr KRS zdopiskiem Zarząd Rejonowy w Przemyślu.

2.     Ppłk rez. Leszek Grzybinformując o korzystaniu przez członków Koła ze strony internetowejzawierającej wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności Koła iZwiązku. Zaapelował również do członków Koła o liczniejsze uczestnictwo wstrzelaniach zorganizowanych w comiesięcznych Edycjach Ligi Strzeleckiej. Poodbyciu się VII Edycji Ligi Koło Nr 2 zajmuje zespołowo 2 miejsce, a członekKoła Nr 2 ppłk rez. Leszek Grzyb zajmuje również 2 miejsce indywidualnie.

3.     Mjr rez. Stefan Gontarz poinformował zebranych o inicjatywie niektórych Kolegów "Kolejarzy" zbyłych Jednostek Kolejowo i Drogowych o chęci organizowania spotkania polatach. Członkowie Koła Nr 2 - jako byli kolejarze 11 pułku kolejowego"chętnie widzą takie spotkanie. Jednakże biorąc pod uwagę realizm wyjazdusetki kilometrów dla niekiedy schorowanych weteranów chętniej widzielibyzorganizowanie takiego spotkania w Przemyślu dla weteranów 10 i 11 pk, którestacjonowały w Przemyślu. Prezesi Kół Nr 1 i Nr 2 ustalą zasady współpracy wtym względzie i ewentualnie na spotkaniu członków zainteresowanych kółwybiorą Komitet Organizacyjny.

Na koniec zebrania ustalono, że następnespotkanie Koła Nr 2 odbędzie się w miesiącu czerwcu. Prezes Koła podziękowałza przybycie wszystkim uczestnikom zebrania, przekazując życzenia urodzinowedla kol. Józefa Bojarskiego i kol. Jana Starzaka.

I PIKNIK STRZELECKI KOŁA NR 2

I PIKNIKSTRZELECKI

    2 października 2009 roku Koło Nr 2 ZBŻZiOR WP wPrzemyślu zorganizowało I Piknik Strzelecki, który odbył się na terenie LOKprzy ul.Słowackiego 40.
    Zasadniczym celem zawodów strzeleckich Kół Żołnierzy Rezerwy organizowanych przez Ligę Obrony Kraju jest doskonalenie umiejętności strzeleckiej żołnierzy rezerwy w bezpośredniej rywalizacji sportowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy Kołami i zawodnikami w zakresie rozwijania strzelectwa i sprawności sportowej, zacieśnienie koleżeńskich więzi w środowisku żołnierzy rezerwy oraz utrzymanie i rozwijanie kontaktów z kadrą zawodową Sił Zbrojnych RP, a także ze stowarzyszeniami rezerwistów, weteranów i kombatantów oraz instytucjami współpracującymi z Ligą Obrony Kraju.
    Zawody odbyły się 2.10.2009r. od godz. 16:00 na strzelnicy sportowej LOK w Przemyślu.
Organizatorami I Pikniku Strzeleckiego byli: Zarząd Powiatowy LOK Przemyśl, Zarząd Rejonowy ZBŻZiORWP Przemyśl, Klub Strzelecki Żołnierzy Rezerwy LOK Przemyśl, Zarząd Koła Nr 2. Podczas I Pikniku rozegrano zawody strzeleckie w konkurencji : strzelanie z karabinka pneumatycznego kal. 4,5 mm HAENEL -312


     Podczas I Pikniku Strzeleckiego odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom ZBŻZiOR WP.  Nowymi członkami zostali: mjr rez. Stefan Gontarz,  st.chor.sztab.  rez. Jan Czerniecki i kpt.rez. Zbigniew Zembrzuski.

   Po uroczystości odbył się piknik przy grillu, który świetnie przygotowali ppłk rez. Leszek Grzyb i byli "żywnościowcy" z 11 pułku kolejowego mjr rez. Stefan Gontarz i st.chor.sztab.rez. Jan Czerniecki.

Tekst, zdjęciaZb.Zembrzuski


Kreator strony - przetestuj